Epson WorkForce DS-6500 Color Document Scanner

สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง ที่มีกำลังพลประมาณ 50-100 คน หากท่านสนใจจะมองหาเครื่องสแกนเอกสาร ที่มีความเร็วในการสแกนเอกสารที่่อัตราเร็ว 50 แผ่น/นาที Admin ขอแนะนำ Epson WorkForce DS-6500 Color Document Scanner เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยคุณภาพและชื่อเสียงของแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันดีและได้รับการยอมรับในมาตรฐานและความสามารถอยู่แล้ว

ด้วยความเร็วดังกล่าว หากองค์กร สามารถที่จะบริหารและจัดการระบบงานเอกสารภายในองค์กร ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ PDF โดยการสแกนเอกสารและจัดเก็บแล้ว รับรองว่าเครื่องสแกน Epson WorkForce DS-6500 Color Document Scanner ตัวนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างแน่นอน
ราคา 37,290.00 ฿ ราคายังไม่รวมภาษีคุณสมบัติที่น่าสนใจ

สแกนเนอร์ขนาด A4 สมบูรณ์ทุกรูปแบบการใช้งาน

ให้คุณสแกนสองหน้าจากการป้อนเอกสารเพียงครั้งเดียว

พร้อมกับความเร็วที่สูงถึง 50 ภาพต่อนาที

อุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติความจุสูง 100 แผ่น

และมีเซ็นเซอร์อัลตราโซนิค ช่วยป้องกันการป้อนเอกสารซ้อนกัน

การลงทุนในราคาที่ไม่ถึง 4 หมื่นบาท สามารถนำมาสแกนเอกสารทั้งหมดขององค์กร เพื่อใช้งานในการเปิดอ่าน เวียนทราบเอกสารที่ลงนามอนุมัติโดยฝ่ายบริหาร หรือหัวหน้าส่วนงาน ให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
หมดปัญหาการหาเอกสารต้นฉบับไม่เจอ เวลาต้องการอ้างอิงและใช้งาน ถามใครๆ ก้ไม่ทราบ ระบบนี้ถ้าวางแผนจัดเก็บดีๆ ในรูปแบบของโปรแกรม Database และมีการ Back up สำรองข้อมูลดีๆ แล้ว ปัญหาเดิมๆ จะหมดไปแน่นอน 
สรุป 
เป็นข้อมูลทางเลือก สำหรับคนที่สนใจจะพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บเอกสาร ภายในสำนักงาน 

Post a Comment