ทำความรู้จักกับเครื่องส่งเอกสารแบบดิจิตอล Digital Sender

เป็นเครื่องสแกนเอกสาร ที่สามารถสแกนเอกสาร ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถสแกนเอกสารที่อัตราเร็ว 60 แผ่น ต่อนาที เลยทีเดียว 
เหมาะสำหรับองค์กร ทีต้องการลดต้นทุนกระดาษ ที่ยุ่งยากในการจัดเก็บและค้นหา 
มีหลายยี่ห้อและหลายราคา สำหรับตัวที่ผมนำมาเสนอในวันนี้เป็นของ HP แบรด์ดังทีได้รับความนิยมและเชื่อถือมากๆ ตัวหนึง มีคู่มือใช้งานภาษาไทย และอังกฤษ 

HP Digital Sender Flow 8500 fn1
Document Capture Workstation

คุณสมบัติย่อของ HP Digital Sender Flow 8500 fn1

เครื่องสแกนเอกสารเอชพี Digital Sender Flow 8500

สแกนเอกสารแบบแท่นราบหรือแบบระนาบ Flatbed Scanner

ความเร็วในการสแกนสูงสุด 60 แผ่นต่อนาที

สแกนเอกสารที่ความละเอียดสูงสุด 600dpi

พร้อมการป้อนเอกสารอัตโนมัติ ADF 100 แผ่น

รายละเอียดการสแกน สำหรับระบบสำนักงานแบบอัตโนมัติ หรือสำนักงานแบบไร้กระดาษ Automatic Office หรือ Paperless Office
 การสแกนรูปภาพ และเอกสาร 
จุดเด่นคือการสแกนและส่งไฟล์ที่สแกนแบบ PDF ไปจัดเก็บที่ โฟลเดอร์ส่วนกลาง แม่ข่าย Server ขององค์กร หรือ Cloud computing หรือ ส่งเข้า email ส่วนตัว หรือองค์กร สามารถส่งเข้าเครื่องโทรสาร Fax ได้ หรือ ส่งเข้าอุปกรณ์ USB ไดร์ฟ ได้ 
สามารถรองรับฟังชั่นการสแกนแบบสองหน้าอัตโนมัติ 


เรียกว่าอ่อนตัวในการใช้งาน เพื่อเลือกส่งข้อมูล ได้สะดวกสบาย ประหยัด และทันสมัย 

หากองค์กร ทีต้องการแปลงสำนักงานกระดาษ ไปสู่สำนักงานแบบไร้กระดาษ จุดเริ่มต้นการลงทุน จากเครื้องสแกนและรับส่งเอกสารแบบดิจิตอล หรือ Digital Sender คืิอทางเลือกอันดับต้นๆ ที่น่าสนใจและลงทุนครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานหรือองค์กรในไทย ที่ใช้การลงนามเอกสารด้วยปากกา ของ หน.ส่วนงาน ก็จะใช้เครื่อง digital sender ในการแปลงเป็นไฟล์ Digital แบบ PDF และส่งสำเนา หรือเวียนทราบ ในองค์กร หรือภายนอกองค์กร 

ราคาเครื่องประมาณ 111,370.00 ฿ ราคายังไม่รวมภาษี
ผู้สนใจ สามารถดูเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดได้จาก Hp Thailand ครับ http://support.hp.com/th-th/product/hp-digital-sender-flow-8500-fn1-document-capture-workstation-series/5448145/troubleshooting

การ Set up 

การเชื่อมต่อระบบ Network หรือ เครือข่าย สามารถต่อสายแลน Lan เข้ากับ Port แลนด้านหลังของตัวเครืองได้ทันที จากนั้นก็พร้อมตั้งค่าการทำงาน เพื่อให้สามารถส่งไฟล์สแกนไปยัง email หรือ โทรสาร ต่อไป 


Post a Comment