จัดการข้อมูลส่วนตัวด้วย EssentialPIM

ฟรีแวร์สำหรับการบริหารและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การนัดหมาย งานที่ต้องทำ  การพบปะ การประชุม การส่งงาน การจัดการรหัสผ่าน การบันทึก การติดต่องาน ฯลฯ
สำหรับท่านที่สนใจโปรแกรมฟรีช่วยงานแบบเลขาส่วนตัว โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วย ก็สามารถที่จะลองโหลดโปรแกรมนี้มาทดลองใช้งานกันได้ฟรี
จุดเด่น + ความสามารถ
การซิงค์หรือทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์พกพาทั้ง Android และ iOS
หมายเหตุ
ในส่วนของการใช้งาน ในเรื่องของการบันทึกรหัสผ่านใช้งานต่างๆ เช่น email หรือเว็บไซต์ ต่างๆ โดยส่วนตัว ไม่แนะนำให้ใช้งานในส่วนนี้นะครับ เพราะว่าอาจจะไม่ปลอดภัยได้ Cyber Secutity

ส่วนการใช้งานในด้าน การติกตามนัดหมายงาน หรือ สิ่งที่ต้องทำ คิดว่า โปรแกรมตัวนี้ช่วยได้และน่าสนใจ อีกตัวครับ

อีกประเด็นคือเรื่องของการฝึกภาษา เพราะว่าเมนู และคำสั่งการทำงานพัฒนารองรับภาษาอังกฤษ
เรียกว่ายกระดับและใช้ฝึกภาษาได้อีกทาง

From Astonsoft: EssentialPIM is the award-winning, absolutely free personal information manager that makes it easy to control your appointments, to do lists, notes, email messages, password entries and contacts. In addition to that, EssentialPIM Free offers portability, speed, intuitive interface, and the ability to synchronize all your information with Android and iOS devices. Supported by a large community of users, EssentialPIM Free has been widely acknowledged as the best personal information management system on any desktop or USB flash drive.

What's new in this version:
Version 7.2:
  • Notes module now has Back/Forward/History navigation buttons
  • Additional Contacts fields view- new tab "All fields"
  • Navigation page can be minimized but still be functional
  • On demand, attachments can be now viewed in a separate tab
  • Grid lines can be assigned alternate color
  • You can now choose, which folder on Google Drive to synchronize with EPIM Notes
  • Now "Related items" tab also shows the outgoing links, not only..

Post a Comment