สร้างแอพจัดการสินค้าด้วย Appsheet

 ความสามารถของแอพที่สร้างขึ้นมา หลักๆ 3 ส่วน 

ระบบคิวอาร์โค้ดของสินค้าแต่ละชนิด เพื่อใช้ในการสแกนข้อมูล 

การคำนวณปริมาณสินค้าคงคลังอัตโนมัติ

การคำนวณปริมาณสินค้าขาดเพื่อสั่งซื้อเพิ่ม 


ขั้นตอนแรก สร้าง 3 ตารางฐานข้อมูลด้วย Google Sheet 

ประกอบด้วยตาราง 

สินค้า

ขาย

ซื้อ

ขั้นสอง นำเข้าข้อมูลไปที่ appsheet

การจัดการชนิดข้อมูลของแต่ละตาราง ให้เหมาะสม

ขั้นสาม การสร้าง UX view จำนวน 4 วิวด้วยกัน คือ 

เพิ่มสินค้า

ขาย

รายการสินค้า

รายการสินค้าระดับต่ำ วิธีการสร้าง Auto Numbering ใน Google sheet


 สมมุตว่าตาราง google sheet มี 2 คอลัมน์ คือ A  และ B

เราต้องการให้แท่งคอลัมน์ ID เรียงลำดับ  1  2   3  ตามลำดับ 

เราจะสามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกันคือ 

วิธีที่ 1 

ใช้สูตร =SEQUENCE(COUNTA(B2:B))จากนั้น ในช่อง B ให้เราลองใส่ค่า ลงไป แล้ว enter ก็จะได้เลข อัตโนมัติ เรียงไปตามลำดับ

วิธีนี้จะง่าย และจะไม่ยอมให้เกิดค่าว่างระหว่างแถว

วิธีที่ 2 
ใช้สูตร =ARRAYFORMULA(SEQUENCE(MAX(ROW(D2:D)*(D2:D<>""))-1))

จะสามารถมีค่าว่างระหว่างแถวได้ แต่สูตรจะยังคง เรียงลำดับหมายเลขให้ตามลำดับ ทุกแถว

ก็ลองนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้งาน เองต่อไป

ปัญหาแอพห้องสมุด Appsheet ทำงานร่วมกับแอพ Line EP1

 ขอตอบในบล็อกนะครับ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆ ที่สนใจและต้องการแก้ปัญหาแนวทางเดียวกันครับ 

ขอ Copy คำถาม ดังนี้

"สอบถามคะ ถ้าต้องการ เขียนแอปการยืมหนังสือแบบให้คนที่มายืมใช้การลงชื่อ สแกน Qr code จาก ID line แล้วมาบันทึกในแอปเรา จากนั้นการยืม ให้ใช้วิธีการถ่ายภาพหนังสือที่ยืม บันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้

แล้วก็มีผู้อนุญาตให้ยืม(โดยมีผู้ควบคุมประจำแอปมากกว่า1คน) หลังจากยืมเสร็จก็ให้มาสแกนคืนอีกรอบ ถ่ายภาพตอนส่งคืนเป็นหลักฐาน แล้วมีผู้รับคืน (โดยมีผู้ควบคุมประจำแอปมากกว่า1คน) -ผู้มายืมใช้แค่ ID line 

มายืม(ติดต่อถ่วงถามหนังสือคืนผ่านไลน์ผู้ยืมที่สแกนใว้) -ผู้ดูแลแอปมากกว่า1คน -ส่วนข้อมูลหนังสือไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะใช้การถ่ายภาพเป็นหลักฐานแล้ว พอจะทำเป็นคลิปตัวอย่างได้ไหมค่ะ ขอบคูณค่ะ"


ทางเลือกที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม คนที่ walk in เข้ามาขอยืมหนังสือ อย่างไร ก็ต้องมีข้อมูล Line ID ของเขาก่อน จากนั้น จะใช้ โปรแกรม ไลน์ ในการสแกนและถ่ายรูปหนังสือ เพื่อ ส่งข้อมูล เข้า ระบบ Appsheet ของคนดูแลระบบ หรือ บรรณารักษณ์ จะทำได้อย่างไร 
Solution 1,2,3

หลักการ ขั้นตอน
1 สร้างฐานข้อมูลห้องสมุด ให้แต่ละเล่มมีรหัส ISBN หรือรหัส บาร์โค้ด หรือ Qr CODE ประจำหน้าปก 

จำลองเหตุการณ์ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ คือ Walk in เข้ามาที่ห้องสมุด แจ้งความประสงค์ ต้องการยืมหนังสือ 1 เล่ม หรือ 2 เล่ม จะทำอย่างไร??? 

ให้แจ้งว่า ให้ใช้โปรแกรม Line ในการส่อง หรืออ่านค่ารหัสหนังสือ จากแท่งบาร์โค้ด หรือ รหัสคิวอาร์โค้ด 
จากนั้น จะลิงค์ไปยังแบบฟอร์ม หน้าจอ HTML FORM ให้มีช่องในการ ถ่ายภาพหน้าปกหนังสือ ช่องข้อมูล วันที่ยืมหนังสือ ช่อง ไอดีไลน์คนยืมหนังสือ วันที่จะส่งคืน แล้ว มีปุ่ม 
บันทึกข้อมูล Save หรือ Submit data 

2. หน้าจอแสดงข้อมูลในส่วนของผู้ดูแลระบบ Admin หรือ บรรณารักษ์ จะมีปุ่ม ตรวจสอบยืนยัน ข้อมูล ให้ยืมได้ 

3 หน้าจอ คนให้ยืมหนังสือ HTML FORM เห็นข้อมูล ว่า หน.ห้องสมุด อนุมัติให้ยืม ได้ แล้วจึง เอาหนังสือ ให้กับคนยืม ไป มีปุ่ม บันทึกว่า ให้ยืมไป แล้ว 

จบขั้นตอนการให้ยืม 

ขั้นตอนการคืน 

1 ครบกำหนดวันที่กำหนด หรือก่อนกำหนด หรือหลังวันที่กำหนด ก็เป็นไปได้หมด คนยืมก็นำเอาหนังสือมาคืน 

2 มาถึงแจ้งความประสงค์ต่อ เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ ว่าต้องการคืนหนังสือ 

3 จนท.ก็บอกให้ คนคืน สแกนรหัส คิวอาร์โค้ด บนหน้าปกหนังสือ โดยใช้แอพ ไลน์ 

จากนั้น จะเด้งไปเปิดหน้า HTML FORM การคืนหนังสือ 
รหัสไอดี คนคืนหนังสือ 
วันที่คืน 
อัพโหลภภายถ่าย หลักฐานการส่งคืน ถ่ายหน้าปกหนังสือ ประกอบการส่งคืน 

4. หน้าจอ admin หรือหัวหน้างานห้องสมุด เข้ามาตรวจสอบและยืนยัน ว่า OK คุณสามารถคืนหนังสือได้ อนุมัติ 

5 หน้าจอ จนท.ห้องสมุด หรือ บรรณารักษ์ รับหนังสือคืนจาก ผู้ส่งคืน และ กดปุ่ม ยืนยันรับหนังสือ คืน เรียบร้อย 

ประมาณ นี้หรือเปล่า นะครับ 
ถ้าใช่ไม่ใช่อย่างไร ก็แจ้งแก้ไขมานะครับ 

ไปดูแนวทาง และวิธีการ ทางเทคนิคกันเลย ครับ 

-----
How to check yourself ID LINE


How to calculate basic Google sheet

For today study I would like to share How to do a basic Google sheet  calculation 

First go to personal Google Drive

Then 

Click New >Google Sheet 

Let's input some sample data in order to learn the simple calculation 


Column A     Column  B   Column   C

10                   20                 Add

40                  30                 Minus

50                 60                  Multifaction 

100                 50              Division  

I will demo two ways 

Direct way 

= 10+20

=40-30

=50*60

=100/50

the second ways will be the cell reference 

the pro of cell reference are 

simple and easy to make copy 

any changes on cell value will be automatically updated


 


เรียนรู้พื้นฐานการคำนวณใน Google Sheet

 ในวันนี้ เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการสร้างแผ่นงาน Google Sheet และเรียนรู้พื้นฐานการคำนวณเบื้องต้น

ไปที่ Google drive ส่วนตัวของเรา 

คลิกที่ปุ่ม สร้าง เลือก sheet

กรอกข้อมูล 

คอลัมน์ A     คอลัมน์ B   คอลัมน์ C

10                   20                 หาผลบวก

40                  30                 หาค่าลบ 

50                 60                  หาผลคูณ

100                 50              หาผลหาร 


ทำได้ 2 วิธี 

ทางคณิตศาสตร์ 

= 10+20

=40-30

=50*60

=100/50

วิธีที่ 2 Cell reference อ้างอิงเซลส์ และคัดลอกสูตร 

ข้อดี คือ ถ้าเปลี่ยนค่าจำนวน จะได้คำตอบที่ ถูกต้อง อัตโนมัติ 

จึงนิยมใช้วิธีนี้มากกว่า 

 


What is a Google drive

 A simple and free service from Gmail account whenever you have signed up for Gmail account you will get a free Google Drive about 15 GB on cloud server where you can work on many popular application including office application such as Document Sheet and Presentation

Why use Google Drive?

the simple to access and work together with a team is a key point with acidity to share among them easily vie internet social media such as Line ,Messenger ,Facebook etc.
a good place to work with files and media so that no need to carry the drive with you but access them on server cloud anytime anywhere from your computer or mobile device

not everting will be create and work on Google Drive ,but some so consider to work some on Google drive for learning and doing something in your personal time and discover some new things. Joy! 

To log in you need to remember your Gmail personal account 
so ,write it down on the paper or the file 

sure you can click on forget password 
but not recommend 
why don't we remember it by ourselves


วิธีการใช้งานฟังก์ชั่นค่าเฉลี่ยจำนวน Ms Excel

 โปรแกรมบัญชี excel สามารถใช้หาค่ารวม และค่าเฉลี่ยข้อมูลได้โดยง่าย ผ่านสูตร ฟังก์ชั่น Average 

โดยจะมี 2 แบบด้วยกันคือ 

Average 

และ 

AverageA

ซึ่ง Average ค่าเฉลี่ยที่บวกเฉพาะข้อมูลตัวเลขเท่านั้น

ส่วน AverageA จะนับข้อมูลที่เป็นข้อความด้วย โดยนับเป็น 0 


มาดูตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่นค่าเฉลี่ยนข้อมูล Ms Excel กันง่ายๆ ดีกว่า ครับ 

สมมุต ให้ตารางเก็บคะแนนสอบของนักเรียน มาให้ตามตาราง

เราสามารถหาผลรวม และค่าเฉลี่ยนคะแนนของข้อมูลได้อย่างไร

รวมทั้งหาค่ากลางข้อมูล 

ค่าสูงสุด ต่ำสุด

ไปชมกัน 
ลงโปรแกรมเรียนออนไลน์ Moodle

 ขั้นตอนแรก 

ไปดาวโหลดไฟล์โปรแกรม Moodle เวอร์ชั่นล่าสุดจากลิงค์ https://download.moodle.org/

**** โหลดมาแล้ว ให้ UNZIP ไฟล์ออกมาก่อน 

ขั้นตอน 2 ใช้โปรแกรม FTP ในการ Connect กับ Host Server ของเรา 

จำเป็นต้องรู้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านผู้ใช้งาน Host Server 

โปรแกรม FTP ที่แนะนำคือ https://filezilla-project.org/


หลังเชื่อมต่อเรียบร้อย ให้ UPLOAD ทั้งโฟลเดอร์ Moodle ไปที่ Host Server ปกติจะไปที่ แฟ้มชื่อ Public_html 


ไฟล์จะเยอะพอสมควร ใช้เวลาอัพประมาณ 30 นาที 

ขั้นตอนการเรียกไฟล์ setup 

จากหน้าโปรแกรมท่องเนต Google Chrome พิมพ์ url เว็บไซต์ของเรา เช่น sss.com/moodle


หน้า set up แรก จะแสดงขึ้นมา 

เลือกภาษา สำหรับการติดตั้ง เลือก ภาษาไทย

หน้าต่างต่อมา 

แสดงข้อมูล ที่อยู่ในการติดตั้งโปรแกรม Moodle 

เอาค่าเริ่มต้นได้เลย ไม่ต้องแก้ไขอะไร คลิก ปุ่ม ถัดไป 

หน้าต่างต่อมา เลือกชนิดของฐานข้อมูลการทำงานกับ moodle 

ให้เลือกเป็น MySQL /

หน้าต่างต่อมา การตั้งค่าฐานข้อมูล 

*****#### ขั้นตอนนี้ จริงๆ คนติดตั้งต้องไปที่ ระบบแผงควบคุมของ Host Server แล้วไปที่การตั้งค่า MySQL และสร้าง ฐานข้อมูลรองรับการลง Moodle ไว้ก่อน 

จะมีชื่อฐานข้อมูล

ผู้ใช้งานฐานข้อมูล

รหัสผ่านฐานข้อมูล เข้าสู่หน้าต่าง ต่อมา การยืนยันสิทธิ์ใช้งานโปรแกรม Moodle

โปรแกรมนี้เป็นซอฟท์แวร์เสรี คุณสามารถเผยแพร่หรือแก้ไขภายใต้สัญญานุญาต
GNU GPL ซึ่งเผยแพร่ภายใต้องค์กรซอฟท์แวร์เสรี ทั้งเวอร์ชัน 2 หรือเวอร์ชัน
ต่อไป

คลิก ขั้นต่อไป 

***#### 

การตรวจสอบ Host Server ว่าองค์ประกอบการใช้งานรองรับ หรือไม่ จะขึ้นคำว่า เรียบร้อย สีเขียว 
ดาวโหลด XAMPP

โปรแกรมสำหรับใช้งานในการ พัฒนาระบบงาน เวบไซต์ ฐานข้อมูล และโปรแกรมฐานข้อมูล ผ่านระบบสารสนเทศ และเครือข่าย 

ผู้ใช้งานที่สนใจต้องศึกษา และติดตั้งใช้งาน 

รองรับ 

การติดตั้งใช้งาน บน Windows

บน LINUX

และบน OS X

ระบบภาษา และโครงสร้างฐานข้อมูล

XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl
อยากจำลอง Host เพื่อติดตั้งโปรแกรม บริหารจัดการเว็บไซต์ เช่น JOOMLA ,WORDPRESS หรือ MOODLE 
ก็จำเป็นจะต้องลงระบบฐานข้อมูลพวกนี้ 

ดาวโหลด XAMPP

What is XAMPP?


XAMPP is the most popular PHP development environment

XAMPP is a completely free, easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. The XAMPP open source package has been set up to be incredibly easy to install and to use.AnyDesk โต๊ะทำงานใดๆ

 โปรแกรม utility ขนาดเล็กในการทำ Remote Access หรือ การเข้าถึงคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ถ้าใครเคยใช้งานโปรแกรม Team Viewer ก็จะแนวเดียวกันครับ 

บางครั้ง เราอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากช่าง หรือผู้สอนการใช้งานโปรแกรม หรือระบบงานต่างๆ แล้วเราทำไม่เป็น ทำไม่ได้ ก็จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรม AnyDesk เพื่อเปิดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ดาวโหลดและติดตั้ง บน PC ของคุณ 

จะมีเลขรหัสประจำเครื่องขึ้นมาให้ แจ้งหมายเลขให้คู่ปลางทาง ล็อกอินเข้ามา 

กดปุ่ม Accept ยอมรับการเชื่อมต่อระยะไกล

มีทั้งแบบพื้นฐาน ใช้งานกันได้ฟรี 14 วัน หลังจากนั้น ใครชอบก็ต้องจ่ายตังค์ 

ดูพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ ผู้พัมนา 


Discover AnyDesk – Your Remote Desktop Software for Windows
Connect the desktop environment of individual Windows client devices and servers via remote access
Enable instant support and live administration through remote control of all connected Windows devices
Take advantage of a smooth remote desktop connection in Windows due to AnyDesk’s breath-taking frame rates, bandwidth efficiency and imperceptible latency
Work together easily and communicate online using remote access to Windows desktops

ดาวโหลด AnyDesk