SCREEN2EXE/SCREEN2SWF

SCREEN2EXE/SCREEN2SWF ฟรีแวร์จับภาพหน้าจอ ที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถจับภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำหรับตัดต่อหรือแชร์ลงบน Youtube ได้อย่างดี
รองรับรูปแบบไฟล์ Format แบบต่างๆ ที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน ได้แก่ Avi, Mp4 และ FLV เป็นต้น
การอัดเสียงบรรยาย เพื่ออธิบาย คลิปวีดีโอ ก็สามารถรองรับทำได้ดี โดยต้องมีไมค์ที่ดีๆ และห้องที่มิดชิดก็จะดี
แนวคิดการใช้งาน
สำหรับการทำวีดีโอแนะนำ เส้นทาง แผงผังความคิด หรือการสอนใช้งานโปรแกรมต่างๆ หรือจะประยุกต์ใช้ทำสื่อการเรียนการสอน บนเว็บ ก็นับว่าดีอีกโปรแกรมหนึ่ง

จุดเด่นของโปรแกรมคือ
ความสามารถในการ Edit หรือตัดต่อเพิ่มเติมความน่าสนใจของไฟล์วีดีโอ ที่บันทึกไว้แล้ว เช่น
การเพิ่มคำอธิบายภาพ หรือฉาก
การซูมเพื่อขยาย
การตัดบางส่วนที่ไม่ต้องการออกไป
การแทรกภาพนิ่งประกอบ เป็นต้น
บทสรุป
จากการที่ผมได้ลองใช้งานโปรแกรมบันทึกภาพหน้าจอส่วนใหญ่มาจำนวนหลายค่าย หลายโปรแกรมด้วยกันพบว่า SCREEN2EXE/SCREEN2SWF เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน และสามารถตัดต่อให้น่าสนใจมากขึ้น ด้วยความสามารถหรือ Tools ที่มาพร้อมโปรแกรมเอง
ในภาพรวมก็ถือว่า เป็นโปรแกรมแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้สนใจ ต้องการศึกษา หรือสร้างสรรคงานนำเสนอแบบวีดีโอ และแชร์ผ่านออนไลน์ เช่น Facebook ,YouTube เป็นต้น

สนใจดาวโหลด SCREEN2EXE/SCREEN2SWF


Post a Comment