การปิดการเ่ล่นวีดีโออัตโนมัติบน Facebook

สำหรับการตั้งค่าการเล่นวีดีโอ ให้เล่นอัตโนมัติเวลาที่เรา เลื่อนหน้าจอผ่าน ขึ้น ลง จะมีคลิปวีดีโอ ที่อัพโหลดขึ้นบน Facebook จำนวนมากขึ้นทุกที
ซึ่งการตั้งค่าเพิ่มเติม สำหรับการกำหนดว่า จะเล่นวีดีโออัตโนมัติ หรือไม่ สามารถ ตั้งค่าการใช้งานด้วยตนเอง ตามขั้นตอนและภาพประกอบ ดังนี้ .
จากหน้าจอหน้าแรกของแอพ Facebook จะเห็นไฟล์ววีดีโอน Facebook ยังไม่เล่นอัตโนมัติ โดยจะมีปุ่ม Play ตรงกลาง ให้เราแตะ เพื่อเริ่มเล่น วีดีโอ


ให้เราแตะที่ ไอคอน มุมขวาหน้าจอ เพื่อเรียก Option การกำหนดค่าขึ้นมา  และแตะที่ การตั้งค่าแอพ

ในตัวเลือกของการตั้งค่าแอพ แตะที่ เล่นอัตโนมัติ

จากนั้น จะมีตัวเลือก เล่นวีดีโอโอัตโนมัติ หรือ ไม่ต้องเล่นอัตโนมัติ ให้เลือก กำหนด

สำหรับ ท่านที่ชอบเล่นเฟสบุ้ก แล้ว พบปัญหาวีดีโอเล่น อันโนมัติ แต่เราไม่ต้องการจะให้แอพเล่นอัตโนมัติ แบบว่าเราต้องการจะแตะ เพื่อให้ไฟล์วีดีโอเล่นเอง แบบนี้ ก็สามารถศึกษา และทำตามขั้นตอนที่แนะนำไว้ด้านบนได้เลย 

เทคนิคการใช้งานพู่กันดูดสี Eyedropper ของ Ms PowerPoint 2013

การแทรกรูปภาพปิด ลงในเอกสารนำเสนอ Ms PowerPoint นั้น คลิกปุ่มแทรก รูปร่าและเทสี Fill up ด้วยสีที่ต้องการได้สะดกและรดเร็ว แต่บางครั้ง เรามีแบบสีจากรูปภาพ หรือ จากกล้องถ่ายภาพ เราต้องการ จะใช้สีนั้นๆ เป็นแบบ หรือเทลงในรูปร่างที่เราต้องการ บางครั้งก็จะหารหัสสียาก หรือหาไม่ตรงกันซะทีเดียว
ทางแก้ไขปัญหา ก็จะใช้ตัวดูดแม่แบบสี หรือ Eyedropper มาช่วยในการทำงาน กัน ตามลำดับดังนี้ครับ
เช่นเรานำเข้าภาพถ่ายดอกกุหลาบเข้ามาในในสไลด์นำเสนอ แล้วเราวาด รูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งวง แล้วเราต้องการที่จะเติมสีในวงกลม ด้วยสีเดียวกับ สีของดอกกุหลาย
ขั้น 1 เม้าส์คลิก เลือกรูปวงกลม ที่ต้องการเทสี จากนั้นไปที่ เมนูรูปแบบหรือ Format เลือกคำสั่ง เติมสีรูปร่าง และเลือก icon รูปตัวดูดแม่สี Eyedropper นำไปคลิกที่สีของดอกกุหลาบ เท่านี้ วงกลมก็จะถูกเติมด้วยสีของดอกกุหลาบได้ทันที
เราก็จะสามารถ ประยุกต์ใช้แนวทางนี้ กับรูปร่าง ข้อความ หรือ วัตถุต่างๆ บนสไลด์ ที่เราต้องการนำเสนอ ได้อย่างตรง ความต้องการ


การเลือกจุดสีใดๆ บนหน้าจอคอม
ให้คลิกตัวดูดสี eyedropper แล้วกดเม้าส์ค้างไว้ แล้ว ลากเม้าส์ไปยังจุดสีที่ต้องการ  ไอคอนตัวดูดสีจะมองไม่เห็น นอกบริเวณหน้าต่างการทำงานของ PowerPoint แต่จะแสดงภาพพรีวิวของสีขึ้นมาให้แทน

credit: https://support.office.com/en-US/office-training-center/PowerPoint-tips

การสร้างฐานข้อมูลอย่างรวดเร็วจากแม่แบบ Access Template

วิธีง่ายและรวดเร็วที่สุดในการสร้างฐานข้อมูลด้วย Ms Access คือการเริ่มต้นจากแม่แบบฐานข้อมูลหรือเรียกกันว่า เทมเพลต นั้นเอง
การเริ่มต้นสร้าง ก็เปิด Ms Access ขึ้นมาจามปกติ ในขั้นตอนของการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่ จะมี 2 ตัวเลือกคือ ฐานข้อมูลเปล่า Blank database กับตัวอย่างฐานข้อมูลหรือ Template นั้นเอง
ซึ่งทางผู้พัฒนาได้ทำออกมาสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน หรือ นำไป edit เพื่อพัฒนาต่อยอดตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว
ขั้นตอน
1 คลิกที่ไฟล์ สร้างฐานข้อมูลใหม่ เลือกแม่แบบที่ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการจัดเก็บมากที่สุด  เช่นการบริหารสินทรัพย์ Asset เป็นต้น
2 จากนั้นตั้งชื่อฐานข้อมูล และกำหนด Location ในการเก็บไฟล์ฐานข้อมูล สามารถบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาขนาดเล้กอย่าง USB ไดร์ฟ ได้
3 เริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูลได้ทันที่ โดยการเริ่มจากการนำเข้า หรือ บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ของเรา เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้ทันที


ทั้งนี้ หากเรามีความรู้ในการแก้ไข บ้าง เช่น หมวดหมู่ หรือ รายการเลือกอัตโนมัติ ก็สามารถที่จะ Edit ได้ โดยไม่ยุ่งยากเกินไป

ฐานข้อมูลแบบนี้ เรียกว่า Desktop Database เป็นฐานข้อมูลที่ติดตั้งและทำงานบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือสำนักงาน หากต้องการสร้างฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ให้สร้างแบบ Web Database

การสร้าง Chart อย่างรวดเร็วด้วย Ms Excel

สำหรับโปรแกรมตารางคำนวณอย่าง MS Excel นับว่าใช้งานง่าย และมีประโยชน์มากๆ ในการบันทึก้อมูล เป็นช่องๆ และมีการคำนวณค่าจำนวนตัวเลขมาเกี่ยวข้อง
นอกจากนั้น ยังสามารถนำเสนอข้อมูลตาราง ในรูปแบบของแผนภูมิ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้นตรง เป็นต้น
สำหรับทิป และเทคนิคการสร้าง  Chart บน Ms excel อย่างรดเร็วในวันนี้ Admin จะขอนำเสนอการใช้งานงานปุ่่ม Alt + F1 ในการสร้าง Chart อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนการทำงาน
1 จะต้องสร้างไฟล์ตัวอย่างขึ้นมา จำนวน 1 ไฟล์ ให้มีอย่างน้อย 2 คอลัมภ์ ได้แก่ รายการสินค้า และจำนวนเงินที่ขายได้ เป็นต้น
2 ให้นำเม้าส์แดรกคลุมช่วงข้อมูลที่เราต้องการสร้าง Chart
3 บนแป้นพิมพ์ให้เรากด Alt+F1
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เราจะได้ข้อมูลจากตารางในรูปของ Chart ที่พร้อม ปรับแต่งเพิ่มเติม หรือนำไปประกอบการนำเสนอข้อมูลได้ทันที่


สำหรับท่านที่อาจจะมีปัญหาการสร้าง Chart บน Ms excel
อีกวิธีก็คือ การระบาย หรือเลือกช่องข้อมูลที่ต้องการสร้าง Chart จากนั้น ให้ไปที่เมนู แทรก และเลือก แบบของ Chart ตามที่เราต้องการ ก็ได้เช่นกัน

การควบคุมสไลด์ Power point ด้วยโทรศัพท์มือถือ

เทคนิคการนำเสนอผลงานของคุณด้วย โปรแกรมนำเสนอผลงานอย่าง MS Powerpoint ในวันนี้ จะขอแนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน โทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone ของเรา ในการเชื่อมต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เพื่อควบคุมการนำเสนอ เช่น การเลื่อนสได์นำเสนอ การใช้งานเป็นอุปกรณ์เลเซอร์ ชี้งานนำเสนอ การขยาย หรือการย่อ งานนำเสนอ เป็นต้น

สิ่งที่ต้องมีคือ 
1 เครื่องโทรศัพท์ Smart phone 
2 โหลดแอพ Power point เพื่อติดตั้งลงบนมือถือ 
3 อะเด็บเตอร์  hdmi สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง  มือถือ กับ เครื่องฉาย โปรเจคเตอรื หากไม่มีสาย แนะนำให้โหลดแอพพลิเคชั่น ได้แก่ AirPlay, ChromeCast, or Miracast มาใช้งาน

บทสรุป
เป็นการประยุกต์ใช้งาน โทรศัพท์มือถือของคุณ ให้เกิดประโยชน์ และความคุ้มค่า หรือถ้าเราลืม เลเซอร์ พอยต์เตอร์ ก็จะสามารถแก้ดไปก่อนได้

รีวิว แอป Office Online ฟรี

เขียนถึงสาวกของ MS Office กันสักหน่อย
ด้วยฟีเจอร์ และฟังชั่นการทำงาน ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาและต่อยอดการทำงาน และครองตลาดผู้บริโภค ทั้งโลก ก็ว่าได้
วันนี้ Admin จะขอแนะนำ ชุดแอป Office หรือโปรแกรมการทำงาน ของMS Office เช่น Word ,Excel ,Powerpoint ,Onenote เป็นต้น
ต้องขอบคุณโลกอินเตอร์เน็ต ที่ทำให้เรามีการสื่อสารข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมมาก การรับส่งข้อมูลภาพ ข่าวสาร สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว และไม่ติดขัด ทำให้มีการหาความรู้ และต่อยอด ประยุกต์การทำงานต่างๆ จำนวนมาก
ทาง MS ก็ได้คิดค้นรูปแบบการทำงานร่วมกันออนไลน์ออกมา โดยกำหนด บริการที่ื่เรียกว่า Office online ฟรี ซึ่งเปิดให้ User ที่ต้องการสร้างงานเอกสาร บัญชี หรือ งานนำเสนอ ได้ฟรี
สิ่งที่ต้องมีคือ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตนั้นเอง
ขั้นตอนแรก ไปที่ลิงค์

https://products.office.com/th-th/office-online/documents-spreadsheets-presentations-office-online
จากนั้น คลิกเพื่อเริ่มต้นทำงาน Office online
ตามตัวอย่าง Admin ลองไปที่โปรแกรม ตารางคำนวน Ms Excel


จะต้อง Log in ด้วยบัญชี email ส่วนตัวของเราด้วยนะครับ เช่น hotmail เป็นต้น
จากนั้น จะเข้าสู่หน้าต่างแรก จะมีแบบเอกสารเปล่า และตัวอย่างเอกสาร ให้เราเลือกใช้งาน เพื่อ edit หรือแก้ไข
การ save หรือบันทึกข้อมูลไฟล์ จะเก็บไว้บนเครื่องบริการออนไลน์
ข้อดีคือ เข้าถึงได้จากทุกที และทุกอุปกรณ์ ขอให้มีการ connect อินเตอร์เน็ตเท่านั้น
การทำงานร่วมกัน เช่น แชร์ หรือ ส่งต่อ สะดวกและง่ายขึ้น รองรับการทำงานเป็นทีม ได้ดี
สำหรับโปรแกรมอื่นๆ ก็สามารถใช้งาน ได้ฟรีเช่นกัน ได้แก่ Word และ Powerpoint และโปรแกรมสื่อสารอื่นๆ เช่น ปฏิทิน หรือ โปรแกรมวีดีโอคอลอย่าง Skypeบทสรุป
ถ้ามีการวางแผนการใช้งาน และการจัดการที่ดีๆ ทำแบบตั้งใจจริง จะช่วยผลิตผลงานเชิงคุณภาพ และนำไปสู่ความสำเร็จส่วนตัว หรือองค์กร ได้
แนะนำให้ใช้ PC หรือแท็บเล็ต ในการใช้งาน เพราะขนาดหน้าจอ และแป้นพิมพ์ในการพิมพ์งาน หรือ เชื่อมต่อ แป้นพิมพ์ภายนอก เข้ามาช่วยได้

แนะนำจอถนอมสายตา BenQ EW2440L

จอภาพถนอมสายตา มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อและหลายราคาด้วยกัน สำหรับคนที่ทำงาน หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ มักจะมีอาการตาล้า ตาเมื่อย จากการจ้องหน้าจอนานๆ
ทางออกของปัญหา ได้แก่
พักบ้าง อย่านั่งจ้องหน้าจอนานเกิน 2 ชั่วโมง เป็นต้น หรือ  แนะนำให้ออกไปเดินไปนอกห้อง บ้าง มองสีเขียวๆ ของใบไม้บ้าง
การหาแว่นป้องกันแสงสีฟ้า หรือแสงสะท้อนหน้าจอคอมพิวเตอร์มาใส่ เวลาทำงาน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อย ไปจนถึงหลายพันบาท

และ อีกทางเลือก คือการหาซื้อจอภาพแบบถนอมสายตามาใช้งาน ข้อดีคือ ผ่านการศึกษาวิจัย และทดสอบ การใช้งาน เพื่อแก้ปัญหา สายตาเมื่อย ตาล้า จากการเพ่งหรือมองหน้าจอเป็นเวลานาน ๆ
สำหรับในประเทศไทย ของเรา ก้เริ่มมีการเจาะกลุ่มลูกค้าที่สนใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น โดย มีหลายยี่ห้อด้วยกัน ที่ Admin จะหาข้อมูลมาแนะนำในวันนี้คือ

คุณสมบัติเด่น

ลดความอ่อนล้าของการมองจอภาพ
เพิ่มความสุขให้ชีวิตคุณ

‧ เทคโนโลยี BenQ Eye-careจอภาพเพื่อการถนอมสายตาของคุณ
‧ จอภาพขนาด 24 นิ้วแบบไวด์ รองรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ต MHL สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่รองรับได้
‧ โหมด Cinema เพื่อการแสดงผลที่คมชัด ให้คุณภาพภาพยนตร์เทียบเท่าโรงภาพยนตร์ชั้นนำ
‧ ปรับแต่งไฟล์วีดีโอที่มีความละเอียดต่ำให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นด้วย โหมด Super Resolution
‧ ปรับแต่งจุดที่สนใจรับชมด้วย โหมด Smart Focus เพิ่มความน่าสนใจเฉพาะจุดที่ต้องการสนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.benq.co.th/product/monitor/ew2440l
สำหรับราคาของจอรุ่นนี้ สามารถเดินดูได้จากร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้างเซียร์ รังสิต มีหลายร้านด้วยกัน ราคา เริ่มต้นที่ ประมาณ 6300 บาท 

ออกแบบบนคอมพิวเตอร์ด้วยฟรีแวร์ Inkscape

ขอแนะนำฟรีแวร์ ที่พัฒนาแบบเปิด หรือ Open Source ทำให้ไม่มีค่าโปรแกรม และผู้พัฒนายังเปิดเผยรหัสการพัฒนา สำหรับผู้ใช้งาน ที่สนใจนำไปต่อยอดและพัฒนาต่อ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก
การใช้งานโปรแกรม จะมีความสามารถคล้ายๆกับโปรแกรมออกแบบงานศิลปะ ของค่าย Adobe อย่าง illustrator
จุดเด่นๆของโปรแกรม Inkscape
คือเป็นฟรีแวร์ที่เปิดให้โหลด ติดตั้งและใช้งานฟรี สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและสบายใจ
การออกแบบ มาพร้อม Tools และเครื่องมือการออกแบบ เช่น การวาดลายเส้น รูปร่างของวัตถุ การกำหนดเทคนิคพิเศษ ให้โดดเด่นและสวยงาม
สำหรับนักออกแบบ หรือผู้ใช้งานทั่วไป ที่สนใจและมองหาโปรแกรม สำหรับการออกแบบงานต่างๆ ไม่ว่าจะงานเล็ก งานน้อย ทำเป็นงานอดิเรก หรือทำเป็นอาชีพ Inkscape ก็เป็นอีกฟรีแวร์ทางเลือก ที่น่าสนใจ
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดได้จากลิงค์เว็บไซต์ของผู้พัฒนาโปรแกรม  https://inkscape.org/en/
โปรแกรม มาพร้อมคู่มือการใช้งาน และวีดีโอแนะนำการใช้งานพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้น และมือใหม่  http://www.youtube.com/watch?v=6We68VSkoLU
ซึ่งจะมีคำแนะนำและตัวอย่างการวาดลายเส้นง่ายๆ ตั้งแต่ รูปร่างวงกลม ไปจนถึงการวาดตัวการ์ตูน และลายเส้นรูปปิดต่างๆ ตามอิสระ และจินตนาการของคุณ
คำแนะนำการใช้งาน
ก็ควรจะเริ่มจากการหัดวาดลายเส้น เป็นวัตถุ หรือรูปร่าง การวาดรูปเรขาคณิต ในรูปทรงต่างๆ การ save as ไฟล์ในการนำไปใช้งาน หรือ เก็บไว้แก้ไขภายหลังวิธีหาตำรา e-book ฟรีด้วย Google Books

Google Books is a service that stores books in a digital database available to the general public. Google’s built-in reader can be a little uncomfortable to use, due to several distracting elements, such as navigation menus and ads. To avoid all that, you can save the book locally using Google’s PDF download feature or you can use a dedicated tool that can search and grab Google Books in PDF format
ดาวโหลด Google Books 
ฟรีโปรแกรมสำหรับหนอนหนังสือ หรือนักเรียนที่ต้องการสืบค้นหนังสืออ่าน ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ e-book ในหัวข้อต่างๆ เช่น วิชาการ ความบันเทิง ดนตรี นิยาย หนัง ข่าวสาร กีฬา ฯลฯ
โดยที่ Google books ผู้นำวงการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ระดับโลก ได้ปล่อยตัวฟรีโปรแกรม เอาใจคนรักการอ่านเป็นพิเศษ
ความสามารพิเศษ คือโปรแกรม จะทำการสืบค้น ข้อมูล และบันทึก Save เก็บไว้อ่านหรืออ้างอิง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร PDF
สำหรับหนังสือ e-book บนโลกอินเตอร์เน็ต แน่นอนว่า มีทั้งแบบโหลดฟรี และแบบเสียงเงิน ก็ขึ้นอยู่กับคุณค่าของเนื้อหา และราคาทุนในการจัดทำ ก็ถือเป็นอีกทางเลือก ของเรา ในการเลือกใช้งานกัน
จุดด้อย ของคนไทย ก็อาจจะเป็น content หรือเนื้อหา ebook ส่วนมากจะเป็นภาษา English นั้นเอง ส่วน e-book ภาษาไทย ก็พอมี แต่อาจจะหายาก และมีน้อยไปหน่อย
สำหรับใครที่มีความรู้ ในอนาคต ก็อาจจะมีการจัดทำ แชร์ และแบ่งปันกันต่อไป
ตัวอย่างการสืบค้น ตำราแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แนะนำการจับภาพหน้าจอด้วย Snipping Tool

Snipping Tool  เป็นฟรีโปรแกรมที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows 7 ขึึ้นไป สำหรับการแคปภาพหน้าจอแสดงผล เป็นรูปภาพ JPG หรือ PNG ประกอบการนำเสนอข้อมูล หรือแทรกในเอกสารต่างๆ
การใช้งานก็จะง่ายมากๆ
การเข้าถึงโปรแกรม แนะนำให้คลิกทีปุ่มเริ่มต้น Home หรือ Start ของวินโดว์ ในช่องการค้นหา พิมพ์ Snipping Tool ลงไป ได้ผลการค้นหาขึ้นมา คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม
จะใช้การแดรกเม้าส์ซ้าย คลุมบริเวณภาพ ที่ต้องการนำภาพไปใช้งาน จากนั้น จะเปิด Editor ของโปรแกรม ที่เราสามารถ ใส่ตัวเน้น ใส่่แคปชันอธิบายภาพ หรือ เน้นในจุดที่ต้องการได้ พร้อมเมนูบันทึกไฟล์ภาพ เก็บไว้ใช้งานตามที่เราต้องการ
จุดเด่น ฟรี เล็ก เบา ง่ายในการใช้งาน
จุดด้อย ไม่จับภาพเคลื่อนไหว ลูกเล่่นพื้นๆ
หากใครต้องการ แบบเยอะๆ ความสามารถที่ edit มากกว่านี้ ก็ให้มองหาโปรแกรมอื่นๆ ดู
ตัวเลือกการจับภาพหน้าจอ
1 จับแบบกรอบ 4 เหลี่ยม
2 จับตามอิสระลากเม้าส์คลุมเอา
3 จับเต็มหน้าต่างวินโดว์2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS

สำหรับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2007 ที่ต้องการโปรแกรมขยายความสามารถหรือ Extension PDF บีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก ง่ายและสะดวกในการแชร์ข้อมูล และการจัดการ
โดยปกติจะสามารถ คลิก Save as และเลือกนามสกุลของไฟล์เอกสารเป็น PDF ได้อยู่แล้ว
However , อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านที่อาจจะหาไม่เจอ หรือสนใจจะใช้ส่วนขยายความสามารถในการทำงาน ก็สามารถจะดาวโหลดโปรแกรมส่วนขยายเล็กๆ นี้ 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS ได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตโดยตรง เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้งาน โดย Admin ก็ได้นำลิงค์มาแทรกไว้ให้สามารถดาวโหลด ได้เช่น เคย ส่วนคำแนะนำการติดตั้งและการใช้งาน Admin จะขอละไว้ในฐานะของคนที่เข้าใจ
เว้นมีปัญหาการติดตั้งใช้งานจริงๆ ก็สามารถ Post คำถามหรือข้อสงสัยภายใต้บทความเลยครับ
ดาวโหลด 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
How to convert MS Office documents to PDF is so simple by click on File menu >Save as and option for extension as PDF ,any way using this really simple extension would be more easier and simpler than the first one .
Only download this extension and install on your computer ,then whenever you want to convert any documents into PDF file will be so simple with the ability to export as PDF file function on the ribbon menu bar.
ส่วนขยายสามารถใช้งานกับชุดสำนักงาน
Supported Operating System

Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2

This download works with the following Office programs:

Microsoft Office Access 2007
Microsoft Office Excel 2007
Microsoft Office InfoPath 2007
Microsoft Office OneNote 2007
Microsoft Office PowerPoint 2007
Microsoft Office Publisher 2007
Microsoft Office Visio 2007
Microsoft Office Word 2007

การติดตั้ง หลังดาวโหลดและติดตั้ง สามารถจะคลิกปุ่ม PDF เพื่อบันทึกหรือ ส่งออกเอกสารเป็น PDF ได้ง่ายๆ สะดวกและรวดเร็ว 

สำหรับท่านที่มองหา เวอร์ชั่น 2010 ทาง Admin จะได้พยายามสืบค้น และนำมาฝากให้สามารถดาวโหลดไปใช้งานกันได้ ครับควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตองค์กรด้วย ISA

แนะนำ ISA (Internet Security and Acceleration Server) สำหรับใช้งานทดแทน Proxy Server 3.0 ที่ทางไมโครซอร์ฟ หยุดการพัฒนาแล้ว  โดยที่ ISA มาพร้อมตัวเลือกการใช้งาน 2 แบบด้วยกันคือ แบบองค์กรบวกไฟร์วอล และแบบเว็บพร็อกซี่ และหน่วยความจำแคช
โดยการทำงานของ ISA จะทำการสแกน ชุดข้อมูลที่วิ่งผ่านหน้าเว็บ ระดับโครงสร้างภาษา และระดับโปรแกรมในการทำงาน
สำหรับส่วนของการเก็บไฟลืแคช สำหรับการเรยกดูข้อมูลภายหลัง เป็นอีกจุดเด่นในการทำงาน สำหรับการดูหน้าเพจ ที่มีส่วนเดิมๆ จำนวนมาก ทำให้การท่องเว็บไซต์ สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความสามารถในการปรับปรุงและอัพเดทหน้าเพจที่มีการปรับปรุงใหม่ด้วยตนเองISA Server ช่วยให้คนดูแลระบบ สามารถที่จะสร้าง กฏ กติกาของการควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตขององค์กร และลูกข่าย ในรูปแบบที่มีการดูแลความปลอดภัยได้อย่างดีระดับหนึ่ง โดยอาจจะติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบแม่ข่าย เช่นWindows 2000 และเวอรชั่นอื่นๆ

โดยที่ ISA Server comes จะพัฒนาออกมาให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม 2 แบบดังกล่าวคือ  Standard Editionและ  Enterprise Edition. ซึ่ง แบบหลังจะออกแบบมาสำหรับองค์กร หรือหน่วยงานขนาดใหญ่ 

ISA Server overview


There is an explosion of business activities taking place on the Internet. Vast numbers of corporate networks are now connected to the Internet and the need is greater than ever for a powerful and easy-to-administer Internet gateway that provides a secure connection while also enhancing and improving network performance. Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server meets these demands by offering a complete Internet connectivity solution that contains both an enterprise firewall and a complete Web cache solution. These services are complementary—you can use either or both of these functions when you install ISA Server in your network.

ISA Server secures your network, allowing you to implement your business security policy by configuring a broad set of rules that specify which sites, protocols, and content can be passed through the ISA Server computer. ISA Server monitors requests and responses between the Internet and internal client computers, controlling who can access which computers on the corporate network. ISA Server also controls which computers on the Internet can be accessed by internal clients.

This section introduces ISA Server. For information about specific topics, see:
• Firewall and security overview
• Publishing overview
• Cache overview
• Enterprise management overview
• Extensibility overview
• Architecture overview
• H.323 Gatekeeper overview


ดาวโหลด Kaspersky Internet Security เบต้า

Spyware is a special type of malware that works in the background, without the user's knowledge, and collect private data.
Whether it is about surfing habits, bank account information or login credentials, they will all be sent to a pre-determined server or web address.

Furthermore, spyware might also modify the system's settings, ranging from changing startup items and browser homepage to disabling the antivirus, so specialized security tools should be in place.

Security applications that provide the function of spyware removal will detect and eliminate these threats, while also displaying a detailed log.
สปายแวร์ เป็นมัลแวร์ประสงค์ร้ายที่ฝั่งตัวทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ คอยดักจับข้อมูลสำคัญส่วนตัวของผู้ใช้งาน ส่งออกไปยังภายนอก 
ข้อมูลสำคัญส่วนตัว เช่น บัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม บัตรประชาชน เป็นต้น อาจจะรั่วไหล และถูกนำไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้องได้ 
นอกจากนั้น สปายแวร์อาจจะมีการหลอกลวงโดยการปลอมหน้าเพจ และการหลอกลวงข้อมูลอื่นๆ อีกหลายแบบ 
สำหรับคนที่ท่องเน็ต เป็นประจำและต่อเนื่อง การติดตั้งโปรแกรม ตรวจจับและป้องกันสปายแวร์ ถือเป็นอีกทางเลือกการป้องกันตนเอง 
สำหรับโปรแกรม ที่สามารถใช้งานได้ ไม่ควรจะแครก แต่ควรจะใช้งานพวกจ่ายเงินของแท้ หรือของ Freeware ที่เขาเปิดให้ใช้งานฟรี 
สำหรับตัวที่นำมาแนะนำกันในวันนี้ เป็นโปรแกรม ดาวโหลด Kaspersky Internet Security beta
โดยมีจุดเด่นที่ผู้พัฒนาคือ Kaspersky Labs ซึ่งมีชื่อเสียงและประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมใช้งานจาก user ทั่วโลก 
โดยสำหรับคนที่สนใจ สามารถลองลงดูเบต้า หรือทดสอบการใช้งานโปรแกรม เป็นระยะเวลา 90 วัน 
ได้ตามลิงค์นี้เลยครับ 
จะมีลิงค์ให้ดาวโหลดอยู่หลายลิงค์ อย่าพึงงง 
ให้คลิก สโคร์บาร์ เลื่อนลงมาตามภาพประกอบ เจอลิงค์ ที่วงกลม beta ตามภาพ ก็ให้คลิก โหลดมาลงไว้บนเครื่องเลย 

ทำการติดตั้ง และอัพเดทโปรแกรม ให้เป็นปัจจุบัน และ enjoy การใช้งานเป็นเวลา 90 วัน หลังจากนั้น คงจะมีคำตอบว่า พอใจการทำงานของโปรแกรม หรือเปล่า หรือจะยกเลิก uninstall 

Downloads for Intel® HD Graphics 4000

การ์ดจอแสดงผล Intel® HD Graphics 4000
ผู้ผลิต อินเทล
แน่นอนว่า ในตระกูลของ CPU แล้ว อินเทล ได้รับการยอมรับว่าเป็นอันับหนึ่งของประสิทธิภาพ และคามสามารถเรียกกันว่า ชื่อนี้รับประกันประสิทธิภาพกันเลยทีเดียว
เมื่อประสพความสำเร็จด้านอุปกรณ์ประมวลผลการทำงานหลักแล้ว อินเทลก็มาต่อสู้การตลาดกับ Chip ประมวลผลการทำงานด้านแสดงผล Display device ที่น่าสนใจ และได้รับความนิยม จากผู้ใช้งานจำนวนมากทั่วโลก
โดยนำมาติดตั้งใช้งานกับ PC และ โน้ตบุ้ก หลายๆ รุ่นด้วยกัน ซึ่งสามารถแสดงผลการทำงานที่ดี รองรับการทำงาน การเล่นเกมส์
ซึ่งจุดเด่นของกาณืดจอจากค่ายอินเทล ก้คือระบบการ Support หรือสนับสนุนอุปกรณ์ สำหรับการทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ครบ ถูกต้อง ก็ต้องใช้ Driver ที่ทันสมัย และตรงกัน
สำหรับ ผู้ใช้งานที่ต้องการโหลด Driver ของการ์ดจอ  Intel® HD Graphics 4000
ซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็นสำหรับวินโดว์ เวอร์ชั่นต่างๆ ทั้งแบบ 32 บิต หรือ 64 บิต

Detailed Description

Purpose
This download installs the Intel® Graphics Driver for Windows 7*, Windows 8.1*, and Windows® 10*. 
See the release notes and Read Me files for installation instructions, supported hardware, what is new, bug fixes, and known issues.

What is new?
This driver includes miscellaneous code optimizations.

About Intel® Drivers
The driver or software for your Intel® component might have been changed or replaced by the computer manufacturer. We recommend you work with your computer manufacturer before installing our driver so you don’t lose features or customizations.
List of manufacturers’ Support websites.

Not sure if this is the right driver or software for your component?
Run Intel® Driver Update Utility to automatically detect driver or software updates.

ลิงค์ดาวโหลด https://downloadcenter.intel.com/product/81499/Intel-HD-Graphics-4000
ลองไล่ดูรุ่น และเวอร์ชั่น ที่ต้องการดาวโหลด แล้วเลือกดาวโหลด ตามต้องการ สะดวก รวดเร็ว ขอให้มีเน็ตเร็วๆ หน่อยก็ดี นะ

Broadcom Bluetooth 4.0 Driver for Windows 10

สำหรับ Driver ของบลูธูท เช่นอุปกรณ์ไร้สาย หรือ hand free ต่างๆ ช่วยในการรับสาย หรือสนทนา ขณะขับรถ เป็นต้น ส่วนการใช้งานคอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นการรับส่งไฟล์ข้อมูล จากมือถือ เข้ากับ คอมพิวเตอร์เป็นต้น

หรือว่า ต้องการลง Driver ให้ครบ ๆ ก็ดาวโหลด มา install กันได้
โดยจะเป็น Driver ของ Notebook ยี่ห้อ Lenovo นะครับ
รายละเอียด

ข้อมูล Driver สำหรับการดาวโหลด ติดตั้ง และการใช้งานกับวินโดว์ต่างๆ
Broadcom Bluetooth 4.0 Driver
EXE
143.2 MB
Windows 10 (32-bit)Windows 10 (64-bit)Windows 8.1 (64-bit)Windows 8 (64-bit)
สำหรับชุด Driver ที่ดาวโหลด จะช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สาย ระยะใกล้อย่าง บลูธูท ทำงานได้
ลิงค์ดาวโหลด http://support.lenovo.com/th/en/downloads/ds031759

This package installs the software (Bluetooth driver) to enable the following device.

  • Broadcom Bluetooth 4.0
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ดังนี้Supported Operating Systems
  • Microsoft Windows 8.1 64-bit
  • Microsoft Windows 8 64-bit
  • Microsoft Windows 10 32-bit 64-bit

Radeon Graphics Driver Installer for Windows 10 32-Bit ​

Radeon Graphics Driver Installer for Windows 10 32-Bit ​
แนะนำไดร์ฟเวอร์การ์ดจอ สำหรับค่าย AMD รองรับโปรแกรมวินโดว์ 10 รุ่น 32 บิต
สำหรับคอมพิวเตอร์ PC และโน้ตบุ้ก ที่ใช้งานซิพของ AMD เป็นการ์ดจอสำหรับการเล่นเกมส์ หรือการแสดงผล หากมีปัญหาการแสดงผล ไม่ครบหรือถูกต้อง การดาวโหลด Driver มา Update หรือติดตั้งใหม่ เป็นอีกทางเลือกของการทดสอบ


รหัสการ์ดจอ ที่รองรับ
สำหรับการดาวโหลด สามารถเข้าไปโหลดได้โดยตรง จาก Official Website ของ AMD
ดาวโหลด http://support.amd.com/de-de/download/mobile?os=Windows+10+-+32

AMD Radeon™ R9 200 Series GraphicsAMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
AMD Radeon™ R7 200 Series GraphicsAMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
ยังมีอีกตาราง
​AMD Mobility Product Family Compatibility ​
AMD Radeon™ R9 M200 Series GraphicsAMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
AMD Radeon™ R7 M200 Series GraphicsAMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics
AMD Radeon™ R5 M200 Series Graphics
และอีกตารางของรุ่น และซีรีย์ที่รองรับ ลองมองหาดูว่า ตรงกันไหม


AMD APU Product Family Compatibility ​

Desktop

Mobile
AMD A-Series APUs with Radeon™ R4, R5, R6, or R7 GraphicsAMD A-Series APUs with Radeon™ R3, R4, R5, R6, R7, or R8 Graphics
​AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5 or R7 GraphicsAMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5, R6, or R7 Graphics
AMD Athlon™ Series APUs with Radeon™ R3 GraphicsAMD FX-Series APUs with Radeon™ R7 Graphics
AMD Sempron™ Series APUs with Radeon™ R3 GraphicsAMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
AMD Radeon™ HD 8180 - HD 8400 Series Graphics​​​​​​
คำแนะนำการติดตั้ง 
1 อย่าลืม Back up ข้อมูลสำคัญ หรือ การตั้งค่า Restore กลับมาที่เดิมด้วย หากมีปัญหา
2 ติดตั้งไฟล์ Driver ที่ดาวโหลดมา 
3 ทำตามคำแนะนำการติดตั้งไปจนเสร็จ อารจจะมีการให้ Reboot โปรแกรมวินโดว์ เพื่อให้มีผล 

ขั้นตอนการ Update โปรแกรมวินโดว์ 10

การที่เราทำให้โปรแกรม Windows ของเรา ใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งการ Update ไดร์ฟเวอร์การใช้งานของโปรแกรม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การทำงาน และประสิทธิภาพของโปรแกรม สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
ขั้นตอนการ Update โปรแกรม Windows 10 ด้วยตนเอง
การตรวจสอบการ Update ล่าสุดของ Windows 10-based device:
  1. กดปุ่ม  Windows button บนเครื่อง หรือ  แป้นพิมพ์ หรือ คลิกที่ไอค่อน วินโดว์ ล่างซ้ายสุด ของหน้าจอ  
  2. ไปที่เมนูการตั้งค่า หรือ Settings, เลือกคำสั่ง  Update & Security.
  3. บนแท็บของ Windows Update tab, เลือกคำสั่ง  Check now เพื่อดูว่ามีความจำเป็นต้อง Update หรือเปล่า 
  4. ถ้ามีโปรแกรม จะดาวโหลดไฟล์สำหรับ Update ลงมาเก็บไว้บนเครื่อง ก็อาจจะใช้เวลาสักพักใหญ่ ๆ พอโหลดมาแล้ว ให้คลิกคำสั่ง การติดตั้งตัวอัพเดท หรือ Install now เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง 
  5. ทำตามคำแนะนำการติดตั้งไปเรื่อยๆ จนครบทุกขั้นตอน อาจจะต้องมีการ restart เครื่องคอมด้วย 
How to get software and driver updates for Windows 10
Make sure Windows 10 is update and latest device driver up to date help windows run smoothly and more secure.
1 Tab on windows icon on keyboard or start menu
2 Then go to menu Setting > Update and security
3 On Windows update Tab >Check now 
4 Wait for downloaded finished then> Install 
5 Follow the instruction and may have to reboot windows. 

Intel® Graphics Driver for Windows® 10

รายละเอียดเกี่ยวกับ การดาวโหลด Driver อินเทล สำหรับการ์ดจอแสดงผล สำหรับวินโดว์ 10  64 bit
วัตถุประสงค์ 
ดาวโหลด Driver สำหรับเมนบอร์ด ที่ใช้ซิพแสดงผลอินเทล Intel® Graphics Driver version 15.40.28.4501 for Windows® 10 on 4th Generation Intel® Core™ processors.
ข้อบ่ใช้งาน 
แก้ปัญหาการแสดงผล การเล่นเกมส์บางเกมส์ และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบางโปรแกรม 
โปรแกรมเป็นแพคมาพร้อมตัวติดตั้ง .exe 
ถ้าไม่แน่ใจว่า Driver นี้ตรงกับซิพแสดงผลของคุณหรือเปล่า ก็แนะนำให้ทดสอบก่อนโดยการดาวโหลด โปรแกรมสำหรับการตรวบสอบอัตโนมัติ คือ  Intel® Driver Update Utility 
เป็นลิงค์ดาวโหลดโดยตรง จากเว็บไซต์ของผู้พันา จึงมั่นใจในความปลอดภัย ของการดาวโหลด การติดตั้ง และใช้งาน 
ข้อมูลย่อ ขนาดไฟล์ 

Detailed Description
Purpose


Downloads the Intel® Graphics Driver version 15.40.28.4501 for Windows® 10 on 4th Generation Intel® Core™ processors.

Operating system support varies by platform. Due to this and a limitation of the database, Download Center search capabilities can't report OS support accurately. See Release Notes and Readme files for more information.

What's new?

This driver fixes some games and applications issues that were seen across platforms.

Notes

The driver in self-installing format (exe) is intended for end users.


This driver in zip format is intended for developers and IT professionals.

Not sure what to download?


Not sure if this is the right driver or software for your component? Run Intel® Driver Update Utility to automatically detect driver or software updates.

About Intel® Drivers

The driver or software for your Intel® component might have been changed or replaced by the computer manufacturer. We recommend you work with your manufacturer before installing our driver so you don’t lose features or customizations.วิธีติดตั้ง IIS บนวินโดว์ 10

สำหรับคนที่ต้องการทำเว็บ Sever จำลองในการให้บริการเว็บไซต์ ออนไลน์ และอินทราเน็ต หรือทดสอบการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ต่างๆ ตามความต้องการของคุณ
ขั้นตอน
1 เริ่มต้นจากเมนู Start ในช่องการค้นหา พิมพ์ appwiz.cpl แล้ว Enter 
2 หน้าต่างของ Program and feature จะแสดงขึ้นมา ให้คลิง Link คำสั่ง Turn windows feature on or off 
3 ในหน้าต่างต่อมา Windows Feature คลิกเลือก Internet Information Services 
แล้วคลิก Ok 
ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาโปรแกรม ก็อาจจะขยาย  ตัว IIS ออกมา อีก เพื่อติ้กเลือก องค์ประกอบ หรือ Component เพิ่มเติมได้ แต่ถ้าไม่ต้องการ ก็ OK 
รอสักพักให้การทำงานติดตั้ง IIS จนแล้วเสร็จ 
การทดสอบการทำงาน 
ก็เปิด internet explorer หรือ Google Chrome ขึ้นมา 
ในช่องที่อยู่ พิมพ์ url เป็น http:// localhost/
ก็จะเจอ หน้าตาแสดงผลการทำงาน ตามภาพประกอบ พร้อมสำหรับการใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ หรือสำหรับติดตั้ง JOOmla ในการสร้างเว็บ ต่อไป Hidden and Dangerous Deluxe

เป็นอีกฟรีแวร์เกมส์  สำหรับท่านที่ว่างๆ และสนใจหาเกมส์สนุกๆ มาเล่นน PC ของคุณ โดยที่เกมส์  Hidden and Dangerous Deluxe เป็นเกมส์ค่อนข้างจะเก่า แต่ยังสามารถเล่นได้กับคอมพิวเตอร์  Windows ทั่วไป ที่บ้าน หรือที่ทำงาน
เนื้อหาการรบของเกมส์ก็ย้อนยุคกลับไปสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 WWII แต่ภารกิจการเล่น มีความท้าทาย และสร้างความตื่นเต้นในการเล่น ได้ OK เลย
เดิมเกมส์นี้เคยผลิตออกมาและมีราคาขาย ปัจจุบันได้ปล่อยให้ดาวโหลดและเล่นกันได้ทั่วไป จากอนเตอร์เน็ต
ภารกิจ 1 ตั้งแต่ค้นหากลุ่มข้าศึก ทำการสังหารศัตรู และ ค้นหานักบินที่ถูกจับไว้เป็นเชลย การทำลายรถถัง และการหาหนทางหลบออกมา การค้นหานักวิทยาศาสตร์
และจะต่อภารกิจไปเรื่อยๆ กว่า 80 ภารกิจที่เดียว ซึ่งคงต้องใช้เลาในการเล่นนานพอสมควร ถ้าไม่ต้องการเอาชนะเกมส์ด้วยเทคนิค หรือตัวช่วยในการเล่น
ก็ขอให้สนุก have fun แอนด์ Enjoy
ดาวโหลด http://www.gamepressure.com/download.asp?ID=3756
ดูตัวอย่างเกมส์ https://www.youtube.com/watch?v=nXCtiULbxlU
ข้อดีคือ
ถึงจะเป็นเกมส์เก่า แต่ก้เปิดให้เล่นฟรีแบบถูกลิขสิทธ์ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการละเมิด และการแครก หรือใช้ยาแก้ไอ
ท่านที่ชอบเกมส์แนวการรบทหาร แนวสงคราม การรพิเศษ ก็ไม่น่าจะพลาดโหลดมาเล่นกันได้ฟรีข้อมูลย่อ

file typeFull version

file size264.1 MB

last updateFriday, October 17, 2003

Command & Conquer: Red Alert

เกมส์เก่าแนวการวางแผนการรบ อย่าง Command & Conquer: Red Alert เคยได้รับความนิยมอย่างมากในยุคต้นๆ เกือบๆ 20 ปี มาได้แล้ว
สำหรับคนที่เคยเล่นเกมส์สมัยหนุ่มๆ สำหรับวันนี้ หากสนใจ ต้องการเล่นเกมส์ ก็สามารถดาวโหลดเกมส์มาติดตั้งและเล่นได้ฟรีแบบ Full โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย
พล็อตของเรื่อง ก็ย้อนกลับไปยุค เหล็ก อุตสาหกรรม การผลิต รถถัง เครื่องบินรบ เรือรบ เรือดำน้ำ ปืนใหญ่ และยานรบชนิดต่างๆ ในการป้องกันตัวเอง และการโจมตีข้าศึก
เป็นเกมส์สงครามจำลองครามขัดแย้งการรบของฝ่ายพันธมิตร กับฝ่ายอักษะ ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำ
องค์ประกอบการเล่น ตั้งแต่การสะสมทองคำ ในการสะสมงบประมาณ สำหรับการซื้ออาวุธ สร้างกองทหาร ในการป้องกันและรุกรานดินแดน ของข้าศึก

บทสรุป

เป็นอีกเกมส์ที่สนุก และ Addict ได้ง่ายๆ อีกเกมส์ จึงควรเล่นให้พอประมาณ อย่าให้เสียเวลางาน หรือการเรียน
ดาวโหลด http://www.gamepressure.com/download.asp?ID=48784
ขนาดไฟล์ 344 MBCommand & Conquer: Red Alert is the second edition of the classic RTS cycle studies Westwood. The game launched a new series of branch, which then was developed parallel to the Tiberium. The action set in the world of przeobra¿onym as a result of the invention of a time machine. It was introduced in the history of changes that have far-reaching effects. Eliminating Adolf Hitler in his youth made that World War II never broke out, which in turn has led to a much faster growth in the power of the Soviet Union.
The game's story takes place in the 1950s and tells the story of the conflict between the Soviet Empire and the allies. Each faction has its own campaign, during which the story posuwana is ahead both through events in the course of the mission, as well as through numerous scenes przerywnikowych.

5 อันดับ ฟรีแอพตัดต่อวีดีโอบนมือถือ iPhones and Androids

กล่าวนำ
การใช้งานโรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว Video นั้น ปัจจุบัน ได้รัการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพ และความสามารถในการแชร์หรือกระจายสื่อให้ถึงผู้ชมได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
thank you to internet network and digital technology ที่ช่วยให้งานยากๆ หลายอย่างง่ายขึ้น
การถ่ายภาพวิดีโอ ที่ต้องการแก้ไข เช่น การตัดบางส่วนที่ไม่ต้องการออก หรือ การเพิ่มลูกเล่น การใส่เลเยอร์พวก คำอธิบาย การใส่ตัวเปลี่ยภาพ Transition หรือ Animation  ให้น่าสนใจมากขึ้น
ก็ยังจำเป็นต้องใช้เวลาในการทำ และสำคัณเลยคือแอพ ที่จะมาพร้อม Tools หรือเครื่องมือ ในการตัด การเพิ่มลูกเล่น ต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งมีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน
สำหรับวันนี้ admin จะขอแนะนำ 5 อันดับ ฟรีแอพสำหรับการตัดต่อวีดีโอบนมือถือ iPhones and Androids

1 Socialcam

คำอธิบายสั้นๆ 
การทำงานของแอพนี้ จะคล้ายๆ กับ แอพยอดนิยมอย่าง  Instagram  ความสามารถหลักๆ ของแอพคือการใส่ฟิลเตอร์ให้กับวีดีโอ ผ่านชุดของฟิลเตอร์ที่ทางแอพออกแบบไว้ให้แล้ว จากนั้นก็ทำการแชร์ผ่าน ระบบ social networks,รองรับการเล่นวีดีโอนามสกุลต่างๆ จากแหล่งต่างๆ ออนไลน์ สามารถใช้ถ่ายภาพวิดีโอที่ความระเอีดยระดับ720p HD quality และใช้งาน  HDR functionality ในการปรับแก้ความเพิ้ยนของสีตามเวลาจริง 

2. YouTube Capture


Capture คือแอพสำหรับการตัดต่อแก้ไขวิดีโอของยูทูป บนโรศัพท์มือถือ ที่รองรับความละเอียดขนาด 1080p HD quality และแชร์ไฟล์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น  Facebook และ  Twitter. สำหรับฟีเจอร์อื่นๆ ที่น่าสนใจใช้งาน เช่น ตัวเตือนการหมุนตั้งกล้องให้ถูกต้องขณะถ่ายภาพวิดีโอ การโฟกัสภาพ ดนตรีประกอบและตัดเสียงรบกวน และอื่นๆ 

3. Viddy


Viddy ปล่อยตัวออกมาก่อนแอพ Vine, จุดเด่นของแอพี้ก็คือ การที่ผู้ถ่าย สามารถันทึกภาพตัวเองเป็นเลา 30 วินาที คล้ายๆ กับ แอพ อย่าง aSocialcam, โดยแอพนี้มาพร้อมฟิลเตอร์สำหรับการใส่ลูกเล่นองวิดีโอจำนวนมาก ช่วยเพิ่มสีสันและความน่าสนใจของวิดีโอ รมทั้งการเพิ่มเสียงประกอบให้น่าสนใจยิ่งขึ้น และแอพนี้ได้ทำงานร่วมกับช่องวิดีโอดังอย่าง YouTube  ในการปล่อยผลงานเด่นของแอพ ลงแสดงบน weekly viral video web series.

4 Magisto


อีกทางเลือกหนึ่งของการตัดต่อวิดีโอบนมือถือ ด้วยแอพนี้ Magisto  แอพที่ง่ายในการทำงาน สิ่งที่คุณต้องทำคือการ  upload ไฟล์วิดีโอของคุณ เข้ามาในแอพ จากนั้นก็เลือกธีมในการนำเสนอ การใส่ดนตรีประกอบ จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของแอพในการเรนเดอร์ผลงานของคุณ คุณจะได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ 

5. Cute Cut


เมือพูกถึงแอพที่เป็นฟรีแวร์ ด้านการตัดต่อวิดีโอแล้ว เราพบว่าแอพนี้ ให้ความรู้สึกถึงฟรีที่เป็นมืออาชีพ แอพมาพร้อมไกด์การทำงานที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าใจและใช้งานแอพได้อย่างดี ฟีเจอร์เด่นๆ เช่น การตัด การต่อ การใส่ทรานสิซั่น ต่างๆ ที่น่าสนใจ  vช่วยให้วิดีโอน่าสนใจยิ่งขึ้น 

สำหรับท่านที่สนใจ บทความนี้ ไม่ได้ใส่ลิงค์ไปที่แอพต่างๆ นี้โดยตรง วิธีการใช้งาน หากท่านสนใจจริงๆ ก็เปิดเพจนี้ไว้ แล้ว เปิดโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมา แล้วลองไปที่ตลาดแอพของแต่ละค่ายดู เช่น play Store หรือ App Store จากนั้น ในช่องการค้นหาและดาวโหลดแล้ว ก็ลองคีย์คำสำคัญในการค้นหาเปนชื่อของ แอพ พวกนี้ดู ครับ 

The Witcher 3: Wild Hunt | PC

The Witcher 3: The Wild Hunt for PC / Windows เป็นเกมส์แนวจำลองการเล่น role-playing games ในบทบาทของ  Andrzej Sapkowski. Tเกมส์พัฒนาโดย CD Projekt REDซึ่งพัฒนาเกมส์แนวเดียวกันนี้สองเกมส์มาแล้ว 
จำลองตัวเองเป็นผู้เล่นในบทบาทของพ่อมด จากเนื้อหาเกมส์เดิม เนื้อหาของเกมส์ เกี่ยวข้องกับหลายส่วน เช่น การตามหาตัวของ Geralt’s lost love และ Nilfgaard การรุกรานทางเหนือของอาณาจักร ผู้เล่นจะต้องต่อสู่กับ eponymous Wild Hunt ซึ่งหลอกหลอนผู้เล่นทั้งในทนี้ และ 2 บทที่ผ่านมา เนื้อหาและคุณภาพตัวละครของเกมส์ทำออกมาได้อย่างสมจริง และน่าประทับใจ ในหลายๆ ตอนโดยผู้เล่น สามารถที่จะเลิกการเล่นในบางฉาก แต่จะต้องพบกับความลำบากของการตัดสินใจ ในภารกิจต่อไป การเล่นเกมส์จะมีความละเอียดและความวซับซ้อนที่ผู้พัฒนาได้ดัดแปลงและแต่งเติมอย่างจงใจ ระหว่างการต่อสู้ ของตัวจำลอง ผ่านฉากต่างๆ เช่น ในถ้ำ สถานที่โบราณ หมู่บ้านร้าง การตามล่าสัตว์ประหลาด เพื่อเก็บสะสมโบนัสและกำไร ซึ่งจะรวมถึงการสอบสวน . 
ตามแบบนิยมของเกมส์แนวซีีย์ เกมส์อ่อนตัวในภารกิจและการเล่นตามที่คนเล่นต้องการมากที่สุด  เนื้อหา ภารกิจเกมส์ แตกต่างออกไปมาก ผู้เล่นสามารถเลือกเล่น ในภารกิจ และสาขาที่ตัวเองถนัด บางครั้งโลกจำลองก็แปรผันตลอดเวลา เช่น ผู้เล่นที่กำลังเล่น สามารถทำให้คนทั้งหมู่บ้านตกใจกลัว โดยการโจมตีหมู่้านด้วยแกงค์อันธพาลเกมส์มีฉากและโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่กว่าเกมส์แนวเดียวกันอย่าง Witcher 2: Assassins of Kings. ตัวขับเคลือนเกมส์ คือ  REDengine 3, ถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานแบบ background in orderเพื่อหลีกเลี่ยงการโหลดนาน การเดินทางก็สะดวกกว่าเดิม โดยการขี่ม้า ใช้เวลา จากจุดหนึ่งไปอีกด้านบนแผนที่ . ประมาณ 30-40 นาที  และสามารถเดินทางอย่างรวดเร็ว ไปยังพื้นที่ที่เคยไปมาแล้ว 
พิจารณาการพัฒนาระบบการเล่นของเกมส์ การพัฒนากระบวนการต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม มีการปรับจูนใหม่ . โดยที่ Geralt มี  96 การรบ ขณะที่ตัวเดิม มีเพียง 20 การรบ  ผู้เล่นสามารถที่จะหยุดเล่นระหว่างทางได้ แม้ว่าจะกำลังหมดพลังงาน แม้ว่าจะจำกัดประสิทธิภาพสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ การดูภาพในหลายมิติ ระหว่างการเล่น ทำให้มองเห็นริเวณการรบได้ชัดเจน โดยการเล่นจะมีฉากการต่อสู้ของระดับหัวหน้าและตัวเอกอยู่มาก .เช่นการต่อสู้ของ ก้อนน้ำแข็งยักษ์  แต่ก็จะยังไม่มีการบันทึกในช่วงนี้ ระบบ sign system  ถูกออกแบบใหม่ แต่ละรายการของห้าระดับ และเพิ่มระดับขึ้นไป โดย Geralt จะได้รับการขึ้นระดับไป ระดับสอง เช่นการพัฒนา   Igni triggers การระเบิดไฟ รอบๆ protagonist. ในระดับสอง Yrden, สร้างสนามพลังงาน ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามช้าลง มากกว่าที่จะเป็นกับดัก 
ระหว่างการต่อสู้ อุปกรณ์ PC / Windows ยูซเซอร์ สามารถที่จะใช้อุปกรณ์รอบทิศทางในการเล่น เช่น การใช้ telekinetically ตีไปที่ รังของต่อ  ให้ต่อย  Geralt’s enemies. และเมือพวกมันหันกลับมาโจมตีคนทำ ก็สามารถ เผาพวกมันด้วย Igni. การขยายความรู้เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม จะช่วยให้ผู้เล่น รู้จุดอ่อน และวิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ หาวิธีเอาชนะสัตว์ประหลาดมีหลายวิธีด้วยกัน 


Project Reality v.1.3.5 - Full game - Download

แนะนำเกมส์แอคชั่น อย่าง Project Reality, เกมส์ซึ่งได้รับการดัดแปลงมาจากเกมส์ต่อสู้อย่าง battlefield 2 ข้อมูลย่อ file typeFull version
ขนาดไฟล์ 7275.7 MB
last updateSunday, May 31, 2015


เกมส์ฟรีดาวโหลดแนวสงคราม การต่อสู้ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สำหรับคนที่ชอบแนวรบพิเศษ จะเป็นทหารหรือคนท่วไป ที่ต้องการจำลองความรู้สึกและความตื่นเต้นในการทำงานของรบพิเศษ ที่เวลาพลาดมาแล้ว ไม่เจ็บหรือตายจริงๆ ก็องเล่นดูได้จากเกมส์แนวนี้แหละครับ
เกมส์ทำออกมาหลายฉากการต่อสู้ และหายสมรภูมิ คุณสามารถดาวโหลดและเล่นได้ฟรี
ทั้งนี้หากมีเวลา Admin จะได้รีวิวข้อมูลการเล่นเพิ่มเติมให้
ดาวโหลด Project Reality v.1.3.5 - Full game - DownloadFull version of Project Reality, a game which evolved from Battlefield 2 modification under the same title. The game focuses on a very realistic representation of contemporary warfare. The title allows you to play in several different modes on more than 40 maps. You can download Project Reality for free.


Project I.G.I. - Game demo - Download

แนะนำเกมส์แนวแอกชั่น Shooting แนวหน่วยทหารรบพิเศษ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่ผู้ออกแบบเกมส์ได้ออกแบบและพัฒนาพล็อก Plot ของเรื่อง ออกมาสำหรับนักเล่ยเกมส์ ที่ชื่นชอบและสนใจเกมส์แนวสงคราม การต่อสู้การปฏิบัติการพิเศษ การปฏิบัติการลับของหน่วยรบพิเศษ ที่จะให้ทั้งความสนุก ตื่นเต้นและความท้าทาย ไปกับภารกิจเสี่ยงชีวิต ที่คุณอาจจะไม่เคยจินตนาการ

โดยเกมส์ออกแบบมาแนวยุทธศาสตร์ การวางแผนในการปฏิบัติภารกิจ ที่คนเล่นจะต้องศึกษาภารกิจ และวางแผนการเล่น ให้ดีก่อน ไม่เช่นนั้น ถ้าเล่นแบบไม่รู้เขารู้เรา ก็จะไม่ผ่านภารกิจแน่นอน ยกเว้นจะใช้ code ในการโกงนะ
เนื้อหาเกมส์อาจจะเก่าสักหน่อย เพื่อให้สมจริงกับสิ่งสมมุต ในยุคสงครามเย็น ที่ประเทศโซเวียตก่อนจะล่มสลายไป เมื่อทหาร ซึ่งเป็นอดีตนักรบพิเศษ ถูกเรียกตัวมาเพื่อรับงานนี้โดยเฉพาะ ในภารกิจค้นหาหัวรบขีปนาวุธที่ถูกฝ่ายตรงข้ามลักพาไป กลับคืนมาก่อนที่จะถูกใช้งานไปในการทำลายล้างโลก

ข้อมูลย่อของเกมส์
ชริดของเกมส์ Game demo
ขนาดไฟล์ 46.3 MB
วันที่ปรับปรุง Tuesday, December 19, 2000

ดาวโหลดเกมส์ Project I.G.I. - Game demo - DownloadProject IGI (with English. I'm Going In) is an action game FPP type (first-person view) with elements of strategy. The action game takes place in areas of the former Soviet Union, at the time of corruption and blackmail. As an officer of the SAS operating job you find and capture the stolen American nuclear warheads. This is the only chance to prevent a catastrophe similar to that at Chernobyl.
ความต้องการของระบบขั้นต่ำ 

IBM PC or 100% compatible

ระบบปฏิบัติการ  Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/7/810

CPU : Pentium II 300 MHz.

RAM  64 Mb

GRAPHICS : 100% DirectX 7.0a or later-compatible 3d Accelerated Video Card

SOUND : DirectX 7.0a or later compliant sound card

CD-ROM : Quad-speed (4x) CD-ROM drive

HARD DRIVE : 500 MB uncompressed hard drive space
ถ้ามีการ์ดจอและการ์ดเสียง รวมทั้งจอภาพคมชัดดีๆ จะช่วยให้การเล่นเกมส์ได้อรรถรสมากขึ้น
วิธีเล่นเกม์ I.G.I I am going In ผมกำลังเข้าไป

ภารกิจนี้ก็ นั่ง ฮ ไปลงบนหลังารถไฟ แล้วนั่งต่อไปกระโดดลง ในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ
ขั้นแรก ลองกดปุ่ม 1 2 3 4 5 0 เพื่อลองเปลี่ยนอาวุธที่ใช้งานดูก่อน
กดแป้น space bar ดูการส่องกล้องสองตา มองชัดเจนและเห็นไกลขึ้น
กดปุ่ม C เพื่อดูแผนที่ตำแหน่ง และดู objective ของภารกิจ คือการขโมยรถบรรทุก ที่อยู่ตรงทางเข้า
เริ่มจาก เดินตรงไปหาบันได จะมี สัญลักษณ์ รูปบันไดแสดงขึ้นมา ในรัศมี เวลาที่เรา ใกล้บันได หรือประตู จากนั้น ให้เรากดปุ่ม Shift ซ้ายของแป้นพิมพ์ เพื่อยืนยันการกระทำ


ใช้ปุ่มลูกศร ขึ้นลง ในการเคลือนที่ตามปกติ ครับ

 ปืนบันไดขึ้นไปบนหลังคาก่อน ส่องกล้องดู ยามที่ยืนเฝ้าหอคอยอีกจุด
ลงบันไดเข้าไปในอาคาร เปิดประตูเข้าไป จะมี ข้าศึกในห้อง 2 นาย ในห้องที่ 2 ใช้ปืนยิง และจัดการ
จากนั้น ให้รีบเข้าไปอีกห้อง ควบคุมการทำงานของกล้อง ไปปิดระบบการทำงานของกล้อง CCVT ได้ แค่ 2 นาที
ออกจากห้องมา รีบไปไต่บันได ขึ้นไปจัดการยามบนหอคอยด้วย มีด
จากนั้น ให้หยิบปืนซุ่มยิงของยามขึ้นมาใช้งาน ใช้ปืนติดกล้อง เล็งยิง ข้าศึกตามจุดต่างเท่าที่จะสังหารได้

ปัญหาการซูมกล้องปืนซุ่มยิง ที่คนเล่นใหม่ๆ อาจจะหาเมนูใช้งานไม่เจอ  ให้เรากดแป้น Backspace บนแป้นพิมพ์ จะเป็นการ Zoom กล้องเล็ง และให้ใช้ปุ่ม pg up/pg dn ในการซุมเข้าออก ให้เห็นเป้าหมายชัดเจน ล็อกเป้าได้ แล้วจึงกดปุ่มเม้าส์ซ้าย ในการลั่นไก หรือการยิงสังหารข้าศึกในระยะไกล ซึ่งจะแม่นยำมาก


จากนั้น ก็โหนสลิง ไปยัง หอคอยอีกจุด หนึ่ง  ไต่บันไดลงไป ที่พื้น เพื่อหาทางไปยัง โรงจอดรถบรรทุก ระหว่างทาง จะเจอกล้อง CCTV อีก 2 ตัวข้างหน้า ให้เล็งด้วยปืนยาว และสอยมันลงมาก่อน ทั้ง 2 ตัว  จะยังมีข้าศึก นอกอาคาร อีก 3-4นาย เข้ายามอยู่  ให้สังหาร
เปิดประตูผ่านเข้าไปในตัวอาคาร หาทางออกทะลุไปยังจุดที่จอดรถบรรทุก ให้เจอ ขับออกไป ก็เป็นอันจบภารกิจนี้ครับ


Operation Flashpoint: Resistance Demo

Operation Flashpoint: Resistance - SP - Game demo - Download
เกมส์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากเกมส์ FlashPoint ตัวเดิม โดยที่เหตุการณ์ของเกมส์เกิดขึ้นในอดีตนานมาแล้ว ในยุคของกำเนิดเกมส์ สำหรับค่ายเกมส์ หัวฆ้อนสีแดง หรือ Red Hammer การดำเนินการของตัวละคร ในการจำลองตัวของ Victor Troske อดีตทหารสังกัดรบพิเศษ ผู้ซึ่งทำหน้าที่ในการรวบรวมกองโจร เข้าทำการสู้รบกับกองกำลังทหารของรัสเซีย 
สำหรับเวอร์ชั่นเดโม จะสามารถเล่นในโหมดของผู้เล่นคนเดียวเท่านั้น Single Player โดยจะสามารถลองเล่นได้ 2 ภารกิจคือ ในฐานะของผู้นำหน่วนทหารขนาดเล็ก และอีกภารกิจในฐานะของทหารคนหนึ่ง 
สำหรับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ คือการเข้ายึดครองพื้นที่ของเกาะแห่งหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการออกแบบและการวางแผนในการทำงานให้ดี 
การทดสอบการเล่น หลังดาวโหลดและติดตั้งตัวเกมส์จบ เปิดขึ้นมา 
1 ภารกิจโจมตีพื้นที่เมือง Nagova 
โดย ชุดหมู่ปืนเล็กทหาราบ จำนวน 9 นาย เราเป็น พลทหารในชุด เข้าโจมตียึดพื้นที่ นาโกว่า จากการยึดครองของข้าศึก โดยจะมีกองร้อยรถถังที่ 5 ให้การสนับสนุนภารกิจในการเข้าตีในครั้งนี้ 
จุดเริ่มต้นจากเนินเขาห่างจากข้าศึก ไม่กี่ร้อยเมตร เอาชนะและยึดครองพื้นที่ และวางกำลังป้องการการตีโต้คืน 

Resistance is the official supplement to Operation Flashpoint, which the action takes place several years before the events taking place in the original game and the first for the Red Hammer. The player takes on the character of Victor Troske, an ex-special forces soldier, who organizes the insurgency against the Soviet troops.
Note: Demo only to play singleplayer. Includes two missions from the full game. In one play as a commander of the infantry branch, and the other as an ordinary soldier. Task is to neutralize the enemy troops on the small island.
ลิงค์ดาวโหลด http://www.gamepressure.com/download.asp?ID=1609
หาคำแนะนำการเล่นมาฝากมือใหม่