ดาวโหลดและติดตั้งส่วนขยายแผนที่บอกเส้นทาง bt-google-maps

เกี่ยวกับ bt-google-maps ส่วนขยายความสามารถของโปรแกรมเว็บไซต์ Joomla ในการดึงเอาข้อมูลแผนที่ออนไลน์ของ Google มาแสดงบนหน้่าเพจของจูมล่ากันครับ
ประโยชน์ถ้าเว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำสถานที่ในการเดินทางให้กับผู้เยี่ยมชม การแปะ หรือปักหมุดแผนที่บอกตำแหน่ง เพื่อช่วยในการเดินทาง ก็นับว่าเยี่ยมยอด กับการค้นหาเส้นทางบนมือถือหรือ Smart phone ปัจจุบัน 
สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ Joomla ก็สามารถโหลดมาติดตั้งและใช้งานกันได้ 
ลิงค์ดาวโหลด https://extensions.joomla.org/extension/bt-google-maps/
ขั้นตอนการอัพโหลด และกำหนดค่าการทำงาน 


การเชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ Look up wizard

แนะนำเครื่องมือการทำงานอีกตัว สำหรับการทำงานกับฐานข้อมูล Access อีก ตัว ที่น่าสนใจคือ Look up wizard
สำหรับการใช้งานบนแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ในช่องข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ทราบค่า หรือเราต้องการค่าในการบันทึกเป็นเพียงค่าที่เรากำหนด เท่านั้น
เพื่อความเข้าใจ ลองดูตัวอย่างใช้งาน Look up wizard กัน
ในช่อง Pre_name หรือคำนำหน้าชื่อ นักเรียนชั้น ม.4/1 จะกำหนดจำนวน 2 ค่า เท่านั้นคือ นาย กับ นางสาว
ซึ่งเวลาบักทึก บนฟอร์ม ก็จะเลือกค่าข้อมูลนี้ โดยไม่ต้องพิมพ์เอง
ขั้นตอนแรก สร้างตารางใหม่ขึ้นมา กำหนดชื่อตารางเป็น pre_name
มีช่องเก็บข้อมูล
id เป็น auto number
Pre_name  ชนิดข้อมูลเป็น Text/ข้อความ


เปิดตารางแล้ว กรอกข้อมุลจำนวน 2 รายการ เป็น นาย  กับ นางสาว

ขั้นตอนต่อไป
แก้ไขตารางหลัก student
โดยการไปที่การออกแบบตาราง
ในช่องของ คำนำหน้าชื่อ pre_name เปลี่ยนชนิดข้อมูลเป็น Look up wizard
กรอบโต้ตอบขึ้นมา เลือก ต้องการค้นหาข้อมูลจากตารางที่เราสร้างเตรียมไว้แล้ว ในนี้คือตาราง pre_name นั้นเอง

โปรแกรมจะสร้างลิงค์ความสัมพันธ์ของ Table หรือตาราง student กับ per_student ให้เราเอง

การ edit หรือแก้ไขฟอร์ม student ไปที่มุมมองออกแบบ ลบ รายการ pre_name ออก และลากรายการเดิม pe_name เข้ามาวางในฟอร์มตามตำแหน่งเดิม

ทดสอบการทำงาน จะได้ ตัวเลือกในช่อง คำนำหน้าชื่อ เป็น นาย กับ นางสาว ตามที่เราต้องการดูคลิปวีดีโอสาธิตประกอบ เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นการปรับแต่งฟอร์มบันทึกข้อมูล

สำหรับเนื้อหาในตอนนี้จจะเป็นเนื้อหาในเรื่องของการปรับแต่งแบบฟอร์มที่เราได้สร้างไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมากัน
โดยจะมีคำศัพท์ใหม่เพิ่มเติมเข้่ามาที่น่ารู้ได้แก่

 • Form property คุณสมบัติฟอร์ม 
 • Form view   มุมมองฟอร์ม 
 • Design view มุมมองออกแบบ 
 • Layout view มุมมองโครงร่างฟอร์ม 
 • Record ระเบียน 
ขั้นตอน
1 เปิดฟอร์มที่สร้างไว้ขึ้นมา
2  คลิกขวาบนฟอร์ม คำสั่งจะแสดงขึ้นมา >มุมมองออกแบบ

การเปิด-ปิดปุ่ม นำทาง Navigation ของฟอร์ม
สังเกตที่ด้านล่างสุดของฟอร์ม จะมีแถบนำทางระเบียนอยู่ < > สำหรับเลื่อนระเบียน ไปด้านหน้า - ย้อนกลับที่ 1 ระเบียน และ ไปยังระเบียนแรก - ไประเบียนสุดท้าย และ สร้างระเบียนใหม่แบบฝึกหัดการ ปรับแต่งฟอร์ม
1 รู้จักการเปิด-ปิดปุ่มนำทาง ระเบียน
2 สร้างปุ่มนำทางหรือระเบียนขึ้นมาเอง โดยการแทรกปุ่มคำสั่ง Command Button
วิธีการ
เปิดฟอร์มในมุมมองออกแบบ
1 ไปที่คุณสมบัติฟอร์ม มองหาคำสั่ง ปุ่มนำทาง >ใช่/ไม่ใช่ การปิดให้เราเลือกเป็น ไม่ใช่ 
การแทรกปุ่มคำสั่งนำทางเอง
1 คลิกปุ่มคำสั่ง >
2 นำมาแดรกลากในพื้นที่ ส่วนท้ายของฟอร์ม
แสดงกล่องโต้ตอบขึ้นมา
ในประเภท การนำทางระเบียน >การกระทำ >เลือกไปยังระเบียนแรก >ถัดไป > เลือกระหว่าง ข้อความกับ icon เพื่อแสดงบนปุ่มคำสั่งของฟอร์ม
ตามตัวอย่าง ผมใช้ icon ทั้งหมดทุกปุ่ม

ทำซ้ำ โดยเพิ่มปุ่มอื่นๆ จนครบ ซึ่งรวมถึงปุ่ม ประเภท การดำเนินการกับระเบียน
เพิ่มปุ่มคำสั่ง เพิ่มระเบียนใหม่ และ บันทึกระเบียน
----------
จบแล้ว บันทึก และไปที่มุมมองฟอร์ม
เพื่อดูผลการปรับแต่งฟอร์ม ได้เลย


การสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูล Ms Access

การสร้างฟอรม์บันทึกข้อมูล ของโปรแกรมฐานข้อมูล Database นั้น สามารถสร้างได้ 2 วิธี โดยง่าย คือ ใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์มอัตโนมัติ และการสร้างฟอร์มด้วยตนเอง
คำสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการออกแบบฟอร์มหรือการสร้างฟอร์ม

 • ส่วนหัวของฟอร์ม
 • รายละเอียดของฟอร์ม
 • ส่วนท้ายของฟอร์ม
 • มุมมองฟอร์ม
 • มุมมองเค้าโครง
 • มุมมองออกแบบ


การเชื่อมโยงระหว่างฟอร์ม กับ ตารางฐานข้อมูล

ต้องสร้างตารางเตรียมไว้สำหรับการสร้างแบบฟอร์ม ในการบันทึกข้อมูล
ขั้นตอน
1 บนเมูแบบริบบอน คลิก สร้าง >ฟอร์มเพิ่มเติม > ตัวช่วยสร้างฟอร์ม
2 คลิก > หรือ >> เพื่อเลือกรายการตามลำดับ หรือ เลือกข้อมูลทั้งหมด ไปแสดงบนฟอร์ม
คลิกถัดไป
ตัวเลือกเค้าโครงขอ่ง่ฟอร์ม จะมี 4 ลักษณะ คือ

 1. แบบคอลัมม์
 2. แบบตาราง 
 3. แบบแผ่นข้อมูล 
 4. แบบชิดขอบ 


จากนั้นคลิกถัดไป อีก 2-3 ครั้ง โปรแกรมก็จะจัดการสร้างแบบฟอ่ร์ม สำหรับการบันทึกข้อมูล เรียบร้อย พร้อมใช้งาน หรือจะปรับแต่งแบบฟอร์ม ในมุมมองออกแบบ ให้สวยงาม หรือเพิ่ม ปุ่มคำสั่งการควบคุมการทำงานของฟอร์ม เพิ่มเติม ก็สามารถกำหนดได้หมายเหตุ โปรแกรมจะบันทึกฟอร์มอัตโนมัติ โดยใช้ชื่อฟอร์ม
ตามชื่อตารางฐานข้อมูลที่เราสร้างเตรียมไว้ก่อนแล้ว

ทดลองใช้งานฟอร์ม ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่ตาราง ฐานข้อมูล ต่อไป

กำจัดไวรัสด้วย Kaspersky Rescue Disk 10

โปรแกรม Kaspersky Rescue Disk 10 ออกแบบมาสำหรับการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ทำงานในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังมีการเริ่มต้นทำงาน หรือ boot
ข้อดีของโปรแกรม คือฟรีครับ
คอมพิวเตอร์คุณที่ติดไวรัส จนทำให้ Boot ไม่ขึ้น เปิดใช้งานวินโดว์ไม่ได้ตามปกติ ก็ดาวโหลดโปรแกรมนี้ไปติดตั้งและใช้งานกันได้ 

Protection from viruses loading at startup
Kaspersky Rescue Disk is a free tool for disinfecting computers from malware which does not allow the operating system to start.
ความต้องการของระบบ

General requirements:1 GB available disk space
 • CD-ROM/DVD ROM
 • Internet connectio
 • Computer mouse 
 • Internet Explorer 8.0 and higher
 • Windows Installer 3.0 and higher
For netbooks:
 • Intel Atom 1.6 GHz processor or a compatible equivalent
 • Video adapter GMA950 or higher
 • Screen resolution 800x600 or above
System requirements:
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP2 
 • Microsoft Windows XP Professional SP2 (32/64 bit) 
  • Intel Pentium 300 MHz or above 
  • 256 MB available RAM 
 • Microsoft Windows Vista Home Basic (32/64 bit)
 • Microsoft Windows Vista Home Premium (32/64 bit)
 • Microsoft Windows Vista Business (32/64 bit)
 • Microsoft Windows Vista Enterprise (32/64 bit)
 • Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 bit)
  • Intel Pentium 800 MHz 32-bit (x86) / 64-bit (x64) or above 
  • 512 MB (32-bit) available RAM 
 • Microsoft Windows 7 Starter (32/64 bit)
 • Microsoft Windows 7 Home Basic (32/64 bit)
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (32/64 bit)
 • Microsoft Windows 7 Professional (32/64 bit)
 • Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 bit)
  • Intel Pentium 800 MHz 32-bit (x86) / 64-bit (x64) or above
  • 1 GB (32 bit) / 2 GB (64 bit) available RAM 
 • Microsoft Windows 8, 8.1 (32/64 bit)
  • Intel Pentium 1 GHz 32-bit (x86) / 64-bit (x64) or above
  • 1 GB (32 bit) / 2 GB (64 bit) available RAM 
 • Microsoft Windows 10 (32/64 bit)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32-bit)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1 (64-bit)
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)
 • Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

ความสามารถของ โปรแกรม

Kaspersky Rescue Disk 10 allows performing the following actions:
 • Configure objects scan settings:
  • change security level
  • change actions to be performed on detected objects
  • create a scan scope
  • change types of objects to be scanned
  • limit scan time
  • configure scan of compound files
  • change a scan method
  • set default settings
 • Configure databases update settings:
  • select an update source
  • specify proxy-server settings
  • specify regional settings
  • roll back to previous databases
 • Configure additional settings:
  • select detection of specific threat types
  • create a trusted zone
  • configure notifications settings
  • specify time of storing reports
  • specify time of storing Quarantine and Backup objects
 • Create a report on scan and update tasks.
 • View statistics about applican's functioning.

ทำความรู้จักกับ Boolean Data Type

ในการเขียนโปรแกรมจำเป็นจะต้องทราบเกี่ยวกับชนิดของข้อมูล เช่น ข้อความ หรือตัวเลขแล้ว ข้อมูลอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะอยู่ในรูปของ จริง หรือ เท็จ true or false
เราจะเรียกกันว่า Boolean ออกเสียงว่าบลูเลียน
เป็นการกำหนดการ เปิดหรือปิด Option หรือตัวเลือก

สำหรับการเขียนโปรแกรมแล้ว ลักษณะของข้อมูลแบบ Boolean จะพบในรูปแบบของ Check box ,radio box เป็นต้น

การสร้างตาราง Ms Access

ฐานข้อมูลหรือ Database เป็นการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบของ Table หรือตารางข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ช่วยให้การบริหารและจัดการข้อมูล สะดวก และรวดเร็ว
สำหรับโปรแกรม Ms Access ถือว่าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล ที่ง่าย และสะดวกในการใช้งาน และเริ่มต้นศึกษาทำความเข้าใจระบบงานฐานข้อมูล
องค์ประกอบของ ฐานข้อมูล Ms Access
Table ตาราง สำหรับเก็บข้อมูล
Form  ฟอร์ม สำหรับติดต่อกับ Users หรือผู้ใช้งาน
Query  สำหรับสร้างแบบสอบถาม เพื่อแสดงข้อมูลจากตาราง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
Report รายงาน สำหรับการแสดงผลข้อมูล ในรูปแบบของการสรุปรายงาน

ขั้นตอนการสร้างตาราง
1 คลิกที่ปุ่ม สร้าง
2 ออกแบบตาราง
ยกตัวอย่าง สมมุติตัวเราเป็นครู หรืออาจารย์ เราต้องการเก็บข้อมูล นักเรียน ทั้งหมด ในชั้น ม.4 /1
จำนวนประมาณ 50 คน
เราต้องการเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อวัตุประสงค์อะไร
เช่น เพื่อเป็นข้อมูลติดตามตัว และข้อมูลผู้ปกครอง เบอร์ติดต่อ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสำคัญ • เลขประจำตัว 
 • คำนำหน้า 
 • ชื่อ    
 • นามสกุล    
 • บ้านเลขที่  
 • ถนน  
 • ตำบล   
 • อำเภอ   
 • จังหวัด
 • วดป.เกิด  
 • โทรศัพท์ติดต่อ
 • อีเมลนักเรียน
 • ชื่อผู้ปกครอง
 • เบอร์โทรผู้ปกครอง
 • ภาพนักเรียน 


ชนิดของข้อมูล หรือ Data type เป็นตัวเลขหรือ number

 • เลขประจำตัว , 
 • โทรศัพท์ติดต่อ
 • เบอร์โทรผู้ปกครอง


 • วดป.เกิด  เป็น date&time
ช่องข้อมูลที่เหลือเป็นข้อความหรือ Text 

ลืมไปพึ่งคิดได้ จะเพิ่มรายการรูปภาพ นักเรียน อีก 1 ช่อง ชนิดข้อมูลก็เป็นข้อความ text 


สำหรับตอนหน้าจะมาแนะนำการสร้างแบบฟอร์ม เพื่อบันทึกข้อมูล

วิธีการเล่นเกมส์ Stronghold การวางเครื่องดีดหิน

วิธีการเล่นเกมส์ Stronghold การวางเครื่องดีดหิน การวางเครื่องยิงหินเป็น เทคนิคการต่อสู้ที่ใช้งานได้ดีมากๆ อีก 1 อาวุธ ทั้งการวางบนป้อมปราการ เพื่อยิง หรือดีดไปยัง พื้นที่เป้าหมายตามกำหนด
ส่วนการบุก ก็สามารถที่จะใช้เครื่องยิงหิน ในการยิงโจมตีกำแพงเมืองให้พังทลายลง แล้วใช้กองทหารบุกเข้าเมืองต่อไป

ตำแหน่งการวางเครื่องยิงหิน วางบนป้อม หรือวางบนพื้นราบ

จำเป็นต้อง มีโรงวิศวกรและมีหินที่เพียงพอ

วิธีการ
ขั้น ที่ 1 สร้างกำแพงและวางป้อมปราการตามมุมกำแพง
ขั้นที่ 2 คลิกที่อาวุธ เครื่องยิงหิน และนำไปวางบนป้อม
ขั้นที่ 3 วางโรงวิศวกร ลงพื้่นที่ โล่งๆ ในเขตเมืองของคุณ
ขั้นที่ 4 คลิกขวา และสร้่างวิศวกร 2 คน ต่อ เครื่องยิงหิน
เลือกวิศวกร 2 คน ไปวางลงที่ เครื่องยิงหิน

กำหนดการยิงแบบ ออโต้ เมื่อเป้าหมายขยับเข้ามารในเขตการยิง

หรือจะสั่งยิง โดยเลือกจุด หรือตำแหน่งที่ต้องการยิงเอง ก็กำหนดได้

การตั้งค่าการยิง
คลิกเลือก เครื่องดีดหิน จะได้กลุ่มคำสั่งตั้งค่าการยิงตามภาพ
คลิกที่ ไอค่อนดาบมีเปลวเพลิง และนำเม้าส์ ไปคลิกจุดหรือตำแหน่งที่ต้องการจะยิง

คลิกไอค่อนรูปกำปั้น Aggressive stand สำหรับให้เฝ้าระวัง และโจมตีเมื่อข้าศึกเข้ามาในที่หรือระยะยิงถึง

ส่วนการโจมตี จะคลิกที่ ตัววิศวกร และจะปรากฏไอค่อน เครื่องดีดหิน ให้นำเม้าส์ไปเลือก และนำไปวางบนจุดหรือพื้นที่ที่ต้องการ วิศวกรจะเข้าประจำเครื่องยิง และเราก็เลือกตำแหน่งการยิงกำแพงเมืองข้า์ศึก
How to Mangonel
 Cost: 50 Gold Requirements: Must be on Square or Round tower. Mangonels are good for those who are constantly attacked. Needs two engineers.
in a modern war similar to  Artillery cannon 
a step by step 
1 add   Square or Round tower. 
2 Put Mangonels on the top of towers
3 Place engineer guild tower on ground space  /right click and buy at least 2 engineers
4 select the engineer and place them on the Mangonels
fire stone auto set it to mode aggressive stance
or manually fire click on the icon sword with the fire and click on the target  ดูคลิป ประกอบคำอธิบาย

ทิปการเล่นเกมส์จำลองการรบ Stronghold cruseder

สำหรับทิปที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเทคนิคในการเล่น ซึ่งไม่ได้ใช้สูตรในการโกงเกมส์แต่อย่างใด ความยากของเกมส์ในการเล่น ปกติ เล่นกับคอม เราจะมีแค่ 1 คนเท่านั้น ส่วนคอมพิวเตอร์ที่เป็นคู่แข่งจะมีมากกว่าเรา 2-3 เมือง เป็นต้น
หลักการเล่นก็คือ การป้องกันเมือง การรีบสร้างระบบทรัพยากร และสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ เพื่อป้องกันเมือง และมีกำลังมากพอที่จะโจมตีเอาชนะทุกเมืองที่เป็นปรปักษ์กับเรา
ถ้่าเราไม่คิดมากก็เล่นไปเรื่อยๆ อาจจะใช้เวลา 3-5 ชั่วโมงในการเล่นและเอาชนะ
แต่ถ้าต้องการเอาชนะให้ไวๆ ขึ้น ก้ลองใช้เทคนิดที่ลองใช้ได้ผลและเลยนำเอามาฝากกัน
ขั้นตอน 1 หลังเริ่มเล่น ให้รีบวาง คลังอาหาร วางตลาด วางบ้านพัก 1-3 หลัง วาง ตู้เก็บอาวุธ สร้างโรงทหาร
จากนัั้นให้รีบนำเอา โรงทหารแบบจ้างเงิน โรงสีดำ รีบไปวางประชิด ตึกเมืองของข้าศึกทันที จากนั้น คลิกจ้างพลธนูจำนวน 15-20 ตัว ซึ่งพลธนูจะเข้าประจำการ ที่โรงทหาร ในพื้นที่เมืองของข้าศึก และจะสังหาร ทหาร และแรงงานของข้าศึกทันที
จากนั้น
ให้เราย้อนกลับมาที่เมืองของเรา
คลิกตลาด และลงทุนซื้อ ดาบ 10 เล่ม และ โล่ 10 ตัว
คลิกโรงทหารแบบสร้างอาวุธ ที่เราจ่ายเงินซื้อมานั้นแหละ
รีบคลิกสร้างทหารแบบมีโล่และดาบ 10-15 คนโดยประมาณ จากนั้นก็ สั่งให้ทหารทั้ง 10-15 นาย ไปทำการสังหาร หัวหน้าข้าศึก หรือเจ้าเมืองทันที

หากไม่มีอะไรผิดพลาด แผนก็จะสำเร็จ ถึงตอนนี้จะเหลือเมืองอื่นๆ เพียงแค่ 1 หรือ 2 เมือง เท่านั้น งานของคุณก็น่าจะง่ายขึ้น ในการเอาชนะข้าศึกที่เหลือthis simple plan to win over the enemy  stronghold crusader game when you want to win faster and smarter than you opponents.
try to put the merchant Barack close to enemy main building and buy 10-15 archery then put the market place then buy some sword and armor
On barrack right click and buy knights 10-15
Move them to attack the enemy leader
and win by surprising the enemy.      


นับคะแนนด้วย Court Counter

สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือของ Android ที่ต้องกา่รแอพสำหรับการนับคะแนนของการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ที่คะแนนจะนับ 3 แต้ม .2 แต้ม และ 1 แต้ม ตามลำดับ
สามารถที่จะโหลดแอพ Court Counter มาข่วยในการนับคะแนนได้
การใข้งานก็ง่ายๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ทีม หรือ 2 ข้าง
ทีมไหนได้แต้ม ก็คลิกแต้มให้ทันที
การประยุกต์ใช้งานกับกีฬาอื่นๆ เช่น การแช่งตะกร้อ การแข่งขันตอบคำถาม เป็นต้่น
จุดเด่นของแอพ
ง่ายในการติดตั้งและการใช้งาน
ช่วยการนับและบันทึกแต้มการแข่งขัน
จุดด้้อย
ขาดการบันทึก และอ้างอิงภายหลัง รวมทั้งการวิดเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจจะต้องมองหาในแอพแบบจ่ายเงินขั้นสูง อื่นๆ
ลิงค์ดาวโหลด https://play.google.com/store/apps/details?id=ideaman924.courtcounter

Looking for really simple app for count the point for sport and education quiz then this is a suggest for you to download and install.
ideally for basketball

สร้างรหัสผ่านอัตโนมัติด้วย Password Generator

แนะนำโปรแกรมสำหรับการ สร้างรหัสผ่านใช้งาน ที่ต้องการ หรือเน้นการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยเป็นฟรีแวร์ ที่สามารถดาวโหลดและติดตั้งใช้งานได้ฟรี
สำหรับปัญหาที่พบบ่อยๆ คือ การตั้งรหัสผ่านใช้งานที่ง่ายในการคาดเดาของนักเจาะระบบหรือ Hacker โดยเทคนิคที่เรียกว่า Brute force 
แนะนำหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านใช้งานที่ง่ายต่อการคาดเดา เช่น 1234,123456 ,abc123,*1234 เป็นต้น 
สำหรับรหัสผ่านใช้งานที่ปลอดภัย ควรจะมีไม่ต่ำกว่า 8 ตัว และควรจะมีตัวอักษรตัวใหญ่ผสมตัวเล็ก และมีอักษรพิเศษผสมอยู่ด้วย 
สำหรับโปรแกรมช่วยในการกำหนดรหัสผ่าน Password Generator 
ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับคนที่คิดรหัสผ่านอะไร ๆ ไม่ค่อยจะออก ลองใช้งานโปรแกรมนี้ช่วยก็นับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ 

การใช้งานก็ไม่ยากเลยครับ กำหนดความยาวของรหัส และกำหนดอักษระพิเศษ คลิกปุ่ม Generate เพื่อสร้างรหัสผ่านได้ทันที่ 

จากนั้นจะ Copy ไปวางที่ MS Excel หรือ World ก็ได้ 
หากคุณเป็นคนที่ต้องกำหนดรหัสผ่านการใช้งานระบบต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานในระบบ หรือเครือข่าย เป็นจำนวนมาก ก็ลองใช้โปรแกรมนี้ช่วยในการจัดการได้ 


Free version is limited to 40 passwords
For Windows 10 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista

System Requirements

Both 32 and 64 bit editions of Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,, Windows 7, Vista or XP. SecureSafe Pro password manager runs under Windows 10, Windows 8 and Windows 8.1 as a desktop application.
Product activation requires one-time internet access.

Inheritancคืออะไร

ถ้าจะพูดถึงการกลายมาเป็นคนร่ำรวยอย่างรวดเร็ว วิธีการที่รวดเร็วที่สุดก็คือการได้รับมรดกนั้นเอง สำหรับภาษาอังกฤษจะตรงกับคำว่า Inheritanc
สำหรับการเขียนภาษา Java แล้ว Inheritanc ก็ยังหมายถึงการอ้างอิงกลุ่มของ Class ที่เป็นตัวหลัก หรือตัวแรกของโค้ด เพื่อให้เกิดการทำงานตามที่ต้องการ
ในการทดลองการเขียนจะต้องมีโปรแกรม Android studio โดยศึกษ่าและทดลองการเขียนโค้ด เช่น
view nameTextview = findviewbyId(jR.i,d,name);nameTextView.setText("Laura");
TextView description = (TextView) findViewById(R.i.d.desciption);String maxLines = description.getMaxLines();
ImageView iconview = (Textview) findviewById(R.i.d.icon);iconImageview.setImageResource(R.drawable.logo);
View textview = findViewById(R.i.d.title)'textview.setVisibility(View.GONE);

ลองมองหาความผิดพลาด Error ที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างการศึกษา
TextView orderSummaryTextView = (TextView) findViewById(R.id.order_summary_text_view); orderSummaryTextView.setText(message);

วิธีการใช้ SetText ในการแสดงผลข้อมูล บนหน้าจอมือถือ 
อาจจะแบ่งออก เป็น 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 
1 การกำหนด Get the view object using the view ID
การอ้างอิงโดยใช้ ID
2 Call a method ON the view object
orderSummaryTextView.setText(message); 
จะแบ่งโดย . หรือ dot
เข้าใจการฝึก 
เริ่มจากการ มุมมองของวัตถุ การเก็บค่าขอววัตถุ ในตัวแปร และการจัดการมุมมองของวัตถุ ฃ


Java class คืออะไร?

Java class คือโครงสร้างของโปรแกรม เปรียบเทียบได้กับแบบหรือแปลนของบ้าน ที่เป็นตัวกำหนด รูปร่างและหน้าตาของบ้าน ว่าจะเป็นอย่างไร เช่น ขนาด รูปร่าง สีสัน เป็นต้น
ข้อความที่เราเห็นบนหน้าจอมือถือจะถูกควบคุมด้วย Java object คล้ายกล่องที่ใส่ของ เช่น ฟอนต์ ขนาดของฟอนต์ เป็นต้น
นอกจาก นั้นจะมี Method เช่น Set text . Get text , OnDraw เป็นต้น
การเขียน Java class จะเริ่มต้นด้วย public class TextView extends View
ซื่อของ Java class ในนี้คือ TextView
และที่ลืมไม่ได้คือเครื่องหมายวงเล็บปีกกา เปิด และปิด
ส่วนภายในคลาสก็จะมี โค้ด ที่กำกับข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อความ ภาพ เป็นต้น

/**
* Displays text to the user.
*/
public class TextView extends View {

การสร้าง Object ด้วย Constructor
จะประกอบด้วย ชนิดของ วัตถุ  ชื่อของวัตถุ =  ชนิดของ วัตถุ และบริบท (Context)
Factory method
เป็นอีกหนึ่งวิธีของการเขียนโปรแกรม ยกตัวอย่าง เช่น
Context context = getApplicationContext();
CharSequence text = "Hello toast!";
int duration = Toast.LENGTH_SHORT;
Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration);
toast.show();
สำหรับการฝึกฝนการเขียนจำเป็นต้องมีการฝึกแก้ไขหรือตรวจสอบโค้ดที่มีการเขียนผิด
การทดสอบที่พบบ่อยๆ ได้แก่การลืมชื่อของ ตัวแปร หรือ Valuable name
การตั้งชื่ิอ Class name ไม่ถูก เป็นต้น
การลืมกำหนดค่าของ Java keyword คือ New
และเพื่อความเข้าใจที่่มากขึ้น เราจะได้ฝึกการเรียกใช้งาน เมธอด ด้วยรีวิวแอพอัดวิดิโอ บนมือถือ

สวัสดีครับ สำหรับวันนี้ ผมมี แอพฟรีสำหรับการจับภาพ หน้าจอ และบันทึกการทำงาน หน้าจอ มือถือมาฝากกัน
แอพชื่อว่า Mobizen
สำหรับมือถือ Android
ลิงค์ดาวโหลด https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rsupport.mobizen.sec
การใช้งาน พอเราดาวโหลด เสรจให้ เราล๊อกอินด้วย facebook  เสร๊จแล้ว ให้เรา ปรับการอัดภาพหน้าจอตามต้องการ
สำหรับการตัดต่อก็จะมีให้ในตัวแอพแล้ว
สำหรับการับภาพนิ่ง ก็จะมีให้ตอนอัดวิดิโอ


ถ้าอัดวิดิโอให้กด รูป กล้องอัดวิดิโอ 
ถ้าเรากด รูปกล้อง ก็จะ เป็นการ save ภาพไว้ 
นี้คือตัวอย่าง 

โปรแกรมตารางคำนวณ Excel บนมือถือซัมซุง J7

การใช้งานโปรแกรม Microsoft apps.
สำหรับมือถือ  Samsung J7(2016) ที่ใช้ระบบปฎิบัติการณ์ Android  Version 6.01 นอกเหนือจากการใช้งานในหน้าที่ของโทรศัพท์ทั่วไป คือ การโทรออกรับสายแล้ว มือถือรุ่นนี้ ยังติดตั้งชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft apps. ที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก และสามารถใช้งานกับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก โดยมีจำนวน 6 แอพด้วยกันคือ
- Word โปรแกรมพิมพ์งาน
- Excel โปนแกรมบัญชี และตารางคำนวณ
- PowerPoint โปรแกรมนำเสนอ
- One Drive แหล่งเก็บข้อมู,ฟรีออนไลน์
- One Note โปรแกรมจดบันทึกข้อมูล
- Skype โปรแกรมสื่อสารทางวิดิโอและแชท (Chat)

สำหรับเนื้อหาตอนนี้จะลองใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ Excel บนมือถือดูบ้าง ว่าจะสามารถใช้งานคำนวณ ได้แบบไหนบ้าง เริ่ใจากตารางคำนวณพื้นฐาน


วิธีการ เข้าถึง โปรแกรม
1. จากหน้าจอโฮม (Home) ให้มองหา Icon ที่ชื่อว่า Microsoft apps. จากนั้นแตะเข้าไป 1 ครั้ง
2. จะปรากฏหน้าจอ Icon ของโปรแกรมให้เราเลือกใช้งานตามต้องการต่อ
1 คลิก + ใหม่ เพื่อสร้างเอกสารใหม่
2 เลือกแม่แบบเอกสาร ตามที่ต้องการ
3 เริ่มการพิมพ์งาน 
ลำดับ รายการ    จำนวน   ราคาต่อหน่วย   รวมเงิน 
1         ปากกา      24             5
2         ยางลบ      20             7
3         ดินสอ        36            6

การบันทึก  Save

มีสองตัวเลือกหลักๆ คือ บันทึกงานนี้ one Drive แบบนี้เราจะไปเปลือง พื้นที่จัดเก็บ บนมือถือของเรา ซึ่งก่อนจะใช้งาน One Drive ได้จะต้อง Log in ด้วยบัญชีผู้ใช้งาน Hotmail ก่อนนะครับ 
สำหรับทางเลือกที่2 เป็นการบันทึกเก็บไว้บนหน่วยความจำของโทรศัทพ์
วิธีการ Save 
- ปกติจะถูกตั้งค่า บันทึกอัตโนมัติ ไว้ครับ แต่ต้องการ มั่นใจ ก็ให้ กดปุ่ม ย้อมกลับด้านขวา ล่างของตัวโทรศัทพ์ 

- จากนั้น บนมุมบนขวามือ ของ โปรแกรม Excel  คลิก เมนูที่มี 3ขีด คลิกคำสั่ง บันทึกเป็น เลือกแหล่งบันทึก และตั้งชื่อไฟล์ และบันทึก 


การใช้งานโปรแกรม Microsoft apps.

การใช้งานโปรแกรม Microsoft apps.
สำหรับมือถือ  Samsung J7(2016) ที่ใช้ระบบปฎิบัติการณ์ Android  Version 6.01 นอกเหนือจากการใช้งานในหน้าที่ของโทรศัพท์ทั่วไป คือ การโทรออกรับสายแล้ว มือถือรุ่นนี้ ยังติดตั้งชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft apps. ที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก และสามารถใช้งานกับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก โดยมีจำนวน 6 แอพด้วยกันคือ
- Word โปรแกรมพิมพ์งาน
- Excel โปนแกรมบัญชี และตารางคำนวณ
- PowerPoint โปรแกรมนำเสนอ
- One Drive แหล่งเก็บข้อมู,ฟรีออนไลน์
- One Note โปรแกรมจดบันทึกข้อมูล
- Skype โปรแกรมสื่อสารทางวิดิโอและแชท (Chat)
วิธีการ เข้าถึง โปรแกรม
1. จากหน้าจอโฮม (Home) ให้มองหา Icon ที่ชื่อว่า Microsoft apps. จากนั้นแตะเข้าไป 1 ครั้ง
2. จะปรากฏหน้าจอ Icon ของโปรแกรมให้เราเลือกใช้งานตามต้องการต่อ
1 คลิก + ใหม่ เพื่อสร้างเอกสารใหม่
2 เลือกแม่แบบเอกสาร ตามที่ต้องการ
3 หน้าจอพื้นที่พิมพ์งาน และ แป้นเมนูพิมพ์ ข้อตาม อักษรไปเรื่อยๆ จนชนขอบหน้ากระดาษ มันจะตัดลงมาเรื่อยๆ มาขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราเอง หรือจะกดแป้น Enter เพื่อตัดขึ้นแถวใหม่ ตามที่ เราต้องการก็ ได้ 

การบันทึก  Save


มีสองตัวเลือกหลักๆ คือ บันทึกงานนี้ one Drive แบบนี้เราจะไปเปลือง พื้นที่จัดเก็บ บนมือถือของเรา ซึ่งก่อนจะใช้งาน One Drive ได้จะต้อง Log in ด้วยบัญชีผู้ใช้งาน Hotmail ก่อนนะครับ 
สำหรับทางเลือกที่2 เป็นการบันทึกเก็บไว้บนหน่วยความจำของโทรศัทพ์
วิธีการ Save 
- ปกติจะถูกตั้งค่า บันทึกอัตโนมัติ ไว้ครับ แต่ต้องการ มั่นใจ ก็ให้ กดปุ่ม ย้อมกลับด้านขวา ล่างของตัวโทรศัทพ์ 

- จากนั้น บนมุมบนขวามือ ของ โปรแกรม Word  คลิก เมนูที่มี 3ขีด คลิกคำสั่ง บันทึกเป็น เลือกแหล่งบันทึก และตั้งชื่อไฟล์ และบันทึก 

รู้จักกับ Adobe Acrobat extension for Chrome

ส่วนขยายความสามารถ สำหรับการแปลงหน้าเพจให้เป็นเอกสาร PDF หรือการเปิดอ่านไฟล์ PDF บนหน้าเว็บไซต์ Chrome ช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการ สลับกลับไปมาระหว่างการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร PDF บนหน้าจอกับโปรแกรมอ่านไฟลื PDF นั้นเอง 
สำหรับคนที่สนใจและมองหาทางเลือกนี้อยู่ ผมก็ขอแนะนำให้ดาวโหลดไปติดตั้งและทดลองใช้งานกันได้ฟรีครับ 
ลิงค์ดาวโหลด
https://chrome.google.com/webstore/detail/adobe-acrobat/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj?hl=th

Interact with Acrobat directly from within ChromeWith this all-new extension, you can:
Easily turn web pages into PDF files so they look and act just like the page you converted – keeping original links, layout, and formatting intact
Quickly switch from viewing PDFs in Chrome to opening them in Acrobat on your desktop
Explore Adobe Document Services to convert and combine files in your browser
Please note: With this release, you can share information with Adobe about how you use the application. This option is turned on by default. The information is anonymous and will help us improve product quality and features. You can change this setting at any time in Options for this Chrome extension. Learn more ›

Note that some features may only be available on Windows with Acrobat XI or Acrobat DC installed.


รีวิว samsung galaxyj7

       
                      สวัสดีครับ วันนี้ผมจะ มารีวิว samsung galaxy J7


        ระบบปฎิบัติการของ samsung galaxy J7
ระบบปฏิบัติการ: Android 5.1 (Lollipop)
หน่วยประมวลผล : Samsung Exynos 7580 Octa Core
- ความเร็ว : 1.5 GHz
หน่วยความจำ 16 GB (ตัวเครื่อง)
- RAM 1.5GB
การ์ดหน่วยความจำ microSD - สูงสุด 128 GB
โดยในช่วงนี้ หากซื้อเครื่องจากตัวแทนจำหน่ายของ AIS SHOP ท่านจะได้รับฟรี  SD Card ขนาด 32 GB แถมให้ด้วย 1 อันครับ
ใบเสร็จรับเงินแลกซื้อยึด Samsumg จากบู้ท ส่งเสริมการขายของซัมซุงได้อีก 1 ตัว
สมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ)
จอแสดงผล Super AMOLED 24-bit (16 ล้านสี)
- ระบบสัมผัส Multi-Touch
- กว้าง 5.5 นิ้ว (แนวทะแยง)
- ความละเอียด 720 x 1280 พิกเซล
- Capacitive
ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)
- ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer)
- ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity)
มีสีให้เลือก (Colors) : Black, White, Gold
การหาตำแหน่ง: Assisted GPS
WiFi 802.11b/g/n
- จุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Portable Wi-Fi Hotspot)
- เชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์โดยตรง (Wi-Fi Direct)
Bluetooth 4.1
Micro USB 2.0
ช่องเสียบชุดหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร

ราคา 7999 บาท 

สำหรับ ธีม ก็มี ให้ดาวโหลด ฟรี และ เสียตัง 
กล้อง หน้า  5  ล้าน  พิกเซล  
กล้อง หลัง 13 ล้าน พิกเซล 
สามารถ ปรับ ตารางหน้าจอ ให้ เป็น 4*4 4*5 5*5 ได้ ตามความต้องการ

เต็ม 10 ให้ 9/10รู้จักกับ Resources ของ Android Studio

ในการพัฒนาแอพด้วย Android Studio นั้น แรกๆ ผู้สนใจพัฒนาจะต้องค่อยๆ ศึกษา และเรียนรู้ทำความเข้าใจกับ มุมมองของแอพ ข้อความ ปุ่ม และ ภาพ จากนั้น เริ่มต้นศึกษา และฝึกลองเขียนโค้ด เพื่อแสดงผล ข้อความ หรือรูปภาพ และเริ่มมีการแทรกป่มคำสั่งการทำงาน เพื่อให้สามารถ แสดงผลตามที่เราต้องการได้
ซึ่งในการเขียนแอพด้วย Android Studio นั้น ผู้ใช้งานจะต้องเข้าใจและทำความรู้จักกับ แหล่งข้อมูลหรือ Resource ของ Android Studio ว่าคืออะไร มีวามจำเป็นและความสำคัญในการใช้งานอย่างไร
การเข้าถึง จากหน้าจอ Android Studio
คลิกที่ปุ่มคำสั่ง res
เพื่อแดงรายการแฟ้มย่อยๆ
โดยแอพ Android ก็จะมีองค์ประกอบด้วย Resources หลายๆ ส่วนประกอบกันเป็นแอพ ซึ่งมีภาษา Java เป็นหลักในการเขียน
โดยไฟล์ประกอบอื่นๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพปุ่ม มุมมอง ฯลฯ ก็จะจัดเก็บใน Resources ของระบบนั้นเอง เป็นการแยกออกจากกันทางกายภาพ ที่ชัดเจน โดยมีเหตผลหลัก เพื่อให้สามารถ มีแหล่งสำรองที่อ่อนตัว แลมีประสิทธิภาพมากกว่า ที่จะจัดเก็บหรือรวมอยู่ในรหัสภาษา Java เลย

วิีการเข้าถึงแหล่งไฟล์ของแอพ จะใช้การเข้าถึงโดยอ้าง resource ID
R. Drawable แหล่งข้อมูลภาพ
R.String แหล่งข้อมูล ข้อความ เป็นต้น
การเขียน code เพื่ออ้างอิงจะแตกต่างกัน ระหว่าง Java กับ XML ไฟล์
โดย XML จะนำด้วย @
ส่วน Java ไฟล์จะนำด้วย R


ในโปรแกรม Android Studio
คลิกไปที่ไอค่อนแว่นขยาย
ในช่องการค้นหา ใส่ R.
และติ้กเลือก match Case
จากน้น จะได้ผลการค้นหา ตัวอย่าง Code ที่อ้างอิงการเรียงใช้ Resources ตามภาพประกอบภาพแสดงข้นตอนการทำงานของโค้ด
เริ่มจากมีการเปิดแอพขึ้นมา
จากนั้น จะเป็นการเรียกไฟล์ Main Activity ขึ้นมา
โดยจะเป็นการเรียก รูปแบบ และมุมมอง Layout ต่างๆ เป็นแถวตามภาษาโปรแกรม ขึ้นมา
เช่น แบบตั้ง แบบนอน ปุ่มคำส่ง เป็นต้น
จากนั้น จะเป็นการสร้างลำดับช้นของภาษาจาว่า ให้เป็นแผนผัง หรือ Diagram ตามที่โปรแกรมเข้าใจ และสามารถประมวลผลได้

ในการเรียนการพัฒนาแอพด้วยภาษาจาว่า จะนำเอา Box หรือ กล่องเล็ก ๆ กล่องหนึ่ง มาแสดงเป็นตัวอย่างในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนเสมอๆ

กล่อง เปรียบได้กับ ที่เก็บสมบัติ หรือสิ่งของ ที่เรสามารถ ใส่อะไรเข้าไปได้ เป็นที่บรรจุสิ่งของ Container เวลาที่เราสร้าง box หรือกล่องขึ้นมา ในภาษาจาว่า เราสามารถผสม หรือ ใส่ค่า Value ต่างๆ เข้าไป เพื่อเกิดให้เป็นวัตถุขนาดใหญ่ขึ้น
เราเรียกกันว่า Java Objects
กล่องก็คือ Java Object กล่องหนึ่งนั้นเอง

 

ทำความรู้จัก Inputs to a Method

ทำความรู้จัก Inputs to a Method
เปรียบเทียบได้กับการทำอาหารสักอย่าง ซึ่งจะต้องมีการกำหนดความต้องการของวัสดุ เช่น พริก เกลือ น้ำ น้ำตาล น้ำปลา ฯลฯ เป็นต้น จากนั้น ก้นำไปคลุก หรือปรุงรสให้เข้ากันตามลำดับหรือขั้นตอนของการทำ จนได้ Output ผลสุดท้ายออกมาเป็นอาหารสำเร็จรูปตามที่เรารับปรทานหรือกินกันในแต่ละวันนั้นเอง
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม การผ่านค่าข้อมูลในการเขียน Code
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/arguments.html

ทางเทคนิคแล้ว ีศัพท์แสงอีก 1 ตัวที่ต้องเข้าใจคือว่าคำว่า Arguments แปลตรงตัวแล้ว อย่าเข้าใจว่าเปนการทะเลาะกัน หรือขัดแย้งกัน ในความหมายของการพัฒนาแอพ อาร์กิวเมนต์ ตัวนี้ จะหมายถึง ค่า input ที่ถูกส่งออกไปยัง ตัวประเมินผล Method
สำหรับการทดลองเขียนค่า input แล้ว สิ่งสำคัญคือ ชนิดของ Data type จะต้องตรงกันกับ Method หาไม่แล้ว ก็จะรันแอพ ไม่ได้ เพราะเกิด error นั้นเอง


เราสามารถที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนของ input ที่จะส่งออกไปยัง method ได้เช่นกัน
ดูเพิ่มเติม การส่งคืนค่า Return value
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/returnvalue.html

ตัวอย่างการส่งคืนค่าประมวลผลของ method

The data type of the return value must match the method's declared return type; you can't return an integer value from a method declared to return a boolean.
The getArea() method in the Rectangle Rectangle class that was discussed in the sections on objects returns an integer:
  // a method for computing the area of the rectangle
  public int getArea() {
    return width * height;
  }


การคืนค่าคำนวณ ความกว้าง * ความสูง 
ข้อแตกต่างของ Input กับ return คือ 
input สามารถใส่ค่าเข้าไปหลายตัวและแบ่งด้วย , 
แต่ return จะคืนค่าได้เพียงค่าเดียว 
แถมอีกตัว Java Keyword คือคำสำคัญที่ภาษาจาว่า กันไว้ใช้งานเป็นค่าเฉพาะของโปรแกรม ในการอ้างอิง คือคำว่า return ซึ่งจะไม่สามารถนำเอาคำว่า return ไปใช้งานเป็นชื่อของตัวแปร หรือค่าอื่นๆ ได้เป็นต้น 
ต้องการศึกษาเพิ่ม Java Keywords List 

แถบอีกคำใหม่ที่ได้รู้ void หมายถึง การสิ้นสุดค่าของการ return ที่ไม่จำเป็นต้องปิด attributes ด้วยคำว่า return;
ดังนั้น void จึงเป็นอีก 1 คำสงวนของการเขียนภาษาจาว่าครับ

การ Define a Method

การเขียน code เพื่อควบุมการทำงานของแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java นั้น ในตอนนี้เราจะมาศึกษาวิธีการกำหนดค่าการใช้งาน หรือ Define a method

ตัวอย่าง

Private int calculatePrice (int quantity)

Private
คือส่วนแรกสุดของการเขียน หรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Access Modifier เป็นตัวพิจารณาว่า ใครจะเป็นผู้เข้าถึงการทำงาน  โดยปกติจะมี 2 แบบที่พบบ่อยๆ คือ
Public สาธารณะ สามารถเรียกใช้งานได้ทั้ง Code หรือแอพ
Private แบบส่วนตัว จะเรียกใช้งานได้เฉพาะในกลุ่มย่อยๆ ของ Section เท่านั้น หรือเฉพาะใน Mainactivity หลักๆ ของตนเองเท่านั้น

 ลำดับต่อมา int เป็น Return data type หรือ ชนิดของข้อมูลที่จะถูกส่งกลับมา Output value โดยปกติ ก็จะเป็นแบบตัวเลข integer ,double และแบบข้อความ string

ลำดับต่อมา calculatePrice  จะเป็นชื่อของ Method สำหรับการอ้างถึงในการเขียน Code สำหรับการทำงาน
หลักการตั้งชื่อ ใช้ตัวเล็ก และเขียนแบบ camel Case กล่องหนังอูฐ คือ ถ้าเป็นคนละคำให้ขึ้นต้นคำแรกด้วยตัวใหญ่ เช่น  calculatePrice  จะเห็นว่าตัว P เป็นตัวใหญ่

ลำดับต่อมา (int quantity) จะเป็นส่วนนำเข้าข้อมูลหรือ input จะกำหนดอยู่ในเครื่องหมาย () และตัวอย่าง input ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนด จะเป็น ชนิดของข้อมูล int ตัวเลข หรือ ข้อความ str เป็นต้น
และค่าที่เป็นชื่อของตัวแปรที่อ้างอิง
เราสามารถที่จะเพิ่มค่าพารามิเตอร์ในส่วนของ input ได้มากกว่า 1 ค่า เช่น
Private int calculatePrice (int quantity,priceOfOneCup) {
รายการคำแนะนำให้เกิดการทำงาน หรือการแสดงผลบนหน้าจอคอมหรือมือถือ display 
}

วงเล็กปีกกา {} เปิดและปิด ภายในจะเป็น code สำหรับรันการทำงาน และแสดงผลการทำงานบนหน้าจอของอุปกรณ์ 
ตัวอย่าง code

private String createCalendarEventReminder(String eventName, String location, int minutesAway) {
String reminder = "You have an upcoming event in " + minutesAway + " minutes.";
reminder = reminder + " It is " + eventName + " held at " + location + ".";
return reminder;
}

แบบฝึกหัดท้ายบท
ลองฝึกแยกแต่ละส่วนของการ Define a method ว่า ส่วนไหนเป็นชื่อของ method , ส่วนที่เป็น input นำเข้า และ ชนิดของการคนค่าข้อมูล


การทดสอบ Defining Vs Calling A Method

บทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาแอพด้วย Android Studio การประกาศค่าตัวแปรในการพัฒนาแอพ
คำศัพท์สำคัญที่จำเป็นต้องเข้าใจและศึกษาตัวอย่างการทำงานของ Code
Defining Vs Calling A Method
โดยหลักการก็คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของ Method 
เราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ Call หรือเรียกใช้งานของมันด้วย เช่นกัน 
โดยหลักการรวมๆ แล้ว 
ในแบบฝึกหัด ให้เราเปิดโปรแกรม Android Studio ขึ้นมา
จากตัวอย่างโปรแกรม 
main activity.xml
และ main activity.java 
การแก้ไขชื่อของเมธอด ที่ไฟล์ .Java 
หากเราเปลี่ยนชื่อเรียกตัวแปรที่ เมธอด แล้ว จะแสดงข้อความผิดพลาดสีแดง ในคำสั่งเรียกการใช้งาน Calling method 
การแก้ไข ก็เปลี่ยนชื่อเรียกของเมธอด ใหม่ให้ตรงกับชื่อของ Method ที่เราแก้ไข เท่านี้ แอพก็จะรันการทำานได้ตามปกติ 
ตัวอย่าง Code

public void increment(View view) {

  quantity = quantity + 1 ;
  display(quantity);
}
/** * This method is called when the minus button is clicked. */public void decrement(View view) {

  quantity = quantity - 1 ;
  display(quantity);

แนวคิดการพัฒนาแอพ Android Studio

ฝากข้อคิด ที่รวบรวมและเรียบเรียงมาจากแหล่งเรียนรู้การสร้างแอพฟรี ที่ Udacity ครับ เห็นว่ามีปรโยชน์และน่าสนใจ ก็เลบนำมาฝากกัน
"เกือบทุกแอพที่เราต้องการพัฒนาออกมา จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญที่เราต้องการสื่อให้ถึงผู้ใช้งานแอพ หรือคนทั่วไปที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการส่งจดหมาย ข้อความ การสนทนา ข่าวสารสำคัญ ข่าวสารล่าสุด อัพเดท ต่างๆ ปัจจัยสำคัญคือ การนำเอาข้อมูลสำคัญ ไปสู่คนที่จำเป็นต้องการใช้งานข้อมูลเหล่านั้น แบบถูกที่และถุกเวลา แน่นอนว่า ถ้าเงื่อนไขเหล่านี้ไม่เป็นจริง ผู้ใช้งานก็จะยกเลิกการติดตั้งแอพของเรา เพราะว่าไม่มีคุณค่าตามที่ผู้ใช้งานมองหา หรือจำเป็นต้องใช้งาน


ยกตัวอย่างเช่น ถ้าใครสักคนมีปัญหาด้านสุขภาพ พวกเขาก็มีความเป็นไปได้ในการมองหาแอพที่มีข้อมูลข่าวสารสำคัญ ในการดูแลตัวเอง หรือการป้องกันตัวเองจากปัญหาสุขภาพนั้น แน่นอนว่า ข่าวสารในโลกอินเตอรืเน็ต มีจำนวนมหาศาล จนยากที่จะกลั่นกรองเอาที่สำคัญและจำเป็นจริง ๆ ในฐานะนักพัฒนาแอพ จึงเป็นโอกาสและทางเลือกของการแก้ไขปัญหานี้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางมือถือ ที่อาจจะกล่าวได้ว่า ทุกคนจำเป็นต้องมีและใช้งานเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร สื่อสารได้ตรงประเด็น และรวดเร็วยิ่งขึ้น "

การปิดช่องว่างในส่วนนี้ และการเติมเต็มในส่วนนี้ นับเป็นอีกงานที่น่าสนใจและท้าทายความรู้และความสามารถของผู้สนใจ ที่ต้องการพัฒนาแอพ เพื่อใช้งานกับมือถือ Android


รู้จักกับโมดูล Lastest News

โมดูล Lastest News
ใน CMS ของโปรแกรม Joomla ถือเป็นโมดูลที่ได้รับความนิยมและนำมาใช้งานมากๆ อันดับต้นๆ จากเว้บไซต์ทุกขนาดเลยก็่าได้ โดย Concept หรือแนวคิด คือ รูปแบบการทำงานของ Script ภาษา ที่กำหนดนำเอาบทความจากคลังฐานข้อมูล นำมาแสดงตามจำนวนที่ กำหนด เช่น 5 บทความล่าสุด หรือ 10 บทความล่าสุด เป็นต้น
สำหรับผู้ใช้งานมือใหม่ อาจจะต้องศึกษาเนื้อหาการเข้าถึงและใช้งาน บทความล่าสุดหรือ latest News ได้ บางเวอร์ชั่นอาจจะเป็นคำว่า Latest Articles แทนก็มี
ซึ่งสามารถปรับแต่งค่าการทำงานต่างๆ ได้แสดงรายการของบทความที่เพิ่งสร้างมาล่าสุด และได้รับอนุญาตให้ญาตให้เผยบนเว็บไซต์ได้แล้ว
การปรับแต่งค่า Parameters
มีค่า Parameters ที่ปรับแต่งได้ 2 กลุ่มคือ
1 Module Parameters
Count จำนวนบทความที่แสดง
Order รูปแบบในการเรียงลำดับ ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ
Recently Added First เอาบทความที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดขึ้นก่อน
Recently Modified First เอาทบทความที่แก้ไขล่าสุดขึ้นก่อน
Authors กำหนดว่าจะเอาบทความของผู้เขียนรายไหนมาแสดงบ้าง ซึ่งมี 3 รูปแบบคือ
Anyone บทความของทุกคน
Added or modified by me บทความของผู้สร้างโมเดลเท่านั้น
Not added or modified by me บทความของผู้ใช้ทุกคน ยกเว้นผู้สร้างโมเดล
Front Page Articles กำหนดว่าจะให้นำบทความที่ได้แสดงหน้าแรก มารวมด้วยหรือไม่
Setion ID เลขID ของหมวดหมู๋บทความ (Section) ที่ต้องการนเำมาแสดง ถ้ามีหลายหมวดหมู่ บทความสามารถใช้เครื่องหมาย (,) คั่นได้
Category ID เลข ID ของประเภทบทความ (Category) ที่ต้องการนเำมาแสดง ถ้ามีหลายหมวดหมู่ บทความสามารถใช้เครื่องหมาย (,) คั่นได้
Module Class Suffix กำหนดรูปแบบของโมดูลด้วยตัวเอง ในรูปแบบของ CSS class
2 Advanced Parameters มีค่าตัวเลือกที่ปรับแต่งได้คือ
Caching กำหนว่าจะให้เก็ฐข้อมูลในโมดูลเข้า Cache หรือไม่
Cache Time ระยะเวลาที่จะเว้นไว้ก่อนเก็บเข้าCache อีกครั้ง
โมดูล Login
แสดงแบบฟอร์มสำหรับลงชื่อเข้าสู่ระบบ หากผู้ใช้ยังไม่เข้าสู่ระบบจะเป็นแบบฟอร์มให้กรอกชื่อเล่นและรหัสผ่าน และเมื่อผู้ใช้อยู่ในระบบแล้ว จะปรากฏข้อความทกทายผู้ใช้พร้อมทั้งมีปุ่มให้คลิกเพื่อออกจากระบบแล้ว

สร้างตารางล้อมข้อมูลด้วยแบบตารางอัตโนมัติ

                          จุดเด่นของ MS Excl คือการสร้างตารางคำนวณทางบัญชีและทางตัวเลข ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการทำงานในณุปแบบของการสรุปตารางข้อมูล แบ่งออกเป็นแถวๆ และคอลัมภ์ ชื่งสะดวกในการอ้างอิง เพื่อการคำนซณค่าต่างๆ
ส่วนการสร้างตารางด้วย Excel อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นแบบอัตโนมัติ หรือ สำเร็จรูป โปรแกรม ก็จะมีการเตรียมแบบตารางสำเร็จรูปให้ผู้ใช้งาน สามารถคลิกเลือกใช้งาน ในรูปแบบต่างๆ กว่า 30 แบบ ที่แบ่งสีสันและสไตน์ที่แตกต่างในการใช้งาน ให้พร้อมใช้งานง่ายๆ  หลังจากที่เราได้กรอกข้อมูลลงในเซลล์เรียบร้อยแล้วหากเราต้องการ เราสามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยใช้รูปแบบอัตโนมัติตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่1 แดรกเมาส์เลือกที่เซลล์ที่ต้องการ


ขั้นที่2 กด Format as table  ขั้นที่3 เลือกสไตล์อันที่เราต้องการ


ขั้นที่4 กด ok เพียงแค่นี้ก็จะ ได้ ตาราง อันสวยงาน แล้ว 


  


เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อย แล้ว หาก ไม่ถูกใจ ก็ยกเลิกกดปุ่ม Undo หรือ Redo เพื่อเรียกคืนค่าเดิม ได้ การเรียกใช้งานรูปแบบหรือ Style ในการเขียนแอพด้วย Android Studio

การออกแบบและพัฒนาแอพสำหรับการใช้งานบนมือถือด้วย Android Studio หลังจากที่ออกแบบและเขียนคำสั่งการทำงาน เพื่อให้แอพสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแล้ว 
การตกแต่งแต่งหน้าตาและรูปลักษณ์ของแอพ ให้ดูสวยงามและมีมาตรฐานนิยม ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามไป ซึ่ง Android Studio ก็ได้เตรียมไฟล์ XML ในส่วนนี้ไว้ให้เราสามารถปรับแต่งรูปแบบของหน้าตาแอพ ตั้งแต่ รูปแบบของอักษร ขนาดอักษร สีของอักษร และสี้พื้นต่างๆ เป็นต้น 
โดยในโปรแกรม Android Studio 
ให้เราคลิกไปที่ Value
จากนั้น คลิกที่ style.xml
เมื้่อเปิดขึ้นมา จะมีหน้าต่าง Code ในการเขียนรูปแบบที่ต้องการด้านขวามือ 
ตัวอย่าง Codeแถวที่ระบายสีแดง แสดงให้เห็นถึงการกำหนดสไตล์สีของข้อความในแอพ ที่ต้องการให้แสดง 
ข้อดีของการใช้ Code ในสไตล์จะอ่อนตัวและง่ายต่อการ ปรับปรุงและแก้ไข มากกว่า การเข้าไปกำหนด ขนาดและสีสันของแต่ละ Text และ ปุ่มต่างๆ ในโปรแกรม 
ดังนั้นจึงแน่นอนว่า การศึกษา และทำความเข้าใจในการใช้งาน Style ในการปรับปรุงความสวยงามของแอพ จึงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่า 

ทำความรู้จักกับ String

ทำความรู้จักกับ String
ในเนื้อหาที่ผ่านๆ มาสำหรับการพัฒนาระบบแอพบนมือถือ เราได้ทดลองใช้งานตวแปร Variable เพื่ออ้างอิงถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาแล้ว คือ integer
สำหรับเนื้อหาในตอนนี้เราจมาลองดูการอ้างอิงตัวแปรที่สามารถเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือ Numbers ได้บ้าง ซึ่งก็คือ String นั้นเอง
String แปลตรงตัวคือ เชือก
ชุดตัวอักษรตามลำดับ เช่น ก-ฮ หรือ A-Z ,รวมทั้งเครื่องหมายและอักขระพิเศษต่างๆ ต่างก็จัดอยู่ในชุดข้อมูลที่เรียกกันว่า String
จำนวนของอักษร หรือข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายในตัวแปร String เราจะเรียกว่า ความยาวหรือ Length ซึ่งอาจจะมีเพียง 1 ตัว หรือ 2 ตัว หรือ จะเป็นค่าว่างก็ได้


ตัวอย่างโค้ดภาษา Java ที่แสดงข้อความ JOE บนหน้าจอแบบ ข้อความ


// Create a variable named firstName that can hold a string, and put a string into it.

String firstName = "JOE";

// Display the string in a piece of Toast.

Toast.makeText(this, firstName, Toast.LENGTH_SHORT).show();

// Create a variable that holds the shortest possible string.

String emptyString = "";

// Display the string in a TextView.

textView.setText(emptyString);

Nested ViewGroups คืออะไร

ในบนนี้จะขอเขียนแนะนำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอพบนหน้าจอมือถือ ซึ่งการจัดมุมมองของข้อความนหน้าจอ จะอาศัยเทคนิคในการจัดการ โดยการสร้างมุมมองที่เรียกกันว่า Nested ViewGroupsมุมมองบนหน้าจอมือถือ จะเป็นภาพเราขาคณิตแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้า หรือ จัตุรัส เช่น กล่องข้อความ รูปภาพ ปุ่ม เป็นต้น 
มุมมองกลุ่ม คือมุมมองที่รวมเอามุมมองย่อยๆ หลายๆ ส่วนมารวมเข้าอยู่ด้วยกัน โดยมุมมองย่อยแต่ละตัวจะเรียกว่า มุมมองลูกหรือ Child view ส่วนมุมมองหลัก ที่บรรจุมุมมองย่อยๆ จะเรียกว่า มุมมองแม่ Parents view ซึ่งลูกๆ แต่ละตัว ก็จะยึดติดหรือผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองแม่ ซึ่งการผนวกหรือยึดติดในตัวแม่นี้เราเรียกว่า เป็นการสร้างรังหรือผนังบ้านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพ่อแม่แบบถาวร เราก็เลยมีศัพท์แสงที่เรียกว่า   nested (completely contained) within its parent.

สำหรับลูกๆ ก็สามารถย่อยลงไปมีลูกหลานของตนเองลงไปได้อีก ซึ่งจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไป ได้ทั้งแบบ Vertical แนวดิ่ง และระนาบ  horizontal Linear Layout
การออกแบบและเขียแผนผัง Diagram ความต้องการมุมมอง นับเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ขั้นตอนการพัฒนาแอพออกมา ดูดี และมีความเป็นระเบียบ ไม่สับสัน และส่งผลง่ายต่อการจัดการและการเขียนโค้ดโปรแกรม เพื่อผลิตแอพสักแอพออกมาใช้งาน
ยกตัวอย่างเช่น ภาพแสดงมุมมองแบบดิ่ง vertical LinearLayout และภายในมีลูกๆ 2 ตัว ลูกตัวแรกจะมีมุมมองแบบาบ horizontal LinearLayout ซึ่งมีลูกๆ อีก 3 ตัว ส่วนลูกตัวที่สอง จะเป็นมุมมองแบบเชิงสัมพันธ์ RelativeLayout ซึ่งมีลูกๆ อีก 4 คน