รีวิวแอพ Dictionary.com

 แนะนำ  Dictionary.com English Word Meanings & Definitions

สำหรับดาวโหลดและติดตั้งใช้งานกับ มือถือ เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยตัวคุณเอง

เป็น Dic อังกฤษ เป็นอังกฤษ แอพจึงเหมาะสำหรับคนที่พอมีพื้นฐานภาษา ที่ต้องการต่อยอดและพัฒนาความรู้ทางภาษาออกไป 

ขั้นตอนการดาวโหลด ติดตั้ง

ไปที่ Play Store 

พิมพ์ Dictionary.com 

แตะ insatll 

เปิดใช้งาน 

Find your Word ใส่คำศัพท์ที่ต้องการลงไป เช่น Wish , Handsome เป็นต้น 

จะแสดงรายการคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล ขึ้นมาให้เลือก เอา ตามต้องการ ก็เลือกมาสักรายการ 

แท็บของแอพจะมีหลายแท็บในหน้าจอเดียวกัน คือ Definition คือ อธิบายความหมายคำศัพท์ และแหล่งที่มาของคำศัพท์ 

THESAURUS

คำเหมือน/คำตรงข้าม เทียบให้อีกจำนวนหนึ่ง 

Learner 

เป็นตัวอย่างการใช้คำในประโยค 

อื่นๆ มีการออกเสียงคำ โดยเจ้าของภาษา  สามารถฝึกออกเสียงตามในการพูด และฝึกฟังสำเนียงภาษา

Bottom line

สรุป จากการลองใช้งาน พบว่าเป็นแอพที่ดีมากๆ ตัวหนึ่ง ที่ให้ใช้งานฟรี ที่น่าสนใจ ติดตั้งประจำเครื่อง 

คะแนนในการทดสอบใช้งน 9/10 ไปเลย 

Looking for free and simple Dictionary app to install on your mobile I would recommend to use this one 

Dictionary.com 

Ability to learn New  English vocabulary  in the Definition 

The Thesaurus and The Learner

an inside ads is display but acceptable

score from personal review is 9/10

Download Dictionary.com  วิธีสร้างแผนที่ด้วย Google Earth Web

 ในบทความนี้ เราจะมาฝึกการใช้งานโปรแกรมแผนที่ออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Google Earth Web กัน 

แนวคิดการใช้งาน เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงพิกัด และรูปภาพ รวมทั้งข้อมูลประกอบ ให้กับเพื่อนๆ ของคุณ 

ตัวอย่างที่ทำ เป็นกรณีที่ เพื่อนๆ ชาวต่างชาติ ต้องการให้ผมนำแนะนำ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายใน ลพบุรี ซึ่งพวกเขา วางแผนจะเดินทางมาเยี่ยมชมในปีหน้า 


ขั้นตอนแรก 

ไปที่เว็บไซต์ https://earth.google.com/web

มุมบนซ้ายมือ คลิก icon  New Project หรือ โครงการใหม่ 


จะตั้งชื่อโครงการเป็น เที่ยวลพบุรี 

คำอธิยาย เป็น แหล่งท่องเที่ยวลพบุรีที่น่าสนใจ 

การบันทึกโครงการ จะเก้บไฟล์ไว้ที่ Google Drive ส่วนบุคคลของเรา 


ขั้นต่อมา คลิกที่ปุ่ม ฟีเจอร์ใหม่ คลิกค้นหาสถานที่น่าสนใจ 

สถานที่แรก ผมจะพิมพืเป็น พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ และ คลิก บันทึกเข้าสู่โครงการ 


จากนั้น จะเพิ่มสถานที่ที่ 2 ของลพบุรี คือ พระปรางค์สามยอด 

และสถานที่ที่ 3 เป็น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

การเพิ่มสถานที่จากมุมมองระดับสายตา Street View

ในช่องค้นหาสถานที่ พิมพ์ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา 

คลิกที่รูป icon มุมมอง Street view และหมุน หรือ ขยับ ตำแหน่งในจุดที่ต้องการ 

มุมล่างซ้ายมือ คลิก icon จับภาพหน้าจอนี้ 

ตั้งชื่อสถานที่ และ บันทึกเข้าสู่โปรเจค การพรีวิว สถานที่ของเรา เป็นตัวอย่าง 

การเพิ่มข้อมูล คำอธิบาย และรูปภาพประกอบ ในส่วนของ สถานที่ ที่ 4 เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา 

คลิกปุ่ม icon รูปดินสอ 

แก้ไขรายละเอียด เพิ่มข้อความอธิบาย 

ขั้นสุดท้าย เป็นการวาดเส้น และรูปร่างลงในแผนที่นำเสนอ 

และ การนำเสนอ โครงการ คลิปสาธิตการใช้งาน ประกอบบทความ

วิธีสรุปข้อมูลด้วย Pivot tabel โปรแกรม Excel

 การสร้าง Pivot table คืออะไร 

เป็นเครื่องมือพื้นฐานของ โปรแกรม Excel ที่ช่วยให้ User หรือผู้ใช้งาน สามารถสรุปย่อข้อมูล จากตารางข้อมูล ในรูปแบบย่อ หรือเฉพาะส่วนที่เราต้องการทราบค่า ได้ 

สามารถนำไปประยุกต์ ต่อยอด ในการสรุป และรายงานข้อมูล ในการเรียน การสอบ การค้าขาย การทำธุรกิจ ต่างๆ ได้มากมาย ไม่จำกัด 

พื้นฐานการใช้งาน 

จำเป็นจะต้องมี พื้นฐานการใช้งาน Excel ในระดับ User หรือผู้ใช้งานมาระดับหนึ่ง 

ใครคิดอะไร ไม่ออก ก็ประมาณ ว่า พนักงาน หรือเสมียน จะเป็นฝ่าย ทำธุรการ สร้างตาราง บันทึกข้อมูลลงสู่ตาราง 

แต่เวลาจะสรุปข้อมูล ให้ หัวหน้า หรือ ฝ่ายบริหาร ถ้าเรา เอาตารางทั้งหมด ให้หัวหน้า ดู หรือ เปิดอ่านเอง แบบนี้ รับรองว่า งานงอกแน่ ส่วนมากแล้ว หัวหน้างาน จะไม่มีเวลามาดู ปริมาณข้อมูลจำนวนมากๆ สิ่งที่ทำได้คือ เป็นสรุปย่อ หรือ สรุปผลรวมของปี หรือ ไตรมาส เป็นต้น

มาดูตัวอย่าง ง่าย ๆ เื่อให้เกิดความเข้าใจ และนำไปลองฝึกใช้งานกันได้ 

ก่อนใช้งาน Pivot table จะต้องดูข้อกำหนด 3 ข้อ ก่อนคือ 

1 คอลัมน์จะต้องมีชื่อหัวคอลัมน์ 

2 ห้ามมีค่าว่างในแถว หรือ คอลัมน์ 

3 ห้ามมีคอลัมน์ ที่ใส่สูตร หรือ มีผลลัพธ์การคำนวณ 

ตัวอย่าง รายงานขายสินค้า 

สินค้าขายดี 10 อันดับ 

ลูกค้าที่มาซื้อของมากสุด ออกแบบโต๊ะด้วย Sketch up online

 หลังจากเรียนพื้นฐานเครื่องมือโปรแกรมในตอนแรก และการออกแบบบ้านอย่างง่าย ในตอนที่สอง มาถึงตอนที่ 3 เป็นการเรียนการออกแบบ โต๊ะกัน

สำหรับคนที่มีพื้นฐานทางช่าง หรือการก่อสร้าง ในการนำไป ประกอบการทำชิ้นงาน ต่อไป 

เริ่มจาก ขั้นตอนแรกการ ทำขาโต๊ะ 

เครื่องมือที่ใช้ คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดที่ต้องการคือ 2 x 2 นิ้ว 

ความสูงของขาโต๊ะคือ 17 นิ้ว

จากนั้น ให้เลือก ขาโต๊ะที่พึ่ง สร้างเสร็จ คลิกขวา เลือกคำสั่ง สร้าง Component

การ copy ขาโต๊ะเพิ่มอีก 1 ขา 

คลิก Move tool แตะที่จุดล่างขาโต๊ะ และ Move ไปด้านขวามือให้ขนานกัน ระบุระยะห่างขาโต๊ะเป็น 19 นิ้ว 

เลือกทั้งสองขา โดยกดแป้น Shift ค้างไว้ จากนั้น Copy และ Move ไปด้านหน้า ระยะ 43 นิ้ว 


ขั้นตอนที่สอง เป็นการสร้าง Rail หรือ คานเชื่อมขาโต๊ะ 

ใช้เครื่องมือ สี่เหลี่ยมวาดขนาด Rail ที่ต้องการคือ สูง 4 นิ้ว x ,3/4 นิ้ว 

วาดที่มุมขาโต๊ะ แต่ตำแหน่งที่ต้องการคือ ตรงกลาง ขาโต๊ะ ให้ใช้ Move tool ในการย้านมาจุด Middle point 

จากนั้น ใช้ Push/Pull tool ในการดึงมาเชื่อมขาโต๊ะอีกด้าน 

คลิกเลือก Rail ที่พึ่งสร้าง คลิกขวา เลือกสร้าง Component 


คัดลอก Rail ตัวที่สอง ใช้ Move tool และ กด แป้น Ctrl  ใน ในการ Move ไปตำแหน่งที่จุดเราต้องการ 

ขั้นต่อมา สร้าง Rail แนวกว้าง ใช้รูปแบบและการทำแบบเดียวกับแนวยาว 

ใช้เครื่องมือ สี่เหลี่ยมวาดขนาด Rail ที่ต้องการคือ สูง 4 นิ้ว x ,3/4 นิ้ว จากนั้น ใช้ Push/Pull tool ในการดึงมาเชื่อมขาโต๊ะอีกด้าน 

คลิกเลือก Rail ที่พึ่งสร้าง คลิกขวา เลือกสร้าง Component 

คัดลอก Rail ตัวที่สอง ใช้ Move tool และกด แป้น Ctrl  ในการ Move ไปตำแหน่งที่จุดเราต้องการ 

ขั้นตอนที่สาม ผนังโต๊ะด้านบน 

เครื่องมือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วาดตามมุมขาโต๊ะด้านบน 

จากนั้น ใช้เครื่องมือ offset  ขยายพื้นที่หน้ากระดานบนของโต๊ะออกมา 1.5 นิ้ว 


ใช้เครื่องมือ Push/Pull tool ในการเลือก ผิวด้านบน และดึงขึ้นมาที่ความสูง 1 นิ้ว 


ลบเส้นขอบนอกที่สอง จากเส้นสุดของหน้า Top ออก 

ปรับแต่งพื้นที่ด้านล่างของ Top โดยใช้ Offset tool ระยะ 1 นิ้ว

จากนั้น ใช้ select tool คลิกเลือกที่ขอบ ของแผ่น Top และใช้ Move tool ในการดึงขึ้นไปประมาณ 1/2 นิ้ว 

มุมโต๊ะ จะมีระดับลาดเอียง ที่ดูสวยงามขึ้น 

สุดท้าย การตกแต่งชิ้นงานด้วย วัสดุ Wood หรือลายไม้ 

คลิกที่ Material และคลิก Wood เลือกแบบที่ต้องการมา Apply หรือระบายที่ชิ้นงาน ตามต้องการ  
ออกแบบบ้านอย่างง่ายด้วย Sketchup online

 หลังจากที่เราได้เรียนรู้พื้นฐาน การใช้งานเครื่องมือโปรนแกรมในตอนแรกไปแล้ว เราจะมาลองดูการออกแบบบ้านจำลองแบบง่ายๆ กัน บ้าง 

จะมีเครื่องมือ และวิะ๊การและขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมแล้ว ก้ไปรับชมกันได้เลย ครับ 

เริ่มจาก เครื่องมือ วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

กำหนดขนาดกว้าง x ยาว เป็น 6.10 x 6.10 เมตร 

แล้ววาดลงบนระนาบผิว

ขั้นสอง การวาดผนังบ้าน อย่างง่าย โดยใช้เครื่องมือ Offset tool 

คลิกเม้าส์ เลือก รูปแรก แล้ว คลิกเครื่องมือ offset tool 

นำไปแดรก เข้าไปจากขอบ รูปแรก ระบุความกว้างเป็น 15 cm


ขั้นสาม การดึงความสูงผนังขึ้นมาในรูปแบบ 3D โดยจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Push/Pull Tool

เราจะดึงความสูงขึ้นไปที่ 3.35 เมตร โดยประมาณ 


ขั้นต่อมาเราจะตัดผนัง เพื่อใส่ประตูและหน้าต่าง มาดูว่าเราจะตัดช่องสำหรับประตูและหน้าต่าง ด้วยเครื่องมือและวิธีการ แบบใด 

เราจะกะจุดทำประตูตรงจุดกึ่งกลางห้อง และใช้เครื่องมือ ดินสอ ในการลากเส้นขึ้นมา ระบุความสูงประตูที่ 2.10 เมตร แล้วกด enter 

วาดเส้นความกว้างต่ออีก 1 เส้น ระบุความกว้างประตูเป็น 0.90 เมตร 

วาดเส้นความสูงลงมาถึงพื้นอีก 1 เส้น 

การเปิดช่องประตู จะใช้เครื่องมือ Push/Pull tool ในการเจาะช่อง 

คลิกและดันเข้าไป จนขึ้นคำว่า On Face จะเป็นการเจาะช่อง ประตูการวาดหน้าต่าง 

เทคนิคการวาดคือ ขอบบน ควรจะระนามเดียวกับความสูงประตู 

เครื่องมือวาด ก็ใช้ดินสอ วาดและระบุ ความสูง ความกว้างช่องหน้าต่างเป็น 

โดยจะแนะนำการใช้เส้น ไกด์ ในการกำหนด พื้นที่วาดหน้าต่าง 

เลือกเครื่องมือ เส้นไกด์ จากแถบเครื่องมือมา และ วาดเส้นไกด์ 

เส้นแรกสูง 0.90 เมตร จากขอบล่างสุด 

เส้นสอง ลากขึ้นไปให้สูงเท่ากับความสูงขอบบนสุดของประตู 

วาดเส้น ไกด์แนวดิ่งเพิ่ม ให้ห่างจากขอบประตู 0.90 เมตร เส้นแรก 

เส้นสอง วาดเส้นไกด์เป็นความกว้างของหน้าต่างที่ 1.50 เมตร 

ใช้เครื่องมือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วาดหน้าต่างลงไป ตามแนวเส้นไกด์ 

การเจาะช่องหน้าต่าง ใช้เครื่องมือ Push/pull tool ในการคลิก และดันเข้าไปเจาะช่องหน้าต่าง จะขึ้นคำว่า  On Face 


การรวม ทุกชึ้นให้เข้าเป็นกลุ่ม 

ใช้เม้าส์ ดับเบิ้ลคลิก ที่ชินงานที่ออกแบบ  และคลิกเม้าส์ขวา เลือกคำสั่ง Group 

ขั้นต่อมา เป็นการใช้ เครื่องมือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ในการวาดรูปปิดด้านบนของชิ้นงาน 


ต่อมาเป็นการ ออกแบบหลังคาบ้าน 

ไม่ได้เกี่ยวกับ คาน แป หรือ วัสดุโครงสร้างหลังคา อย่างที่ช่างเขาคิดกัน นะครับ เป็นแค่แบบหลังคา จำลอง คร่าวๆ 

เครื่องมือที่ใช้คือ ดินสอ 

หาจุดกึ่งกลาง บ้าน และลากเส้นตรงขึ้น ไป ระบุความสูง เป็น 1.20 เมตร 

วาดเส้นที่ 2 ไปที่มุมของขอบบน ทั้งสองด้าน 

ให้คลิกเลือกเส้นวาด เส้นแรก และกด Del ลบออก  

จากนั้นใช้เครื่องมือ Push/Pull tool ในการดันหลังคาออกไปจนสุดขอบอีกด้าน 


การวาดกันสาดของหลังคา 

เครื่องมือและวิธีการ 

ในส่วนของด้านหน้างานออกแบบ ด้านที่มีประตู พื้นที่ส่วนที่เป็น หลังคา สามเหลี่ยมหน้าจั่ว เราขะใช้เครื่องมือ Offset tool ในการสร้างกันสาด 

โดยลากขอบกันสาดออกไปเพิ่มประมาณ  10 cm

ต่อมาให้ใช้เครื่องมือ Push/Pull tool เพื่อดึงกันสาดออกมา แต่จะต้องใช้เครื่องมือ ดินสอ ในการวาดเส้น มุม ตั้งของ รูปสามเหลี่ยม หน้าจั่ว ทั้งสองด้าน 

และให้ลบ เส้นยาว ล่างสุด รูปสามเหลี่ยมออก 

จะแยกรูป กันสาดหลังคา ออกจากโครงบ้าน และใช้ Push/Pull tool ในการดึงกันสาด 30 cm

ใช้เครื่องมือหมุน ในการหมุนทิศอีกฝั่ง 

แล้วใช้เครื่องมือ PUsh/pull tool ในการดึงมาจนชิดขอบอีกด้านของตัวบ้าน 

การขยายกันสาด ออกไปให้เท่าด้านหน้า คลิกเม้าส์อีก 1 ครั้ง เพื่อระบุ ว่าจะเริ่มขยายออกไปอีก 1 ระยะ และระบุระยะเป็น 10 cmออกแบบ วงกบประตูหน้าต่าง และการใส่วัสดุ 

เริ่มจากช่องหน้าต่าง ใช้เครื่องมือ วาดรูปสี่เหลี่ยม ปิดช่องหน้าต่าง

จากนั้นใช้ Offset tool ในการลากขอบวงกบประตู ลากเข้าด้านใน 5 cm

เลือก พื้นที่ตรงกลางหน้าต่าง กดแป้น del ลบออกไป 

และใช้เครื่องมือ Push/pull ในการดันขอบวงกบหน้าต่างให้สุดขอบผนังด้านใน


จากนั้น เป็นการใส่วัสดุ กระจกหน้าต่าง 

ใช้เครื่องมือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า วาดรูป ณ จุดกึ่งกลาง ขอบวงกบหน้าต่าง จะได้รูปปิดอีกรูป

คลิกปุ่มเครื่องมือ วัสดุ Matterial เลือก วัสดุ กระจก ใส Glass and Mirrors

เลือก กระจกใส และ Apple ใส่หน้าต่าง

การออกแบบวงกบประตู 

จะคล้างๆ กับ หน้าต่าง 

เริ่มจากวาดรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า ณ จุดในขอบสุด เพื่อ ปิดช่องประตู   แล้วให้ใช้ Offset tool ในการลากเข้าข้างใน 5 cm

*** ประตูจะออกแบบ แตกต่างจากหน้าต่าง เล็กน้อย ในเรื่องของการใช้เครื่องมือ Offset 

ขอบล่างประตู ไม่จำเป็นต้องมีขอบ Offset ให้ใช้เครื่องมือ เลือก และใช้เครื่องมือย้าย Move tool ในการย้ายลงม่าเป็นเส้นแนวเดียวกับเส้นขอบล่างสุด 

จากนั้น ให้ใช้เครื่องมือ Push pull tool ในการดึงขอบวงกบประตูออกมาชิดขอบหน้าหน้าสุด ขั้นสุดท้ายการออกแบบ เป็นตัวอย่างการเลือกวัสดุ มาตกแต่งชิ้นงาน หรือ บ้าน 

เลือกผนัง หรือหลังคา ใส่วัสดุ ตามที่เราต้องการ 

ตัวอย่างการแบ่งพื้นที่ เพื่อเลือกใช้วัสดุ ที่แตกต่างกัน เพื่อความสวยงาม 

การแบ่งขอบล่าง ด้วยการวาดเส้นดินสอ ห่างจากพื้น ประมาณ ตามแนวขอลล่างหน้าต่าง จนรอบตัวบ้าน 

จากนั้น พื้นที่ส่วนล่าง จะเป็นการใช้อิฐแดง 

ส่วนด้านบน ใช้เป็นแนวไม้ระแนง ฝาเฌอรา 


iFun Screen Recorder

แนะนำแอพจับภาพหน้าจอ ภาพเคลื่อนไหว พร้อมเครื่องมือการตัดต่อ ก่อนแชร์ผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์

ความสามารถในการจับภาพหน้าจอแบบเต็มจอ Full Screen หรือจับบางส่วน ตามพื้นที่ที่เรากำหนด รองรับการจับภาพหน้าจอ จากกล้องเว็บแคมของเครื่องเอง รวมทั้งบันทึกเสียงในเวลาเดียวกัน

ไม่ว่าจะบันทึกประชุม งานนำเสนอ งานสัมมนา ก็ตอบโจทย์ ความต้องการ

iFun Screen Recorder is a free, simple, and easy-to-use screen recorder with a light video editor, and it supports recording Web cams. It not only allows you to flexibly capture a full screen or any selected parts of screens and webcams but also supports recording audio from your microphone and speaker into your video simultaneously. Thus, it is ideal for recording video conferences, webinars, lectures, presentations, etc.

แอพมาพร้อม Tool s หรือเครื่องมือในการตัดต่อ บางส่วนของคลิปวีดีโอที่ไม่ต้องการออกไป สำหรับคนที่ต้องการแอพตัดต่อวีดีโอ ง่ายๆ ใช้งานบนมือถือ ก่อนการแชร์ หรือส่งต่อ 
ก็สามารถโหลดและติดตั้งแอพ iFun Screen Recorder


บีบอัดไฟล์วีดีโอด้วย XviD Video Codec

 โปรแกรมบีบอัดไฟล์วีด๊โอให้มีขนาดที่เล็กลงเพื่อที่จะสามารถส่งต่อทางเครือข่าย ได้สะดวกและรวดเร็ววมากยิ่งขึ้น 

ในกรณีที่เราต้องการส่งไฟล์วีดีโอขนนาดใหญ่ผ่านทางระบบเครือข่าย แล้วต้องการความสะดวกและรวดเร็ว และประกันผลสำเร็จว่าไฟล์มีขนาดเล็กลงในการส่งผ่านสื่อ อินเตอร์เน็ต ก้นับว่า โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

รูปแบบโปรแกรม เป็นการพัฒนาแบบเปิด หรือ OPen Source ไม่มีลิขสิทธิ์และค่าใช้จ่ายในการใช้งานโปรแกรม 

ผู้สนใจสามารถดาวโหลด และติดตั้งใช้งานตามลิงค์ ด้านล่างเลยครับ 

ดาวโหลด  XviD Video Codec

XviD is an open source MPEG-4 video codec designed for everyone. Its purpose is to compress video in order to allow for faster transmission over computer networks or for more efficient storage on computer disks. Hence, XviD can somewhat be seen as a ZIP archive for video. XviD removes information from video that is not important for human perception in order to achieve very high compression rates while still keeping very good visual quality. XviD is published under the GNU GPL license. That means it can be obtained free of charge. And since XviD is open-source software, everyone can review the XviD source code to check for himself that nothing malicious is included.