การแทรกคลิปวีดีโอลงในสไลด์ PowerPoint

การแทรกวีดีโอจาก YouTube ลงในสไลด์ เพาเวอร์พอยต์ จะช่วยให้งานนำเสนอของเรา น่าสนใจ และน่าติดตามมากยิ่งขึ้น ถ้าเราเจอวีดีโอที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับการนำเสนอของเรา เราสามารถที่จะแทรกคลิปวีดีโอ นั้น เพื่อแสดงต่อผู้ชมของเราได้
การแทรกคลิปวีดีโอ ต้นฉบับจะถูกเก็บที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ แต่เราสามารถ เล่น หยุด หรือ เลื่อนไปมาตามจุดที่ต้องการได้ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขณะใช้งาน
ขั้นตอนการแทรกคลิปจาก ยูทูป ลงในสไลด์
1 เปิดโปรแกรม ท่องเน็ต ไปที่ you Tube เพื่อเปิดดูคลิปวีดีโอที่เราต้องการ
2 ให้คัดลอกที่อยู่หรือ URL ของคลิปวีดีโอ เก็บไว้ในคลิปบอร์ดของเร า
3 เปิดโปรแกรม Powerpoint เลือกสไลด์ที่ต้องการจะแทรกคลิป
4 จากเมนูแทรก หรือ inset คลิก วีดีโอ>ออนไลน์วีดีโอ
5 ในช่องของที่อยู่ให้เราวางที่อยู่ของคลิปวีดีโอ ลงไป
6 คลิก แทรกการเล่นคลิปวีดีโอ
สามารถแสดงได้ทั้งจาก หน้าต่างทำงานปกติ และหน้าต่างการนำเสนอ

จะปรากฏปุ่ม Play สำหรับคลิก เพื่อแสดงเนื้อหาวีดีโอ

ค่าเริ่มต้น ในการแสดงวีดีโอ คือ ใช้เม้าส์ คลิก 1 ครั้ง เพื่อแสดง หรือ จะกดแป้น Spacebar 1 ครั้ง เป็นการแสดงก็ ได้การสร้างลิงค์บทความหน้าเว็บไซต์จูมล่าแบบ บล็อก

จากตอนที่แล้ว Admin ได้แนะนำผู้สนใจ สร้างลิงค์หน้าเว็บไซต์จูมล่า เพื่อแสดงเนื้อหา บทความแบบ เนื้อหาเดี่ยว หรือ Single Article ไปแล้ว
ตอนนี้เราจะมาสร้าง กลุ่มเมนู ใหม่ อีกหนึ่ง เมนู ชื่อว่า Place หรือ สถานที่ และ เลือก ชนิดของ โมดูล เป็นเมนู แบบ Blog

เราจะได้เห็นความแตกต่าง ระหว่าง เมนูบทความแบบ Single article กับ แบบ Blog กัน

ส่วนการระบุตำแหน่งของ โมดูล ยังคง ให้เป็นตำแหน่งเดิม คือ ตำแหน่งที่ 8


สรุปขั้นตอนกันอีกครั้ง
1 ไปที่เมนุ สร้างกลุ่มเมนูใหม่ ตั้งชื่อเป็น Place
2 เข้าไปในเมนู Place แล้ว สร้างเมนุใหม่ อีก 1 อัน ชื่อว่า สถานที่ และ เลือก ชนิดของบทความเป็นแบบ หมวดหมู่ หรือ Blog
3 เลือกหมวดหมู่ที่จะใช้แสดง เป็น Place
** บทความในหมวดหมู่นี่จะถูกนำมาแสดง บนหน้าเวบไซต์ ตามจำนวน และ คอลัมน์ที่เราสามารถ กำหนดได้เอง

4 นำไปแสดง โดยการคลิกสร้าง โมดูล ตั้งชื่อเป็น place และเลือก menu และ ระบุตำแหน่ง เป็น 8

** ดูผลหน้าจอ

การปรับแต่งจำนวน บทความ และ จำนวนของการแบ่งคอลัมน์

เข้าไปที่ เมนู Place จะมีตัวเลือก การตั้งค่า Layout ของหน้าบทความ ให้เลือกระบุค่า ตัวเลขที่ต้องการได้ขั้นตอนและวิธีการสร้างลิงค์บทความ Joomla

ความรู้พื้นฐาน ต่อจากตอนที่แล้ว ที่เราได้ สร้างหมวดหมู่บทความ สร้างบทความ ไว้จำนวนหนึ่ง แล้ว ต่อมา คือการนำบทความไปแสดง หรือ Show บนหน้าแรกของเว็บไซต์
โดยบทความนี้ จะสอนวิธีการ สร้างเมนู ในการเชื่อมโยง บทความ เพื่อแสดงในหน้าเวบไซต์

คลิกที่เมนู
จะมีเมนูหลัก Main Menu อยู่อันเดียว และภายในจะมีเมนูอยู่ 1 เมนู คือ เมนู Home

ในหน้าต่างเมนู คลิก การจัดการ>เพิ่มกลุ่มเมนูใหม่
ช่องเมนู title ตั้งเป็น About
ชื่อเมนู เป็น About
คลิก Save และ close

ขั้นต่อมา การสร้างลิงค์ไปบทความ
ให้คลิกที่เมนู ที่พึ่งสร้างมาใหม่คือ About
เข้าไปแล้ว ให้คลิก New
ตั้งชื่อเมนูให้สอดคล้องกับ บทความที่ต้องการสร้างลิงค์ แสดง
คลิก ชนิดของเมนู จะมีตัวเลือก หลายแบบ
บทนี้ ประหยัดเวลา อธิบาย ให้เลือก ชนิดเมนู เป็น Article
และเลือก เป็น บทความเดียว หรือ Single Article

จากนั้น คลิก เข้าไป เลือกบทความ ที่เราสร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า

คลิก Save and new

สร้างต่อ กับบทความที่เหลือ อีก 1 บทความ เป็น ความรู้และแนวทาง

การนำเมนูลิงค์บทความไปแสดง

ไปที่เมนู Extension หรือ ส่วนขยาย เลือก โมดูล

ในหน้าต่างของโมดูล คลิก New สร้าง

คลิกเลือก ชนิดของโมดูล มีหลายแบบ
แต่ ให้เราเลือก Menu
ตั้งชื่อเมนูเป็น About
ไปที่การระบุตำแหน่งที่แสดง Position
เลือก Right Middle position -8

คลิก Save and close

ไปหน้าแรก Refresh  จะขึ้นเมนู ลิงค์ไปยังบทความ แสดงขึ้นมา แล้ว ตามตำแหน่งที่ระบุทบทวนความเข้าใจ ให้สร้างเพิ่ม หรือ ระบุตำแหน่งของเมูบนหน้าเวบไซต์ ตามที่เราต้องการ


ฝึกใช้ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายประจำเดือน Ms Excel

สร้างตารางพื้นฐานคำนวณ Ms Excel สำหรับ ฝึกทำตาม
ระดับ มือใหม่ ผู้เริ่มต้น
เป้าหมาย เรียนรู้ หรือ ฝึกทำตาม เพื่อใช้ทดสอบ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แนวคิด
แจงรายการค่าใช้จ่าย ประจำเดือน 12 เดือน มกราคม - ธันวาคม
รายการค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับแนวคิดของแต่ละคน ปรับได้เอง ตามสะดวก

จำนวนเงิน ใส่ เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง ในการเรียน การสอนเท่านั้น

ฝึกการ รวมเซลส์ การแยก เซลส์

ฝึกการตีกรอบเส้นตาราง

ฝึกการจัดรูปแบบอักษร ขนาด อักษร

ฝึกการใช้รุปแบบเซลส์ แบบเน้น จากรุปแบบที่ทางโปรแกรม ออกแบบไว้ให้
การรวมค่าใช้จ่าย Sum

การแทรก แคปชั่น ส่วนหัว อธิบาย ตารางสรุป ค่าใช้จ่าย

การดูมุมมองก่อนพิมพ์

การปรับ โครงหน้ากระดาษ แบบ แนวตั้ง หรือ แนวนอน** ก็ลองดุ และฝึกใช้งาน ตามตัวอย่าง


การจัดรูปแบบบทความ ข้อความ ภาพ และแท็ก

การสร้างบทความในจูมล่า ผู้ใช้งานสามารถที่จะจัดรูปแบบของบทความ เช่น ข้อความ อักษร รูปภาพ และการใส่แท้กในบทความ ได้
คลิกที่บกความที่ต้องการปรับแต่งรูปแบบ
จะมีเมนูการแก้ไข การแทรกลิงค์ ข้อมูล และตาราง และเครื่องมือจัดการต่างๆ

นอกจากนั้น คลิกที่แท็บย่อย แต่ละแท็บ ก็จะเข้าสู่การจัดการ เนื้อหาบทความ เช่น การกำหนด วันสิ้นสุดการเผยแพร่บทความ เป็นต้น

การแทรก รุปภาพ ส่วนนำของบทความ หรือ การแทรกรูปภาพ ในเนื้อหาบทความ เป็นต้น

ประกอบการสอน
ให้ลองสร้างข้อความย่อหน้าย่อย 3 ย่อหน้า
ย่อหน้า 1
ย่อหน้า 2
ย่อหน้า 3

* ลองปรับรุปแบบของ สัญญลักษณ์หน้าข้อความ

อื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การสร้าง ตารางแทรกในเนื้อหาบทความ ในวีดีโอ ไม่ได้สาธิต ให้ดู แต่ผู้เรียน แนะนำให้ลอง ใช้งาน ตาราง ดู ได้

* การแทรกลิงค์ เพื่อเปิดไปยัง หน้าบทความ หรือ URL เว็บไซต์ต่างๆ ในวีดีโอ ตอนนี้ ยังไม่ได้สาธิต ให้ดู แต่ แนะนำให้ ผู้เรียน ได้ลองแทรก ลิงค์ ในบทความ ดุได้การสร้างบทความของ Joomla

จากเนื้อหาตอนที่แล้ว เราสร้างหมวดหมู่ไปแล้ว จำนวน 4 หมวดหมู่ด้วยกัน
คือ About
สถานที่
การเดินทาง
ทั่วไป

สำหรับบทนี้จะมาสอนการสร้าง บทความ เพื่อนำไป ใส่ในหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้แล้ว โดยจะสร้างบทความจำนวน 2 บทความ ต่อ หมวดหมู่ รวม 8 บทความ ดังนี้

About
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
ข้อมูลผู้จัดทำเว็บไซต์

สถานที่

ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี
พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี

การเดินทาง

สถานนีรถไฟลพบุรี
สถานีขนส่ง จ.ลพบุรี

ทั่วไป
คำขวัญลพบุรี
สินค้าขึ้นชื่อ


** จะใช้วิธีการ Copy and Paste ลงในบทความของ Joomla Editor เอา เพื่อเป็นตัวอย่างในการสอน เท่านั้น


ขั้นตอนการสร้างหมวดหมู่บทความ Joomla

ถ้าเราไม่สร้างหมวดหมู่ สำหรับการจัดการ เนื้อหา บทความ ก็เปรียบได้กับเรา พิมพ์งานเอกสาร หลายๆ แผ่น แล้ว ไม่แยกแฟ้ม
ตอนแรกๆ กระดาษไม่มาก การค้นหา หรือการจัดการก็ดูไม่ยากเท่าไหร่ ต่อมา มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน เป็นร้อย เป็นพัน ถ้าไม่จัดเก็บแยกแฟ้ม คงลำบาก และปวดหัวน่าดู

สำหรับขั้นตอนการสร้าง หมวดหมู่ในเว็บไซต์ จูมล่า
ทำง่ายๆ ครับ ไปที่เมนูบาร์ เนื้อหา และ เลื่อนมาที่ หมวดหมู่ และ สร้างหมวดหมู่ใหม่

ตั้งชื่อ หมวดหมู่ตามที่เรา วางแผน

จากนั้น คลิกที่บันทึก และสร้างใหม่

จากนั้น ก็สร้าง หมวดหมู่ใหม่ เพิ่มได้ทันที่ เป็น
สถานที่

คลิก บันทึก และสร้างใหม่

พิมพ์ การเดินทาง

คลิก บันทึกและปิด

ภาพรวมของหมวดหมู่

คลิกไปที่ uncategorize  แล้วเปลี่ยนชื่่อเป็น ทั่วไปเข้าไปดูข้างในของแต่ละ หมวดหมู่
คลิกที่ แท็บ แต่ละแท็บ เพื่อ ตั้งค่าใช้งาน เพิ่มเติม

คำอธิบาย ย่อ ๆ ของหมวดหมู่

ให้เพิ่มคำอธิบายย่อ สั้นๆ เพื่อ เตือนความจำ ของแต่ละ หมวดหมู่ ว่า ต้องการใช้เก็บเนื้อหา ในเรื่องอะไร
ขั้นตอนการสร้างเนื้อหา JOOMLA

จากเนื้อหา บทที่ผ่านมา เราได้เรียนในเรื่องขั้นตอนการใช้งาน JOOMLA ในการสร้างเว็บไซต์แล้ว จะต้องมี ขั้นตอน การวางแผน การสร้าง และการจัดการ เนื้อหา Contents Management

สำหรับผู้เริ่มต้น ศึกษา อย่าได้มองข้าม ขั้นตอนง่ายๆ แต่สำคัญ ในบทนี้ นะครับ

เพราะความง่าย แบบมีหลักการ จะช่วยให้การทำงาน และการจัดการเนื้อหา ของเว็บไซต์ เป็น ระบบ ระเบียบ และสะดวก ในการบริหาร และจัดการ

หลักการทำงานเนื้อหา จะใช้หลัก CASh
Categorize  หมวดหมู่
Add   การเพิ่มบทความ
Show   การแสดงบทความ

สำหรับ การสร้าง หมวดหมู่จะสร้าง

สัก 3 หมวดหมู่เพื่อประกอบการเรียน คือ
เกี่ยวกับ
สถานที่
การเดินทาง


ขั้น 2 เพิ่มบทความ ประมาณ 2 -3 บทความ ต่อ หมวดหมู่ขั้น 3 จะเป็นการแสดงผลข้อมูล ด้วยการใช้ เมนู


ขั้น 4 อาจจะใช้มีเดีย ในการ จัดการรูปภาพ

** รวมทั้งการสร้าง หมวดหมู่รอง

สร้างรหัสสินค้าบาร์โค้ดด้วย Ms Access

ขั้นตอนและวิธีการสร้างรหัสสินค้า แล้วแปลงเป็นแท่งบาร์โค้ด สำหรับนำไปใช้งาน ด้วย MS Access
ขั้นตอนแรก สร้างตารางฐานข้อมูล Access ขึ้นมา 1 ตาราง ในชื่อว่า Products
ประกอบด้วย
id
product_name
product_id

NOTE บันทึกข้อมูลสินค้าลงไปจำนวน 5-10 รายการ เพื่อประกอบการสอน

ขั้นต่อมา ไปที่เว็บไซต์ http://www.barcodelink.net/barcode-font.php แล้วโหลด
ฟอน์ตฟรี  code 39 (3 of 9 extended) Barcode Font

แตกไฟล์ออก แล้วคลิกขวา เลือก Install ฟอนต์เข้าสู่ระบบวินโดว์ 

ขั้นสาม สร้างรายงาน Report เพื่อดึงข้อมูลจากตารางสินค้ามาแสดง 

ในมุมมองออกแบบ วางตัวควบคุม กล่องข้อความ ลงในแบบฟอร์ม 1 กล่อง

เลือกชนิดของฟอร์ตเป็น Code39 แบบแท่งบาร์โค้ด 

ปรับขนาดฟอนต์ประมาณ 48 พอยต์

เปลี่ยนแหล่งตัวควบคุม ให้เป็นช่อง รหัสสินค้า ของตาราง products

เพิ่มอีก หนึ่ง กล่องข้อความ ข้างใต้ของ กล่องข้อความแรก แล้วเลือก แหล่งควบคุม เป็น รหัส ID สินค้า หรือ ชื่อสินค้า ก็ได้ 
**เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ขั้นต่อมา ทดลอง ดูมุมมองก่อนพิมพ์

ยังไม่สามารถนำไปอ่านด้วยเครื่องยิงบาร์โค้ด

ต้องมีการเพิ่มค่า * XXX1358XXX* คือ เพิ่ม *    *  ปิดหัวปิดท้าย รหัสสินค้าก่อนโดย ในมุมมองออกแบบรายงาน ในช่อง กล่องข้อความ  แหล่งข้อมูลแถว Control Source ให้คลิกเข้าไปใส่ค่า โค้ค ให้มี * นำหน้า ปิดท้าย ดังนี้
= "*" & [Products_ID] & "*"

ดูมุมมองก่อนพิมพ์ ใช้เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า หรือ เครื่องพิมพ์ชนิด หัวเลเซอร์ ในการพิมพ์รหัสสินค้า นำไปใช้งาน ต่อไป


การสำรวจส่วนควบคุมการทำงานของ Joomla

การสำรวจพื้นที่หลังบ้านของ จูมล่า

หลังการติดตั้ง จูมล่า แล้ว ขั้นตอน ต่อไป ที่สำคัญ คือ การ สำรวจ พื้นที่ หลังบ้าน หรือ Admin Area

จากหน้าต่าง โปรแกรม IE หรือ Chrome
ให้พิมพ์ localhost/myjoomla/administratro

ล็อกอินด้วย Admin และ รหัสผ่านของเรา ในขั้นตอนการติดตั้ง

การสำรวจพื้นที่ของแอดมิน หรือ คนดูแลระบบ

เมนูควบคุม การทำงาน ด้านซ้ายมือ

และเมนูด้านบน เรียงตามลำดับ

ระบบ หรือ System
การจัดการผู้ใช้งาน User


การจัดการเมนู Menu

การจัดการเนื้อหา Content
แยกเป็น บทความ หมวดหมู  บทความเด่น และมีเดีย

ส่วนขยาย 5 ชนิด ได้แก่ คอมโพแนท  ปลั๊กอิน ภาษา เทมเพลต และโมดูล

โดย คอมโพแนท์ จะแยกออกต่างหาก เพราะมีขนาดใหญ่


การจัดการส่วนขยาย Manage


มุมบนขวา จะมี Link ที่เรียกดุหน้าเว็บไซต์


ขั้นตอนการดาวโหลดและติดตั้ง จูมล่า บนเซิร์ฟเวอร์จำลอง

สำหรับ ผู้ใช้งาน ที่สนใจ ในการ ศึกษา และทดลอง การสร้างเวบไซต์ ด้วยตนเอง
จะเป็นโปรเจคส่งอาจารย์
หรือ จะเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ
สนใจอย่างจะลอง อยากทดสอบ
ขั้นตอนที่ 1 โหลด โปรแกรมจำลองเครื่องให้บริการ เซิร์ฟเวอร์ มีหลายตัว แต่ตอนนี้ แนนะนำ WAMPSERVER http://www.wampserver.com/en/

โหลดจบก็ ติดตั้ง หรือ Install

ค่าปกติจะติดตั้งที่ Drive C:\Wamp64

จากนั้น เปิดให้บริการ Services Running

ขั้นตอน 2 การสร้างฐานข้อมูล Database

เปิด IE หรือ Google Chrome แล้ว พิมพ์ localhost

ไปที่ Phpmyadmin

ตรง username ค่าปกติคือ root
ตรง Password ค่าปกติ คือ ค่าว่าง

ไปคลิกที่ Database

สร้างฐานข้อมูล แล้วแต่เราจะตั้งชื่อ ในบทนี้ ตั้งเป็น myjoomla

คลิกปุ่ม Create

ขั้นตอนที่ 3 ดาวโหลดไฟล์ จูมล่า จาก https://downloads.joomla.org/th/Version ล่าสุด 3.9.15

เป็นไฟล์แบบ บีบอัด

โหลดมาแล้ว ให้ แตกไฟล์ออก ไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ myjoomla

จากนั้น copy ทั้งโฟลเดอร์ไปวางใน ไดร์ฟ C:\Wamp64\www\myjoomla\

ขั้นตอนที่ 4 การเรียกไฟล์ ติดตั้ง

เปิด IE หรือ Chrome

พิมพ์ localhost\myjoomla\

จะเข้าสู่หน้าต่างการติดตั้งของ จูมล่า