เริ่มต้นใช้งาน Ms Publisher

แนะนำโปรแกรม Ms Publisher โปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อโฆษณา เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์สินค้า นามบัตร การ์ดอวยพร ฯลฯ
จุดเด่นของโปรแกรม Ms Publisher คือ แม่แบบ หรือ เทมเพลต แบ่งตามหมวดหมู่ ให้ users เลือกใช้งานได้มากกว่า 1000 รายการ และมี การพัฒนาออกมาใหม่ ให้ดาวโหลด ค้นหาเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ของผู้พัฒนา

การใช้งาน Ms Publisher ผู้ใช้งาน ก็เพียงเลือกแบบที่ชอบมากที่สุด และลงมือสร้าง แก้ไขข้อความ รูปภาพ และบันทึก และสั่งพิมพ์ หรือ ส่งให้ร้านพิมพ์ต่อไป

ด้วยประสิทธิภาพ และความง่ายในการใช้งาน จึงเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานทั่วไป ที่ต้องการลดเวาในการสร้างสื่อลง ประหยัดค่าใช้จ่ายลง และได้ผลงานที่สวยงาม โดดเด่น ในเวลาที่รวดเร็ววิธีการสร้าง
1 คลิก แฟ้ม > ใหม่
จะมีแม่แบบ แบ่งตามหมวดหมู่ ให้คลิกเลือกแบบที่เราต้องการ ขึ้นมา 1 แบบ
โดยแบบสำเร็จรูป จะมีแบบภายในโปรแกรมอยู่แล้ว กับแบบค้นหาและดาวโหลดจากเว็บไซต์
เลือกได้แล้ว ก็คลิกคำสั่ง สร้าง

การ Save ไฟล์
1 คลิกแฟ้ม > บันทึกเป็น
2 เลือกแหล่งบันทึก > ตั้งชื่อไฟล์ แล้วบันทึกการเพิ่ม รูปภาพในแผ่นงาน 
1 บนหน้าแรก Home คลิกคำสั่ง แทรกรูปภาพ 
เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ หรือ ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต
จัดขนาดของรูปและปรับตำแหน่งตามเหมาะสม

การเพิ่มข้อความลงในแผ่นงาน 
1 บนหน้าแรก Home > วาดกล่องข้อความ 
คลิกและนำไปแดรกวาดลงในแผ่นงาน จากนั้น พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป สามารถที่จะขยายกล่องข้อความ ให้เพียงพอตามที่เราต้องการ หรือจะสร้างการลิงค์ข้อมูลไปยังกล่องที่สอง ที่สามอีกต่อไป โปรแกรมก็สามารถทำได้ 

การแทรก บล็อก สำเร็จรูป เช่น ส่วนหัวของสิ่งพิมพ์ ,ปฏิทิน, ขอบเอกสาร และสื่อโฆษณา วัตถุเหล่านี้ ถ้าเรารู้จักเลือกใช้งานให้เหมาะสม กับเนื้อหา ก็จะลดเวลา และช่วยให้งานของเรามีองค์ประกอบที่ สมบูรณ์ และดูดีมากขึ้น 

1 จากเมนูแทรก > มองหาไอค่อน บล็อกสำเร็จรูปดังกล่าว คลิกลงไป จะมีแบบตามตัวอย่างให้เลือก นำลงมาใช้งานกับสื่อหรือเนื้อหาที่เรากำลังสร้าง อาจจะต้องปรับขนาด และตำแหน่ง ให้เหมาะสม


การสั่งพิมพ์งาน 
1 แฟ้ม > พิมพ์ 
เลือกเครื่องพิมพ์ 
เลือกขนาดกระดาษ
เลือกพิมพ์ด้านเดียวหรือสองด้าน 
สั่ง Ok 

Post a Comment