แปลงและเปลี่ยนชื่อภาพในครั้งเดียวด้วย FastStone Photo Resizer

ดาวโหลด FastStone Photo Resizer ฟรีแวร์ยูทิลิตี้ ขนาดเล็กสำหรับการแปลง Convert นามสกุลของภาพ ให้เป็น Format หรือ นามสกุลภาพอื่นๆ ตามต้องการของผู้ใช้งาน
จุดเด่น คือเป็นฟรีแวร์ขนาดเล็ก ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานแบบ Batch Processing หรือการประมวลผลแบบกลุ่ม คือ สั่งทำงานครั้งเดียวแต่มีผลกับภาพทั้งหมดในแฟ้มหรือ โฟลเดอร์ ครับ
เช่น เรามีไฟล์ภาพจำนวน 10 ภาพ ในโฟลเดอร์ ทั้งหมดเป็นนามสกุล JPEG เราสามารถใช้โปรแกรม convert ไฟล์ ให้เป็นนามสกุล อื่นๆ เช่น TIFF,PNG หรือ BMP เพียงครั้งเดียว โดยไม่ต้องไป Rename ทีละภาพ เป็นต้น เพราะถ้ามีภาพ เป็น 100 ภาพ คงทำไม่ไหวเป็นแน่

นอกจากการแปลงไฟล์ภาพแล้ว การตั้งชื่อภาพใหม่แบบกลุ่ม Batch Processing ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งของโปรแกรมที่สามารถทำได้ดีเช่นกัน

สำหรับการประยุกต์ใช้งาน เหมาะสำหรับท่านที่ทำงานด้าน การนำเสนอภาพ การถ่ายภาพ ตามร้านถ่ายรูป หรือการประยุกต์ใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป
สำหรับโปรแกรมนี้ สามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม หากเห็นว่า ดีมีประโยชน์ จะสนับสนุนผู้พัฒนาผ่านการบริจาค ตามกำลังก็ยินดีครับ
ดาวโหลด  FastStone Photo Resizer 

พื้นฐานการทำงาน

ดาวโหลด และติดตั้งโปรแกรม ให้เรียบร้อย จากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมา
สำรวจหน้าตาการทำงานของโปรแกรม จะง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เมนูคำสั่ง ที่สำคัญคือ
Batch Convert คือ แปลงนามสกุลภาพ
Batch Rename เปลี่ยนชื่อภาพ

ก็เลือก เอาว่าเราต้องการทำงานแบบไหน
คลิกที่ปุ่ม ... สามจุดเล็ก ๆ เข้าไปเลือก แฟ้มภาพ ทั้งโฟลเดอร์เข้ามา
คลิก icon เล็กๆ ถัดไป ถ้าต้องการเปลี่ยมมุมมองภาพ แสดงเป็น List ของภาพ หรือ แสดงเป็นภาพย่อขนาดเล็ก

คำสั่งตรงกลาง
คลิกที่ปุ่ม Add จะเพิ่มรายการภาพที่ต้องการเปลี่ยนสกุลหรือเปลี่ยนภาพที่ละภาพ
คลิกที่ปุ่ม Add All นำเข้าภาพทั้งหมด
Remove เปลี่ยนใจ คลิกนำภาพออก
Clear ทำให้ว่างทั้งหมด

ลองดูบริเวณ ด้านล่าง เกี่ยวข้องกับ ผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรม ต้องกำหนด คือ
Output Format คลิกว่า จะเปลี่ยนภาพเป็นนามสกุลใหม่อะไร ตามตัวอย่าง ผมจะเปลี่ยนจาก TIFF เป็น JPEG
Output Folder แฟ้มปลายทางที่จะเก็บ ตั้งชื่อได้เลยตามต้องการ และระบุ Drive เช่น D:\Image เป็นต้น

อื่นๆ เช่น ติ้ก Rename จะเป็นการแปลงและเปลี่ยนชื่อภาพ ทำทั้งสองอย่างในครั้งเดียว ก็จะมีชื่อตั้งต้นขึ้นให้ เช่น image#### แปลว่าทุกภาพจะขึ้นต้นด้วยimageและรันตัวเลข 4 ตัว 0001 และต่อไปเรื่อยๆ อัตโนมัติ จนหมด
เราสามารถตั้งเป็นอย่างอื่น เช่น ภาพ#### ได้

ขั้นตอนการทำงาน

หลังจากที่เรากำหนดค่า แล้วร้อยแล้วก็ Hit ปุ่ม Convert ได้เลย
แล้วรอผลการทำงาน
ถ้าทำงานเสร็จ 100% ถูกต้องเราก็จะได้สรุปผลการทำงาน ตามภาพ

ดูที่นามสกุลเดิม คือ .Tif
นามสกลุใหม่ที่แปลงแล้วคือ .jpg
เปรียบเทียบขนาดภาพ ไฟล์ .jpg จะมีขนาดเล็กกว่า เหมาะในการส่งต่อ หรือใช้งานบนเว็บไซต์ หรือ อินเตอร์เน็ตมากกว่า

Post a Comment