ดาวโหลด Scan2PDF

โปรแกรม Scan2PDF เป็นยูทิลิตี้ขนาดเล็ก ออกแบบมาเป็นการเฉพาะสำหรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เพื่อจัดเก็บในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ นั้นเอง 
สำหรับบุคคลที่สนใจการทำงาน โดยการสแกนเอกสารในสำนักงานของคุณ ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF เพื่อเก็บไว้สำรอง หรือสืบค้นภายหลัง ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ของคุณ ที่อาจจะไม่รองรับ Function การทำงานแบบเครื่องสแกนรุ่นใหม่ๆ ที่มาพร้อมฟั่งซั่นการทำงานแบบมีปุ่ม Scan to PDF หรือว่ามี Software การสแกนที่สามารถเลือกรูปแบบนามสกุลไฟล์ Format ตอนสแกนว่า สามารถเลือกได้หลายแบบเช่น PDF,หรือไฟล์รูปภาพ เช่น bmp,jpg เป็นต้น 
จุดเด่นของโปรแกรม จะมีขนาดเล็กง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งาน รองรับการใช้งานกับ windows 7,8,10
ออกแบบและพัฒนาโดย http://www.Koma-Code.de
คำแนะนำการติดตั้งและใช้งาน
1 ดาวโหลดและลงติดตั้งโปรแกรม ให้เรียบร้อย 
2 เปิดโปรแกรมขึ้นมาตามภาพ ต่อสาย usb และเปิดเครื่องสแกนเนอร์ ใส่เอกสารที่ต้องการสแกนให้เรียบร้อย 

3 คลิกรูป icon เครื่อง scan บนเมนูบาร์ เพื่อเริ่มต้นการสแกน 
ครั้งแรกอาจจะระบุ source หรือแหล่งที่มาของเครื่องสแกน โดยปกติถ้าลง driver ของเครื่องสแกน โปนแกรม scan2pdf ก็จะตรวจเจอเครื่องสแกนของเราโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว 

4 คอยผลการสแกนสักพัก ก็จะเรียบร้อย คลิก icon รูปแผ่น disk เพื่อบักทึก จะแสดงกรอบโฟลเดอร์ ที่เก็บไฟล์ขึ้นมา ให้เราเลือกแหล่งที่จะเก็บ ตั้งชื่อไฟล์ให้สอดคล้องกับเอกสารที่สแกน และคลิกปุ่มบันทึก Save 

Post a Comment