ดาวโหลด Free PDF Reader

 สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่สนใจและต้องการโปรแกรม สำหรับการอ่านเอกสาร PDF แอดมินขอแนะนำโปรแกรมที่เป็นฟรีแวร์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน ในการดาวโหลดและติดตั้งใช้งานกันทั่วโลกจำนวนมากอย่าง PDF Reader 

จุดเด่น ดาวโหลดและติดตั้งใช้งานฟรี 

บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ 

ความสามารถหลัก : เปิดและอ่านไฟล์เอกสาร PDF บนคอมพิวเตอร์ 

ทำอย่างอื่น เพิ่มเติมได้อย่างจำกัด เช่น การเพิ่ม คำอธิบายเอกสาร Annotation และการลงนามเอกสาร Sign ซึ่งอาจจะต้อง ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน 

สนใจดาวโหลด : PDF Reader  


Read and Print

Experience the power of PDF through a full functioned PDF Reader. Reading and printing PDF couldn’t be easier. Leverage existing forms and workflows with standard PDF (Acroforms) and XFA (XML Form Architecture) form filling.การสร้างรหัส Qrcode ประจำตัวบุคคลด้วย Appsheet

 บทความแนว How to วันนี้ นำเสนอในวิธีการ สร้าง QR CODE ประจำตัวบุคคล เช่น นักเรียน พนีกงาน เป็นต้น 

ขั้นตอนและวิธีการ 

สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ โปรแกรม Appsheet และ Google Sheet

ขั้นตอนแรก ไปที่ Google Sheet สร้างตารางเก็บข้อมูลขึ้นมา ประกอบด้วย

ID

Prename

Name

Photo

Qrcode


ขั้นตอนสอง ไปที่ Appsheet แล้วนำเข้าตารางข้อมูลที่สร้างไว้ 

กำหนดค่าของ data type หรือชนิดของข้อมูล 

ID                      uniqueid

Prename           enum

Name                text 

Photo              image

Qrcode           image


โดยในคอลัมน์ Qrcode ให้ใส่สูตรสำหรับการสร้างภาพรหัส qrcode อัตโนมัติ คือ "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="&[MYID]&"&code=MobileQRCode&dpi=96&dataseparator="ในวิวหรือ UX สร้างมุมมองแบบ Desk ขึ้นมาสำหรับการแสดงข้อมูล โดยการทดสอบ Add หรือเพิ่มข้อมูล นักเรียน หรือ พนักกงาน ลงไปสัก 2-3 คน 


ชมวีดีโอประกอบการสอนตามตัวอย่าง

ทำความรู้จักกับ SIEM: Security Information & Event Management


SIEM: คำย่อของ Security Information & Event Management แนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารขององค์กร ที่ต้องการประสิทธิภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบและเครื่องมือช่วยตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ การสอบสวน การตอบโต้ต่อภัยคุกคาม SIEM จะเป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนจนก้าวนำหน้าภัยคุกคาม

ด้วยการทำงานแบบ real time ที่จะมอนิเตอร์กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรตลอดเวลา และการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติการใช้งาน รวมทั้งการเพิ่มการอยู่รอดขององค์กรจากภัยคุกคาม
การตรวจจับภัยคุกคามและความผิดปกติอื่นๆ SIEM จะประมวลผลข้อมูลจำนวนมากแล้วตรวจจับข้อมูลที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการจับภาพกิจกรรมที่ผิดปกติของแผนผังข้อมูลข่าวสารตามช่วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งแอพพลิเคชั่นทำงานด้านเครือข่าย อุปกรณ์ระบบ ระบบคลาวด์ และการแก้ปัญหาแบบ SaaS ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีความก้าวหน้าล้ำไปข้างหน้าภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก

สำหรับบทความนี้ผมจะพาท่านผู้อ่านให้รู้จักกับเทคโนโลยี SIEM และวิธีการเลือกเครื่องมือ SIEM มาใช้งานกับหน่วยงานหรือองค์กร


แนวโน้มของ SIEM ในปี 2024-2025

SIEM เทคโนโลยีถูกแนะนำครั้งแรกในปี 2005 และพัฒนารูปแบบการใช้งานตามลำดับ สำหรับเครื่องมือช่วยในการตรวจจับภัยคุกคาม การสอบสวน และตอบโต้ภัยคุกคาม (TDIR) โดย SIEM เป็นคำประสมของ SIM การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร และ SEM การจัดการความปลอดภัยแบบองค์รวม และระบบการรักษาความปลอดภัยในทุกระดับขององค์กร

 

มาดูว่า SIEM ทำงานอย่างไร ?

มีหน้าที่ในการรวบรวม ดาต้า หรือ ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งการให้บริการข้อมูลต่างๆ เครื่องมือ และแอพพลิเคชั่นการใช้งานของทุกส่วน ทุกคนในองค์กร 


ด้วยเทคโนโลยี SIEM จะเป็นศูนย์กลางมุมมอง เกี่ยวกับผู้ใช้งานไอทีขององค์กร ทำหน้าที่เป็นผู้รวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ที่ผิดปกติ และแจ้งเตือนส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการ 

อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น สวิทซ์ฮับ เร้าเตอร์ สะพานเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไร้สาย ฯลฯ 

ระบบให้บริการข้อมูล เวบไซต์ ดาต้าเซนเตอร์ FTP เป็นต้น 

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย IPS ไฟร์วอล โปรแกรมป้องกันไวรัส IDS 

การให้บริการบนคลาด์ 

การวิเคราะห์ของ SIEM เช่น กิจกรรมของผู้ใช้งาน  หมายเลขเครื่องใช้งาน หน่วยความจำ และอื่นๆ 

โดย SIEM จะจัดหมวดหมู่ค่าเบี่ยงเบนการใช้าน เช่น ความพยายามในการ Log in ของผู้ใช้งาน การเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน หรือมัลแวร์ที่เป็นอันตราย โดยอ่อนตัวในการตั้งค่า และกำหนดการป้องกันและการแจ้งเตือน 


โดย SIEM จะเลือกรูปแบบหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตราย แม้ว่าจะมีไฟล์ต้องสงสัย ที่อาจจะไม่เข้าข่ายธงแดง แต่ว่า SIEM ก็จะยังสามารถตรวจจับได้ในที่สุดด้วย ชุดคำสั่งในการตรวจจับความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกัน 


สุดท้าย SIEM จะเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ และตรวจสอบภายหลัง และแน่ใจว่าสอดคล้องกับกฏองค์กรด้านไซเบอร์ 


ด้วย SIEM จะช่วยให้องค์กรมีเครื่องมือเป็นศูนย์กลางการทำงาน ด้านรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ทำให้เจ้าหน้าที่ด้านรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน หรือองค์กร มีระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์ภัยคุกคาม การป้องกัน การแจ้งเตือนส่วนที่เกี่ยวข้องได้สะดวกและรวดเร็ว 

ประสิทธิภาพของการมองเห็นภัยคุกคามที่พุ่งเข้ามายังระบบของหน่วยงานหรือองค์กร 

ลดเวลาในการตรวจสอบแก้ไขการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด false alert ด้วยระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่ทันสมัยตามเวลาจริง 

อ่อนตัวในการปรับแต่งและใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ของหน่วยงานและองค์กร ที่อาจจะมีอยู่แล้ว