สร้างรายงานพื้นฐาน Ms Access

 การสร้างรายงานข้อมูลพื้นฐาน บนเอกเซส นั้น สามารถสร้างจากเครื่องมือโปรแกรม ง่ายๆ ดังนี้ 

จากหน้าต่างโปรแกรม 

1 เปิดตารางที่ต้องการสร้าง รายงาน ขึ้นมา

2 บนแถบเมนูคลิก สร้าง และเลือก ตัวช่วยสร้างรายงาน 

3 เลือกฟิลด์ ที่ต้องการแสดงในรายงาน  คลิก Next

4 กำหนดโฟกัส ว่าต้องการแสดงรายงาน ที่ฟิลด์ใด หรือ เอาค่าเดิม Default 

5 กำหนดการจัดกลุ่ม รวมทั้งตัวเลืิอกการจัดกลุ่ม ถ้าต้องการ 

6 การจัดเรียงข้อมูล จากฟิลด์ที่กำหนด ค่ามากไปน้อย ค่าน้อยไปมาก รวมทั้งตัวเลือกการสรุปข้อมูล ถ้าต้องการ

7 เลือกรูปแบบรายงาน เป็นแผ่น เป็นบล็อก เป็นช่วง และกระดาษ แนวนอน แนวตั้ง 

8 คลิกพรีวิว รายงาน 

*อย่าลืม save และตั้งชื่อรายงาน ไว้ด้วย ดูคลิปช่วยสอน 

เสริม การปรับแต่งฟอนต์ และแทรกโลโก้ บนส่วนหัวรายงาน ฟอร์มเปล่าในมุมมองการออกแบบ Ms Access

 ขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์มเปล่าในมุมมองการออกแบบ บันทึกข้อมูล Ms Access 

มีหลายแบบหลายวิธี 

วันนี้จะมานำเสนอ วิธีแบบ ฟอร์มเปล่าในมุมมองการออกแบบ

จากเมนูแรก คลิกปุ่ม สร้าง 

เลือก ฟอร์มเปล่าในมุมมองการออกแบบ

รายการเขตข้อมูล

คลิกแสดงตารางทั้งหมด

เลือก table หรือตารางที่เราต้องการจะสร้างแบบฟอร์ม 

ตามตัวอย่าง ผมเลือกป็น ตารางนักเรียน 

ใช้เม้าส์ลาก ระเบียนข้อมูลที่ต้องการเข้ามา 

หรือจะใช้การดับเบิลตลิกเม้าส์ กที่รายการระเบียนก้ได้ 

หรือจะเลือกทั้งหมดทีเดียว ใช้การกดแป้น Shift ค้างไว้ แล้วเลือก แล้วแดรกเข้าพื้นที่ฟอร์ม

การเพิ่มส่วนหัวส่วนท้ายฟอร์ม 

การเพิ่มตัวควบคุม การเลือกระเบียน การปรับขนาดฟอร์ม 

การปรับรูปแบบฟอนต์ สี เป็นต้น 

ชมคลิป ช่วยสอน 


การสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล โดยตัวช่วยสร้างฟอร์ม Ms Access

 เราสามารถใช้ Ms Access สร้างแบบฟอร์ม สำหรับการบันทึกข้อมูล การเลื่อนดูเรคคอร์ดข้อมูล 

ไปเรคคอร์ดแรกสุด

ไปเรคคอร์ดก่อนหน้า

ไปเรคคอร์ดถัดไป

ไปเรคคอร์ดสุดท้าย 

โดยปกติ คนสร้างฐานข้อมูล อาจจะเลือก ป้อนข้อมูล เข้าสู่ Tabel หรือฐานข้อมูลโดยตรงก็ได้ 

แต่ หากนำไปให้ผู้ใช้งานหลายคนช่วยป้อนหรือบันทึกข้อมูล รวมทั้งการ สร้างตัวควบคุม ในการบันทึกข้อมูล 

แบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ ผ่านปุ่ม หรือคำสั่งแมโคร ต่างๆ แล้ว การสร้างแบบฟอร์ม ก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น 

ตอนนี้เรามาดูพื้นฐานการสร้างแบบฟอร์มง่าย ๆ กันโดยวิธี ใช้ตัวช่วยสร้าง 

จากหน้าจอแรก คลิกสร้าง

คลิก สร้างแบบฟอร์ม ตัวช่วยสร้างฟอร์ม 

เลือก table ที่ต้องการนำมาสร้างแบบฟอร์ม 

เลือกรูปแบบของฟอร์ม ตามที่เราต้องการ เช่น แบบ แท่ง แบบตาราง แบบแยก เป็นต้น 

บันทึกฟอร์ม Save หรือ จะออกแบบฟอร์ม เพื่อปรับข้อความส่วนหัวของฟอร์ม เปลี่ยนสีฟอนต์ ปรับขนาดและขนาดของฟอนต์ เป็นต้น 

รวมทั้ง การแทรกปุ่มนำทาง ในการเลื่อนระเบียน หรือ เรคคอร์ด 

ชมคลิปช่วยสอน 

วิธีสร้าง Navigation Form Ms Access

 จริงๆ แล้ว ถ้าเราไม่อยากจะสร้างแบบฟอร์ม ก็จะสามารถ ป้อนข้อมูล เข้าสู่ ตารางข้อมูลหรือ Table ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม หากต้องการ สร้างแบบฟอร์ม ในการควบคุมการป้อนข้อมูล การสืบค้นข้อมูล โดยมีกล่องคำส่ง หรือปุ่มควบคุมการทำงาน ก็จำเป็นต้องมีการออกแบบฟอร์ม 

เมื่อเราสร้างแบบฟอร์ม ไว้ใช้งาน หลายๆ แบบฟอร์มแล้ว ทางเลือก หนึ่งในการบริหารจัดการแบบฟอร์มคือ การสร้าง  Navigation Form แปลตรงตัวตามไทย น่าจะประมาณว่า แบบฟอร์มนำทาง 


ขั้นตอนแรก บนเมนูโปรแกรม Access คลิกที่ปุ่ม คำสั่ง สร้าง 

คลิก สร้างปุ่ม แบบฟอร์มนำทาง Navigation Form แล้ว เลือกรูปแบบของ Form ที่ต้องการจะสร้าง 

ขั้นต่อมา จาก Pane ทางด้านซ้ายมือ แดรกเม้าส์ ลาก ฟอร์ม หรือ รายงานที่ต้องการ เข้ามาในหน้าต่าง ของ Navigation Form ตามที่เราต้องการ 

คลิก Save 

ตั้งชื่อฟอร์มว่า เข้าถึงข้อมูลฟอร์ม หรือ ชื่ออื่นๆ ตามต้องการ

 ทดลองใช้งาน คลิกที่แท็บฟอร์มต่างๆ เพื่อสลับการเข้าถึงแบบฟอร์มต่างๆ 

หรือจัด รุปแบบ Format ของฟอร์ม เช่น ใส่ภาพโลโก้ ข้อความ แคบชั่นต่างๆ สีสันตามชอบดูคลิปตัวอย่างการทำแบบฟอร์มนำทาง 


การวาดรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า และจตุรัส ใน โปรแกรมออกแบบ 3 D อย่าง StetchUp

การวาดรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า และจตุรัส ใน โปรแกรมออกแบบ 3 D อย่าง StetchUp 

การวาดใน 3 ลักษระด้วยกันคือ 

วาดแนวราบ 

วาดแนวดิ่ง

และวาดบนผิววัตถุ


จากหน้าต่างของโปรแกรม

บนพื้นราบ 4 เหลี่ยมผืนผ้า

คลิกรูป 4 เหลี่ยมผืนผ้า จากกล่องเมนู 

แตรกเม้าส์ ลงจุดที่ต้องการวาด 

การระบุขนาด กว้างยาว โดย กดแป้นพิมพ์ พิมพ 3m,5m Enter 

จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 3 x 5 เมตร สำหรับอัตราส่วนที่เท่ากัน จะแสดงเส้นทแยงมุมให้ เมื่อเป็นรูปจัตุรัส 

ส่วน Golden Section จะแสดงเส้นทแยงมุมของ 4 เหลี่ยมผืนผ้า เมื่อสามารถ แบ่งครึ่งได้ 2 ส่วนเท่าๆ กัน

ชมคลิป วิธีการวาดรูป เรขาคณิต พื้นฐาน และใช้ตัวช่วยในการระบุขนาด ก้วาง ยาว และการ ใสค่าความกว่าง ยาว แป้น พิมพ์เข้าไปเองเลย 


การสร้างแบบสอบถามข้อมูลแบบ Outer Join

 การสร้างแบบสอบถามข้อมูลแบบ Outer Join จะมี 2 ด้านด้วยกันคือ ด้านซ้ายและ ขวา ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์แบบ Outer Join จะแตกต่างจากแบบ Inner Join คือ แบบ Inner นั้นจะสามารแสดงข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามข้อมูลที่มีรหัส ID ของฟิลด์หรือคอลัมน์ ที่เหมือนกัน และเป็นชนิดข้อมูลเดียวกัน 

ส่วน Outer Join จะเรียกข้อมูลทั้งหมดจากตารางข้างใดข้างหนึ่งมาแสดง รวมทั้งบางส่วนจากอีกข้าง 

ตัวอย่างการใช้งาน เรามีตารางสินค้า  และตารางสั่งซื้อสินค้า   ถ้าเราต้องการทราบว่า มีรายการสินด้าใดบ้าง ที่ไม่เคยมีการซื้อขายเลย  ก็จะทำได้โดยการสร้างแบบสอบถามข้อมูลคิวรี่แบบ Outer Join 

แบบสอบถามที่สร้าง จะแสดงข้อมูลสินค้าทุกรายการที่ไม่มีการซื้อขาย และตารางรายละเอียดการซื้อขาย 


ขั้นตอน

จากเมนูสร้าง >อออกแบบสอบถามข้อมูล

เลือกตาราง 2 ตาราง คือ สินค้า และรายละเอียดการซื้อขายสินค้า 

เลือกฟิลด์ ชื่อสินค้า และ จำนวน ตามภาพประกอบ 

บนเส้นแสดงความสัมพันธ์ คลิกขวา เลือก คุณสมบัติการรวม Join

ตัวเลือก ว่า จะแสดงข้อมูลจาก ตาราง ฝั่ง สินค้า ทั้งหมด หรือ จะเลือก ตารางรายละเอียดสินค้า