ดาวโหลด Free PDF Reader

 สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่สนใจและต้องการโปรแกรม สำหรับการอ่านเอกสาร PDF แอดมินขอแนะนำโปรแกรมที่เป็นฟรีแวร์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน ในการดาวโหลดและติดตั้งใช้งานกันทั่วโลกจำนวนมากอย่าง PDF Reader 

จุดเด่น ดาวโหลดและติดตั้งใช้งานฟรี 

บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ 

ความสามารถหลัก : เปิดและอ่านไฟล์เอกสาร PDF บนคอมพิวเตอร์ 

ทำอย่างอื่น เพิ่มเติมได้อย่างจำกัด เช่น การเพิ่ม คำอธิบายเอกสาร Annotation และการลงนามเอกสาร Sign ซึ่งอาจจะต้อง ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน 

สนใจดาวโหลด : PDF Reader  


Read and Print

Experience the power of PDF through a full functioned PDF Reader. Reading and printing PDF couldn’t be easier. Leverage existing forms and workflows with standard PDF (Acroforms) and XFA (XML Form Architecture) form filling.การสร้างรหัส Qrcode ประจำตัวบุคคลด้วย Appsheet

 บทความแนว How to วันนี้ นำเสนอในวิธีการ สร้าง QR CODE ประจำตัวบุคคล เช่น นักเรียน พนีกงาน เป็นต้น 

ขั้นตอนและวิธีการ 

สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ โปรแกรม Appsheet และ Google Sheet

ขั้นตอนแรก ไปที่ Google Sheet สร้างตารางเก็บข้อมูลขึ้นมา ประกอบด้วย

ID

Prename

Name

Photo

Qrcode


ขั้นตอนสอง ไปที่ Appsheet แล้วนำเข้าตารางข้อมูลที่สร้างไว้ 

กำหนดค่าของ data type หรือชนิดของข้อมูล 

ID                      uniqueid

Prename           enum

Name                text 

Photo              image

Qrcode           image


โดยในคอลัมน์ Qrcode ให้ใส่สูตรสำหรับการสร้างภาพรหัส qrcode อัตโนมัติ คือ "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="&[MYID]&"&code=MobileQRCode&dpi=96&dataseparator="ในวิวหรือ UX สร้างมุมมองแบบ Desk ขึ้นมาสำหรับการแสดงข้อมูล โดยการทดสอบ Add หรือเพิ่มข้อมูล นักเรียน หรือ พนักกงาน ลงไปสัก 2-3 คน 


ชมวีดีโอประกอบการสอนตามตัวอย่าง

ทำความรู้จักกับ SIEM: Security Information & Event Management


SIEM: คำย่อของ Security Information & Event Management แนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารขององค์กร ที่ต้องการประสิทธิภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบและเครื่องมือช่วยตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ การสอบสวน การตอบโต้ต่อภัยคุกคาม SIEM จะเป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนจนก้าวนำหน้าภัยคุกคาม

ด้วยการทำงานแบบ real time ที่จะมอนิเตอร์กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรตลอดเวลา และการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการใช้งาน รวมทั้งการเพิ่มการอยู่รอดขององค์กรจากภัยคุกคาม
การตรวจจับภัยคุกคามและความผิดปกติอื่นๆ SIEM จะประมวลผลข้อมูลจำนวนมากแล้วตรวจจับข้อมูลที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการจับภาพกิจกรรมที่ผิดปกติของแผนผังข้อมูลข่าวสารตามช่วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งแอพพลิเคชั่นทำงานด้านเครือข่าย อุปกรณ์ระบบ ระบบคลาวด์ และการแก้ปัญหาแบบ SaaS ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีความก้าวหน้าล้ำไปข้างหน้าภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก

สำหรับบทความนี้ผมจะพาท่านผู้อ่านให้รู้จักกับเทคโนโลยี SIEM และวิธีการเลือกเครื่องมือ SIEM มาใช้งานกับหน่วยงานหรือองค์กร


แนวโน้มของ SIEM ในปี 2024-2025

SIEM เทคโนโลยีถูกแนะนำครั้งแรกในปี 2005 และพัฒนารูปแบบการใช้งานตามลำดับ สำหรับเครื่องมือช่วยในการตรวจจับภัยคุกคาม การสอบสวน และตอบโต้ภัยคุกคาม (TDIR) โดย SIEM เป็นคำประสมของ SIM การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร และ SEM การจัดการความปลอดภัยแบบองค์รวม และระบบการรักษาความปลอดภัยในทุกระดับขององค์กร

 

มาดูว่า SIEM ทำงานอย่างไร ?

มีหน้าที่ในการรวบรวม ดาต้า หรือ ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งการให้บริการข้อมูลต่างๆ เครื่องมือ และแอพพลิเคชั่นการใช้งานของทุกส่วน ทุกคนในองค์กร 


ด้วยเทคโนโลยี SIEM จะเป็นศูนย์กลางมุมมอง เกี่ยวกับผู้ใช้งานไอทีขององค์กร ทำหน้าที่เป็นผู้รวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ที่ผิดปกติ และแจ้งเตือนส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการ 

อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น สวิทซ์ฮับ เร้าเตอร์ สะพานเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไร้สาย ฯลฯ 

ระบบให้บริการข้อมูล เวบไซต์ ดาต้าเซนเตอร์ FTP เป็นต้น 

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย IPS ไฟร์วอล โปรแกรมป้องกันไวรัส IDS 

การให้บริการบนคลาด์ 

การวิเคราะห์ของ SIEM เช่น กิจกรรมของผู้ใช้งาน  หมายเลขเครื่องใช้งาน หน่วยความจำ และอื่นๆ 

โดย SIEM จะจัดหมวดหมู่ค่าเบี่ยงเบนการใช้าน เช่น ความพยายามในการ Log in ของผู้ใช้งาน การเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน หรือมัลแวร์ที่เป็นอันตราย โดยอ่อนตัวในการตั้งค่า และกำหนดการป้องกันและการแจ้งเตือน 


โดย SIEM จะเลือกรูปแบบหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตราย แม้ว่าจะมีไฟล์ต้องสงสัย ที่อาจจะไม่เข้าข่ายธงแดง แต่ว่า SIEM ก็จะยังสามารถตรวจจับได้ในที่สุดด้วย ชุดคำสั่งในการตรวจจับความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกัน 


สุดท้าย SIEM จะเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ และตรวจสอบภายหลัง และแน่ใจว่าสอดคล้องกับกฏองค์กรด้านไซเบอร์ 


ด้วย SIEM จะช่วยให้องค์กรมีเครื่องมือเป็นศูนย์กลางการทำงาน ด้านรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ทำให้เจ้าหน้าที่ด้านรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน หรือองค์กร มีระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์ภัยคุกคาม การป้องกัน การแจ้งเตือนส่วนที่เกี่ยวข้องได้สะดวกและรวดเร็ว 

ประสิทธิภาพของการมองเห็นภัยคุกคามที่พุ่งเข้ามายังระบบของหน่วยงานหรือองค์กร 

ลดเวลาในการตรวจสอบแก้ไขการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด false alert ด้วยระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่ทันสมัยตามเวลาจริง 

อ่อนตัวในการปรับแต่งและใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ของหน่วยงานและองค์กร ที่อาจจะมีอยู่แล้ว 


How to create income and expense tracking App

for data table go to Google drive and create new folder such as My Daily expense and then inside the folder click new Google sheet and name the sheet as "Money app"

then add the column name as follow 

ID   

Date   

Time

Type :Enum as income and expense

Topic

Amount

document

image

email user


go to Appsheet.com

new App and select the data table from the previous 

then 

go to data tab and set the data type for each column add 3 virtual column : 

sum income : SUM(Select(My expense[Amount],[Type]="Income"))

sum expense : SUM(Select(My expense[Amount],[Type]="expense"))

Total balance: [Sum income]-[Sum Expense]


on UX view

Add primary view and name "Add income-expense" 

view type :table

column as follow 

Date 

Type

amount


Then Add another menu view "Sum income-Expense"

view type : table

group by type

sum : Amount

column as follow

Date 

amount 

Total balance


สร้างแอพบันทึกรายรับ-จ่ายอย่างง่ายด้วยตนเอง Appsheet

 บทความนี้เราจะมาทดลองสร้างแอพ เพื่อบันทึกรายรับ รายจ่ายของเราด้วย Appsheet และ Google sheet กันครับ

เป็นแบบง่ายๆ สามารถออกแบบและทำตามได้แน่นอน   หลายๆ คนที่ใช้จ่ายเงินโดยไม่บันทึก ทำให้ขาดวินัยทางการเงิน และส่งผลให้ติดลบได้ ใครที่กำลังมีปัญหาทางการเงิน ชักหน้าไม่ถึงหลัง ลองใช้แอพ แล้วบันทึกรายรับรายจ่ายจริงๆ พอสิ้นเดือนมา จะช่วยให้รู้ว่า อันไหนจำเป็นจริงๆ อันไหนตัดได้ ลดได้ประมาณนั้น 

เริ่มจาก ไปที่ กูเกิลไดร์ฟ ของเรา แล้ว คลิก สร้าง new โฟลเดอร์ขึ้นมาก่อน ตั้งชื่อตามถนัด เช่น My Money App V2 เป็นต้น 

จากนั้นคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมา แล้วคลิกสร้าง new ไฟล์ Sheet ขึ้นมา 

ตั้งชื่อ sheet ที่สอดคล้องกับแอพที่เรากำลังสร้างเช่น my money 

กำหนดชื่อคอลัมน์ ดังนี้ 

ID

วันที่ 

เวลา 

ประเภท

รายการ

จำนวน

หลักฐาน

รูปภาพ

ผู้บันทึก

จากนั้นให้เราไปที่ appsheet แล้วสร้าง new แอพ โดยเข้าไปเลือกฐานข้อมูล google sheet ที่เราสร้างไว้แล้วนำเข้ามา 

จากนั้น เช่นเคย เราต้องไปที่การกำหนด data type หรือชนิดของข้อมูล รวมทั้งกำหนดค่าเริ่มต้น ต่างๆ 


เราจะสร้าง คอลัมน์จำลองขึ้นมา ช่วยในการแสดงข้อมูล 3 คอลัมน์ แบบกำหนดเงื่อนไข คือ 
sum income สรุปรายรับ SUM(Select(data1[จำนวน],[ประเภท]="รายรับ"))
sum expense สรุปรายจ่าย SUM(Select(data1[จำนวน],[ประเภท]="รายจ่าย"))
Total balance สรุปยอดคงเหลือ [Sum income]-[Sum Expenses]
ในส่วนของ UX เราจะสร้างเมนูด้านล่างในการตอบโต้ผู้ใช้งาน คือ 
บันทึกรายรับ-จ่าย
สรุปรายรับ-จ่าย 

ขั้นตอนสุดท้าย ทดสอบการทำงาน และแชร์ไปใช้งานกับอุปกรณ์มือถือของเรา และมีวินัยตั้งใจในการบันทึก รายรับ รายจ่ายจริงๆ จะช่วยให้วินัยทางการเงินเราดีขึ้นแน่ๆ 


ตัดต่อวีดีโอด้วย Ciipchamp

 โดยปกติผมเองก็เคยใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโออย่าง Camtasia มาสักระยะหนึ่ง ซึ่งพบว่า เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพมากๆ ตัวหนึ่ง เหมาะสำหรับงานจับภาพหน้าจอ ตัดต่อสื่อการสอนต่างๆ ลงช่องยูทูป ล่าสุดผมเองก็ได้มีโอกาสได้ลองใช้งานโปรแกรมตัดต่อตัวใหม่ที่ Microsoft ได้ผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม อย่าง Clipchamp 

จุดเด่นๆ ของ clipchamp คือความง่ายในการในการตัดต่อ สามารถศึกษาและลงมือตัดต่อคลิปง่ายๆ ให้มีลูกเล่นน่าสนใจได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน 

โปรแกรม นำเข้าคลิปต้นฉบับ ตัดต่อ ใส่ดนตรี ใส่ข้อความ ใส่ตัวเปลี่ยนฉาก และ save ไปใช้งานตามรูปแบบมาตรฐานเช่น tiktok หรือ reel เป็นต้น 

คุณสมบัติพิเศษ text to speech มีระบบ Ai ช่วยในการแปลงข้อความเป็นเสียงบรรยายได้

มีระบบ Audio coach สำหรับสอนการใช้เสียงในการบรรยายของผู้บันทึก ว่าควรจะเน้น จะเว้นวรรคตรงไหน เป็นต้น เพื่อให้วีดีโอน่าสนใจมากขึ้น 

หรือจะใช้ AI ในการสร้างคลิปวีดีโอให้คุณก็ได้ 


โดยสรุป : รองรับการใช้งานบน Browser รองรับการดาวโหลดและติดตั้งใช้งานบนคอมพิวเตอร์ และรองรับบนอุปกรณ์ iOSวิธีใช้งาน Microsoft Office356 ฟรี

เป็นโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดของบริษัทไมโครซอร์ฟ มาพร้อมโปรแกรมที่เราคุ้นเคยที่บ้าน โรงเรียน หรือสำนักงาน บางโปรแกรมเช่น MS Word ,Outlook , Powerpoint โดยการซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม ก็ยังเป็นหนทางหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 

ใน 11 มกราคม ไมโครซอร์ฟได้ประกาศปล่อยตัวโปรแกรม Microsoft 365 เบสิก ซึ่งมีราคา $2 ต่อเดือน หรือ $20 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะหาวิธีใช้งานโปรแกรม Microsoft 365 โดยไม่เสียเงินได้ ภายใตเงื่อนไขดังนี้ 


Microsoft's suite ชุดโปรแกรมสำนักงานที่ประกอบด้วยโปรแกรมอย่างเช่น  Word, Excel, PowerPoint และ Outlook, รวมทั้งโปรแกรมคุยงานออนไลน์ Microsoft Teams, พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ OneDrive และ SharePoint. 

ค่าใช้จ่ายของโปรแกรมระหว่าง $20 ถึง $100 สำหรับการลงทะเบียนใช้งาน และสามารถเข้าใช้งานได้หลายอุปกรณ์ในครอบครัวเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีเวอร์ชั่นใช้งานคนเดียวอย่าง Office Home and Student 2021 ราคาซื้อครั้งเดียว $150 ไม่จำเป็นต้องจ่ายรายเดือน 

ถ้าเราอยู่ในฐานะนักเรียนหรือนักศึกษา 

จะสามารถใช้ email นักศึกษา พวกที่ลงท้ายด้วย .edu ไหม ในการสมัครใช้งานได้ฟรี เช่นโปรแกรม with Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Teams, และโปรแกรมช่วยสอนอื่นๆ 

การขอสิทธิ์ใช้งานสามารถขอใช้ตามลิงค์ของไมโครซอร์ฟ จากนั้นจะมีอีเมลยืนยันตัวบุคคลไปที่บัญชีส่วนตัวของเรา ขั้นตอนอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งของการตรวจสอบและยืนยัน ว่ามีโรงเรียน วิทยาลัย มหาลัย และเราเป็นนิสิต หรือนักเรียนของสถานที่แห่งนั้น จริงๆ 

นักศึกษาวิทยาลัย สามารถใช้อีเมล์สถาบันในการลงทะเบียนใช้าน Microsoft 365 Personal ในราคา $3 ต่อเดือน 

ถ้าเราไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา จะมีวิธีใดในการขอใช้งานฟรี 

บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ฟรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะต้องระบุข้อมูลการหักเงินผ่านบัตรเครดิต ซึ่งสามารถยกเลิกใช้งานได้เมื่อครบกำหนด หรือเวลาไหนก็ได้ที่สะดวก โดยจะถูกคิดค่าใช้จ่ายรายปีตกปีละ $100 คิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ 3500 บาท โดยโปรแกรมที่ใช้งานได้คือ  Microsoft 365 Family

ข่าวดีถ้าเราไม่ต้องการใช้งานทุกโปรแกรม และการใช้งานของเราก็ไม่ได้บ่อยทุกวัน เราสามารถใช้บริการได้ฟรีแบบ online เช่น Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Calendar, My Content, Skype, Designer และ Clipchamp.มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ Microsoft365.com.

2. คลิก Sign up for the free version of Office ภายใต้แท็บ "Sign in" .

3Log in เข้าไปในบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft หรือสร้างใหม่ฟรี

4. เลือก app app ที่ต้องการใช้งานและบันทึกงานของเราในคลาวด์  cloud บน OneDrive.

สำหรับคนที่สงสัยว่า ถ้าให้ใช้งานฟรีแล้ว คนที่จ่ายตังค์ไม่เสียเปรียบหรือ ก็แน่นอนว่า เวอร์ชั่นให้ใช้งานฟรี ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ก็จะมีการจำกัดความสามารถของอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งานขั้นสูงไว้บางตัว รวมทั้งในระบบออนไลน์ จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการ Connected อินเตอร์เน็ตไว้ตลอดเวลานั้นเอง 

โปรแกรมใช้งานฟรีจะมีการจำกัดความสมารถบางอย่างไว้ แต่ก็ยังมีความสามารถในการแชร์การเข้าถึงในการทำงานกับเพื่อนหรือทีมงานได้ คล้ายๆกับบริการของ Google Workspace เป็นต้น