Review Avast Free Antivirus 2016

ฟรีแวร์ป้องกันไวรัสยอดนิยมอันดับหนึ่ง ด้วยยอดการดาวโหลดและใช้งานกว่า 230 users ทัวโลก สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมจ่ายเงินซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส คนที่มีงบจำกัด คนที่ต้องการประหยัด ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
ประสิทธิภาพและความสามารถของโปรแกรม ตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ และอื่นๆ เพื่อความ

ปลอดภัยในการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยการใช้งานอินเตอร์เน็ต ตรวจสอบ ป้องกันและกำจัดส่วนขยาย หรือมัลแวร์ต่างๆ ที่แฝงตัวเข้ามาทาง Internet Browser ของคุณ
การดาวโหลด ไปที่ https://www.avast.com/index
ตัวเลือกการดาวโหลดมี 3 ตัว คือ Free ,Internet Security, Premier

เราจะใช้ตัวฟรี ก็คลิกดาวโหลดตัวฟรีมาเลยครับ
โหลดไฟล์ โปรแกรม Setup มาแล้ว
ขั้นตอนการติดตั้ง


เริ่มการติดตั้ง คลิปปุ่ม ติดตั้ง การดำเนินการติดตั้ง Avast Free Antivirus ก็จะเริ่มดำเนินการทันที Sit back นั่งจิบกาแฟคอยสักพักเดียว ก็เรียบร้อย

การติดตั้งเรียบร้อย คอมพิวเตอร์ของคุณ ได้รับการคุ้มครอง ขั้นตอนต่อไปคือการ กำหนดค่าการทำงานของโปรแกรม เพิ่มเติม โดยการคลิก ดำเนินการต่อ 
การร่วมแบ่งปันข้อมูล สามารถเลือกได้ว่า จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม โดยไปที่การตั้งค่าของโปรแกรม ขั้นตอนนี้ให้คลิก ดำเนินการต่อ 
ตัวเลือก ดาวโหลดโปรแกรมป้องกันอุปกรณ์เคลื่อนที่โทรศัพท์ Android เราไม่ต้องการจึงคลิก ไม่เอา 

คุณได้รับการปกป้องแล้ว สามารถคลิกปุ่ม รัน Smart Scan เพื่อตรวจสอบปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์บนเครื่องได้แล้ว 
ภาพแสดงการทำงานของตัวสแกนไวรัส Smart Scan


ภาพแสดงผลการสแกน สามารถอ่านดูได้ว่า โปรแกรมสแกนเจอปัญหาอะไรบ้างที่เราจไเป็นต้องแก้ไข 

คลิก แก้ไขปัญหาทุกข้อ และทำตามคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา 


Post a Comment