การบังคับข้อมูลของคอลัมน์ Column Constraints

 การออกแบบแอพด้วยแอพชีท นั้น เราอาจจะจำเป็นหรือต้องการ ระบุชนิดของข้อมูลที่ต้องการของแต่ละแถว หรือ คอลัมน์ได้ หรือ อาจจะซ่อนคอลัมน์ไปเลยก็ได้  โดยพื้นฐานแล้ว ถือว่าจำเป็นและสำคัญของการทำแอพ แต่บางครั้งในการทำแอพก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้อง จำกัด หรือบังคับข้อมูล ตามเงื่อนไขที่เราต้องการ 

วิธีการที่แอพชีพเตรียมไว้เรียกว่า  Column Constraints โดยจะเป็นคำสั่งหรือนิพจน์ภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะทำงานตามเงื่อนไขที่ผู้พัฒนาแอพ หรือออกแบบแอพต้องการ โดยรูปแบบการทำงานแบบพลวัตร หรือ ไดนามิก กล่าวคือ จะขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูลของผู้ใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล 

หลัก 3 ค่านี้คือ 

Valid if ใช้กำหนดค่า หรือชนิดของข้อมูล ที่ต้องการ 

Required if จำเป็นต้องมีข้อมูล หรือเป็นค่าว่าง

Editable if สามารถแก้ไข เปลี่ยแปลงได้หรือไม่ 

และ ค่าจำกัดอีก 2 ค่า คือ 

Show if ต้องการแสดง หรือซ่อนคอลัมน์

Suggested Values ค่าแนะนำสำหรับคนป้อนข้อมูล 


การกำหนดเงื่อนไข คอลัมน์ 

แท็บ Data>Column และคลิก icon แก้ไข edit ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ 


สำหรับตัวอย่างในคลิป วันนี้ จะมาแนะนำการสร้างตัวเลือกข้อมูล โดยใช้เงื่อนไข Valid if