อาการของคอมพิวเตอร์ที่สงสัยว่าติดไวรัส

อาการของคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส สำหรับใครที่สงสัยหรืออยากรู้ว่าไวรัสคอมพิวเตอร์ สร้างปัญหา หรือ มาติดกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเปล่า สามารถดูได้จากลักษณะอาการของคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ครับ  คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้ากว่าปกติ
  • คอมพิวเตอร์ของคุณบ่อยค้างหรือหยุดการตอบสนอง 
  • รีสตาร์ทเอง
  • เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและเริ่มต้นใหม่ในตัวเอง Reboot เอง  
  • การใช้งานโปรแกรมท่องเน็ต Browser ของคุณทำงานไม่ถูกต้อง 
  • ไม่สามารถเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ HDD ของคุณหรือดิสก์ไดรฟ์อื่น ๆ 
  • แสดงข้อข้อผิดพลาดที่ผิดปกติ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณถูกปิดและ จะเห็นป๊อปอัพและกล่องโต้ตอบทุกที่ 
  • โมเด็มและฮาร์ดไดรฟ์ของคุณกำลังทำงานตลอดเวลา 
  • คุณไม่สามารถพิมพ์งานได้อย่างถูกต้อง 
อาการทั้งหมดที่กล่าวมา อาจจะข้อใดข้อหนึ่ง จากประสพการร์ส่วนตัวของผมด้าน Computer และ IT กว่า 20 ปี ที่ผ่านมา เชื่อได้ว่า คอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัส การแก้ไข ขั้นต้น ควรตัดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณจากอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย LAN ของคุณทันที เพียงแค่ถอดปลั๊กสายเคเบิลเครือข่ายหรือปิดอะแดปเตอร์ไร้สาย โดยทำเช่นนี้คุณจะหยุดคอมพิวเตอร์ของคุณจากการแพร่กระจายไวรัสให้เพื่อนของคุณครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน 

ตรวจสอบโปรแกรม ป้องกันไวรัสของคุณว่า แครกมาหรือเปล่า หรือหมดอายุหรือเปล่า หรือทำงานถูกต้องหรือเปล่า มีการ Update ฐานข้อมูลไวรัสที่เป็นปัจจุบันหรือเปล่า เป็นต้น 

ถ้าไม่มี โปรแกรม หรือมี ก็แนะนำให้ค้นหาและดาวโหลด ฟรีแวร์ ป้องกันไวรัสยอดนิยม ซึ่งมีหลายตัวด้วยกัน
เช่น Avast
เป็นต้น หรือ ดูเพิ่มเติมที่
โปรแกรมป้องกันไวรัส 

Post a Comment