แนะนำดาวโหลด ติดตั้งและพื้นฐาน Foxit Reader

แนะนำ Foxit Reader ฟรีแวร์สำหรับการเปิดอ่านและการพิมพ์เอกสาร PDF ที่จำเป็นต้องมีทุกเครื่อง
จุดเด่น คือ มีขนาดเล็ก เบา ง่ายในการดาวโหลด ติดตั้ง และการใช้งาน 
รองรับ WINDOWS 10
การค้นหาดาวโหลด จ่าก Google พิมพ์คำ่า Foxit Reader Free ลงไป และสามารถโหลด ตัวฟรีจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาทันที 
หรือจะโหลดจากลิงค์ที่เตรียมไว้แล้ว โหลด Foxit Reader
การติดตั้งโปรแกรม อย่าคลิก Next อย่างเดียว จะต้องอ่าน ตัวเลือกการตั้งค่า ติดตั้ง ที่จะให้ติดตั้งโปรแกรม PhantomPDF เพิ่มเติม ลองใช้งาน 14 วัน เป็นตัวรุ่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ตัวฟรี 

ติดตั้งเสร็จแล้ว พื้นฐานการใช้งาน 
ให้ลองนำเข้าไฟล์ PDF แล้ว เลือกมุมมอง จากเมนูบาร์ด้านบน การย่อ การขยายเอกสาร และ การเือกดูกลุ่มคำสั่งเมนูการทำงานต่างๆ 
การพิมพ์งาน สามารถกำหนดค่า การพิมพ์หลายหน้า รวมในหน้าเดียว หรือจะ กำหนด การพิมพ์แนวตั้งแนวนอน และใส่ค่าจำนวนหน้า ที่ต้องการจะพิมพ์ ได้เอง 
ความสามารถที่น่าสนใจ แต่ Admin ยังไม่ได้ทดสอบ


คือ การสร้างเอกสาร PDF 
บทสรุป
เป็นฟรีแวร์ที่ทำได้ดี ตามกล่าวอ้าง ไม่มีปัญหา หรือข้อผิดพลาดในกาติดตั้ง และการใช้งาน มีขนาดเบา เล้ก กระชับ จำเป็นต้องมีสำหรับคอมทุกเครื่อง ครับ แนะนำ ...

Post a Comment