เริ่มต้นใช้งานแอพออกแบบออนไลน์ Sketchup Online Free

 แนะนำพื้นฐานการวาดภาพ ออกแบบสำหรับมือใหม่ หรือผู้เริ่มต้นใช้งาน ไม่แนะนำ

1. การแดรกเม้าส์ วาดเส้น หรือ รูปร่างวัตถุ แต่ แนะนำให้ใช้การคลิก จุดแรก และใช้การขยับเม้าส์ หรือ เลื่อนเม้าสืไปยังจุด หรือตำแหน่งปลายทางที่ต้องการแล้ว คลิกเม้าส์จุดปลายทางเอา 

เพราะจะมีข้อดี คือ สามารถ ระบุขนาด ความยาวของเส้น เป็น ฟุต หรือ นิ้ว โดยใช้แป้นพิมพ์ ในการระบุได้ 


Post a Comment