รวมไฟล์วีดีโอเข้าด้วยกันด้วย VirtualDub

VirtualDubhas evolved and reached the stage where it can capture and process video clips faster and with better output quality. It is not as complex or feature- rich as other more powerful tools such as Adobe Premiere, but it gets the job done when it comes to linear adjustments over video streams.
ดาวโหลด VirtualDub
ขั้นตอนแรก ก็โหลดโปรแกรมมาก่อน ตามลิงค์ หรือ ไปที่ google.com พิมพ์ VirtualDub download ลงไป จากนั้น ผลการค้นหาก็โหลดโปรแกรม ลงมาเก็บไว้บนเครื่อง และติดตั้งให้เรียบร้อย
ขั้นต่อมา
ทำการรู้จักหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม นิดหน่อย
จะประกอบด้วย 2 จอทำงานหลัก ๆ ในการพรีวิวดูวีดีโอที่เราต้องการจะรวมไฟล์เข้าด้วยกัน
คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม จะอยู่ด้านล่างจอ
ปุ่มการทำงานที่สำคัญ คือการเล่น หรือ พรีวิว ไฟล์วีดีโอ จะแสดง ไฟล์ต้นฉบับ หน้าต่างแรก ซ้ายมือ ส่วน หน้าจอทางขวามือ จะแสดงผลการทำงาน หรือการรวมไฟล์วีดีโอสองไฟล์ หรือสามไฟล์ เข้าด้วยกันแล้ว

ปุ่ม Mark in สำหรับการกำหนดช่วงวีดีโอ ที่ต้องการส่งออก หรือต้องการเก็บไว้ใช้งาน  เลือกช่วง แล้วไปคลิกที่เมนู File >export ระบุช่วงหรือ segment ที่ต้องการส่งออก แล้ว save
จุดเด่น ของโปรแกรม คือ ฟรีแวร์ ที่ง่ายในการติดตั้ง และใช้งาน
รองรับไฟล์ คลิปวีดีโอ มาตรฐานทั่วไป ที่มีใช้งานปัจจุบัน เกือบทุกนามสกุล

สำหรับคนที่สนใจ งานตัดต่อคลิปวีดีโอ ต่างๆ หรือคนทำงาน ด้านนำเสนอข้อมูล ที่ต้องการ tools หรือ เครื่องมือ ช่วยในการรวมไฟล์ การตัดแยกบางส่วนของไฟล์วีดีโอ เพื่อการทำงาน ก็อย่าลืม นำเอา VirtualDub มาช่วยในการทำงาน

Post a Comment