ยุทธศาสตร์ป้องกันเมือง Stronghold Crusader Demo

เดโมเกมส์จำลองการรบสมัย นักรบโบราญกรีก โรมัน สงครามศาสนา ระหว่างอาหรับกับตะวันตก
แนวเกมส์ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี จำลองการรบของทหารโบราญ
ระดับความยาก ง่าย ปานกลาง ยาก ยากมาก
เหมาะสำหรับ ผู้ใหญ่ วัยทำงาน
ไม่เหมาะสำหรับเด็ก หรือนักศึกษา เพราะอาจจะติดงอมแงมได้
เทคนิคการเล่น แบบที่ 1 เรียกว่า ยุทธศาสตร์ ปลอดภัยไว้ก่อน เน้น สร้างความอุดมสมบูรณ์ และความแข็งแรงของเมือง ป้อมปราการ กำลังทหาร และการเศรษฐกิจ ให้มั่นคง แนว ป้องกันตนเอง หรือ ป้องกันการโจมตีจากศัตรู

เริ่มจากเปิดเกมส์มา
ให้รีบวาง ที่เก็บเสบียง โดยวางในจุดที่ใกล้กับพื้นที่เพาะปลูก เพื่อลดเวลาในการจัดเก็บ
ต่อมา
ให้รีบวางกระท่อมคนตัดไม้ วางสวนผลไม้ วางโรงงานผลิตหิน โรงโม่เหล็ก  วางบ้านพักของคนงาน ฯลฯ ตามพื้นที่ทีเกมส์ สามารถวางได้

ต่อมา
วางตลาด สำหรับแลกเปลี่ยน ขายสินค้าทุกชนิด อาหาร อาวุธ กำลังทหาร (ถ้ามีเงินมากพอ)

จากนั้น
เริ่มสร้างกำแพงเมือง รอบตัวอง หินจะมีจำกัด สร้างคลุมพื้นที่ ขนาดเล็ก ป้องกันเจ้าเมือง ไว้ก่อน กำแพงหิน ถ้ามีหินพอให้สร้าง หลายๆ ชั้น จากนั้น วางป้อมปราการ หอคอยเหตุ สร้างบันได

ขั้นการวางกำลังทหาร ราคาถูก ประสิทธิภาพดี เมื่อวางประจำป้อมปราการ คือ

พลธนู วิธีการมี 2 วิธีที่จะได้พลธนูมา คือ 1 วางบ้านสร้างธนู และวางโรงเก็บธนูลงบนพื้นที่ว่าง จากนั้น จะมีแรงงานมาผลิตธนูจากไม้ที่คนตัดมากองไว้ ทำเสร็จ นำไปเก็บในโรงอาวุธ เราสามารถ เลือก ที่จะสร้างพลธนูได้

วิธีที่ 2 วางค่ายพักทหารแบบ เอาเงินซื้อเอา ลงไป แบบนี้ ข้อดี คือ ไม่ต้องลงทุน เสียเวลา ตัดไม้ โม่หิน โม่เหล้ก ก็จะคลิกซื้อทหาร เช่น พลธนู ได้เลยทันที

นำเม้าส์ลากคลุมกำลังทหารทั้งหมด และนำขึ้นไปประจำการบนป้อมปราการ ที่เราวางไว้รอบเมือง

เลือกอาวุธหนักประจำป้อง คือ อาวุธเครื่องยิงหิน คล้ายปืนใหญ่โบราญ
เริ่มจาก วางค่ายพักของวิศวกร ลงในพื้นที่ จากนั้นคลิกขวา เพื่อสร้าง วิศวกรออกมา จะทำงานเป็นคู่ๆ

นำเอาเครื่องยิงหินไปวางบนป้อง แล้วนำเม้าส์คลุมเลือกวิศวกร และนำไปวางลงบนเครื่องยิงหิน

เมื่อทหารข้าศึกบุกเข้ามา พลธนูและเครื่องยิงหินก็จะทำการยิงต่อสู้โดยอัตโนมัติเอง

การตั้งรับในที่มั่น ตามธรรมชาติแล้วจะได้เปรียบในการรบ และใช้กัลน้อยกว่าการบุกโจมตี ประมาณ 1 ต่อ 3


Post a Comment