เข้ารหัสผ่านแผ่น CD DVD USB ด้วย Master Voyager

Master Voyager เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการเข้ารหัสผ่านป้องกันข้อมูลบนแผ่น CD แผ่น DVD หรือ USB ไดร์ฟของผู้ใช้งาน โดยการเข้ารหัสผ่านการใช้งานสำหรับปกป้องข้อมูลของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอื่นๆ ในการใช้งาน จุดเด่นอยู่ที่รูปแบบการเข้ารหัสที่ใช้ระบบการเข้ารหัสแบบ 256 บิต ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกับที่รัฐบาลกลางของสหรัฐใช้ในการป้องกันข้อมูล
 • Version: 3.14
 • File size: 9.48MB
 • Date added: June 13, 2013
 • Price: Free to try (30-day trial); $69.95 to buy
 • Operating system:
  Windows XP/Vista/7/8


 • ดาวโหลด Master Voyager

  Master Voyager is especially designed to create protected DVD/CD discs and USB Memory Sticks. It creates protected areas on the media and it is needed to enter password to see protected contents. Protected Disc/USB Stick is fully autonomous and does not need any special software installed on computer. It has strong encryption of protected contents. Advanced Encryption Standard 256 bit is used to protect your records. AES is new Federal Information Processing Standard (FIPS) and used to protect sensitive information by U.S.Government organizations (and others). Embedded CD/DVD burning module. It supports CDR/CDRW/DVD+-R/DVD+-RW disc types. You do not need to buy special CD burning software. No need to have Master Voyager software on computer to read protected media. Every protected disc/usb stick contains AutoPlay module. You just need to insert disc into CD Drive (or connect your Flash Stick to USB port) and it will ask password to continue. The only requirement is to have Windows Vista/XP/2000 (32 or 64 bit) and CDROM/USB port. The protected media does NOT install any software to the target computer. It is fully autonomous. Download and try 30 days evaluation version for free of charge.
  What's new in this version: Encrypted cd and usb flash drives have different icons on the main toolbar. Added new "please wait.." progress windows when user opens and closes the drive.