การปิดการเ่ล่นวีดีโออัตโนมัติบน Facebook

สำหรับการตั้งค่าการเล่นวีดีโอ ให้เล่นอัตโนมัติเวลาที่เรา เลื่อนหน้าจอผ่าน ขึ้น ลง จะมีคลิปวีดีโอ ที่อัพโหลดขึ้นบน Facebook จำนวนมากขึ้นทุกที
ซึ่งการตั้งค่าเพิ่มเติม สำหรับการกำหนดว่า จะเล่นวีดีโออัตโนมัติ หรือไม่ สามารถ ตั้งค่าการใช้งานด้วยตนเอง ตามขั้นตอนและภาพประกอบ ดังนี้ .
จากหน้าจอหน้าแรกของแอพ Facebook จะเห็นไฟล์ววีดีโอน Facebook ยังไม่เล่นอัตโนมัติ โดยจะมีปุ่ม Play ตรงกลาง ให้เราแตะ เพื่อเริ่มเล่น วีดีโอ


ให้เราแตะที่ ไอคอน มุมขวาหน้าจอ เพื่อเรียก Option การกำหนดค่าขึ้นมา  และแตะที่ การตั้งค่าแอพ

ในตัวเลือกของการตั้งค่าแอพ แตะที่ เล่นอัตโนมัติ

จากนั้น จะมีตัวเลือก เล่นวีดีโอโอัตโนมัติ หรือ ไม่ต้องเล่นอัตโนมัติ ให้เลือก กำหนด

สำหรับ ท่านที่ชอบเล่นเฟสบุ้ก แล้ว พบปัญหาวีดีโอเล่น อันโนมัติ แต่เราไม่ต้องการจะให้แอพเล่นอัตโนมัติ แบบว่าเราต้องการจะแตะ เพื่อให้ไฟล์วีดีโอเล่นเอง แบบนี้ ก็สามารถศึกษา และทำตามขั้นตอนที่แนะนำไว้ด้านบนได้เลย 

เทคนิคการใช้งานพู่กันดูดสี Eyedropper ของ Ms PowerPoint 2013

การแทรกรูปภาพปิด ลงในเอกสารนำเสนอ Ms PowerPoint นั้น คลิกปุ่มแทรก รูปร่าและเทสี Fill up ด้วยสีที่ต้องการได้สะดกและรดเร็ว แต่บางครั้ง เรามีแบบสีจากรูปภาพ หรือ จากกล้องถ่ายภาพ เราต้องการ จะใช้สีนั้นๆ เป็นแบบ หรือเทลงในรูปร่างที่เราต้องการ บางครั้งก็จะหารหัสสียาก หรือหาไม่ตรงกันซะทีเดียว
ทางแก้ไขปัญหา ก็จะใช้ตัวดูดแม่แบบสี หรือ Eyedropper มาช่วยในการทำงาน กัน ตามลำดับดังนี้ครับ
เช่นเรานำเข้าภาพถ่ายดอกกุหลาบเข้ามาในในสไลด์นำเสนอ แล้วเราวาด รูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งวง แล้วเราต้องการที่จะเติมสีในวงกลม ด้วยสีเดียวกับ สีของดอกกุหลาย
ขั้น 1 เม้าส์คลิก เลือกรูปวงกลม ที่ต้องการเทสี จากนั้นไปที่ เมนูรูปแบบหรือ Format เลือกคำสั่ง เติมสีรูปร่าง และเลือก icon รูปตัวดูดแม่สี Eyedropper นำไปคลิกที่สีของดอกกุหลาบ เท่านี้ วงกลมก็จะถูกเติมด้วยสีของดอกกุหลาบได้ทันที
เราก็จะสามารถ ประยุกต์ใช้แนวทางนี้ กับรูปร่าง ข้อความ หรือ วัตถุต่างๆ บนสไลด์ ที่เราต้องการนำเสนอ ได้อย่างตรง ความต้องการ


การเลือกจุดสีใดๆ บนหน้าจอคอม
ให้คลิกตัวดูดสี eyedropper แล้วกดเม้าส์ค้างไว้ แล้ว ลากเม้าส์ไปยังจุดสีที่ต้องการ  ไอคอนตัวดูดสีจะมองไม่เห็น นอกบริเวณหน้าต่างการทำงานของ PowerPoint แต่จะแสดงภาพพรีวิวของสีขึ้นมาให้แทน

credit: https://support.office.com/en-US/office-training-center/PowerPoint-tips

การสร้างฐานข้อมูลอย่างรวดเร็วจากแม่แบบ Access Template

วิธีง่ายและรวดเร็วที่สุดในการสร้างฐานข้อมูลด้วย Ms Access คือการเริ่มต้นจากแม่แบบฐานข้อมูลหรือเรียกกันว่า เทมเพลต นั้นเอง
การเริ่มต้นสร้าง ก็เปิด Ms Access ขึ้นมาจามปกติ ในขั้นตอนของการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่ จะมี 2 ตัวเลือกคือ ฐานข้อมูลเปล่า Blank database กับตัวอย่างฐานข้อมูลหรือ Template นั้นเอง
ซึ่งทางผู้พัฒนาได้ทำออกมาสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน หรือ นำไป edit เพื่อพัฒนาต่อยอดตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว
ขั้นตอน
1 คลิกที่ไฟล์ สร้างฐานข้อมูลใหม่ เลือกแม่แบบที่ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการจัดเก็บมากที่สุด  เช่นการบริหารสินทรัพย์ Asset เป็นต้น
2 จากนั้นตั้งชื่อฐานข้อมูล และกำหนด Location ในการเก็บไฟล์ฐานข้อมูล สามารถบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาขนาดเล้กอย่าง USB ไดร์ฟ ได้
3 เริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูลได้ทันที่ โดยการเริ่มจากการนำเข้า หรือ บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ของเรา เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้ทันที


ทั้งนี้ หากเรามีความรู้ในการแก้ไข บ้าง เช่น หมวดหมู่ หรือ รายการเลือกอัตโนมัติ ก็สามารถที่จะ Edit ได้ โดยไม่ยุ่งยากเกินไป

ฐานข้อมูลแบบนี้ เรียกว่า Desktop Database เป็นฐานข้อมูลที่ติดตั้งและทำงานบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือสำนักงาน หากต้องการสร้างฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ให้สร้างแบบ Web Database

การสร้าง Chart อย่างรวดเร็วด้วย Ms Excel

สำหรับโปรแกรมตารางคำนวณอย่าง MS Excel นับว่าใช้งานง่าย และมีประโยชน์มากๆ ในการบันทึก้อมูล เป็นช่องๆ และมีการคำนวณค่าจำนวนตัวเลขมาเกี่ยวข้อง
นอกจากนั้น ยังสามารถนำเสนอข้อมูลตาราง ในรูปแบบของแผนภูมิ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้นตรง เป็นต้น
สำหรับทิป และเทคนิคการสร้าง  Chart บน Ms excel อย่างรดเร็วในวันนี้ Admin จะขอนำเสนอการใช้งานงานปุ่่ม Alt + F1 ในการสร้าง Chart อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนการทำงาน
1 จะต้องสร้างไฟล์ตัวอย่างขึ้นมา จำนวน 1 ไฟล์ ให้มีอย่างน้อย 2 คอลัมภ์ ได้แก่ รายการสินค้า และจำนวนเงินที่ขายได้ เป็นต้น
2 ให้นำเม้าส์แดรกคลุมช่วงข้อมูลที่เราต้องการสร้าง Chart
3 บนแป้นพิมพ์ให้เรากด Alt+F1
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เราจะได้ข้อมูลจากตารางในรูปของ Chart ที่พร้อม ปรับแต่งเพิ่มเติม หรือนำไปประกอบการนำเสนอข้อมูลได้ทันที่


สำหรับท่านที่อาจจะมีปัญหาการสร้าง Chart บน Ms excel
อีกวิธีก็คือ การระบาย หรือเลือกช่องข้อมูลที่ต้องการสร้าง Chart จากนั้น ให้ไปที่เมนู แทรก และเลือก แบบของ Chart ตามที่เราต้องการ ก็ได้เช่นกัน

การควบคุมสไลด์ Power point ด้วยโทรศัพท์มือถือ

เทคนิคการนำเสนอผลงานของคุณด้วย โปรแกรมนำเสนอผลงานอย่าง MS Powerpoint ในวันนี้ จะขอแนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน โทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone ของเรา ในการเชื่อมต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เพื่อควบคุมการนำเสนอ เช่น การเลื่อนสได์นำเสนอ การใช้งานเป็นอุปกรณ์เลเซอร์ ชี้งานนำเสนอ การขยาย หรือการย่อ งานนำเสนอ เป็นต้น

สิ่งที่ต้องมีคือ 
1 เครื่องโทรศัพท์ Smart phone 
2 โหลดแอพ Power point เพื่อติดตั้งลงบนมือถือ 
3 อะเด็บเตอร์  hdmi สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง  มือถือ กับ เครื่องฉาย โปรเจคเตอรื หากไม่มีสาย แนะนำให้โหลดแอพพลิเคชั่น ได้แก่ AirPlay, ChromeCast, or Miracast มาใช้งาน

บทสรุป
เป็นการประยุกต์ใช้งาน โทรศัพท์มือถือของคุณ ให้เกิดประโยชน์ และความคุ้มค่า หรือถ้าเราลืม เลเซอร์ พอยต์เตอร์ ก็จะสามารถแก้ดไปก่อนได้

รีวิว แอป Office Online ฟรี

เขียนถึงสาวกของ MS Office กันสักหน่อย
ด้วยฟีเจอร์ และฟังชั่นการทำงาน ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาและต่อยอดการทำงาน และครองตลาดผู้บริโภค ทั้งโลก ก็ว่าได้
วันนี้ Admin จะขอแนะนำ ชุดแอป Office หรือโปรแกรมการทำงาน ของMS Office เช่น Word ,Excel ,Powerpoint ,Onenote เป็นต้น
ต้องขอบคุณโลกอินเตอร์เน็ต ที่ทำให้เรามีการสื่อสารข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมมาก การรับส่งข้อมูลภาพ ข่าวสาร สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว และไม่ติดขัด ทำให้มีการหาความรู้ และต่อยอด ประยุกต์การทำงานต่างๆ จำนวนมาก
ทาง MS ก็ได้คิดค้นรูปแบบการทำงานร่วมกันออนไลน์ออกมา โดยกำหนด บริการที่ื่เรียกว่า Office online ฟรี ซึ่งเปิดให้ User ที่ต้องการสร้างงานเอกสาร บัญชี หรือ งานนำเสนอ ได้ฟรี
สิ่งที่ต้องมีคือ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตนั้นเอง
ขั้นตอนแรก ไปที่ลิงค์

https://products.office.com/th-th/office-online/documents-spreadsheets-presentations-office-online
จากนั้น คลิกเพื่อเริ่มต้นทำงาน Office online
ตามตัวอย่าง Admin ลองไปที่โปรแกรม ตารางคำนวน Ms Excel


จะต้อง Log in ด้วยบัญชี email ส่วนตัวของเราด้วยนะครับ เช่น hotmail เป็นต้น
จากนั้น จะเข้าสู่หน้าต่างแรก จะมีแบบเอกสารเปล่า และตัวอย่างเอกสาร ให้เราเลือกใช้งาน เพื่อ edit หรือแก้ไข
การ save หรือบันทึกข้อมูลไฟล์ จะเก็บไว้บนเครื่องบริการออนไลน์
ข้อดีคือ เข้าถึงได้จากทุกที และทุกอุปกรณ์ ขอให้มีการ connect อินเตอร์เน็ตเท่านั้น
การทำงานร่วมกัน เช่น แชร์ หรือ ส่งต่อ สะดวกและง่ายขึ้น รองรับการทำงานเป็นทีม ได้ดี
สำหรับโปรแกรมอื่นๆ ก็สามารถใช้งาน ได้ฟรีเช่นกัน ได้แก่ Word และ Powerpoint และโปรแกรมสื่อสารอื่นๆ เช่น ปฏิทิน หรือ โปรแกรมวีดีโอคอลอย่าง Skypeบทสรุป
ถ้ามีการวางแผนการใช้งาน และการจัดการที่ดีๆ ทำแบบตั้งใจจริง จะช่วยผลิตผลงานเชิงคุณภาพ และนำไปสู่ความสำเร็จส่วนตัว หรือองค์กร ได้
แนะนำให้ใช้ PC หรือแท็บเล็ต ในการใช้งาน เพราะขนาดหน้าจอ และแป้นพิมพ์ในการพิมพ์งาน หรือ เชื่อมต่อ แป้นพิมพ์ภายนอก เข้ามาช่วยได้

แนะนำจอถนอมสายตา BenQ EW2440L

จอภาพถนอมสายตา มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อและหลายราคาด้วยกัน สำหรับคนที่ทำงาน หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ มักจะมีอาการตาล้า ตาเมื่อย จากการจ้องหน้าจอนานๆ
ทางออกของปัญหา ได้แก่
พักบ้าง อย่านั่งจ้องหน้าจอนานเกิน 2 ชั่วโมง เป็นต้น หรือ  แนะนำให้ออกไปเดินไปนอกห้อง บ้าง มองสีเขียวๆ ของใบไม้บ้าง
การหาแว่นป้องกันแสงสีฟ้า หรือแสงสะท้อนหน้าจอคอมพิวเตอร์มาใส่ เวลาทำงาน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อย ไปจนถึงหลายพันบาท

และ อีกทางเลือก คือการหาซื้อจอภาพแบบถนอมสายตามาใช้งาน ข้อดีคือ ผ่านการศึกษาวิจัย และทดสอบ การใช้งาน เพื่อแก้ปัญหา สายตาเมื่อย ตาล้า จากการเพ่งหรือมองหน้าจอเป็นเวลานาน ๆ
สำหรับในประเทศไทย ของเรา ก้เริ่มมีการเจาะกลุ่มลูกค้าที่สนใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น โดย มีหลายยี่ห้อด้วยกัน ที่ Admin จะหาข้อมูลมาแนะนำในวันนี้คือ

คุณสมบัติเด่น

ลดความอ่อนล้าของการมองจอภาพ
เพิ่มความสุขให้ชีวิตคุณ

‧ เทคโนโลยี BenQ Eye-careจอภาพเพื่อการถนอมสายตาของคุณ
‧ จอภาพขนาด 24 นิ้วแบบไวด์ รองรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ต MHL สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่รองรับได้
‧ โหมด Cinema เพื่อการแสดงผลที่คมชัด ให้คุณภาพภาพยนตร์เทียบเท่าโรงภาพยนตร์ชั้นนำ
‧ ปรับแต่งไฟล์วีดีโอที่มีความละเอียดต่ำให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นด้วย โหมด Super Resolution
‧ ปรับแต่งจุดที่สนใจรับชมด้วย โหมด Smart Focus เพิ่มความน่าสนใจเฉพาะจุดที่ต้องการสนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.benq.co.th/product/monitor/ew2440l
สำหรับราคาของจอรุ่นนี้ สามารถเดินดูได้จากร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้างเซียร์ รังสิต มีหลายร้านด้วยกัน ราคา เริ่มต้นที่ ประมาณ 6300 บาท