เกี่ยวกับบล็อก thaifreewaredownload.com

เกี่ยวกับ thaifreewaredownload.com เป็นบล็อกที่รวบรวม Freeware ยอดนิยม แบ่งตาม หมวดหมู่การใช้งาน สำหรับ Home Users นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่แสวงกำไรโดยทั่วไป รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป 
ความมุ่งหมาย อยากจะเป็นบล็อกที่เป็นมากกว่า การให้คำแนะนำว่า โปรแกรมนี้ ใช้ทำอะไร แต่จะเน้นคำแนะนำพื้นฐานการใช้งานจริง ให้กับผู้เยี่ยมชมด้วยเช่น กัน อย่างไรก็ตามเนื่องจาก จำนวนของเนื้อหา ที่ออกมาใหม่ๆ มากขึ้น ทำให้ความสับสน และการจัดระเบียบ ต้องมีการทบทวน รวมทั้งเนื้อหา ที่เก่า และล้าสมัย และอาจจะรวมบางบทความหรือ เนื้อหา ที่อาจจะไม่ได้รับการทดสอบ และใช้งานอย่างเพียงพอในการใช้งานจริง ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุงในโอกาส ต่อไป 
สำหรับเนื้อหาของบล็อก มาจากการสืบค้น เรียบเรียงและแปลจากต้นฉบับของผู้พัฒนาโปรแกรม เป็นส่วนใหญ่ บางส่วนมีการเขียนและบันทึกการใช้งาน จากประสบการณ์จริง ในการทำงานด้าน IT ของผู้เขียน ซึ่งทำงานด้าน คอมพิวเตอร์เครือข่าย ให้กับส่วนราชการหนึ่งมานานกว่า 20 ปี ดังกล่าว ซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์และน่าสนใจ ในการถ่ายทอดและเรียนรู้ต่อไป 

หน้าตาแรกเริ่มเดิมทีของบล็อกนี้ครับ ปี 2009เหตุผลที่เลือกใช้บริการของ Blogspot เนื่องจากเป็นของฟรี ที่มีความเร็ว และประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดี มีองค์ประกอบของบล็อก ที่ง่ายต่อการใช้งาน และการดัดแปลงแก้ไข edit บางส่วน ให้ตรงกับความต้องการของเราได้ 
และอีกประการคือ เจ้าของหรือพันธมิตรเครือข่ายหลักก็คือ Google นั้นเอง จึงน่าจะประกันและรับรองถึง SEO และ การ index ที่ถูกต้องและรวดเร็ว 
บล็อกนี้ อาจจะมีการแตกกิ่งก้านสาขาออกไป ตามวันเวลา ที่ผ่านไป และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่วัตถุประสงค์หลัก ยังไม่เปลี่ยนไป ตามที่ยังมีคนใช้งาน PC หรือ Laptop อยู่ ก็เชื่อว่า ความต้องการ และองค์ความรู้เหล่า นี้ ก็ยังเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งาน เสมอ 

เดิมผู้เขียน ตั้งใจว่า content is the king คือ สนใจแต่เนื้อหา และการใช้งานจริงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คงต้อง Review และทบทวนกันใหม่ ในแง่ของ ความสวยงาม ทั้งภาพ และวิดีโอ ประกอบ 
Next Step ที่วางแผนไว้ คือ การปรับเปลี่ยนไปสู่ Custom โดเมน ซึ่งคงต้องขอใช้บริการกับของทาง Google หรือ พันธมิตร เช่นเดิม เนื่องจากความผูกพันกันมา จะตัดกันก็คงไม่ขาด เว้นแต่ทางกูเกิล จะเป็นคนตัดเอง 

ผลกระทบที่จะตามมา คงจะมีบ้าง แต่จะเป็นบวกลบ และมากน้อย เพียงไหน คงต้องเสี่ยงกันหน่อย 
หลังจาก ที่ผมเริ่มทำบล็อกนี้เป็นครั้งแรก ในปี 2009  มาถึงปัจจุบัน ก็ 7 ปีเข้าไปแล้ว มีบทความที่เรียบเรียงและเขียนคนเดียวกว่า 1700 บทความ 

7 ปี ที่ก้าวเดินมา ในอนาคต ทิศทางของการเขียน คงจะมีการเพิ่มเติม เนื้อหา เกี่ยงกับ App ใหม่ ที่ใช้งานกับมือถือ Smartphone and Tablets มากขึ้น 
รวมทั้งการ Review และทบทวนบทความเก่าๆ ที่ยังมีประโยชน์ ให้ถูกต้องและทันสมัย Update ให้เป็นปัจจุบัน มากขึ้น 

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมบล็อกแห่งนี้นะครับ 
Admin
mycom

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น