สร้างเมลส่วนตัวองค์กรด้วย Exchange Server 2016

หน่วยงาน หรือองค์กร ที่สนใจจะลงทุนด้านธุรกิจและการสือสารขององค์กร ด้วยการใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ paperless Office นั้น การติดตั้งและใช้งานบริการ Mail Server ของตนเอง ถือเป็นอีกหนึ่งหนทางในการทำงาน ที่จะช่วยขับเคลือนการทำงานของ หน่วยงาน หรือองค์กร ยุคดิจิตอล ข้อมูลข่าวสาร ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะต้องมีการกำหนดแผนงาน โครงการให้ดี เกี่ยวข้องกับ ผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ปฏิบัติ ที่จะต้องประชุมหารือ หาข้อสรุป เพื่อตกลงใจ ไปสู่การปฏิบัติ
ปัญหาวัฒธรรมองค์กร ประการหนึ่งของประเทศไทย ก็คือ การยึดถือ ลายเซ็นต์บนกระดาษ ซึ่งทำให้การขับเคลื่อน งานด้าน Paperless ของไทย เป็นอุปสรรค และติดขัดล่าช้า
หนทางแก้ไขปัญหา
ต้องใช้เวลา และเทคโนโลยี สมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการดำเนินการ
กล่าวคือ ขั้นตอนการนำเรียนเอกสาร เพื่อเสนอเอกสาร ก็ยังเป็นระบบเดิมคือ แบบกระดาษ
เมื่อผู้มีอำนาจสั่งการลงนามแล้ว ก็ทำการแปลง โดยใช้เครื่องแปลงความเร็วสูงที่สามารถป้อนกระดาษ เป็นถาดๆ แล้วสั่งสแกน เป็นไฟล์ PDF เพื่อนำไปส่งเอกสารถึงผู้รับทาง Mail Server ส่วนตัวขององค์กรต่อไป
สำหรับอุปกรณ์ในส่วนนี้ ลองเสิ้นในกูเกิลดู Digital Sender ก็จะพบว่า รองรับงานด้านนี้เป็นอย่างดี แต่ก็มีราคาสูงอยู่บ้างนิดหนึ่ง

ซึ่ง Mail Server ที่ Admin จะแนะนำก็คือ โปรแกรม Microsoft Exchange ของ ค่าย Microsoft นั้นเอง โดยมีเหตุผลรองรับคือ
รองรับการใช้งานกับโปรแกรม MS Office ทุกโปรแกรมอยู่แล้ว ทำให้เป็นเรื่องง่าย และไม่ยากต่อการสร้างความเข้าใจ โดย MS Outlook ก็เป็นชุด Office ที่พร้อมตั้งค่าใช้งานกับ Microsoft Exchange อยู่แล้ว
งบประมาณและแผนงาน
หยุดคิดเรื่องการใช้ของปลอม Copy โปรแกรม โดยการแครกไปก่อนได้ไหม
ต้องลงทุน ส่วนราคา Licence ถ้าคิดจะทำจริงจัง ก็ควรจะให้ฝ่ายเทคนิค ติดต่อไปที่ Microsoft ประเทศไทยไปเลย อาจจะต้องรวมค่าใช้จ่ายในส่วนของการ Install และการ Training
หรือหน่วยงานไหนมีช่าง IT หรือ จนท.เทคนิค ที่พร้อมจะติดตั้งและทดสอบระบบของตนเองอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะ โหลดตัวทดลองใช้งาน มาลองใช้งานในองค์กรของคุณ เป็นเวลา 6 เดือนเต็มๆ ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการตกลงใจ ซื้อหาตัวเต็มมาใช้งานต่อไป


สนใจดาวโหลด โปรแกรมทดลองใช้งานฟรีแบบเต็มประสิทธิภาพ Full Function เป็นเวลา ครึ่งปี หรือ 6 เดือน ได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft โดยตรง
https://products.office.com/en-us/exchange/microsoft-exchange-server-2016 
ข้อดีของการมีเมลส่วนตัวองค์กร คือ
การรักษาความปลอดภัย
สามารถกำหนดสิทธิการใช้งาน User Account ได้ตามที่เราต้องการ
การกำหนดความเร็ว และพื้นที่ใช้งาน
มีความเป็นส่วนตัว สามารถใช้งานแบบปิด หรือผ่าน VPN ได้

Post a Comment