เทคนิคการค้นหาข้อมูล Ms Access

โปรแกรมฐานข้อมูล Ms Access เป็นโปรแกรมการทำงาน สำหรับการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล ที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบของ ฐานข้อมูลการทำงาน การเรียน ฐานข้อมูลสินค้า ฐานข้อมูลบุคคล เป็นต้น
องค์ประกอบหลักๆ ของระบบฐานข้อมูล Ms Access คือ 
Table หรือตารางฐานข้อมูล ซึ่งจะมีเรคคอร์ดและฟิลด์ข้อมูล ที่ต้องการจัดเก็บ
Form แบบฟอร์ม สำหรับเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 
Query หรือแบบสอบถามข้อมูล สามารถกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล ตามที่เราต้องการได้ โดยผ่านชุดคำสั่งแบบ SQL 
Report หรือ รายงาน เป็นการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เราต้องการ ในรูปแบบของการสรุปผลข้อมูล 

ในหน้าต่างแบบฟอร์มของ Access สามารถใส่ปุ่มคำสั่งการค้นหาลงไปในฟอร์มง่ายๆ 
แต่ปัญหาที่ผู้ใช้งานมือใหม่พบบ่อยๆ  ของการเรียกสืบค้นข้อมูล คือ การลืมระบุช่องหรือฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการจะค้นหา และการลืมระบุเงื่อนไขการค้นหา เป็น ค้นหาทั้งหมด ตาม key word หรือคำสำคัญที่เราป้อนข้อมูลลงไป หรือค้นหาจากบางส่วนของคำหรือประโยค เป็นต้นสรุปว่า การค้นหา ที่ถูกต้องอย่าลืม 2 อย่างนี้ 
1 ระบุหรือเลือกช่องฟิลด์ที่ต้องการค้นหา เช่น ค้นหาจากช่อง รายชือ หรือช่อง รหัสสินค้า เปนต้น
2 เงื่อนไขการค้นหา ค้นทั้งหมด หรือ ค้นส่วนใดๆ ของข้อมูลหรือคำ

ปัญหาส่วนมากคือ
ผู้ใช้งานลืมกำหนด หรือ ไม่ทราบเงื่อนไขการค้นหาในส่วนนี้ โดยเฉพาะผู้ใช้งานมือใหม่ ซึ่งทำให้ค้นข้อมูลไม่เจอ นั้นเอง
Post a Comment