การกรองข้อมูลค่าซ้ำออก Google Sheet

 การสร้างตารางข้อมูลบน Google Drive ช่วยอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการทำงานร่วมกัน วันนี้เราจะมาดูขั้นตอนและวิธีการในการกรองข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันออก ขั้นตอนและวิธีการจะแตกต่างจาก Ms Excel บนหน้าจอ DeskTop นิดหน่อย ที่จะค้องใช้ Function ช่วยในการทำงาน 

จากข้อมูลตัวอย่าง จำนวน คอลัมน์ และแถว ของตาราง สมุมมติว่ามี จำนวนข้อมูล เป็นพันๆ แถว จะมาไล่หาที่ละแถวที่ซ้ำกัน คงไม่สะดวก เราจะใช้ ฟังก์ชั่น Uique ในการกรองข้อมูล

คลิกที่ช่อง ตารางที่ต้องการ =UNIQUE(A1:E21) 

A1 คือค่าแรกของช่วงตารางที่ต้องการ 

E21 คือค่าสุดท้ายของช่วงที่ต้องการ 

จากนั้น กดแป้น Enter

จะเหลือข้อมูลที่แตกต่างกัน เท่านั้น 
วิธีการการคำนวณพื้นฐาน MS Excel

 อย่างที่เราทราบกันดีว่า โปรแกรมตารางคำนวณ Excel นั้น สามารถใช้งานคล้ายๆ กับเครื่องคิดเลขได้เลย เรามาลองศึกษาพื้นฐานการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของโปรแกรม Excel กันแบบเริ่มต้น 

โดยสามารถ บวก ลบ คูณหาร โดยเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย = 

การบวก เลือกฟิล์ดที่ต้องการบวก =C3+C4 แล้ว Enter

การลบ เลือกฟิล์ดที่ต้องการลบ =C3-C4 แล้ว Enter

การคูณ เลือกฟิล์ดที่ต้องการคูณ  =C3*C4 แล้ว Enter

การหาร เลือกฟิล์ดที่ต้องการหาร =C3/C4 แล้ว Enter

การหาผลรวม เลือกฟิล์ดที่ต้องการผลรวม =SUM(A1:A10) Enter
การตีเส้นตารางและการยกเลิกเส้นตาราง Ms Excel

การเพิ่มเส้นตารางและยกเลิกเส้นตาราง Ms Excel

โปรแกรมคำนวณทางตัวเลขและบัญชี และแบ่งออกเป็นช่องๆ 

เราสามารถใส่เส้นขอบตาราง หรือยกเลิกการใส่เส้นขอบตาราง จากชุดรุปแบบที่เตรียมไว้ให้ใช้งาน Preset ง่าย ดังต่อไปนี้ 

สร้างหรือเปิดไฟล์ ตารางงาน ขึ้นมา 

นำเม้าส์ไปแกรด คลุม ช่อง ที่ต้องการ ตีเส้นตาราง 

บนเมนูบาร์ ไปที่ ไอค่อน เส้นตาราง คลิก และเลือกรูปแบบ เส้นตาราง ที่ต้องการ คลิปแนะนำ

แผนที่โลก Google Earth การค้นหาสถานที่และชั้นข้อมูล

 โปรแกรม Google Earth Pro เป็นโปรแกรมฟรีที่สามารถโหลดมาติดตั้งและใช้งาน กันได้ 

วันนี้ ผมจะขอแนะนำพื้นฐาน การใช้งาน สำหรับมือใหม่ หรือ ผู้สนใจ ในการใช้งานโปรแกรม กันสักนิด

หัวข้อแรก คือ เรื่องของการค้นหาข้อมูล 

การปักหมุด สถานที่โปรด 

และ หัวข้อ 2 เป็นเรื่องของ การเปิดปิดชั้นข้อมูลหรือ Layer 

เช่น พวก เส้นเขตแดน ป้าย ชื่อ รูปภาพ หรือ วัตถุ 3 มิติ 

ลองไปที่ เทพีเสรีภาพ statue of liberty  

แสดงตัวอย่าง การเปิดปิดชั้นข้อมูล รูปภาพ 


และลองบินไปที่ หอไอเฟล Eiffel tower 

แสดงการเปิดปิด ชั้นข้อมูล 3 มิติการใช้เครื่องมือวัดขนาดพื้นที่ Google earth pro

แนะนำดาวโหลดโปรแกรมแผนที่ Google earth pro 
สำรวจข้อมูลพื้นที่ สถานที่ต่างๆ ทั่วโลก วางแผน การเดินทาง การทำงาน หรือแผนท่องเที่ยว ให้ปัง
การวัดขนาดพื้นที่ โดยแถบเครื่องมือ หรือ ไม้บรรทัด 
วัดอะไรบ้าง
วัดเส้นรอบรูป โดยใช้การวาดรูปหลายเหลี่ยม หรือ โพลีกอน 
เลือกหน่วยในการวัด เป็น ตารางเมตร หรือ ตารางฟุต หรือองศา 
การปรับแต่ง สี และเติมสี ของรูปร่าง

การวัดระยะทางเป็นวงกลม โดยรัศมีที่ต้องการ เพื่อดูสิ่งที่น่าสนใจในย่าน หรือรัศมี
การวัดระยะทางตรง โดยเครื่องมือ เส้น หรือ เส้นทาง เพื่อดูระยะทางจริง หรือระยะกระจัด How to make quiz by Appsheet 02

For this tutorial I am going to show you How to add anothe view on the screen
on the left 
click UX
add Newview
choose form style as Form
and select Position of the Menu View 
Click Saveวิธีจัดกลุ่มข้อมูลด้วยคิวรี่ Ms Access

ตัวอย่างฐานข้อมูล MS Access 365 
สร้างฐานข้อมูลง่ายๆ ด้วยตนเอง เพื่อ บันทึกข้อมูล 
จำลองตัวอย่าง โรงเรียนแห่งหนึ่ง ต้องการ สร้างวินัย ออมเงินให้เด็ก 
สร้างตารางเก็บข้อมูล ชื่อ table2
ประกอบด้วย คอลัมน์ 
ID 
ชื่อนักเรียน
จำนวน
วันที่

จากนั้น ให้ บันทึกข้อมูลของแต่ละคน เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำงาน 

ขั้น 2การสร้างแบบสอบถามข้อมูล
ไปที่เมนู คำสั่ง การออกแบบสอบถามข้อมูล หรือ Query 
เลือกแหล่งข้อมูล หรือ Source เป็น table2
เลือกฟิลด์ ชื่อนักเรียน และ จำนวน
จากนั้นไปที่ icon ผลรวม 

คลิกที่ grouped by ของจำนวน เลือกเป็น Sum

บันทึกแบบสอบถาม ชื่อ query2

ขั้น 3 
สร้างรายงาน โดยเลือก souce เป็น query2
นำเข้าข้อมูลทั้งหมด

ปรับส่วนท้าย
คลิก ชื่อนักเรียน แล้ว ไปที่ ผลรวม เป็นการนับค่า Count
คลิก ช่องจำนวน และไปที่ ผลรวม เป็น ผลรวม
บันทึกรายงานเป็น Query2
How to group data by using query Ms Access 365

Beginner and newbie for Ms Acces or even higher but, forgot how to do so
fist of all  open up Ms access and create the new table named as defualt value Table1
afer that go to design view where we will name the colums as follows
ID   type Auto
Student_name   Text
Amount    Number
when    date/time


that all

open the table and input some sample data as follow 
Student A
Student B
Student C
Student D

For Amount 
Student A   10
Student B   20
Student C    15
Student D   30 


When
just select today to input the data.

then 
repeat the about step in order to have some same name many times in the table 

Next How to make query to grouped data
on menu bar go to create and select query design
show the table1

select field as follow
student_name
amount

after that on the menu bar ribbon just look for SUM icon and click 1 time
you pobally get the query of student_name and amount be grouped by 

click to Sum on Amout 

We can sort data from max to min or min to max 
don't forget to save as query1!


Last step
on menu bar
create the report 
click on report wizard 
source will be query1
input both of the field 

how to show the total numbes of student and total amount of money

go to design view and click on Student Name textbox then click on SUM icon on the menu bar select count 

then select the SumOfAmount and click SUM icon select SUM

That all
save report as query1


วิธีสร้างแอพแบบทดสอบด้วย Appsheet

 สำหรับแนวทางนี้ เป็นเพียงการประยุกต์แนวทาง การใช้ Appsheet กับ Google sheet ในการทำแบบทดสอบง่ายๆ เท่านั้น

พื้นฐานที่ต้องมี คือ 

การสร้างตารางข้อมูล Google sheet 

และ บัญชีใช้งาน Appsheet ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ฟรี ๆ ครับ พัฒนาแอพ ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องเขียน Code 

ขั้้นตอนแรก 

ไปสร้างตาราง แบบทดสอบ ชื่อ English ในบัญชี Google Drive ของเรา 

จำนวน คอลัมน์ ประกอบด้วย ID คำถาม รูปภาพ ตัวเลือก A B C D และ เขียนคำตอบ 


ขั้นสองไปที่เว็บไซต์ Appsheet

คลิก สร้างแอพใหม่ เลือก ตั้งชื่อแอพ และเลือกกลุ่ม หมวดหมู่แอพเป็นอื่นๆ other 

จะเข้าไปเลือก ตารางฐานข้อมูล ที่เราสร้างในขั้นตอนแรกเข้ามา 


ขั้นต่อมา กำหนด คุณสมบัติของตาราง ไปที่ Data และ Column view เลือก ชนิดของข้อมูล ตามที่ต้องการ ส่วนใหญ่เป็น Text หรือ ข้อความ ยกเว้น รูปภาพ เป็น image และ เขียนคำตอบเป็น การวาด Dawing 


การกำหนดหน้าตาแอพ ไปที่ UX เลือก เป็น แบบที่ต้องการ 


ชมคลิป

วิธีการสมัครใช้งาน Line Notify

 Rewrite ในแบบฉบับของผมเอง 

รู้จักกับ Line Notify 

แปลตามตัว ระบบแจ้งเตือน ข้อความ เช่น กำหนดการประชุม การนัดหมายลูกค้า การเดินทาง การทำงาน ฯลฯ

การแจ้งเตือน จะเป็นการส่งข้อความสั้น เข้ากลุ่มไลน์ หรือ ส่งเข้าไลน์ส่วนตัว ก็สามารถทำได้

แนะนำสำหรับ แอดมิน ระบบ หรือ ผู้รับผิดชอบแจ้งเตือนข้อความ ให้ส่วนต่างๆ ได้รับทราบ

การใช้งาน จะต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน ไลน์ 

ขั้นตอนแรก ไปที่เว็บไซต์บริการของไลน์ประเทศไทย เริ่มต้นจาก ไปที่ https://notify-bot.line.me/th แล้วกดเข้าสู่ระบบ


ไปแล้ว ต้องลงทะเบียนใช้งาน ก่อน 

ปัญหา คือ ลืมรหัสผ่านไลน์ ไม่รู้จดไว้ที่ไหน 

การ Reset รหัสผ่านของไลน์ 

ไปที่ ไลน์ในมือถือ หน้าแรก Home แตะที่รูปการตั้งค่า มุมบนขวา 

เลือก เมนูรหัสผ่าน Password 

แต่เข้าไป ไลน์จะไม่ให้เรา ทราบค่ารหัสผ่านเดิม แต่จะให้เรา เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เลย 

ถ้า มือถือ เรา มีการ ใส่รหัสผ่าน ด้วย รหัสผ่าน หรือ รูปแบบ ลากหน้าจอ หรือ อ่านลายนิ้วมือ ก็ต้อง ล็อกอินผ่าน เรียบร้อยก่อน นะ 


การเปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ 2 ครั้ง 

รหัสผ่านที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว และต้องมีตังอักษรผสมกับตัวเลขด้วย 

ใส่เสร็จ อย่าลืมจดไว้กันลืมด้วย นะ 


การลงทะเบียน ก็ใส่ข้อมูลตามจริงที่ต้องการลงไป ในช่องบังคับกรอก ช่อง email ต้องเป็นเมลเดียวกับที่ใช้งานบัญชีไลน์ ในมือถือ อย่ามั่วอีเมล สำหรับคนที่ใช้งานหลายบัญชี 

จากนั้นให้ไปที่ หน้าของฉัน 

คลิก ออก Token

แล้ว copy เก็บไว้ 

จะใช้งานได้ 

ก็อาจจะต้องใช้ แอพส่งข้อความช่วย  หรือ จะเขียน code ในการส่งข้อความเอง ก็ทำได้ ทั้ง 2 กรณี ทำงานกับตารางข้อมูล Working with Attributes

ระบบ GIS แบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า และส่วนตารางข้อมูล การติวนี้ จะแสดงการนำข้อมูลจากตารางมาแสดง ในรูปแบบของภาพ ลายเส้น ชั้นข้อมูล รวมทั้งการสืบค้นข้อมูล ในการนำมาแสดง ตามรูปแบบ 


ภาพรวม 

ชุดข้อมูลของการติวนี้ จะปรกอบด้วย ข้อมูลประชากร ในโลก ใบนี้ งานคือ สอบถามข้อมูล และหา เมืองหลวง ของแต่ละประเทศในโลกนี้ ที่มีประชากร อาศัย เกิน 1 ล้านคน แล้ว บันทึกผล ข้อมูลในรูปแบบของ เซตย่อย ในไฟล์ ข้อมูล สารสนเทศ 


ทักษะอื่นๆ 

  • เลือก ภาพแสดงจากชั้นข้อมูล โดยใช้คำสั่งนิพจน์ 
  • การใช้เครื่องมือตารางข้อมูล
  • ส่งออกข้อมูลที่กำหนด ในรูปแบบของ ภาพแสดง 

เอาข้อมูลจากไหน 


ง่ายในการติว เราได้เตรียมไฟล์ประกอบการติวให้ โดยโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง 


ne_10m_populated_places_simple.zip

Data Source [NATURALEARTH]

ขั้นตอนการทำงาน

เปิดโปรแกรม และนำเข้าไฟล์ ที่โหลดมา ชื่อไฟล์ คือ  ne_10m_populated_places_simple.shp

ลากวางใน หน้าต่างการทำงาน Canvas 

จะมีข้อมูล แสดง จุดเล็ก ๆ ในหน้าต่างงาน 

การเรียกดูความเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละจุด โดยใช้แภบเมนูบาร์ด้านบน คลิกเลือก ตัวระบุ Identify แล้ว นำเม้าส์มาคลิกที่จุดใดจุดหนึ่ง ข้อมูลเชิงตารางจะแสดงขึ้นมา 


ต่อไป เราจะมาดูการเรียงดูข้อมูลเชิงตาราง คลิกที่ปุ่ม 
Open Attribute บนเมนูบาร์ 


คนที่ทำงานกับฐานข้อมูล ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นของข้อมูลในตารง เช่น ชนิดข้อมูล การ sort ข้อมูล การคิวรีข้อมูล 

ในนี้ให้ลองมองหาคอลัมน์ pop_max ซึ่งเก็บข้อมูลจำนวนประชากร 

ลองเรียง จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย ได้ 


ฝึกเขียนนิพจน์ง่ายๆ ในการดึงข้อมูลจากตารางมาแสดงตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้ดังนี้ 

"pop_max>1000000"

"pop_max" > 1000000
ข้อมูลตามคิวรี ครับ จุดสีเหลือง จำนวน 500 เมือง ที่มีประชาการ เกิน 1 ล้านคน 


ฝึกเพิ่มคำสั่งกรองข้อมูลคิวรี่ โดยให้เป็นเมืองหลวง ซึ่งมีประชาการ เกิน 1 ล้านคน 

คอลัมน์เมืองหลวงชื่อ adm0cap 
"pop_max" > 1000000 and "adm0cap" = 1

เลือก ข้อมูล Name String 
จะได้ Layer หรือ ชั้นข้อมูล ที่กรอง อีก 1 ชั้น ลอง ปิด ชั้นข้อมูลเดิม ออก จะเห็น ชั้นข้อมูล ตามที่เรา กรอง ไหม


วิธีสร้างแผนที่ด้วย QGIS

โปรแกรมสารสนเทศ QGIS สามารถเรียนการสร้างแผนที่ได้ จากตัวอย่างที่นำเสนอ

เพื่อนำไปพริน และแปะ ข้างฝา  ในการนำเสนอ 

จะมีภาพแผนที่ เส้นกริด ทิศเหลือ มาตราส่วน และ ป้ายข้อความ 

ทักษะอื่นๆ 

การเปลี่ยนค่าตัวแปร แสดงภาษาแผนที่

การใช้นิพจน์ของ QGIS

แหล่งไฟล์ที่ใช้ประกอบการเรียน ดาสโหลดได้จาก 

Download the Natural Earth Quickstart Kit.

Data Source [NATURALEARTH]

โหลดมาแล้ว ให้แตกไฟล์ UNZIP ออกก่อน เก็บไว้ที่ โฟลเดอร์ Download หรือ จะแยกเก็บไว้ที่ตำแหน่งอื่นๆ ก็ตามสะดวก 

เริ่มจากเปิดโปรแกรม QGIS ขึ้นมา 
คลิกปุ่ม Brose เพื่อเข้าไปเลือกไฟล์แผนที่ จากแหล่งที่เก็บ 
ดูรูปประกอบ การเปลี่ยนภาษา โดยไปที่ Project >Properties
คลิก Variable เลือกตัวแปรภาษา เป็นภาษาอังกฤษ 


บนเมนู Project เลือก New Print Layout 
ใส่ชื่อแผนที่ ที่กำลังสร้าง 
ไปที่เมนู Add MAp แดรกเม้าส์ คลุม พื้นที่ที่ต้องการจะสร้าง Map โปรแกรมจะเรนเดอร์ภาพแผนที่เข้ามา สักพัก ก็จะได้ภาพแผนที่ ตามภาพตัวอย่าง จากนั้น กำหนดค่า scale เป็น 1000000 
และ ติ้กเลือก ช่อง Lock Layer และ ช่อง Layer styles 

จากนั้น ให้กลับมาที่หน้าต่างโปรแกรม QGIS 

และให้ติ้ก เพื่อปิดชั้นข้อมูล z5 - 1:18m และเปิด   z7 - 1: 4m

จากนั้น ให้ใช้เครื่อง Zoom ในการซูมแผนที่ บริเวณ BANGKOK  เพื่อขยายภาพให้ชัดขึ้นนิดหน่อย 


จากนั้น ก็กลับมาหน้าต่าง Print Layout window.
คลิก Add map 
แดรก พื้นที่ ตรงมุมบนซ้าย ขนาดพอประมาณ 
โปรแกรม จะเรนเดอร์แผนที่ เข้ามา ตามภาพประกอบ

จะเป็น Map2 ให้เลือก fram เพื่อใส่เส้น ตามภาพประกอบ 
item properties
เลือก Fram ใส่กรอบ Map2


วิธีการต่อไป
คลิก Map1 และไปที่แท็บ Overview เพิ่มปุ่ม Overview 

จากนั้น คลิกในช่องตัวเลือกเป็น Map2

ขั้นนี้เราจะได้  map inset ขั้นต่อมาใส่ เส้นกริดให้แผนที่ 
เลือก Map1
เลื่อนลงไปหาส่วน กริด เพิ่มปุ่ม new grid button,ตามด้วย Modify grid

คำแนะนำการตั้งค่าเส้นกริด
  ใส่ 4326 in the Filter box. เลือก  WGS84 EPSG:4326 ใน  CRS. Click OK.จากนั้น 
ปรับองศาเป็นขนาด 5 องศา

ขั้นต่อมา ติ้ก Draw coordinates box
เลือก custom  Choose Custom and click the Expression button next to it.
ใส่นิพจน์   concat(to_string(@grid_number), '° ')จากนั้น Add item ใส่แทรก กล่อง สี่เหลี่ยม ลงใน Map1
แทรก ทรูปภาพ Image เป็น ค้นหา รูปไอคอน ทิศเหนือ ตามรูปที่ชอบ
แทรก เส้น อัตราส่วนระยะทาง
แทรก Label ใส่ ป้าย BANGKOKสอนใช้งาน Windows 10 ตอนที่ 1

 เริ่มต้นใช้งานวินโดว์  หลังจากเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก่อน จากนั้น ไปทำความรู้จักส่วนต่างๆ เริ่มจาก หน้าจอหรือ Screen กันก่อนเลย พื้นที่ตรงนี้จะเรียนกันว่า Desktop หรือ พื้นที่โต๊ะด้านบน 

จะมี icon เล็กๆ วางอยู่บน Desktop เป็น icon ของโปรแกรม ที่สามารถ ใช้เม้าส์ คลิกๆ เพื่อ เปิดเข้าไปใช้งานโปรแกรม 

ส่วนที่อยู่ล่างสุดของจอ หรือพื้นที่ Desktop จะเรียกว่า Task bar หรือ แถบงาน ก็ได้ เวลา เปิดโปรแกรมต่างๆ จะสามารถย่อมาพักไว้ชั่วคราวที่แถบงาน หรือ Task bar ได้ 


ส่วนของวันที่ และเวลาปัจจุบันจะแสดงอยู่บนแถบงาน มุมล่างจอขวาสุด สามารถน้ำเม้าส์เข้าไป คลิก เพื่อดูรายละเอียด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูล วันที่ เดือน ปี หรือเวลาปัจจุบันได้ 


ส่วนที่เป็นช่องค้นหาข้อมูล หรือแว่นขยาย 

สำหรับป้อนคำสำคัญ หรือ Ker Word ในการสืบค้นข้อมูล อาจจะเป็น ค้นหาไฟล์อกสาร ไฟล์รูปภาพ หรือ ค้นหาองค์ประกอบในการควบคุมการทำงานของวินโดว์ ก็ได้ 


จุดเริ่มต้นการใช้งานจาก มุมล่างซ้ายสุด คือ ปุ่ม icon วินโดว์ หรือปุ่ม srart คลิกเม้าส์ เลือก จะแสดงรายการ เมนู ที่สามารถเข้าไป ใช้งาน เช่น Power คลิก จะเลือก Restart เครื่อง หรือ ปิดเครื่อง Shut down 

หรือเข้าไปในแผงควบคุมการควบคุมระบบวินโดว์ Setting หรือ Control Panel