ทำความรู้จักกับ Slide Master ของ Power Point 2010


ภาพรวมของ slide master

A slide master คือสไลด์ที่อยู่ด้านบนสุดของของสไลด์ที่เก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ แม่แบบหรือว่าธีม หรือเทมเพลตของงานนำเสนอบนโปรแกรมนำเสนองาน MS Power Point ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบของสไลด์ ได้แก่ พื้นหลัง สี แบบอักษร แอฟเฟ็ก กล่องรับข้อความ ภาพ และการกำหนดตำแหน่ง


ทุกๆ งานนำเสนอจะประกอบไปด้วย  slide master อย่างน้อย 1 รายการ ผลดีที่สุดของการใช้งาน  slide master ก็คือว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับงานนำเสนอนั้น สามารถกำหนดแก้ไข หรือปรับปรุงจากแมาแบบหรือว่า  slide master เพียงสไลด์เดียว ก็จะมีผลกับทุกสไลด์ในงานนำเสนอนั้นทันที ทำให้ไม่ต้องเสียเวลา ไปไล่ทำหรือแก้ไขรูปแบบทีละสไลด์นั้นเอง ประหยัดเวลา และง่ายในการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีจำนวนของสไลด์เยอะๆ

เพราะว่า  slide master จะมีผลกระทบต่อทุกสไลด์ในงานนำเสนอ เวลาที่เราแก้ไขหรือ edit แม่แบบสไลด์ จะเป็นการทำงานในมุมมองของแม่แบบสไลดืหรือ  Slide Master view.

สำหรับวิํีธีการที่ดีที่สุดในการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ  Slide Master ก็คือการลงมือ สร้าง  Slide Master ด้วยตนเอง ดูก่อน สักครั้งนั้นเอง


Post a Comment