Railroad Tycoon 3

เกมส์แนวยุทธศาสตร์การวางแผนสร้างรางรถไฟ เชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองต่อเมือง ที่จะให้ความสนุกสนานกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกับการเล่นเกมส์ โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว ซึ่งจะทำให้เป็นตัวช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้สนใจได้อีกทางหนึ่ง
โดยทักษะที่ได้จากการเ่ล่นเกมส์ จะเป็นทักษะในเรื่องของ การฟัง การอ่าน และพัฒนาความคิด การวางแผน และคำศัพท์
สำหรับเกมส์นี้จะเป็นตัว Demo ที่ผู้พัฒนาเปิดให้ดาวโหลดและทดลองการเล่นได้ฟรี เหมาะสำหรับผู้สนใจเล่นเมส์แนวยุทธศาสตร์ การวางแผนการทำงาน และการทำธุรกิจ แนวเกมส์ทำธุรกิจ เกี่ยวกับระบบการก่อสร้างรถไฟ การขนส่งสินค้า การตลาด และอื่นๆ
ดาวดหลและติดตั้ง สามารถทำได้ไม่ยาก
การเล่น จะเริ่มต้นจากแบบ tutorial หรือแบบเล่นจริง แบบคนเดียว Single player
จะมีแผนทีเมืองต่างๆ ขึ้นมา และให้เราเริ่มต้งแต่ขั้นตอนการลงทุตั้งบริษัทใหม่ เป็นของตนเอง หาวิธีบริหารกิจการ และลงทุนด้านการขนส่งรถไฟ ให้ประสพความสำเร็จต่อไป แรกๆ อาจจะงงหน่อยกับภารกิจ และวิธีการเล่น ต้องลองเล่นดูสักพัก ก็จะคุ้นเคย และเล่นพอไปได้

ข้อมูลย่อ

file typeGame demo
file size127.9 MB
last updateMonday, November 10, 2003

ดาวโหลด http://www.gamepressure.com/download.asp?ID=3970


อุตสาหกรรม
ปัจจัยสำคัญในการชนะของแต่ละภารกิจ คือการเ่นเกมส์อุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยการสร้างระบบรางรถไฟ และเปิดการวิ่งรถไฟ และบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ เงินจริงๆ คืออุตสาหกรรม การทำเงินนั้น สิ่งสำคัญคือ จะต้องรู้ระบบขนส่งและสินค้า และระบบการทำงานของอุตสาหกรรม 

โดยแต่ละฟาร์มจะผลิตสินค้า โดยปกติจะประมาณ 2.2 คันบรรทุกต่อปี ซึ่งจะมีการวางหรือขยับไปตามแหล่งชุมชมที่ต้องการ  หากไม่พบบนแผนที่ คลังสินค้าก็จะขยายตัวรอบๆ ชุมชน และขยายตัวช้าๆ ตามที่มีความต้องการ แต่ถ้ามีอาคารที่ต้องการในระยะ เช่น 30 หรือมากกว่า ก็จะขยับช้าๆ ตามความต้องการ
The Industry

The key to winning many of the scenarios is to play the industrial game. Often building rails and running trains is just a sideline to achieve some goal need. The real money is in industry. To make money in industry it is important to know how cargo and industry work.

Each farm or mine produces some cargo. Usually 2.2 car loads a year. This will move on its own toward some building that demands it. If there are none on the map, the cargo will just spread around within a few cells of the original industry. But if there is a demand building within - say - 30 or so cells, this will move slowly toward that demand. Note that cells where industry is concerned are large 'demand' cells. These are 4 x 4 of track placement cells. (See Analysis on scales.) To view the cargo flow, click the world/globe button and then the cargo box button on the side menu. You will see a bunch of black box cars or fragments thereof strewn all over the map. Click on a specific cargo type. Here only a single cargo type is shown. A pink triangle shows the sources and a light blue triangle shows the sink or demand sites. The cargo moves from the source to the sink at about 8 cells per year if the land is level or there is a water route. Over hills, it is a bit slower and over mountains at about 4 cells per year.

If you see cargo collecting into thick streams of whole boxcars this is a good point to build in industry that uses that cargo. Check first if there are competitors near by. Also, check to see where that processed cargo is demanded, if there is demand for that nearby. Your industry will still make money as its cargo moves by itself but unless there is demand nearby it may not for long.

Another helpful way of viewing industry is to use the profitability mode (middle button) of Global View. This shows industry as well as trains that are profitable as bright green, barely profitable as dull green, and unprofitable as red. A good industry to buy might be a dull green color but with a cargo stream developing.

If you want to poach on an existing industry, build your factory upstream in the cargo stream a few cells from the other one. Make sure it isn't within the city limits or another one might pop up and you will have more competition.
ตัวอย่างของการวางแผนและคำอธิบายการเล่นเกมส์ สำหรับผู้สนใจ 

Post a Comment