การสำรองข้อมูลโดยการส่งไฟล์ไปเก็บไว้ที่ Google Drive

การสำรองข้อมูลโดยการส่งไฟล์ไปเก็บไว้ที่ Google Drive
อีกหนึ่งบริการที่อยู่ใกล้ตัวของหลายคน ที่จำเป็นและมีประโยชน์ในการใช้งาน พวก Smart Phone ของเรา นอกเหนือจากการโทรศัพท์ การท่องเน็ต การแชร์ การเล่นเฟส ยูทูปแล้ว การถ่ายภาพนิ่ง ภาพวิีดโอ ด้วยมือถือ ก็ทำได้ดีไม่แพ้กัน และนับวันจะนิยม และเป็นกิจวัตรประจำตัวของใครๆ กันไปแล้ว
สำหรับมือถือของใคร ที่ จิ้กเต็มหรือ ใกล้เต็ม จำเป็นต้องลบภาพหรือไฟล์วีดีโอ

ถ้าเกิดเสียดายก็ต้อง Back up ต่อสายโหลดไว้บนคอมพิวเตอร์ก่อนก็ได้
ช้าก่อน ถ้าสายหาย หรือ ไม่มีสาย หลายคนก็อาจจะเซ็ง จะสำรองอย่างไร
สำหรับ Android แล้ว จะมีการเชื่อมต่อกับบริการ Google Drive ซึ่งสามารถอัพไฟล์ไปเก็บสำรองได้
ขั้นตอนง่ายๆ คือต้องมีสัญญาณเน็ต
จากนั้น เข้าไปที่อัลบัม คลิปภาพและวิดีโอของเราที่ต้องการแชร์ หรือสำรอง
ในกายการแชร์ ให้ติ้กเป็น Google Drive


ถ้าไม่มีอะรไผิดพลาด คุณจะได้หน้าต่างแบบ explorer ให้เราสามารถ up รูป/คลิป ไปเก็บได้ทันที่


สำหรับความเร็วในการ upload ขึ้นอยู่กับ ความเร็วเน็ต และความละเอียดของภาพ และคลิป นั้นๆ
หลังจาก upload เสร็จแล้ว เราก็สามารถลบภาพ/คลิป ออกจากเมมของมือถือ ได้แล้ว

Post a Comment