Advanced Scan to PDF Free

Advanced Scan to PDF Free เป็นฟรีแวร์ที่น่าสนใจ สำหรับสำนักงานที่ต้องการสแกนเอกสาร กระดาษข้อมูลต่างๆ ของคุณให้เป็นไฟล์ PDF เพื่อเก็บไว้ใช้งาน หรืออ้างอิงในภายหลัง ป้องกันการสูญหายของกระดาษ และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
สิ่งที่คุณต้องมีคือ เครื่องสแกนเนอร์จะเป็นรุ่นเก่า ที่ไม่มีฟังชั่นในการสแกนเป็น PDF โดยตรง ครับ
ขั้นตอนก็ดาวโหลด Advanced Scan to PDF Free
ทำการติดตั้งและเปิดการใช้งานตามปกติ
คอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน ควรจะต้องมีการต่อเครื่องสแกนเนอร์ และลงไดร์ฟเวอร์ให้พร้อมใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว
โปรแกรมจะได้ Detect หาเครื่องสแกนให้เราอัตโนมัติ
ความสามารถของโปรแกรมสแกน ทำได้หลายอย่าง เช่น สแกนและบันทึกเป็นหน้า PDF ไฟล์เดียวหน้าเดียว หรือสแกนหลายๆ หน้าแต่ยุบรวมเป็นไฟล์เดียว โดยสามารถเรียงลำดับ หรือสลับตำแหน่งของหน้า ได้ตามต้องการ
สำรองข้อมูลไว้บน HDD หรือ Cloud หรือ USB ไดร์ฟ โดยสามารถสืบค้นจากชื่อไฟล์ได้ภายหลัง สะดวกและรวดเร็วตอบโจทย์ความต้องการสำนักงานสมัยปัจจุบัน
ดาวโหลด Advanced Scan to PDF Free

Post a Comment