วีวิวแอพ Smart manager

 สำหรับแอพ  Smart manager ก็จะมีกับบางโทรศัทพ์ ที่มีติดมาให้  บางรู่น ก็จะ มีอยู่ในการตั้งค่า 
 สำหรับ ตัวลือกก็จะมีให้ 5ตัวเลือก  
ตัวเลือกที่1 แบตเตอร์ ที่ มีโหมด ประหยัดพลังงาน กับ
โหมดประหยัดพลังงานขั้นสูง 
ตัวเลือกที่ 2 พื้นที่จัดเก็บ ก็จะ มี ไฟล์ข้อมูลที่ไม่จำเป็น เราก็สามารถ ลบออกได้ 
ตัวเลือกที่3 RAM ก็จะเป็นการเคลีย RAM ได้ 
ตัวเลือกที่4 ก็เป็นสถานะความปลอดภัย สามารถตรวดสอบไวรัสได้ 
ตัวเลือกที่5 เป็นการประหยัดข้อมูลสูงสุด  

Post a Comment