เก็บข้อมูลภาคสนามด้วย Servey123 For AceGIS

Servey123 For AceGIS โปรแกรมออกแบบสำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ตามที่คุณหรือองค์กรของคุณต้องการ
จุดเด่นของ Servey123 For AceGIS
ทำงานแบบออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รองรับการติดตั้งและใช้งานบน อุปกรณ์มือถือ Smart Phone รุ่นต่างๆ และทำงานบนคอมพิวเตอร์ด้วย

ลืมเรื่องของการจดบันทึกข้อมูลภาคสนามแบบเดิมๆ ที่ใช้กระดาษ หรือสมุดโน้ต ไปด้วยเลย เพราะว่า Servey123 For AceGIS จะออกแบบฟอร์มออนไลน์ สำหรับการเก็บข้อมูล และส่งไปให้พนักงาน หรือ จทน.ภาคสนาม ทำการเก็บข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีความรุ้ด้านการเขียนโปรแกรม
หลักการทำงานของ Servey123 For AceGIS
มี 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ
1 การออกแบบสำรวจ หรือการกำหนดคำถามที่ต้องการ เช่น วันเดือนที่ สถานที่ ความสำคัญของข้อมูล ฯลฯ
2 ส่งลิงค์แบบฟอร์มให้ จนท.ภาคสนาม ทำการสำรวจข้อมูล เพื่อส่งกลับมาที่สำนักงานส่วนกลางโดยอัตโนมัติ และแสดงจุด หรือสัญลักษณ์ บนแผนที่ฐานได้ทันที โดยมีรายละเอียด ให้ดูในขั้นต้น หรือลิงค์ข้อมูลไปยังแหล่งเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์อีกครั้ง ก็ทำได้
3 การตกลงใจ ของคนที่มีอำนาจสั่งการสรุปว่า Servey123 For AceGIS

คือโปรแกรมอะไร ใช้งานด้านไหน คำตอบก็คือ  โปรแกรมประยุกต์ สำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่ผู้ใช้งานต้องการสำรวจข้อมูลพื้นที่ เช่น หมู่บ้าน ตำบล แม่น้ำ ภูเขา โดยแน่นอนว่า ระบบจะมีการแสดงแผนที่ Base Map ให้เราเห็น จากนั้นก็จิ้ม หรือแตะที่จุดที่ต้องการในแผนที่ เท่านั้นเอง จุดตัด หรือพิกัด ตำแหน่งของแผนที่ ก็จะถูกเก็บบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลทันที ง่ายๆ สะดวกและรวดเร็วแบบนี้ เลยครับ
เอาเป็นว่า หากองค์กร หรือหน่วยงานไหนที่สนใจการทำงานด้านแผนที่ การนำทาง ก็ไม่ควรพลาดจะศึกษาระบบ และฟีเจอร์ของ Servey123 For AceGIS มาทดลองใช้งานกันครับ
ดูเพิ่มเติมที่ https://survey123.arcgis.com/

Post a Comment