โหลด Avast Virus Definitions VPS January 6, 2017

ปัญหาประการหนึ่งของโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ก็คือ การที่ผู้ใช้งานโปรแกรม ดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรมแล้ว ไม่ได้มีการ Update ฐานข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องและทันสมัย ส่งผลให้โปรแกรม ไม่สามารถตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ที่ออกมาเรื่อยๆ เช่นกัน
สำหรับการ Update ฐานข้อมูลไวรัส โดยปกติจะทำได้ 2 แบบด้วยกันคือ
แบบ Auto โดยคลิก ปุ่ม Update ของโปรแกรม และจะวิ่งไป Update กับฐานข้อมูลกลางของเว็บไซต์ผู้พัฒนาโปรแกรมทันที นับว่าสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจำเป็นต้อง Online หรือมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยในการทำงาน

แบบที่ 2 เรียกว่าแบบแมนนวล Manual Update แบบนี้ จะเป็นการดาวโหดไฟล์ Update ฐานข้อมูลไวรัสจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา จากนั้น บันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ หรือ USB และนำไป Run การทำงาน เพื่อ Update ข้อมูลไวรัส ต่อไป
สำหรับ คนที่ใช้ฟรีแวร์ป้องกันไวรัสของ Avast หากต้องการไฟล์ Update ฐานข้อมูลไวรัสล่าสุด ของโปรแกรม ก็สามารถโหลดไปใช้งานได้ และ Save หรือ Copy ลง USB เพื่อนำไป Update ให้คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ที่อาจจะไม่มีการ Connect Internet

สำหรับขั้นตอนการทำงาน ก็ไม่ยุ่งยากเลยครับ
ขั้นที่ 1
ดาวโหลด http://www.softpedia.com/get/Others/Signatures-Updates/avast-Virus-Definitions.shtml
ขั้นที่ 2 Run ไฟล์ ที่โหลดมาและ คอยแปปหนึ่ง ก็จะเสร็จแล้ว พร้อมหน้าจอ แจ้งผลการ Update


Post a Comment