แอพ Free Dictionary Org

 Mobile OS Android looking for Dictionary to install on your devices I would recommend to look for this app Free Dictionary Org 

simple search and give an unknown vocabulary 

สำหรับ USer หรือผู้ใช้งานมือถือระบบ Android ที่อยากจะมีแอพในการ แปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษฟรี ในการใช้งาน สามารถ ลองโหลด แอพ  Free Dictionary Org for Android โดย By Baris Efe FREE

มาใช้งาน 

Review 

จาก กูเกิล Store 

พิมพ์ Free Dictionary org ลงไป 

ผลการค้นหา แท็บ ติดตั้ง 

เปิดใช้งาน 

เป็นแอพที่มีช่อง ค้นหาคำศัพท์ ที่ต้องการเข้าไป ช่องเดียว 

จะไปดึงฐานข้อมูล ข้อความ อธิบาย คำศัพท์ และรูปภาพ มาแสดง 

ไม่มีภาษาไทย 

แปล อังกฤษ เป็น อังกฤษ 

เหมาะสำหรับ คนที่พอมีพื้นฐาน ความรู้ทางภาษาบ้าง และผู้สนใจพัฒนา

สิ่งที่อาจจะไม่ชอบ 

เป็นแอพฟรี แต่ มีโฆษณาในแอพ ที่อาจจะดู น่าลำราญ และเผลอ กดได้ 

รวม ๆ ก็พอใช้ได้ 

คะแนนเต็ม 10 ให้ไปสัก 6 ในความพยายมพัฒนาระบบ ให้ผู้สนใจนำมา ใช้งาน Chosen as "Best Dictionary App" by the book "Best Android Apps: The Guide for Discriminating Downloaders", O'Reilly Media.

Free Dictionary is an English Dictionary that gives you English definitions, synonyms, pronunciation and spelling.

- Auto-suggestion

- Offline Database dictionary query when there is no network

- Wikipedia Integration

- Play quiz game

- Searched word on Google Images

- Search history 

ลิงค์ไปที่ Store ของแอพ เพื่อโหลด Free Dictionary Org

Post a Comment