การรวมไฟล์ PDF ด้วย PDF Merge

การรวมไฟล์ PDF ด้วย
กรณีที่เรามีการแปลงไฟล์ เอกสารให้เป็น ไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์ แล้วเราต้องการ นำไฟล์ PDF มาต่อ รวมกัน ให้เป็น  ไฟล์เดียว  เราสามารถทำได้ โดยอาศัยโปรแกรม ฟรีแวร์ ในการรวมไฟล์ คือ PDF Merge

ขั้นตอนการรวมไฟล์ PDF ด้วยฟรีแวร์ PDF Merge หลังจากดาวโหลด และติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา จะได้ภาพและหน้าตาการทำงานของโปรแกรม ง่ายๆ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
1 Add Files คือการนำเข้าไฟล์ PDF ที่เราต้องการนำมาต่อกัน ให้เป็นไฟล์เดียว

ในขั้นตอนนี้ เราสามารถใช้ปุ่มลูกศร ในการสลับตำแหน่ง ของไฟล์ ที่ต้องการให้อยู่ ด้านบน หรือ ด้านล่าง ก็ว่ากันไป 

หลังจาก Add ไฟล์ เข้ามาแล้ว ขั้นตอน ที่ 2 คือ การคลิกปุ่ม Browse เข้าไป เลือกโฟลเดอร์ ที่ต้องการเก็บไฟล์ ที่เรากำลังจะรวมกัน


ขั้นตอน สุดท้าย คือ การคลิกปุ่ม รวมไฟล์ Merge Now
ขั้นสุดท้าย คือการตรวจสอบผลการรวมไฟล์ เข้าไป โฟลเดอร์ ที่เรากำหนด และเปิดไฟล์ ออกมาดูว่า ครบ และ ต่อกันดีเรียบร้อยหรือ ไม่ 
ลิงค์ดาวโหลด PDF Merger 
จากการทดสอบการใช้งาน พบว่า ให้ประสิทธิภาพ ในการรวมไฟล์ ได้อย่างดี จึงแนะนำสำหรับท่านที่ต้องการรวมไฟล์ เอกสาร PDF หลายๆ ไฟล์ ให้เหลือ ไฟล์เดียว เท่านั้น 

ลิงค์ดาวโหลด PDF Merge


Post a Comment