เรียนรู้ Google map APIs

การพัฒนา แอพพลิเคชั่นใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับ การเรียนใช้แผนที่นำทางของกูเกิลแมพ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยพาคุณเดินทางเข้าสู่ความรู้และประสบการณ์ การสร้างแอพพลิเคชั่นการนำทาง แบบขั้นตอน โดยเรียกใช้แผนที่ของกูเกิลแมพ การแสดงผลข้อมูลในแบบรูปภาพ มุมมองถนน ภาพทางยาว การระบุพิกัดและตำแหน่งบนพื้นที่โลก การบอกเส้นทางเดินทาง และสถานที่ที่น่าสนใจบนโลก นอกจากนั้นผู้เรียนยังจะได้ความรู้อื่นๆ ในการประยุกต์ใช้งานแผนที่ และการพัฒนาและออกแบบแอพพลิเคชั่น แสดงแผนที่และการนำทาง ในรูปแบบต่างๆ ตามที่คุณต้องการและสนใจ
ระยะเวลา 2 สัปดาห์
ค่าใช้จ่าย ฟรี
รูปแบบการเรียนการสอน เรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ มีวีดีโอช่วยสอน แบบฝึกหัดแบบทดสอบ พร้อมตัวอย่างและคำแนะนำในการศึกษา
ภาษา อังกฤษ
ไปที่หน้าเว็บไซต์ Google map APIs


About this Course


This course will introduce you to the content available through the Google Maps APIs. You’ll be walked through building a real-estate listings site step-by-step, using a beautifully styled Google map, data visualization, street view panoramas, and various nifty location related features such as calculating distance between locations, getting directions, and viewing places of interest data. You’ll also see other examples of Google Maps APIs in action, and understand how to put your new knowledge into practice by creating your own Project in the Google APIs Console.

เริ่มต้นทำเงินด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Android

หลายอาชีพที่ต้องการความรู้และความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งโปรแกรมเมอร์ในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับติดตั้งและใช้งานบนอุปกรณ์ Android ซึ่งจะสามารถหาเงินได้โดยตรงจากการขายแอพพลิเคชั่น หรือ หารายได้ทางอ้อมจากการลงโฆษณาเสริม เป็นต้น
สำหรับผู้สนใจเรียนรู้การสร้างแอพพลิเคชั่น สำหรับการหาเงิน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตจบใหม่ หรือนักเรียนนักศึกษา ที่สนใจในการทำงานดังกล่าว ก็สามารถที่จะ ลงทะเบียนเรียกหลักสูตรการสร้างแอพฯ เพื่อหารายได้นี้ฟรี
ระยะเวลา 1 เดือน
ค่าใช้จ่าย ฟรี
รูปแบบการเรียนการสอน เรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ มีวีดีโอช่วยสอน แบบฝึกหัดแบบทดสอบ พร้อมตัวอย่างและคำแนะนำในการศึกษา
ภาษา อังกฤษ
ไปที่เว็บไซต์ การพัฒนาแอพฯเพื่อหารายได้บน Android

การเป็นโปรแกรมเมอร์ อาจจะไม่ง่าย แต่ถ้าเรามีความตั้งใจและความพยายาม Admin เชื่อว่าเราสามารถทำได้


There is no higher form of user validation than having customers support your product with their wallets. However, the path to a profitable business is not necessarily an easy one. This course blends instruction with real life examples to help you effectively develop, implement, and measure your monetization strategy, iterating on the model as appropriate.

This course is part of our Tech Entrepreneur Nanodegree

เรียนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Swift

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Swift  ออกแบบและพัฒนาโดยค่าย Apple และอุปกรณ์ตระกูล iOS ทั้งหลาย
จุดเด่นในการเขียนโปรแกรมที่รวดเร็ว และแม่นยำ มาพร้อม เครื่องมือช่วยในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้โดเด่น น่าสนใจ และประสพความสำเร็จ สะดวกในการเขียนโค้ดภาษาโปรแกรม
หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้สนใจต้องการพัฒนาโปรแกรมใช้งานบน iOS เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนก็จะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับติดตั้งและใช้งาน บน iOS ซึ่งจะสามารถพัฒนาและต่อยอดความรู้ไปสู่ระดับสูง และธุรกิจต่อไป
ค่าใช้จ่าย ฟรี
ภาษาในการเรียน อังกฤษ
ลักษณะการเรียนการสอน แบบวีดีโอช่วยสอน
เวลา 3 สัปดาห์
สนใจไปที่เว็บไซต์หลักสูตร การเขียนแอพด้วย Switch 


Swift is a language created by Apple specifically for iOS and OS X development. It’s fast, concise, and comes with tools which make it easier than ever to visualize one's code.

This course focuses on the syntax of the Swift programming language. By the end of the course, students should be able to apply Swift essentials to building iOS apps and employ Swift's more unique elements, like optional types and switch statements, with confidence.

แนะนำ Windows 8.1 Update

สำหรับท่านที่ต้องการ Update โปรแกรมวินโดว์ 8 ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย โดยอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการลงโปรแกรม และติดตั้ง Windows10 ก็สามารถที่จะ update โปรแกรมวินโดว์ 8 ให้เป็นปัจจุบัน และทันสมัย มีความปลอดภัยในการใช้งาน และป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดได้

Windows 8.1 Update คือชุดโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย การปรับปรุงที่สำคัญ และการปรับปรุงต่างๆ แบบสะสม คุณต้องติดตั้ง Windows 8.1 Update เพื่อให้มั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถรับ Windows Updates รวมถึงโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยในอนาคต สำหรับรายการปัญหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ก่อนการดาวโหลด ตัวอัพเดท แนะนำให้ท่านผู้อ่านได้ ศึกษาความต้องการระบบ หรือ สำรวจความพร้อม ว่าเครื่องของเรา พร้อมที่จะ Update เป็น 8.1 หรือยัง 
แน่นอนว่า เครื่องของเรา ต้องใช้งาน Windows 8.1 

อื่นๆ ก่อนการแก้ไข หรือ update แต่ละครั้ง ควรจะมีการสำรอง หรือ Back up ข้อมูลไฟล์การทำงานที่สำคัญ ออกมาเก็บไว้ที่ USB drive หรือ external harddisk ก่อนเสมอ เผื่อว่า เราอยากให้ระบบมันดี มันทันสมัยและเป็นปัจจุบัน แล้วเกิดความผิดพลาดขึ้น จะได้ไม่ต้องวุ่นวาย หาข้อมูลใหม่ 

ดาวโหลดได้จาก Official Website :Windows 8.1 Update 

ดาวโหลด Windows Virtual PC

Windows Virtual PC คือเทคโนโลยีการจำลองเสมือนล่าสุดจาก Microsoft คุณสามารถใช้เพื่อใช้งานระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจำนวนมากบนสภาพแวดล้อมของ Windows เสมือน ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ได้โดยตรง

Windows Virtual PC คือเทคโนโลยีการจำลองเสมือนล่าสุดจาก Microsoft คุณสามารถใช้เพื่อใช้งานระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจำนวนมากบนสภาพแวดล้อมของ Windows เสมือน ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ได้โดยตรง

Windows Virtual PC สนับสนุนระบบปฏิบัติการโฮสต์และระบบปฏิบัติการเยือนต่อไปนี้:

โฮสต์: Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise.
เยือน: Windows XP Service Pack 3 (SP3) Professional, Windows Vista Enterprise Service Pack 1 (SP1), Windows Vista Ultimate Service Pack 1 (SP1), Windows Vista Business Service Pack 1 (SP1), Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise.หมายเหตุ: คุณลักษณะโปรแกรมประยุกต์เสมือนไม่มีการสนับสนุนบน Windows Vista Business Service Pack 1 (SP1) และรุ่นของ Windows 7 Professional

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

Windows 7

ตัวประมวลผล: ตัวประมวลผล Intel®, AMD®, VIA® สามารถใช้การจำลองเสมือนที่ใช้ฮาร์ดแวร์ โดยเปิดใช้การตั้งค่าใน BIOS
หน่วยความจำ: แนะนำให้มีหน่วยความจำ 2 กิกะไบต์
ความต้องการฮาร์ดดิสก์: เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 20 เมกะไบต์สำหรับการติดตั้ง Windows Virtual PC

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถโหลดได้จากลิงค์ทางการของ Microsoft download center ครับ
ดาวโหลด Windows Virtual PC


สำหรับนักศึกษา หรือช่าง IT ขององค์กร ที่ต้องการสร้างระบบจำลอง เพื่อทดสอบการใช้งาน โปรแกรมจำลอง หลาย OS บนคอมพิวเตอร์ระบบ Windows


รีวิว Glympse - Share GPS location

สำหรับแอพนี้ ออกแบบมาเพื่อรองรับ การแสดงตำแหน่งของ คน หรือ ยานยนต์ แบบ Real time ตามเวลาจริง แอพนี้คือ Glympse - Share GPS location
เป็นแอพฟรี ที่น่าสนใจและนำมาใช้งาน
รองรับมือถือ Android และ iOS
ต้องมีสัญญาณเน็ต และ GPS เปิดใช้งาน
ขั้นตอนการทำงาน
1 ไปดาวโหลด แอพจาก ร้านค้า เช่น Google play store หรือ Store ของ ios
2 เปิดแอพขึ้นมา เลือกมาจะลงทะเบียน หรือจะเข้าใช้งานแบบแขก Guest ถ้าแบบลองใช้งาน ก็จะแชร์ได้ 15 นาที แต่ถ้าลงทะเบียนจะได้ หลายชั่วโมง
3 เปิดแอพ และคลิก แชร์ตำแหน่ง
4 จะมีตัวเลือกการแชร์ เช่น Line ,Facebook หรือ email ให้เราเลือกส่งลิงค์แชร์ได้เลย
จะเดิน หรือขับรถ เพื่อนๆ ที่อยู่อีกฝั่งก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของเรา เป็นเส้นทาง และระยะทาง ตามเวลา จริง ขึ้นอยู่กับสัญญาณเน็ต และคุณภาพของ GPS แต่ละเครื่องมือถือด้วย

บทสรุป จากการลองใช้งาน พบว่า

ใช้งานได้จริงตามที่อ้าง
ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับ คน องค์กรที่สนใจ ต้องการติดตาม รถยนต์ หรือบุคคล เพื่อดูความเคลื่อนไหว ก็สามารถโหลด มาติดตั้ง และทดสอบการใช้งาน ได้ฟรีครับ


โหลด Glumpse

ออกแบบงานนำเสนอด้วย Canva

แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการออกแบบงานศิลป์ งานกราฟฟิก แผ่นพับ โบรชัวร์สินค้า แนะนำหน่วยงาน และงานพิมพ์งานโฆษณาต่าง ๆ ที่มาพร้อมตัวอย่าง และแม่แบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน เพียงแค่ดัดแปลง และแก้ไข ข้อความ ภาพ หรือโลโก้ ตามที่เราต้องการ ได้ทันที
โปรแกรม Canva เป็น Freeware ที่เปิดให้ลงทะเบียนและใช้งานฟรี หรือจะใช้บัญชี Facebook ของเราในการลงทะเบียนใช้งานก็ได้
จุดเด่นของโปรแกรม
ออกแบบมาง่ายในการใช้งาน
มี tools และฟีเจอร์ใช้งานที่สวยงาม มีประสิทธิภาพ
รองรับงานออกแบบ ที่เป็นปัจจุบัน เช่น อินโพกราฟฟิก เฟสบุ้ก Social media ทุกชนิด

การใช้งานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพียงแดรก และ ดรอป แก้ไขนิดหน่อย ก็จะได้ผลงาน ที่ดูโปร ทันที
สำหรับผู้สนใจงานพิมพ์ งานออกแบบคอมพิวเตอร์ ทั้งมือเก่า มือใหม่ หรือผู้สนใจทั่วไป ก็สามารถที่จะโหลด โปรแกรมมาใช้งาน ได้ตามลิงค์ที่กำหนด เลยครับ
ดาวโหลด Canva 


ขั้นตอนการใช้งาน
1 ไปที่ canva.com
2 ลงทะเบียน หรือ sign up
ด้วย email หรือบัญชี Facebook ของเรา
3 เลือกหมวดหมู่การออกแบบ แผ่นพับ โบรชัวร์ งานพิมพ์คอมพิวเตอร์ โลโก้ ฯลฯ
4 ปรับแต่ง แก้ไข ข้อความภาพประกอบ
5 บันทึก และ ดาวโหลด ผลงานมาใช้งาน

ออกแบบคอมด้วย Adobe Illustrator CS4

ดาวโหลดโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับโปรแกรมนี้จะเป็น Shareware ที่เปิดให้ลองใช้งานฟรีเป็นเวลา 30 วัน เพื่อทดสอบและประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม เพื่อความคุ้นเคย และตัดสินใจหามาใช้งานต่อไป
จุดเด่นของโปรแกรม
รองรับงานออกแบบคอมพิวเตอร์ งานศิลป ด้วย tool และแม่แบบ รวมทั้งตัวอย่างชิ้นงาน และแบบเรียนจากเวบไซต์ผู้พัฒนา ช่วยให้ผู้ใช้งาน ได้ศึกษา และประยกุต์ใช้งาน ตามต้องการต่อไป ทั้งบุคคล หรือ องค์กร
สำหรับคนที่สนใจงานออกแบบ ก็จะมีหลายโปรแกรมด้วยกัน แต่ถ้าต้องการโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง และได้รับการยอมรับในการใช้งาน ก็ต้องแนะนำ Adobe Illustrator CS4
รองรับ Windows XP/Vista/7
ขนาดไฟล์ 1.1GB


ดาวโหลด Adobe Illustrator CS4

เกมส์ยิงไก่ Chicken Invaders

เกมส์ฟรีเบาๆ สำหรับท่านที่สนใจฟรีเกมส์ ในการติดตั้งและลงเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คล้ายๆ กับเกมส์ที่ผู้บุกรุกมาจากอวกาศ พวกมนุษย์ต่างดาว แต่เกมส์นี้เป็นไก่ นั้นเอง เล่นขำๆ สนุกๆ เพื่อผ่อนคลายจากการทำงาน หรือ ความเครียดได้นิดหน่อย เปลี่ยนจากระเบิดเป็นไข่ไก่ ที่จะปล่อยออกมา ทำลายโลก
ในภาพรวมๆ เกมส์อาจจะไม่ได้มีฟีเจอร์เด่นอะไรมากมาย แต่โดยรวมของกราฟฟิก และเสียงประกอบ ถือว่า OK ในราคาที่เป็นของฟรี

ผู้พัฒนา คือ ค่าย InterAction studios:
สามารถเล่นได้กับ PC ทั่วไป 
รองรับ OS Windows 95/98/Me/2000/XP
ขนาดไฟล์ 3.1MB
ราคา ฟรี

Sometime in the near future, Earth will be invaded by chickens from another galaxy who are bent on revenge against the human race for oppressing Earth chickens. Take the world's fate in your hands (or at least have an omelette) in this modern rendition of the '80s classic. Enjoy this game with one or two players.


คำแนะนำการดาวโหลด และการติดตั้ง
ต้องการ DirectX7.0 ขั้นต่ำ 
ไฟล์ดาวโหลด : Chicken Invaders