กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2020

ดาวโหลด Streamlab OBS

โปรแกรม  Streamlab OBS สำหรับใช้ในการถ่ายทอดวีดีโอ จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไปให้ผู้รับชม ทาง Facebook …

รู้จักส่วนขยาย Joomla extend

จากเนื้อหาที่ผ่านมา เราได้เรียนเรื่องของพื้นฐานการ สร้างเนื้อหาบทความต่างๆ ไปแล้ว ตอนต่อมาจะมาทำควา…

การเพิ่มรูปภาพลงในบทความ Joomla

จากตอนที่ผ่านมา เราเน้นการสร้างบทความง่ายๆ ตามหมวดหมู่ ที่เราต้องการ สำหรับตอนนี้ จะมาสอนการแทรกรู…

การแสดงเนื้อหาเด่น Feature Article

เวบไซต์จูมล่า มองดูผ่านๆ อาจจะดูไม่มีเนื้อหาอะไรแสดง เราสามารถเลือกใช้คุณสมบัติ Feature Article หรื…

โหลดโพสต์เพิ่ม ไม่พบผลการค้นหา