วิธีใช้งาน Microsoft Office356 ฟรี

เป็นโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดของบริษัทไมโครซอร์ฟ มาพร้อมโปรแกรมที่เราคุ้นเคยที่บ้าน โรงเรียน หรือสำนักงาน บางโปรแกรมเช่น MS Word ,Outlook , Powerpoint โดยการซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม ก็ยังเป็นหนทางหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 

ใน 11 มกราคม ไมโครซอร์ฟได้ประกาศปล่อยตัวโปรแกรม Microsoft 365 เบสิก ซึ่งมีราคา $2 ต่อเดือน หรือ $20 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะหาวิธีใช้งานโปรแกรม Microsoft 365 โดยไม่เสียเงินได้ ภายใตเงื่อนไขดังนี้ 


Microsoft's suite ชุดโปรแกรมสำนักงานที่ประกอบด้วยโปรแกรมอย่างเช่น  Word, Excel, PowerPoint และ Outlook, รวมทั้งโปรแกรมคุยงานออนไลน์ Microsoft Teams, พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ OneDrive และ SharePoint. 

ค่าใช้จ่ายของโปรแกรมระหว่าง $20 ถึง $100 สำหรับการลงทะเบียนใช้งาน และสามารถเข้าใช้งานได้หลายอุปกรณ์ในครอบครัวเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีเวอร์ชั่นใช้งานคนเดียวอย่าง Office Home and Student 2021 ราคาซื้อครั้งเดียว $150 ไม่จำเป็นต้องจ่ายรายเดือน 

ถ้าเราอยู่ในฐานะนักเรียนหรือนักศึกษา 

จะสามารถใช้ email นักศึกษา พวกที่ลงท้ายด้วย .edu ไหม ในการสมัครใช้งานได้ฟรี เช่นโปรแกรม with Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Teams, และโปรแกรมช่วยสอนอื่นๆ 

การขอสิทธิ์ใช้งานสามารถขอใช้ตามลิงค์ของไมโครซอร์ฟ จากนั้นจะมีอีเมลยืนยันตัวบุคคลไปที่บัญชีส่วนตัวของเรา ขั้นตอนอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งของการตรวจสอบและยืนยัน ว่ามีโรงเรียน วิทยาลัย มหาลัย และเราเป็นนิสิต หรือนักเรียนของสถานที่แห่งนั้น จริงๆ 

นักศึกษาวิทยาลัย สามารถใช้อีเมล์สถาบันในการลงทะเบียนใช้าน Microsoft 365 Personal ในราคา $3 ต่อเดือน 

ถ้าเราไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา จะมีวิธีใดในการขอใช้งานฟรี 

บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ฟรี เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะต้องระบุข้อมูลการหักเงินผ่านบัตรเครดิต ซึ่งสามารถยกเลิกใช้งานได้เมื่อครบกำหนด หรือเวลาไหนก็ได้ที่สะดวก โดยจะถูกคิดค่าใช้จ่ายรายปีตกปีละ $100 คิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ 3500 บาท โดยโปรแกรมที่ใช้งานได้คือ  Microsoft 365 Family

ข่าวดีถ้าเราไม่ต้องการใช้งานทุกโปรแกรม และการใช้งานของเราก็ไม่ได้บ่อยทุกวัน เราสามารถใช้บริการได้ฟรีแบบ online เช่น Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Calendar, My Content, Skype, Designer และ Clipchamp.มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ Microsoft365.com.

2. คลิก Sign up for the free version of Office ภายใต้แท็บ "Sign in" .

3Log in เข้าไปในบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft หรือสร้างใหม่ฟรี

4. เลือก app app ที่ต้องการใช้งานและบันทึกงานของเราในคลาวด์  cloud บน OneDrive.

สำหรับคนที่สงสัยว่า ถ้าให้ใช้งานฟรีแล้ว คนที่จ่ายตังค์ไม่เสียเปรียบหรือ ก็แน่นอนว่า เวอร์ชั่นให้ใช้งานฟรี ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ก็จะมีการจำกัดความสามารถของอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งานขั้นสูงไว้บางตัว รวมทั้งในระบบออนไลน์ จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการ Connected อินเตอร์เน็ตไว้ตลอดเวลานั้นเอง 

โปรแกรมใช้งานฟรีจะมีการจำกัดความสมารถบางอย่างไว้ แต่ก็ยังมีความสามารถในการแชร์การเข้าถึงในการทำงานกับเพื่อนหรือทีมงานได้ คล้ายๆกับบริการของ Google Workspace เป็นต้น Thai house keeper was shocked 2.2 Million Baht was scam by Call Center Gang

 Latest cyber attack report in Thailand on yesterday 28 Fab 2024 .Thai cyber police was reported from 57 years old woman whose husband was a retired from ordnance department Army and passed away. 

The scammer was calling on her husband phone number while she was doing the house work as usually day life.

The Scammer: Hello ,this is the   ordnance department Army pension and welfare from BKK.

The victim: Yes ,and do you have anything about my pass away husband?

The Scammer: Yes ,we have some pension about 1650USD left and we wanted to transfer to  you bank account so, take another from and follow me instruction how to do ,so stay on your phone.

The victim : Okay I was on my smartphone now click the link vis  SMS  from the scammer to install the application .

The cyber police came to investigate the case and believed the SMS installed the remote access control application and gained control the victim phone moreover ,asked the victim to open bank account app which is involved password enter and face scan to transfer the 2.2 million Thai Bath from her account to the scammer. 

This sad news was happened series action which is no ending sooner or later.

what do you think and comment and suggest to prevent this threat in Thailand and also in other countries across the globe.

 


Cryptocurrency Wallets was hacked and lost 40 ETW in Thailand

 On 24th Feb 2024 Cryptocurrency Wallets fraud when a news was revealed from the victim of personal crypto digital  currency wallet was hacked and lost about 40 ETW which is converted into Thai bath is about  ฿106,318.89 THB, so total amount was 40 x 106,318.89 = 4252755.6 THB or about 118,362.25 USD 

The victim of the recently case is a famous actor and good knowledge of crypto currency trade and exchange ,moreover high education profile PH.D Science of education and Art from USA as well as a guest speaker about money investment on many university.

The incident happened in a night when he stayed up late to read article from website about the trade and exchange bitcoin ,with intend to find how much the total fee for his wallet transaction from beginning up to so far, he then now fall in phishing links in the article which is link over and across like normal website.
until to the last click link which said that this will let you know about how much you pay for your transaction fee  in sum up.

His device is iPhone11 with the face security login when screen off (I guess)  
for more detail I will add more in the next time.
I would like to tell all you guys that even high profile of education and knowledge of IT and cybersecurity is still became the victim of this hacked ,so we have to learn and careful about this simple phishing.
A lesson learn from my point of view.
1. Face login convenient ,but somehow be aware of this things also.
2.When Log in your bank account or digital wallet don't forget to log out too.  
any comment and suggest would happy to welcome! 

Source : Thailand news on youtube and TV channel 

What is Pegasus spyware?

I would say that Pegasus is a high profile person such as the head of the country or senior officer in military forces or police and political. Pegasus spyware is zero-click mobile surveillance software designed to infiltrate iOS and Android devices to secretly collect sensitive information and send it to the NSO group server in cloud.

The dreaded Pegasus is its zero-click surveillance capabilities, meaning it can spread and infect devices without a victim having to do anything at all.

if your are a normal people I would say you will be more safe from this spyware which is believe that Pegasus is a state sponsor threat and very expensive one per licensed so the target of them would be the most value target such as leader in political ,military ,police officer for instance.


Initially, Pegasus spread through phishing attacks via email or SMS ,Now, Pegasus spyware has zero-click surveillance capabilities.

I would say that if your phone android /iOS not connect to the internet it would be tough for Pegasus to infect ,but possible when connect the phone with the trap Access point Wi-Fi by hacker team.

Not easy ,but possible anything can happens with anyone ,so be alert and precaution whenever you have to connect to the internet and Free public WIFI network.

if you are a high profile person normally they will have a baseline to prevent themselves from  risk and vulnerability, however things can happens if lack of awareness and carefulness.

From my own experience is that the malware infected in your device can be seen from slow running process task on devices ,but unique Pegasus capability is that it won't show any sign or symptom of any slow performance at all on the target devices.

How Pegasus is dreadful threat?

1.Ability to infect itself into the target device with a zero click.

2.No slow performance on the infected devices.Best 10 tips to avoid malware attack

 I would like to share with your guys my 20 years on computer working both hardware and software system in order to review and go over the baseline of the principle virus computer hack in your computer and other devices.

this practical is not only for Windows OS ,but also Mac and LINUX as well.

1.Make sure your OS is copy right or genuine licensed either  licenses: Retail, OEM, or Volume.

2.Always update your OS to make sure for the latest software update this can help prevent malware and other threat in proactive way.

3.Regularly conduct scan for virus and threats using Windows defender and follow the instruction base on the threat be detected and respond.

4.Do not download and install other software or application from dark web or underground website which is most of them offer hack or crack the serial number.

5.If you need to download and install software or application try to do from the official website or portal  of software product company or organization such as Microsoft download ,Linux download for instances.

 6.Porn website and gambling website is the heaven of hackers to hide malware and spyware for those human who can not resist to that ,so keep away from this mentioned.

7.Some Freeware are good ,however strong recommend to use shareware or trial would be safer.

8.when install any software or application avoid click next next and next without to read and precaution for every click or else you will be more then 60% of install malware or spyware on your computer.

9.Try install Antivirus and malware product in order to detect and hunt for some threat that might compromise in your computer, such as  MacAfee or Trend Micro.

10.Back up your sensitive data in Flash drive or external disk in case of compromise you will have ability to recover and continue work as normal.
ทำความรู้จักกับ EDR

 คำว่า EDR ย่อมาจากคำว่า Endpoint Detection and Response แปลตรงตัวคือ จุดสุดท้ายการตรวจจับและการตอบโต้ 

ในทางการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แล้ว เทคโนโลยี EDR มีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกๆ หน่วยงานหรือองค์กร เนื่องจากจะช่วยในการป้องกันการเจาะข้อมูล หรือโจมตีองค์กรจากนักเจาะระบบหรือ Hacker นั้นเอง แบบตามเวลาจริงหรือ Real time

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของ EDR จำเป็นต้องทำหน้าที่ 4 อย่างนี้อย่างดี คือ

1. การรวบรวมข้อมูลการโจมตีทางไซเบอร์และข้อมูลอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้อง โดยใช้คำสั่งขนาดเล็ก Agents ที่ทำงานอยู่ภายใต้อุปกรณ์แต่ละอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ หรือมือถือ เป็นต้น

ตัวอย่างของข้อมูลที่รวบรวม ได้แก่ 

กระบวนการงานอะไรที่กำลังดำเนินอยู่

เครือข่ายอะไรที่ทำการเชื่อมต่อ

ข้อมูลอะไรที่กำลังเปิดดู เป็นต้น 

2. การตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคาม หรือ (Threat)

เป็นการทำงานแบบ Real time หรือตามเวลาจริงและตอบโต้กลับแบบอัตโนมัติ คือผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมาตอบโต้เอง 

ซึ่งรูปแบบของ Threat หรือภัยคุกคามก็จะมี 2 แบบคือ แบบที่เรารู้จักแล้ว กับแบบใหม่ที่เราไม่รู็จักมาก่อน 

ซึ่งทีม รปภ.ไซเบอร์ จะสามารถรวบรวมสิ่งที่เรียกว่า สิ่งบอกเหตุการโจมตีของภัยคุกคาม หรือ IOC ย่อมาจากคำว่า Indicator of compromise  ถ้าเราตรวจจับและเจอมาแล้ว ก็จะนำไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าลายนิ้วมือของการโจมตี หรือ Finger prints ไว้ในระบบเพื่อป้องกันการโจมตีของมัลแวร์หรือ Ransomware นั้นได้ เปรียบเทียบกับคนที่เคยมาเที่ยวผับ แล้วทะเลาะหรือสร้างความเดือดร้อนให้คนที่มาเที่ยวปกติ จนท.รปภ.ก็จะจดจำใบหน้า และพฤติกรรมของคนดังกล่าว และนำไปพรินแปะไว้ที่หน้าประตูทางเข้าผับเป็นต้น ถ้าคนนั้นมาเที่ยวอีกก็จะถูกตรวจจับและห้ามเข้าข้างใน เป็นต้น ซึ่งรูปแบบนี้ก็จะคล้ายกับการทำงานของโปรแกรม Antivirus ที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันอยู่แล้ว 

แต่ทางกลับกันถ้าคนร้ายหรือคนไม่ดีที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแฝงตัวเข้ามา เราจะรับมืออย่างไร 

การพัฒนา Advance Logarithms ในการตรวจสอบพฤติกรรมของภัยคุกคามที่เราไม่เคยพบมาก่อน ยกตัวอย่างการซ่อนมัลแวร์ ในโปรแกรมสำนักงานของ Microsoft Office ในชุดคำสั่งขนาดเล็กอย่างแมโคร 

ของโปรแกรม Ms Excel เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยี EDR จะสามารถสังเกตุเห็นความผิดปกติของมัลแวร์ที่จะแก้ไขหรือตบตาระบบรักษาความปลอดภัย ดังนั้น EDR ก็จะช่วยป้องกันมัลแวร์ไม่ให้ทำงานต่อไปได้ 

3. การทำหน้าที่สืบสวนพิสูจน์หลักฐานและการตามล่าภัยคุกคาม (Forensic investigation and threat hunting  ) ไม่มีใครรับประกันได้ว่า EDR จะสามารถปิดกั้นภัยคุกคามได้ 100% ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมของมัลแวร์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ก็จะช่วยทำให้กระบวนการทำ Fingers print ของภัยคุกคามมีมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งทีมนักล่าภัยคุกคามจะสามารถใช้ข้อมูลในการตามล่าภัยคุกคามได้ แบบการป้องกันเชิงรูก (Proactive defense) ทั้งนี้จะต้องใช้การตรวจสอบและตอบโต้แบบ manual หรือไม่ใช่แบบอัตโนมัตินั้นเอง 

4.การสนธิและการรายงาน (Integrate and report) สำหรับนักวิเคราะห์ระบบการรักษาความปลอดภัยแล้ว การสนธิข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อหาความเชื่อมโยงเป็นสิ่งจำเป็นในขั้นตอนการทำงานของกระบวนการดังกล่าว เพราะปกติพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนภัยคุกคาม (Alerts) จำนวนมาก พวกเขาจำเป็นต้องเลือกและคัดแยกในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ซึ่ง EDR ควรจะมีส่วนช่วยในการทำงานของพวกเขา ในการจัดเรียงลำดับและความเร่งด่วนของภัยคุกคาม


สำหรับทีมรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แล้ว EDR จำเป็นต้องผนวกหรือทำงานร่วมกับระบบหรือเครื่องมือเดิมขององค์กรที่มีอยู่แล้ว โดยการส่งรายงานภัยคุกคามไปที่ SIEM ,XDR หรือ SOAR เป็นต้น 

สิ่งที่ดีที่สุดของ EDR คือการช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานมีเทคโนโลยีในการตรวจจับภัยคุกคามที่ยืดหยุ่นและอ่อนตัวที่สุด ในการประกันผลสำเร็จของการโจมตีต่อระบบแล้ว จะสามารถตรวจจับภักคุกคาม กู้คืนระบบให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาที่เร็วที่สุด 
วิธีการแจ้งเตือนทางอีเมล์ด้วย Appsheet

 สวัสดีครับ สำหรับวันนี้เราจะมาทดสอบวิธีการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน โดยวิธีการส่งอีเมล์เข้าไปยังกล่องจดหมายของเรากันโดยอัตโนมัติ 

ก่อนอื่นให้เราไปที่กูเกิลไดร์ฟ ของเรา สร้างโพลเดอร์ขึ้นมา สมมุตเป็น Leave Approve 

จากนั้น คลิกเข้าไปข้างในโฟลเดอร์ที่พึ่งสร้างขึ้นมา

จากนั้นคลิก new สร้างไฟล์ตาราง Google sheet ขึ้นมา

ประกอบด้วย คอลัมน์ ID ,ผู้ลา ,วันที่ลา ,ลาถึงวันที่ ,เรื่อง , เหตุผลการลา ,การอนุมัติ ,วันที่อนุมัติ-------------------

มาที่ Appsheet บ้าง

สร้างแอพใหม่ขึ้นมา ตั้งชื่อแอพเป็น leave approve V1 

สร้างจาก Database ที่มีอยู่แล้ว ไปลิงค์เอาตาราง ที่เราสร้างไว้บนไดร์ฟเข้ามา 

ไปที่แท็บตาราง data กำหนดชนิดของข้อมูล 

ชนิดของข้อมูล วันที่ลา ,ลาถึงวันที่ และวันที่อนุมัติ เป็น Date

ที่เหลือเป็น text

เว้น การอนุมัติ เป็น Enum ใส่ตัวเลือกเป็น อนุมัติ ไม่อนุมัติ  รอตรวจสอบ 


------------------------------------ขั้นการใช้งาน bot เพื่อสร้างคำสั่งส่งอีเมล์ไปให้ผู้ลงนามอนุมัติ โดยอัตโนมัติ

คลิกที่ new bot ตั้งชื่อเป็น when recode create  send email

เพิ่มขั้นตอนหรือ step เป็น send email 

กำหนดค่า setting ดังนี้

send an email

email type :embedded app view

to : Useremail()

app view: กำหนดเป็น Form view 

-----------------------------

คลิก save ลองดูแล้วเราก็จะได้ ผลการทำงานที่ต้องการ โดยลองบันทึกข้อมูลในแอพ แล้ว save

จากนั้น ไปที่ email ของเรา เปิดเมลดู จะพบข้อมูล