การใช้งานโปรแกรม nero 7

ในบรรดาโปรแกรมเขียนแผ่น CD/DVD แล้ว โปรแกรมเขียนแผ่นของค่ายนีโร Nero เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากผู้ใช้งาน เนื่องมาจากประสิทธิภาพและความสามารถของโปรแกรม  สามารถใช้บันทึกข้อมูล ลงแผ่น CD/DVD เพื่อนำไปใช้งาน รองรับการเขียน Image File และการ Mount Image Drive 

การทำสำเนา (คัดลอก หรือ Copy) แผ่นข้อมูลหนัง เกมส์ หรือ เพลง ที่เราชื่นชอบหรือโปรดปรานเก็บไว้ใช้งาน โดยคอมพิวเตร์ PC หรือ Notebook ของเรา โดยใช้เครื่องอ่านแผ่น CD/DVD ตัวเดียว ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่ไม่ยุ่งยากอะไร ก่อนเริ่มทำงาน เราต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการมีอะไรบ้าง
 
- คอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรม Nero 7 พร้อม CD-RW หรือ DVD-RW
- แผ่นต้นฉบับ (หนัง ,เพลง,เกมส์,โปรแกรม ฯลฯ) ที่เราต้องการทำสำเนา อาจะยืมจากเพื่อนมาก็ได้
-แผ่น CD หรือ DVD เปล่า สำหรับบันทึกหรือสำเนาข้อมูล

การทำงาน
ก่อนอื่นให้เรา ใส่แผ่นต้นฉบับ (หนัง ,เพลง,เกมส์,โปรแกรม ฯลฯ) ที่เราต้องการทำสำเนาเข้าไปในเครื่องอ่าน Cdหรือ DVD ของเรา (หากแผ่นเป็น Auo run ให้ยกเลิกหรือออกจากการทำงานของแผ่นนั้นๆ ไปก่อน)

1 เปิดโปรแกรม Nero7 ขึ้นมาจากเลือกคำสั่ง คัดลอก CD หรือ คัดลอก DVD (ขึ้นอยู่กับต้นฉบับของเราว่าเป็น CDหรือ DVD) หากเครื่องใครยังไม่มีโปรแกรมนีโร 7 ติดตั้งอยู่บนเครื่องของคุณ ก็สามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต Nero.com หรือจะดาวโหลดได้ตามลิงค์นี้ได้ครับ

 
คลิก ดาวโหลดโปรแกรมนีโร 7 เป็นแชร์แวร์ที่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเป็นเวลา 30 วันครับ
2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่อง ไดร์ฟต้นทางและปลายทาง เป็นเครื่องอ่านตัวเดียวกัน (ดูภาพประกอบ)โดยเราสามารถเลือกกำหนดความเร็วและจำนวนของสำเนาของแผ่น CD ที่ต้องการได้จากขั้นตอนนี้ จากนั้นคลิกเลือกคำสั่ง Copy


3 โดยโปรแกรมจะเริ่มต้นบันทึกข้อมูลไปเก็บไว้ชั่วคราวที่ Disk ของเราก่อน ในขั้นตอนนี้ให้เราคอยจนกว่าแถบการทำงานจะครบ 100% จากนั้นโปรแกรม Nero จะทำการ Auto Eject คือขับแผ่นต้นฉบับที่เขียนไว้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วออกมา และมีกรอบข้อความแจ้งให้เราใส่แผ่น CD หรือ DVD เปล่าเข้าไปแทน เพื่อบันทึกข้อมูลนั้น โดยเราสามารถเอาแผ่นต้นฉบับออก และใส่แผ่นเปล่าที่เตรียมไว้เข้าไปแทน จากนั้นโปรแกรมก็จะทำการบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดิกส์ที่เราป้อนเข้าไป ให้เราคอยสักพักประมาณ 5-10 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลหมายเหตุ 

ถ้าเราต้องการสำเนามากกว่า 1 แผ่น เราสามารถกำหนดจำนวนที่ต้องการได้ในขั้นตอนที่ 2 ของการทำงาน
สำหรับการคัดลอกต้นฉบับทั้งแผ่นแบบนี้ ภาษาอังกฤษ เขาจะเรียกว่า Disk Copy หรือ Disk Cloning ซึ่งก็แปลเป็นไทยว่า การคัดลอก การก็อปต้นฉบับนั้นเอง มีประโยชน์ในการคักลอกหรือเขียนแผ่นข้อมูลทั้งฉบับนั้นเอง แต่บางที่ถ้าแผ่นต้นฉบับ มีการเข้ารหัส Code ป้องกันการคัดลอกหรือก็อปปี้ไว้ การคัดลอกก็จะไม่สามารถทำได้นั้นเอง ซึ่งอาจจะต้องมีการใช้งานเครื่องปั้มแบบที่ผิดหรือละเมิดกฏหมายนั้นเอง ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น