แนะนำโปรแกรมสำนักงาน MS OFFICE

 คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows10 ที่เราติดตั้ง ลงโปรแกรมใช้งาน จะต้องมีการลงโปรแกรมสำนักงานของ Microsoft คือ ชุดโปรแกรมสำนักงาน MS OFFICE นั้นเอง ซึ่งจะมีหลายเวอร์ชั่น หลายรุ่นด้วยกัน สำหรับเวอร์ชั่นปัจจุบัน เป็น OFFICE365 

ประกอบด้วยโปรแกรมสำหรับสำนักงาน ที่ผู้ใช้งานควรจะศึกษา และใช้งานได้เป็น ดังนี้ 

ประมวลผลคำ Word Pocessing เรียก MS WOD

ตารางคำนวณ Sheet Calculation  เรียก MS EXCEL 

นำเสนอผลงาน Slide Presentation   เรียก MS POWERPOINT

จัดการฐานข้อมูล Database Management เรียก MS ACCESS
Post a Comment