กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2020

วิธีเลือกมุมมองแอพ View Types

ในการออกแบบและพัฒนาแอพด้วย AppSheet เราสามารถเลือกมุมมอง View หรือรูปแบบหน้าตาของแอพในการนำเสนอข้อม…

วิธีแสดงภาพในแอพ AppSheet

การแสดงรูปภาพในแอพ แบบ Step by step  ขั้นตอนแรก ให้เราสร้างไฟล์ ดาต้า โดยไปที่ Drive และสร้าง Googl…

วิธีใช้งานนิพจน์ Expressions: The Essentials

การเขียนแอพ ต้องมีตรรกะ หรือหลักเหตุผล ไหม ภาาาการพัฒนาแอพ คือ นิพจน์ ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ …

Barcode Scanner วิธีการสแกนบาร์โค่ด

การทำแอพ หรือทำฐานข้อมูล จะต้องมี อย่างน้อย 1 คีย์หลักของตาราง ที่ตัวเลขค่า จะต้องไม่ซ้ำกัน Key และ…

Capturing Images จับภาพแอพชีท

จับภาพลงคอลัมน์ image ในตาราง และ show ในหน้าจอแอพ  ในการออกแบบตาราง ตั้งชื่อคอลัมพน์ว่า รูปภาพ หรื…

โหลดโพสต์เพิ่ม ไม่พบผลการค้นหา