รวมไฟล์ PDF ด้วย Free PDF Mate

กรณีที่เรามีการแปลงไฟล์ เอกสารให้เป็น ไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์ แล้วเราต้องการ นำไฟล์ PDF มาต่อ รวมกัน ให้เป็น 1 ไฟล์ เราสามารถทำได้ โดยอาศัยโปรแกรม ฟรีแวร์ ในการรวมไฟล์ คือ PDF Mate

ขั้นตอนการรวมไฟล์ PDF ด้วยฟรีแวร์ PDF MATE หลังจากดาวโหลด และติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา จะได้ภาพและหน้าตาการทำงานของโปรแกรม ง่ายๆ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
1 Add Files คือการนำเข้าไฟล์ PDF ที่เราต้องการนำมาต่อกัน ให้เป็นไฟล์เดียว
2 การกำหนดค่่า Output Setting จะเกี่ยวข้องกับ การกำหนด ชื่อของไฟล์เอกสาร PDF ที่ต้องการจะรวม รวมทั้งกำหนดโฟลเดอร์ ในการจัดเก็บ
การกำหนดค่าอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่
การต่อกันแบบแนวนอน Horizon
หรือแนวตั้ง Vertical
ขนาดเอกสาร เช่น A4,A3 เป็นต้น
3 ขั้นการทำงาน หลังกำหนดค่า ตามข้อ 2 แล้ว ก็ให้เราคลิกปุ่มคำสั่ง Build เพื่อเริ่มการสร้างได้ทันที

หลังจากนั้น ก็จะเป็นการ เปิดไฟล์ เพื่อตรวจสอบว่า เรียบร้อย ถูกต้องดีไหม

อธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้งาน ตัวอย่างการนำเข้าไฟล์ ที่ต้องการรวมเข้ามาแล้ว จำนวน 5 ไฟล์ มีรายละเอียด ขนาดของแต่ละไฟล์ จำนวนหน้า เราสามารถเลื่อนตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการให้อยู่ด้านหน้า หรือ ต่อท้าย โดยการคลิกไฟล์นั้นๆ จากนั้นใช้ลูกศร ด้านบนของเมนูคำสั่ง ในการปรับตำแหน่ง

หรือต้องการรวมไฟล์ เฉพาะเพียงบางหน้าเท่านั้น ก็สามารถทำได้ โดยการ คลิกๆ เข้าไปกำหนด ในตารางช่องสุดท้าย ที่ระบุ เกี่ยวกับ pages
บริเวณ ส่วนล่างสุดของโปรแกรม ตามที่กล่าวมาแล้ว คือ การกำหนด ชื่อของไฟล์ ขนาดเอกสาร และรูปแบบแนวตั้ง แนวนอน
ตามตัวอย่างกำหนดเป็น A4 และ แบบ 1ต่อ 1 หน้า แบบ แนวตั้ง ครับ

ลิงค์ดาวโหลด PDF Mate

Post a Comment