การดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows SP1 จาก Microsoft Update Catalog

 ในปี 2566 จะยังมีคอมเก่าๆ ที่ยังต้องการใช้งานโปรแกรม Windows7 กันอยู่หรือเปล่า ถ้ามีก็ถือว่าปกติ อาจจะด้วยเหตุผล และความจำเป็นของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป 

เอาเป็นว่าทางผู้พัฒนา Microsoft ได้ยุติหรือไม่สนับสนุนการใช้งาน windows7 กับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบันแล้ว เปลี่ยนมาใช้งานเป็น windows 10 หรือ 11 แทน 

สำหรับคนที่ยังใช้งานมันอยู่ ผมก็อยากจะแนะนำลิงค์ในการดาวโหลดและอัพเดทการทำงานของโปรแกรม ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยสุดในปี 2566 คือ Windows SP1 จาก Microsoft update catalog ครับ

สามารถติดตั้ง SP1 จาก Windows Update โดยสามารถดาวน์โหลดแพคเกจการติดตั้งจาก Microsoft Update Catalog แล้วติดตั้ง SP1 ด้วยตนเองไปที่ หน้าดาวน์โหลด Windows 7 Service Pack 1 บนเว็บไซต์ของ Microsoft


เลือกลิงก์ ดาวน์โหลด ที่สอดคล้องกับเวอร์ชัน Windows 7 ของคุณ


เลือกลิงก์ดาวน์โหลดแต่ละลิงก์และบันทึกลงในพีซีของคุณ เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้ง SP1 ให้เรียกใช้ไฟล์.exeที่คุณดาวน์โหลดจากไซต์ จากนั้นทําตามคําแนะนําเพื่อติดตั้ง SP1 พีซีของคุณอาจรีสตาร์ตสองสามครั้งระหว่างการติดตั้งใหม่


หลังจากติดตั้ง SP1 ให้ลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณ คุณอาจเห็นการแจ้งให้ทราบที่ระบุว่าการอัปเดตประสบความสำเร็จแล้วหรือไม่ หากคุณปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณก่อนที่จะติดตั้ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดอีกครั้งแล้ว

ฝึกสร้างฐานข้อมูลนักเรียนด้วย PHP

สร้างตารางเก็บข้อมูลนักเรียน tbl_student

โครงสร้างตารางฐานข้อมูลใน Phpmyadmin

คลิกคำสั่ง SQL แล้วคัดลอก code ในการสร้างตารางฐานข้อมูล

CREATE TABLE `tbl_student` (  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  `fname` varchar(100) NOT NULL,  `lname` varchar(100) NOT NULL,  `phone` varchar(10) NOT NULL,  `class` varchar(255) NOT NULL,  `datecreate` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),  PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci

แปลง celcius to farenheit ด้วย google sheet

 เราสามารถใช้งาน Google sheet ในการสร้างสูตรคำนวณได้ ไม่จำกัด รวมถึงการแปลงหน่วยองศา เซลเซียสเป็นฟาเรนไฮน์ เช่นกัน

เราจะมาดูการเขียน code ภาษาในการแปลงหน่วยวัดองศากัน เริ่มจากเปิด google sheet ขึ้นมา 

มี แค่ 2 คอลัมน์คือ เซลเซียส กับ ฟาเรนไฮน์ 

ในช่องฟาเรนไฮน์ให้เรากรอกข้อมูล = CTOFH (A2)

ติดตั้งส่วนขยายแสดงภาพบน wordpress

 สร้างอัลบัมภาพบนเวบไซต์ WordPress ด้วยส่วนขยาย 

จุดเด่น พัฒนาแบบเปิด Open _source สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ 

สำหรับการแสดงภาพสวยๆ บนหน้าเวบ ที่ใช้โปรแกรม Wordpress ในการจัดทำ

ต้องมีความรู้พื้นฐาน ในการติดตั้ง plugin หรือส่วนขยายของ wordpress 

เพิ่มความสวยงามและน่าสนใจกับเวบเพจของเรา ได้อย่างดี 

ดาวโหลด Photo Gallery by 10Web 


ภาพตัวอย่างหน้าจอการทำงาน 

Photo Gallery by 10Web – Mobile-Friendly Image Gallery” is open source software. The following people have contributed to this plugin

ฝึกเขียน code บันทึกข้อมูลนักเรียน

 บทความนี้เป็นการหาความรู้จากแหล่งเปิด Open Source เพื่อฝึกฝนตนเองในการเขียน Code ภาษา โดยจะใช้บริการของ Google Sheet เป็นฐานข้อมูล และ ใช้ภาษา App Script ในการเขียน 

ขั้นตอนแรก ให้เราไปที่ google Sheet ของเรา แล้วสร้าง ไฟล์ใหม่ขึ้นมา ตั้งชื่อว่า Test Form

สำหรับการฝึกฝนตามตัวอย่าง จะมีแค่ 2 คอลัมน์คือ Name กับ Date 


บนเมนูบาร์ให้เราไปที่คำสั่ง ส่วนขยาย หรือ extension แล้วคลิก app script

จะได้ไฟล์ชื่อว่า รหัส.gs ให้เราฝึกเขียน code หรือ จะcopy ไปวางก็ได้ 

function AddRecord(name) {
 
 var ss= SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
 var mainSheet = ss.getSheetByName("MAIN");
 mainSheet.appendRow([name, new Date()]);
 
}

function startForm()
{
 var form = HtmlService.createHtmlOutputFromFile('AddForm');
 SpreadsheetApp.getUi().showModalDialog(form, 'Add Record');
 
 
}

function addMenu()
{
 var menu = SpreadsheetApp.getUi().createMenu('Custom');
 menu.addItem('Add Record Form', 'startForm');
 menu.addToUi();
 
}

function onOpen(e)
{
 
 addMenu(); 
}

ในไฟล์จะมี 3 ส่วนหลักๆ คือส่วนที่เชื่อมต่อกับตารางฐานข้อมูล google sheet 

ส่วนที่เรียกใช้งานแบบฟอร์ม html ในการกรอกข้อมูล

และส่วนที่เพิ่มเมนูในการเพิ่มข้อมูล Name 

ขั้นตอนต่อมา ให้เราสร้างไฟล์สำหรับผู้ใช้งาน กรอกข้อมูล name เข้ามา กำหนดชื่อไฟล์เป็น AddForm.htmlจะเขียน code ที่ละบรรทัด หรือจะ copy วางก็ตามสะดวกและถนัด

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <base target="_top">
  <script>
  function AddRow()
  {
  var name = document.getElementById("name").value;
  google.script.run.AddRecord(name);
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  Name: <input type="text" id="name" />
  <input type="button" value="Add" onclick="AddRow()" />
 </body>
</html>
อธิบาย Code ในส่วนนี้ จะมีช่องให้กรอกชื่อ และปุ่ม Add เพื่อเพิ่มข้อมูล
ส่วนที่ 2 จะอาศัยภาษา java script ในการทำงานร่วมกัน โดยชุดคำสั่งดังกล่าวจะอยู่ในแท็ก 
<script> </script>
เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม add จะเรียนใช้งานฟังก์ชั่น ที่ชื่อว่า AddRow 
สำหรับคอลัมน์ date วันที่ จะเป็นอัตโนมัติของ google sheet ก็ว่าได้ 

ขั้นตอนการทดสอบการทำงานของไฟล์ 

กลับมาที่ไฟล์ google sheet แล้วกด refresh จะมีเมนูบาร์ custom เพิ่มขึ้นมา ให้คลิกเลือกใช้งานฟังก์ชั่นในการเพิ่มข้อมูล 

ทดสอบกรอกข้อมูล name เข้าไปตามตัวอย่าง