ฝึกเขียน Google Apps Script แรก

 App script เป็น Code ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่น่าสนใจและนำมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการทำงานของบุคคล หรือองค์กรได้อย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ 

สำหรับมือใหม่หรือผู้เริ่มต้นศึกษา อยากจะลองเขียน Code แรกด้วยตนเอง 

ขั้นตอนแรก ให้ไปสร้างไฟล์ google sheet ขึ้นมา ตั้งชื่อเป็น test01 ก็ได้


ในหน้าต่าง editor ของโปรแกรม จะมี

จะมีข้อมูลโครงสร้างภาษา เป็น myfunction 

ให้ทดสอบพิมพ์ Browser.msgBox("Hello World!");

เข้าไปในหน้าต่างโปรแกรมการบันทึกและ ไอค่อนรูป disk และคลิกปุ่มคำสั่ง เรียกใช้

อาจจะต้องยินยอมเงื่อนไขการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบสิทธิ์ และอนุญาตการเข้าใช้งานตามบัญชี gmail ของผู้ใช้งาน


ควรจะได้ข้อความผลการทำงานบนหน้าต่างตามภาพ

ดาวโหลดและติดตั้ง Flutter

 สำหรับท่านที่สนใจสร้างหรือพัฒนาแอพพลิเคชั่นใช้งาน ต่างๆ ผมอยากจะแนะนำให้ลองศึกษาและใช้งาน Flutter ในการทำงาน เพราะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างแอพออกมาใช้งานกับมือถือทั้งแบบ iOS และ Android เรียกว่าสร้างแอพเดียวสามารถใช้งานได้ทั้งสองค่ายเลยทีเดียว

ขั้นตอนการดาวโหลดและติดตั้ง ไปที่ลิงค์ install Flutter เพื่อเลือกดาวโหลดไฟล์ติดตั้ง 

เลือกระบบปฏิบัติการตามที่ต้องการ 

Windows

macOS

Linux

Chrome


ในการสร้างแอพด้วย Flutter สามารถเลือกโปรแกรมสำหรับการเขียนโค้ดอย่าง VSC หรือ Android Studio ได้ 

จากนั้นจะเป็นการ test drive หรือการทดสอบความพร้อมในการสร้างแอพด้วย flutter 

เมื่อทุกส่วนพร้อมก็จะเริ่มต้นสร้างแอพแรกด้วย Flutter กัน โดยจะเริ่มจากง่ายไปหายาก ตามลำดับภาพรวมๆ Overview สู่การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บด้วยตนเอง

 แนวความคิดการพัฒนาฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP และ MYSQL 

เพราะว่าเป็นฟรีแวร์ และมีการใช้งานโดยหลายระบบเช่น Facebook เป็นต้น

สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา และเรียนรู้การทำงาน จะต้องมีพื้นฐานด้าน คอมพิวเตอร์เครือข่าย Network และระบบปฏิบัติการเช่น Linux OS หรือ Windows เป็นต้น 

การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กร Fiber Optic Network for instance 

การดาวโหลดและติดตั้งแม่ข่ายจำลอง Web Service เช่น XAMPP ,APACHE2 เป็นต้น 

https://www.apachefriends.org/download.html

การดาวโหลดติดตั้งโปรแกรม Coding Editor แนะนำเป็นโปรแกรม VSC 

https://code.visualstudio.com/download

การออกแบบและสร้างตารางฐานข้อมูล 

การสร้างไฟล์สำหรับการ Connect หรือเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือ Database 

การสร้างแบบฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้งาน user กรอกข้อมูลเข้ามา 

การตกแต่งฟอร์มโดยใช้คำสั่งจัดเรียงข้อมูลและตกแต่งแบบฟอร์มช่วยอย่าง Bootstarp เป็นต้น 

การศึกษาการประกาศค่าตัวแปรภาษา PHP การศึกษาและเรียนรู้คำสั่งโครงสร้างภาษา PHP Syntax ขั้นตอน 2 การต่อยอดสู้การเขียนแอพเพื่อเชื่อมต่อระบบ SQL Databace โดยต้องศึกษาการเขียนประตูเชื่อมระหว่าง PHP MYADMIN กับ แอพพลิเคชั่นบน SmartPhone เช่น Node Js ,Flutter เป็นต้น 


VPN Gate Client Plug-in with SoftEther VPN Client

 โปรแกรมสำหรับการดาวโหลดตืดตั้ง เพื่อใช้งานด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

คุณสมบัติและขีดความสามารถ 

ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ PC เพื่อจำลองเครือข่ายส่วนตัว Private ในการรับหรือส่งข้อมูลที่ต้องการปกปิด หรือสาธารณะ 

สามารถดาวโหลดและติดตั้งใช้งานฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียนผู้ใช้งาน สำหรับการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://www.vpngate.net/en/

VPN Gate is free of charge. No user registrations required. For more about VPN Gate, please visit http://www.vpngate.net/en/

ออกแบบและพัฒนาให้บริการระบบโดย Graduate School of University of Tsukuba, Japan.

ข้อดี 3 ข้อ คือ 

เข้าดูเว็บไซต์ที่โดนบล็อกไว้ได้

ท่องเน็ตโดยพราง IP ของเครื่อง 

ปกป้องเครือข่าย WI-Fi จากการบุกรุก ดาวโหลดได้จากลิงค์ : VPN Gate Client