กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2018

การใช้งาน PivotTable บน Ms Excel

ในตอนที่ผ่านมา เราได้ศึกษา และเรียนรู้พื้นฐานการใช้งานตาราง Excel ในการป้อนข้อมูล รวมทั้ง การจัดรูป…

สอนการใช้งานฟังก์ชัน SUMIFS

จากตอนที่แล้ว ได้สอนการใช้งาน ฟังก์ชันผลรวมของ Excel แบบมีเงือนไข สำหรับในวันนี้ จะได้มาสอนการใช้งา…

โหลดโพสต์เพิ่ม ไม่พบผลการค้นหา