แก้ไขเอกสาร PDF ด้วย Infix PDF Editor

แนะนำโปรแกรม ที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบสำหรับการใช้งานกับเอกสารบีดอัดพิเศษ PDF ที่ผ่านมา มีการใช้่วไป และได้รับความนิยมมาก จึงมีการพัฒนาต่อยอดออกมาในรูปแบบของการแปลงไฟล์ PDF ให้เป็นเอกสาร Word เพื่อให้สามารถแก้ไข เพิ่มเติม ได้ เป็นที่รู้จักกันในนามของ PDF converter to word เป็นต้น

Infix PDF Editor กลับมาพร้อมความสามารถที่สูงกว่า ภายใต้กรอบแนวคิดที่ต้องการให้โปรแกรมดูไฟล์หรืออ่านเอกสาร PDF ตัวนี้ เป็น Editor คือสามารถที่จะ Edit หรือแก้ไขข้อความ ได้เลย โดยจัด Toolbar เครื่องมือในการแก้ไขหรือใช้งาน คล้ายๆ กับ Word ทีเดียว

ปัจจุบันจัดว่าเป็นโปรแกรมหลักตัวเดียวที่สามารถทำงานในลักษณะนี้ได้ กล่าวคือ เปิดอ่านเอกสาร PDF แล้วสามารถที่จะแก้ไขหรือปรับแต่งข้อความได้ทันที ขณะที่โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF เดิม ๆ ทำได้มากสุดคือ การ Copy หรือการ สกัดข้อความออกไปวางยังโปรแกรม Word เพื่อแก้ไข และแปลงไฟล์อีกครั้ง

โปรแกรมสามารถแก้ไข ข้อความ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ในเอกสาร 
สำหรับท่านที่ต้องทำงานกับเอกสาร PDF บ่อยๆ และต้องการโปรแกรมใช้งานในลักษณะนี้ ก็สามารถที่จะโหลดมาทดลองใช้งานกันได้ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ครับ Shareware 
หรือต้องการจะจ่ายเงินซื้อตัวเต็ม ราคา ประมาณ 99$

Infix PDF Editor edits text like a word processor using rulers, tabs, search and replace and spell checking. Infix is the only PDF editor that intelligently re-creates the original content so that you can edit it in the way you would expect. Most PDFs just contain fragments of text - just a few words at a time. Other PDF editors allow you to edit each fragment individually. Infix is the product of more than a decade's work and development in the professional print industry.
It uses a set of intelligent algorithms to recreate the original structure of the document. This means you can edit a PDF just like you would a Word document. Use Infix to edit text across columns and pages. Manipulate graphics, images, and pages. Edit PDF documents made by any software. Reuse your existing documents. Infix removes the need to convert your PDFs into other formats by enabling you to edit them directly.

Post a Comment