การแยกฐานข้อมูล MS ACCESS Split Access Database


การแยกฐานข้อมูล MS ACCESS

ข้อพิจารณาการใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันผ่านระบบ LAN หรือเครือข่าย การแบ่งแยกฐานข้อมูลในการใช้งานมีประโยชน์และข้อดีหลายประการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดโอกาสที่ไฟล์ฐานข้อมูลจะขัดแย้งหรือชนกัน

หลังการแยกไฟล์ฐานข้อมูลแล้ว จะสามารถตัดสินใจเลือกว่า จะย้านตัวควบคุมด้านหลัง หรือส่วนติดต่อด้านหน้า หรือใช้งานส่วนหลังของฐานข้อมูลอื่นๆ ผู้ใช้งานสามารถสร้างการลิงค์ หรือการเชื่อมโยง ระหว่างตารางข้อมูล เพื่อปรับปรุงค่าข้อมูลในส่วนของด้านหลังฉาก ได้ เช่นกัน


NOTES


การแยกส่วนของฐานข้อมูล ไม่เหมือนกับการจัดเก็บเข้าคลังฐานข้อมูล บทความนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเข้าคลังข้อมูล การจัดเก็บคลังข้อมูล หมายถึงการบันทึกข้อมูลเก่าๆ ที่เคยใช้งาน ไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูลอื่นๆ ตามต้องการ ไม่ว่าจะเกิดจากจำนวนของข้อมูลที่เติบโตขึ้น อย่างรวดเร็ว จนเกินขนาดกำหนดของโปรแกรม หรือการที่คุณต้องการทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดเล็ก กระชับ และรวดเร็วในการใช้งาน อย่างไรก็ตามในบางกรณี คุณก็สามารถใช้การแยกข้อมูล เพื่อเก็บเข้าคลังได้ ดูเพิ่มเติม Archive Access data.


ถ้าคุณแยกฐานข้อมูลที่ทำงานบนเว็บ ตารางข้อมูลบนหน้าเว็บ จะไม่ถูกย้ายไปหลังบ้าน และการเชื่อมโยงระหว่างกัน ก็จะไปไม่ถึง จากกหน้าฉาก
ในบทความนี้
ภาพรวม


เมื่อแยกไฟล์ข้อมูล จะแบ่งออกเป็น 2 ไฟล์ด้วยกันคือ ด้านหลัง ซึ่งเก็บตารางฐานข้อมูล กับ ด้านหน้า ซึ่งเก็บส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน เช่น ฟอร์ม แบบสอบถามข้อมูล และรายงาน โดยผู้ใช้งานแต่ละคนจะใช้ส่วนคัดลอกบนเครื่องตนเอง ด้านหน้า ฐานข้อมูล

การแยกไฟล์ทำได้โดยเครื่องมือของโปรแกรม คือ Splitter Wizard หลังจากแยกไฟล์แล้ว จึงแบ่งให้ผู้ใช้งานแต่ละคนใช้งานตามจำเป็นและต้องการต่อไป

CAUTION

การป้องกันฐานข้อมูล ถ้ามีผู้ใช้งานหลายคน แนะนำว่าอย่าแชร์ ตัวไฟล์ฐานข้อมูลที่มีตัวลิงค์ไปยังโปรแกรม SharePoint รวมทั้งลิงค์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเว็บภายนอก เพราะมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกแก้ไขหรือปรับปรุงลิงค์ข้อมูลนั้นๆ
ประโยชน์ของการแยกไฟล์ฐานข้อมูล

The benefits of a split database include the following:


เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพราะจะมีแค่ข้อมูลเท่านั้นที่จะถูกส่งออกไป ระหว่างเครือข่าย ซึ่งตรงข้ามกับการไม่แยกไฟล์ข้อมูล ที่การรับส่งข้อมูลจะมากกว่า และหนักกว่า ในทุกส่วน object การทำงาน คำสั่งต่างๆ จะวิ่งมากกว่า บนเครือข่าย ทำให้ระบบช้าได้


ความเชื่อถือได้ของระบบที่เหนือกว่า เนื่องจากมีการส่งข้อดาต้าหรือข้อมูลเท่านั้น ทำให้การประมวลผลคำสั่งการทำงานต่างๆ เสร็จไวกว่า เร็วกว่าเห็นๆ


เพิ่มความปลอดภัย ifการเก็บไฟล์ตารางฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์แบบ NTFS ไฟล์, เราสามารถใช้คุณสมบัติของ NTFS ในการป้องกันข้อมูลจากผู้ไม่หวังดีได้ โดยปกติแล้ว Windows XP, Windows Vista, and Windows Server 2003 จะใช้ระบบการเก็บไฟล์ NTFS อยู่แล้ว ถ้าไม่แน่ใจ ให้ลองใช้คำสั่ง msinfo32 command เพื่อตรวจสอบระบบไฟล์ของคุณ


วิธีการ ใช้ msinfo32 เพื่อตรวจสอบระบบไฟล์?


 • คลิกปุ่ม Start button, คลิก Run.
 • ในช่อง Run พิมพ์ msinfo32 คลิก OK.
 • ภายใต้กรอบ System Summary, คลิก + หน้าคำว่า Components.
 • ภายใต้ Components, คลิก + ถัดจาก Storage, และคลิก Drives. Tกล่องแสดงรายละเอียดข้อมูลจะปรากฏขึ้นมา 

เพิ่มความเสถียรของระบบ ถ้ามีข้อขัดข้องในการใช้งาน ส่วนใหญ่จะเป็นแค่ฉากหน้าเท่านั้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อตารางฐานข้อมูลในส่วนหลัง


อ่อนตัวในการพัฒนาระบบงาน Because เนื่องจากทำงานในแต่ละหน้าเป็นของตนเอง ผู้ใช้งาน สามารถสร้างแบบสอบถาม แบบฟอร์ม หรือ รายงาน ตามที่ต้องการได้ โดยไม่กระทบต่อผู้ใช้งานคนอื่นๆ เรียกว่าสามารถออกแบบหน้าฉากใช้งานใหม่ ตามใจตนเองได้โดยไม่กระทบคนอื่นๆก่อนการแยกไฟล์

ก่อนแยกไฟล์ควรพิจารณาทำตามแนวทางนี้ :


สำรองไฟล์ข้อมูลก่อนเสมอ ถ้าแยกแล้ว เกิดเปลี่ยนใจ หรือมีปัญหา จะได้มีข้อมูลเดิมใช้งานได้


TIP ถ้าผู้ใช้งานมีการแก้ไขข้อมูลในตาราง ระหว่างกระบวนการแยกไฟล์ ข้อมูลก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ แต่สามารถนำเข้าภายหลังได้


การแยกไฟล์ จะใช้เวลานาน ต้องแจ้งผู้ใช้งาน ว่า ห้ามใช้งานในช่วงนี้ ให้คอยก่อน


ผู้ใช้งานทุกคนจำเป็นต้องใช้โปรแกรม MS Access เวอร์ชั่น เดียวกัน เพื่อความสอดคล้องในการใช้งาน


การ Split the database

 • คัดลอก Copy ไฟล์ฐานข้อมูลมาวางลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ 
 • เปิดไฟล์ฐานข้อมูลขึ้นมา 
 • บนแถบเมนู Database Tools tab, ในช่อง Move Data group, คลิก Access Database. จะเจอกับตัวช่วย Splitter Wizard starts.
 • คลิก Split Database.
 • ในช่อง Create Back-end Database ระบุชื่อ ,ชนิดของไฟล์ ,และที่เก็บไฟล์หลังฉาก 

NOTES


ใช้ชื่อที่ง่ายต่อการเข้าใจ หรือแนะนำโดย Access โดยจะใช้ค่าไฟล์เดิม แต่เพิ่มค่าใหม่เข้าไป _be ก่อนชื่อไฟล์


ห้ามเปลี่ยนชนิดของไฟล์ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ

เราสามารถใส่เส้นทางแหล่งเก็บไฟล์หลังบ้านได้ ในระบบ LAN เช่น \\server1\share1\ and the file name for the back-end database is MyDB_be.accdb, หรือ \\server1\share1\MyDB_be.accdb ในช่อง File Namebox.

แหล่งเก็บฐานข้อมูลต้องเข้าถึงได้โดยทุกคน ในระบบเครือข่าย

เพื่อตัวช่วยแยกจบการทำงาน จะแสดงข้อความ ยืนยัน


ฐานข้อมูลถูกแยกแล้ว จะมีส่วนหน้าบ้าน และหลังบ้าน โดยหน้าบ้าน คือไฟล์ ที่เราเปิดขึ้นมานั้นแหละ ส่วนหลังบ้าน คือ ส่วนที่ระบุโลเคชั่น หรือที่จัดเก็บระหว่างขึ้นตอนการแยกนั้นเอง

จำกัดการออกแบบและแก้ไขส่วนหน้าบ้าน

To restrict changes to the front-end database that you distribute, consider saving it as a compiled binary file (an .accde file). In Access 2010, a compiled binary file is a database application file that has been saved with all the Visual Basic Access (VBA) code compiled. No VBA source code remains in an Access compiled binary file. Users cannot change the design of objects in an .accde file.

แนะนำให้แจกจ่ายในรูปแบบของไฟล์ ที่คอมไฟล์แล้ว .accde ใน Access 2010 คือไฟล์ที่บันทึกและเข้ารหัสด้วยภาษา VBA ผู้ใช้งาน ไม่สามารถแก้ไขค่า VBA ได้อีกแล้ว


เปิดไฟล์หน้าบ้าน (.accdb)ที่ต้องการแปลงเป็นไบนารีไฟล์ขึ้นมา (.accde).


บนเมนู Database Tools tab, ในช่อง Database Tools group, คลิก Make ACCDE.


ในช่องบันทึก Save As คลิกเข้าไปยังแหล่งเก็บ และตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการ

การแจกจ่ายส่วนหน้าบ้านในการใช้งาน

หลังการแยกไฟล์แล้ว ก็แจกจ่ายส่วนหน้าบ้าน ให้ผู้ใช้งานแต่ละคน เพื่อที่พวกเขาจะสามารถใช้งานฐานข้อมูลได้

Do one of the following:

ส่งเมลแจ้งการเข้าถึงหน้าบ้าน รวมทั้งคำแนะนำการใช้งานที่จำเป็น

บันทึกส่วนหน้าบ้าน ลงแผ่น CD หรือ USB แล้วนำไปติดตั้งให้แต่ละคน

การเปลี่ยนส่วนหลังบ้านที่เราใช้งาน

สามารถย้ายหลังบ้าน หรือใช้หลังบ้านตัวอื่นๆ ได้ โดยใช้คำสั่ง ลิงค์ ตารางฐานข้อมูล
ถ้าต้องการย้าย ก็ให้คัดลอก ไปวางยังตำแหน่งใหม่ และทำตามนำแนะนำ
ในช่องของเครื่องมือฐานข้อมูล คลิก Linked Table Manager.


In the Linked Table Manager, select the tables that are in the current back-end database.
ในช่องตัวเลือก เลือกตารางที่เกี่ยวข้อง

TIP If you have not linked to any other databases, click Select All.
ถ้าไม่มีการลิงค์ ไปยังฐานข้อมูลภายนอกเพิ่มเติม แนะนำให้เลือกทั้งหมด

เลือกตัวเลือก  Always check for new location check box, และคลิก  OK.

คลิก Browse to และเลือกหลังบ้านใหม่ตามที่ต้องการ 
ไม่ลองก็ไม่รู้

.

การพิมพ์ซ้ำด้านบนของหน้าเอกสาร Ms Excel

แนะนำทิปและเทคนิคง่ายๆ ในการแทรกหัวแถวตารางคำนวน โปรแกรม Excel อัตโนมัติ ทุกหน้า
การแทรกหัวแถวตารางของหน้าเอกสาร MS Excel ในทุกหน้า ไม่จำเป็นต้องแทรกแถว และพิมพ์ หรือคัดลอก หัวแถว หน้าแรก มาวางลงให้เสียเวลานะครับ เพราะ MS Excel มีเครื่องมือ ที่จะช่วยให้เราสามารถแทรกแถว หรือ Row ของหน้าแรก บนหน้าเพจของเอกสารที่ต้องการสั่งพิมพ์ ทุกหน้าให้เอง นะครับ
เหมาะสำหรับการที่เรามีหน้าเพจที่ต้องการพิมพ์หลายๆ หน้า และด้านบนของแต่ละหน้าต้องการให้มีหัวแถว เพื่อความง่ายในการอ่านและทำความเข้าใจ ว่าแตะละแถว หมายถึงอะไรครับ
สำหรับขั้นตอน ในการทำก็มีง่ายๆ ดังต่อไปนี้
เริ่มจากการเปิดหน้าเพจ Excel ที่เราต้องการแทรกหัวแถวเข้าไปขึ้นมา
บนแถบเมนูแบบริบบอน ให้คลิกที่ คำสั่ง เค้าโครงหน้ากระดาษ
คลิกไปที่ พิมพ์ชื่อเรื่อง


จะเข้าสู่ป้อปอัพ หน้าต่างการตอบโต้ขึ้นมา
ให้เรานำเม้าส์ไปคลิกที่ช่อง แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน
จากนั้นให้นำเม้าส์ไปคลิกเลือกหัวแถวบนสุด 1 ครั้ง โปรแกรมก็จะพิมพ์ซ้ำแถวที่เราเลือกให้ทุกหน้าอัตโนมัติ


การพรีวิว ให้เข้าไปดูที่ ภาพก่อนพิมพ์ หรือ Print Preview เราจะสังเกตเห็นด้านบนของหน้าเพจ ทุกเพจ จะแสดงแถวที่เราแทรกเข้ามาและพิมพ์ออกมา เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนตาราง Excel แล้วครับ
ดูตัวอย่างจากไฟล์วีดีโอประกอบทิปการใช้งาน

พรีวิวการใช้งาน Camtasia Studio 8

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 8 ออกแบบและพัฒนาโดย Tech smith
จุดเด่นๆ ของโปรแกรมจับภาพหน้าจอ Camtasia Studio 8  คือ การบันทึกภาพหน้าจอแบบ Full Screen หรือบางส่วนของหน้าจอ แบบ ความละเอียดสูง  ที่ให้ความคมชัดสวยงาม
โปรแกรม Camtasia Studio 8 มาพร้อม Edit Tool ภายในคือ Camtasia Studio 8 Editor ที่ใช้งานง่าย โดยการใช้งานคำสั่งพื้นฐานการตัดต่อไฟล์วีดีโอแบบเบสิกทั่วไป ได้แก่ การตัดคลิป การครอบภาพ การแทรกข้อความอธิบายใต้ภาพ การใส่ตัวเปลี่ยนภาพ การใส่ดนตรี การใส่การเคลื่อนไหว และขั้นตอนสุดท้าย การบันทึกไฟล์ ไว้เพื่อตัดต่อเพิ่มเติม
หรือจะ save ผลงานในรูปแบบของไฟล์ MP4 สำหรับการรับชมบนคอมพิวเตอร์ หรือจะแแชร์ผ่าน YouTube channel ส่วนตัวของคุณก็สามารถทำได้ทันที่

บทสรุปภาพรวมของโปรแกรม
เป็นโปรแกรมที่ดีมากๆ ง่ายต่อการใช้งาน ไม่มีปัญหาเรื่องแฮงค์ หรือค้างแต่อย่างใด
มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ในการติดตั้งและการใช้งาน ไม่มี มัลแวร์ หรือ สปายแวร์ แอบแฝง
ใครเหมาะสำหรับการใช้งานโปรแกรมนี้ ผู้ใช้งานทั่วไป ครู อาจารย์ และผู้นำเสนอผลงานโดยทั่วไป ที่ต้องการจับภาพสื่อการเรียนการสอน การใช้งานโปรแกรมต่างๆ บนหน้าจอ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป
มีเว็บไซต์ทางการของผู้พัฒนา ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไป ดาวโหลดโปรแกรมได้ฟรี และทดลองใช้งานแบบเต็ม Full เป็นเวลา 30 วันครับ https://www.techsmith.com/download/camtasia/
การดาวโหลด จะต้องลงทะเบียนฟรีด้วย email ส่วนตัวของเราด้วยนะครับ
ใช้งานแบบ Trial ครบแล้ว ไม่ถูกใจจะ Remove ออกไป ก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าใครติดใจในประสิทธิภาพ และความง่าย และความสามารถของโปรแกรม จะจ่ายเงินซื้อไลเซ้นต์ค่าพัฒนาโปรแกรมของเขา ก็ลงทุนกันได้ที่สนนราคาประมาณ 9000 บาท โดยประมาณ

สรุปขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน
1 จับภาพหน้าจอ

เลืกว่าจะจับภาพแบบเต็มหน้าจอ หรือแบบกำหนดขนาดเอง รวมทั้งกำหนดการบันทึกเสียงด้วยหรือไม่
2 จัดการมีเดีย สื่อที่เราจับภาพไว้
3 การตัดต่อสื่อที่เราจับภาพ

4 การสร้างความน่าสนใจให้สื่อด้วยการ ขยายซูมไปยังจุดที่ต้องการจะเน้น
5 พื้นฐานการตัดต่อ วิธีการกำหนดจุดและพื้นที่ที่ไม่ต้องการ และตัดออก
6 การใช้แม่แบบสำเร็จ ธีม call out เพื่ออธิบายภาพ

7 เทคนิคการสร้างการเคลื่อนไหว
ตามภาพมี Tools หรือเครื่องมือที่ง่ายๆ ในการทำให้สื่อน่าสนใจมากขึ้น ลองใช้งานได้ทุกตัว
ตั้งแต่ callout
Zoom and Pan
Audio ใส่เสียงประกอบ
Transition การเปลี่ยนภาพนิ่ง
8 การบันทึกและแชร์ผลงาน


วิธีการสร้างนามบัตรด้วยโปรแกรม MS Word 2016

สำหรับจุดเด่นของ MS Word 2016 ในการสร้างนามบัตร หรือ Business Card ง่ายๆ ด้วยตนเอง คือการที่โปรแกรมมีแม่แบบหรือเทมเพลตสำเร็จรูปที่สวยงาม หลายแบบ ให้ผู้ใช้งานอย่างเราๆ ท่านๆ ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายของการจ้างร้านค้า ทำนามบัตรให้ ท่านสามารถใช้โปรแกรม MS Word2016 ทำได้เองที่บ้าน โดยมีขั้นตอนและวิธีการที่ง่ายๆ สะดวกและรวดเร็วดังนี้
1 เริ่มจากการดาวดหลดและติดตั้งโปรแกรม Office 2016 มาก่อน
2 เปิดโปรแกรม Ms Word 2016 ขึ้นมา
3 ในช่องการค้นหา ให้พิมพ์คำว่า business card ลงไป แล้วกด enter
4 จากผลการค้นหา ให้เลือกแม่แบบ นามบัตร ที่สวยงาม หรือตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด
5 ทำการ edit ใช้เม้าส์ คลิกเข้าไปในกล่องข้อความ เพื่อแก้ไข และใส่รายละเอียดข้อมูล ของเราเข้าไปแทน
6 ในส่วนของโลโก้ หรือภาพถ่าย ก็สามารถ แทรกภาพ icon หรือรูปภาพ จากเครื่อง ที่เราเตรียมไว้แทนได้
7 ทำการ save และสั่งพิมพ์ และตัดนำไปใช้งาน ต่อไป

สนใจ รับชมคลิปวีดีโอ สาธิตการทำนามบัตรด้วย MS Word2016 เพื่อความเข้าใจมากขึ้น ครับ

Review Edraw Mind Map

ฟรีแวร์มากความสามารถ ที่จะช่วยให้การสร้างแผนผังไอเดียความคิด หรือ มายแมพ ของคุณเป็นเรื่องง่าย โดดเด่น สวยงาม ในเวลาอัน รวดเร็ว
เหมาะสำหรับ ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจใช้งานทั่วไป
การดาวโหลดและติดตั้ง ดูที่ Edraw Mind Map 
จุดเด่นของโปรแกรม
เป็นฟรีแวร์
ประสิทธิภาพ และความง่ายในการใช้งาน
โดยโปรแกรมมีหน้าตาการทำงานที่คล้ายๆ กับ MS Word ถ้าคุณใช้งาน Word ได้ คุณก็สามารถเรียนรู้และใช้งาน Edraw Mind Map ได้ไม่ยาก
โดย Edraw Mind Map มาพร้อมแม่แบบสำเร็จรูป แบ่งตามลักษณะงาน ที่พร้อมให้คุณ เลือก เป็นตัวอย่างแม่แบบ และทำการ edit หรือแก้ไข ใส่ข้อความ ภาพ และรายละเอียด  ในส่วนของคุณ ได้ทันที
โปรแกรม Edraw Mind Map มาพร้อม icon ภาพสัญลักษณ์ แบ่งตามหมวดหมู่ ให้คุณ นำมาแสดงและเลือกใช้งาน กันจำนวนมาก
โปรแกรม Edraw Mind Map มีการนำออกผลงาน เพื่อนำไปใช้งาน ในรูปแบบของไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF
พื้นฐานการใช้งาน
เริ่มจากการเปิดโปรแกรมขึ้นมา
จากนั้น ให้สำรวจในส่วนของแม่แบบสำเร็จรูป ที่ใกล้เคียง หรือเหมาะสมกับความต้องการของเรา หรือข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้มากที่สุด
การแก้ไขและ Edit ข้อความ ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องรอง การแทรกภาพประกอบ
การส่งออกเพื่อนำไปใช้งาน หรือสั่งพิมพ์ ต่อไป

Review Edraw Mind Map
This is freeware which is simple to work with designed template and make change both heading topic and subtopic including icons.
Built in export tool to common formation extension files such as PDF,JPEG,HTML, and etc.พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Edraw Mind Map ในการออกแบบแผนผังความคิด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้นำไปศึกษา เพิ่มเติม และประยุกต์ใช้งานจริง ต่อไป

การเปลี่ยนค่าหน่วยวัดของ MS Word

การเปลี่ยนค่าหน่วยวัดของ MS Word
มีขั้นตอนการเปลี่ยนดังนี้
เปิดโปรแกรม MS Word ขึ้นมา
คลิกที่แฟ้ม >ตัวเลือก
จากนั้น ให้เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ขั้นสูง
เลื่อนเม้าส์ลงมา มองหา คำว่า หน่วยวัด
คลิกเข้าไปเปลี่ยนหน่วยวัด จาก ซม. เป็น นิ้ว เป็นต้น  จากนั้นก็คลิกปุ่ม ตกลง

ค่าปกติแรกเดิมที่ใช้กันคือ CM นะครับ

ทดสอบการใช้งาน
เมื่อเราต้องการจะตั้งค่าขอบกระดาษ ไปที่ การตั้งค่าหน้ากระดาษ แบบกำหนด เอง เราก็จะได้หน่วยในการตั้งค่า  เป็นนิ้ว ตามต้องการ

การตั้งค่าหน่วยวัด กลับเป็น cm ก็ทำตามขั้นตอนที่ผ่านมาอีกครั้ง แต่เลือกหน่วยวัดเป็น cm
หากสงสัย หรือไม่เข้าใจ ก็สามารถชมวีดีโอ สาธิตการเปลี่ยนค่าหน่วยวัดของ MS Word ได้


ด้านล่างคือไฟล์วีดีโอ ที่จับภาพหน้าจอการทำงานมาให้ชมกันครับ


สร้างนามบัตรอย่างง่ายด้วย MS Word

ถ้าเราต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย และมีคอมพิวเตอร์ มีเครื่องพิมพ์ มีกระดาษขนาด A4 และใช้งานโปรแกรม MS Word เป็น
ก็สามารถใช้โปรแกรม Word สำหรับการทำนามบัตรด้วยตนเองง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
เริ่มจากเปิดโปรแกรม MS Word ขึ้นมา
กำหนดตั้งค่าหน้ากระดาษ แบบกำหนดเอง ดังนี้
บน 0.5cm
ล่าง 0.5cm
ซ้าย 0.5cm
ขวา 0.5cm

ไปที่เมนูแทรก ตารางขนาด 2x5 แถว เข้ามา
กำหนด กว้างและยาวของแต่ละช่องตารางเป็น ดังนี้
ความสูง 5 cm
ยาว 9 cm

ใส่รายละเอียดและข้อมูลลงไป
เช่น ชื่อนามสกุล ชื่อร้านค้า หน่วยงานฯลฯ
ที่อยู่ในการติดต่อ
การสื่อสาร พวกหมายเลขโทรศัทพ์

ไปที่ คุณสมบัตรตาราง ในส่วนของพื้นหลังตาราง
สามารถที่จะเทสีพื้นหลังตาราง ให้มีสีสันและ ลวดลายต่างๆ ให้สวยงาม โดดเด่นตามที่เราต้องการได้
จากนั้นก็ Save
สั่งพิมพ์ และตัดนำไปใช้งานต่อไป

สำหรับเนื้อหานี้ เป็นแนว ตัวอย่าง หรือ แนวทางในการทำเท่านั้น ส่วนการทำให้สวย หรือมีความโดดเด่นมากกว่านี้ ท่านต้องนำไปทำเพิ่มเองนะครับ
ขอบคุณครับ
มีคำถามก็สามารถ Post ไว้ได้

ขั้นตอนการสร้างแผ่นพับ ด้วย Ms Word 2010

การสร้างแผ่นพับ 3 พับ ด้วย Ms Word 2010
เริ่มจากการเปิดโปรแกรม  Ms Word 2010 ขึ้นมา
ไปที่ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษเป็น A4
กำหนดระยะห่าง หรือกั้นหน้ากระดาษดังนี้
ส่วนบน 1cm
ส่วนล่าง 1cm
ขอบซ้ายและขวา 1.1cm
การวางแนวนอน

ขั้นตอนต่อไป
คลิก แทรก > ตัวแบ่งหน้า จะได้ 2 หน้า
คลิกมุมมอง>เลือก ไม้บรรทัด และเส้นกริด

คลิกแทรก>วาดกล่องข้อความลงไป
คลิกรูปแบบ>จัดแนว>การตั้งค่าเส้นตาราง
ระยะห่าวแนวตั้งและแนวนอน 0.5 cm
ติ้กเลือก จัดวัตถุให้ชิดเส้นตาราง

คัดลองกล่องข้อความ และวางลงบนหน้ากระดาษ หน้าละ 3 กล่องข้อความตามภาพ

การใส่ชื่อเรื่อง ข้อความ รูปภาพ ที่ต้องการ

การ Save และ การสั่งพิมพ์ เพื่อนำไปใช้งาน ต่อไป

สรุปขั้นตอนแนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรม MS Word 2010 สร้างแผ่นพับ


 1. เปิดโปรแกรม MS Word 
 2. ตั้งค่าหน้ากระดาษ A4 การตั้งกั้นหน้าเอกสาร 
 3. การเพิ่มหน้าเอกสาร 
 4. กำหนดมุมมองแบบกริด
 5. การแทรกกล่องข้อความ 
 6. การกำหนดคุณสมบัติของกล่องข้อความให้ติดกับเส้นกริด
 7. การคัดลองกล่องข้อความให้ครบตามจำนวน 
 8. การใส่เนื้อหา ภาพประกอบ
 9. การบันทึกและการสั่งพิมพ์
ชมวีดีโอสาธิต เพื่อความเข้าใจมากขึ้นได้ 

พื้นฐานการใช้งาน GE Pro

โปรแกรมแผนที่ ที่สามารถประยุกต์ใช้งาน ในภารกิจ ต่างๆ ได้ไม่จำกัด สำหรับคนที่สนใจ และต้องการเรียนรู้ พื้นฐานการใช้งานง่ายๆ
ตั้งแต่การเปิดโปรแกรม GE ขึ้นมา
รู้จักกับช่องค้นหา ใส่ชื่อเมือง ประเทศ หรือสถานที่ ลงไป แล้วคลิกค้นหา โปรแกรม จะพาเราไปยังพื้นที่ นั้นๆ ทันที สุดยอดไปเลย
สำหรับ คนเริ่มต้น แนะนำว่า ควรจะดูพื้นที่ ที่เรารู้จัก หรือเคยอาศัยอยู่ ก่อนนะครับ เหตุผล คือ จะได้ง่าย ในการจำได้ หรือรู้จัก ทิศทางได้
แบบว่า เริ่มต้นจากพื้นที่ ใกล้ๆ รอบตัวเรา ก่อน ให้คล่องแล้ว ค่อยออกไปท่องโลกกันต่อไป
ใช้เม้าส์กลาง ในการซูมอิน เข้าไป เพื่อดูรายละเอียดที่ชัดเจน

การปักหมุด คือ เครื่องมือ ที่โปรแกรม เตรียมไว้ให้เรา สำหรับ ปักบนจุด หรือพิกัด ที่เราต้องการ จะย้อนกลับมาดู หรือมาสำรวจอีกครั้ง อย่างรวดเร็ว
บนแถบเมนู คลิกไอค่อน รูป หมุดสีเหลือง  นำมาวางลงจุด หรือตำแหน่งบนแผนที่ ที่ต้องการปัก
ในช่องของชื่อสถานที่ ใส่ชื่อของสถานที่ลงไป

แถมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 คำคือ การปักหมุด คือ Add Placemark
Place สถานที่
Mark การลงจุด หรือกำหนดสัญญลักษณ์

จะได้รายการสถานที่ของเรา เพิ่มขึ้นมาแสดงอยู่บนแถบเมนูด้านซ้ายมือ

สำหรับความสามารถอื่นๆ ของ GE Pro มีอีกมาก จนคุณอาจจะนึกไม่ถึงกันทีเดียว สำหรับท่านที่สนใจ ก็สามารถติดตามกันได้ ในตอนต่อๆ ไป ครับ


วีดีโอแนะนำพื้นฐานการใช้งาน GE Pro ครับ 

วิธีการสร้างสไลด์นำเสนอด้วย PowerPoint ตอนที่ 1

โปรแกรม Ms PowerPoint 2010 โดยมีขั้นตอนในการทำ 4 ขั้นตอน คือ
1 เริ่มจากการเปิดโปรแกรม Ms PowerPoint 2010 ขึ้นมาก่อน
2 ขั้นตอนต่อมาคือการกำหนดรูปแบบเค้าโครงของสไลด์ ว่าต้องการให้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง โดยปกติก็จะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง และข้อความ
อธิบายเพิ่มเติม เค้าโครงก็คือแปลนหรือ แผนผังของสไลด์ นั้นเอง โดย Ms PowerPoint 2010 มีเค้าโครงมาตรฐาน ให้เราเลือกใช้งานตามต้องการ อยู่แล้ว หรือ จะเลือกหน้าเปล่าๆ เพื่อออกแบบเองก็ย่อมได้
สำหรับตอนนี้ ให้เราเลือกแบบ ชื่อเรื่องและเนื้อหา
3 ขั้นตอนการใส่ชื่อเรื่อง และข้อความ นำเม้าส์ไปคลิกที่กล่องข้อความชื่อเรื่อง แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องลงไป
เช่นเดียวกับกล่องข้อความ ก็ให้ทำแบบเดียวกัน
4 การกำหนดฟอนต์ ขนาด และสี
ใช้เม้าส์คลิกกล่องข้อความที่ต้องการก่อน จากนั้น บนแถบเมนู ให้กำหนดค่า ชนิดฟอนต์ ขนาด และสีของฟอนต์ตามต้องการ


ก็ให้ลองฝึกหัดและทำตามได้นะครับ จะเห็นว่าไม่ยากเลย สำหรับตอนต่อไป จะได้มาแนะนำในเรื่องของการ เพิ่มสไลด์แผ่นต่อไป การแทรกรูปภาพประกอบสไลด์ การกำหนดการเคลื่อนไหว การบันทึก และนำเสนอ ต่อไป