กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2013

จับภาพหน้าจอด้วย nexus 7

วิธีการจับภาพหน้าจอของ nexus 7 ผู้ใช้งานสามารถที่จะภาพหน้าจอเพื่อนำไปใช้งานไดีโดยวิธีการง่ายๆ  โดยท…

Emsisoft Free Emergency Kit

Emsisoft Free Emergency Kit ฟรีแวร์ด้านการรักษาความปลอดบนภัยคอมพิวเตอร์ ที่มาเป็นชุดหรือแพกแกจแบบ…

Toolwiz Care

Toolwiz Care  เป็นฟรีแวร์สำหรับ ทำความสะอาด เเละ ปรับ เเต่ง คอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้น โดยมีเครื่องมื…

อัพเดท Daemon Tools Lite

Daemon Tools Lite ฟรีแวร์เครื่องมือสำหรับการสร้างอิมเมจไฟล์ และจำลองหัวอ่านแผ่น CD/DVD บนคอมพิวเตอ…

โหลดโพสต์เพิ่ม ไม่พบผลการค้นหา