การสมัครเน๊ต true รายวัน และ รายอาทิตย์

คนที่สนใจ สมัครเน๊ต รายวัน กับ รายอาทิตย์  ของ SIM TRUE 
ท่านสามารถ สมัคร ได้ตาม รายการดังนี้ ครับ 

ราคา 9 บาท  กด *900*8908*17330746# 9 บาท เสียค่า สมัคร ประมาณ3 บาท 
24 ชั่วโมง เน๊ตไม่จำกัด ความเร็ว3G สูงสุด 512 Kbps 

ราคา 59 บาท *900*8909*17330746# 59 บาท เสียค่า สมัคร ประมาณ3บาท 
7วัน เน๊ตไม่จำกัด ความเร็ว3G สูงสุด 512 Kbps 

ราคา 14 บาท *900*1901*17330746# 14 บาท เสียค่า สมัคร ประมาณ 3บาท
24 ชั่วโมง เน๊ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 384 Kbps

ราคา 69 บาท *900*1902*17330746# 69 บาท เสียค่า สมัคร ประมาณ 3บาท
 7 วัน เน๊ตไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 384 Kbps

ราคา 89 บาท *900*8934*17407022# 89 บาท เสียค่า สมัคร ประมาณ 3บาท 
7วัน เน๊ตไม่ลดลง ความเร็วสูงสุด 512 Kbps
  

Post a Comment